Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра філософії Контрольна робота з дисципліни: „ Етика ділового спілкування”” на тему: „ Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування” Дніпропетровськ 2007 Зміст Введення 1. Розвиток вітчизняної етичної думки 2. Філософія діалогічного напрямку 2.1. Філософські погляди Ролана Барта на діалогічний принцип 3 Європейська етична думка. Комунікативна етика 3.1 Етичні норми за К.О. Апелем 3.2. Теорія комунікативної дії та дискурсу Габермса 3.3 Феноменологія. Дослідження Вальденфельса 4. Вплив сучасної богословської думки на розробку проблем етики діалогу Заключення Бібліографія Введення У самому кінці ХХ століття людство живе у своєрідній духовній атмосфері. Досягнення сучасної науково-технічної революції, з однієї сторони, підвищили загальний рівень утворення населення, зробили життя в загальному більш заможної, комфортної, а з іншої сторони, привели до появи так званих глобальних проблем — екологічної, демографічної, запобігання світу від термоядерної війни й ін., що нерідко створюють тяжкі чекання, передчуття &quo ;кінця світу&quo ; (апокаліпсичні настрої). Песимізм підігрівається і можливостями сучасної генетики вторгнутися в &quo ;свята святих&quo ; — у самі таємниці механізму спадковості, у діяльність психіки і т.д. Соціальний досвід людства ХХ століття також не дуже сприяє появі милостивих чекань. Дві руйнівні світові війни, які забрали життя багатьох мільйонів людей, практика тоталітарних режимів у ряді держав (Німеччина, Італія, СРСР, Чилі, Греція й ін.), ряд локальних воєн (Корея, В'єтнам і ін.), що можуть перерости у війни світові - ось короткий перелік самих драматичних, трагічних подій нашого часу. Усе це разом узяте здійснює тиск (не завжди усвідомлюваний) на психічне життя індивіда, створює ґрунт для нігілістичних установок для психологічних зривів і. звертання до основної, глибинної проблеми людського існування, до проблемам по суті своїй моральній: „В чому призначення людини? Чи гідна вона щастя і що таке щастя? У чому сутність добра і зла, справедливості? У чому полягає борг Людини?&quo ;. Відомий французький філософ А. Камю справедливо відзначив наступне: &quo ;Сучасне світовідчування відрізняються від класичного тем, що живе моральними проблемами, а не метафізикою&quo ;. У той же час необхідно підкреслити, що наш &quo ;доленосний&quo ; час не тільки підсилює інтерес до моральної проблематики, але приводить до посилення ролі морального фактора у всіх сферах життєдіяльності людини. Саме моральні переконання змушують мільйони людей виступати проти гонки озброєнь, проти військового дозволу самих різноманітних конфліктів. Саме моральна відповідальність постає на шляху не передбачуваних по наслідках наукових експериментів. Саме втрата морального авторитету політичних лідерів привела до відходу їх з державних посад, до зміни політичних режимів у ряді європейських (і не тільки європейських) країн. Без реалізації елементарної справедливості, порядності неможливо створити &quo ;працюючу&quo ;, ефективну економіку.

У цьому зв'язку доречно згадати слова відомого політичного діяча, організатора Римського клубу А. Печчеи про те, що &quo ;найбільше важливим, від чого залежить доля людства, є людські якості — і не якості окремих елітарних груп, а саме &quo ;середні&quo ; якості мільярдів жителів планети&quo ;. На жаль, не всі суспільні, державні діячі розуміють, що без морального відродження, без моральної освіти, і колись усього в системі утворення, неможливе оздоровлення економічного, політичного життя. Варто визнати, що не ведеться цілеспрямованої роботи по становленню нових моральних ідеалів. Виходить: старі ідеали втрачені, а нових немає. І як результат низький рівень моральної культури. Державні органи не координують діяльність педагогів, представників художньої культури. А між тим, держава по природі своїй зобов'язана створити необхідні умови для формування хоча б мінімуму моральності. Звичайно, треба розуміти те, що перед суспільством у сфері моральності постають досить складні задачі. А саме: необхідно вічні загальнолюдські моральні цінності реалізувати в конкретних умовах нашої дійсності. Чималі труднощі й у сфері етичних досліджень. Необхідно перебороти інерцію &quo ;однополосного&quo ;, однобічного аналізу морального життя, розгляду моралі через призму економічних і політичних інтересів. Дуже важливо конструктивно, без наївного наслідування ознайомитися із самими різними напрямками етичної думки, у тім числі з тими, котрі в недавньому минулому в кращому випадку недооцінювалися. Інакше варто осмислити й історію етичних досліджень. Нарешті, необхідно мати на увазі, що без належної культури етичних досліджень чи навряд можливо моральне відродження України. 1. Розвиток вітчизняної етичної думки Якщо спробувати простежити хоча б у найзагальніших рисах лінію розвитку вітчизняної етичної думки, то з'ясується, що моральна проблематика набула значного розвитку уже в ранніх творах Стародавньої Русі. Це знайшло відображення в численних сказаннях, повістях, літописах, житейських повчаннях X-XIII ст., у яких проблеми моралі переважали над власне філософськими. Особлива увага в літературі цього періоду приділялася питанням добра і зла, обов'язку, норми поведінки, таким поняттям, як сенс життя, щастя людини. У своєму розвитку російська етична думка наслідувала давньогрецьку етичну традицію, в рамках якої вперше були поставлені проблеми моралі в теоретичній формі. Треба зауважити, що виниклі в Стародавній Греції теорії моралі пройшли потому через усю історію етичної думки. Стародавня Русь, прийнявши християнство з Візантії, протягом віків орієнтувалася на грецьку культурну традицію. Вже на той час етична думка Русі характеризувалася високим рівнем розвитку, рядом оригінальних у пізнавальному відношенні моральних ідей. Для процесу формування в нашій країні філософсько-етичної думки характерна її значна залежність від релігійного світогляду, що виступає ще одним свідченням культурної спадкоємності, яка має місце в рамках європейських культурно-історичних процесів. Етичні ідеї й теорії, що розвивалися в надрах феодальної формації, відчували на собі сильний вплив християнської релігії, візантійського богослов'я.

Так, ідеї античної філософії, проникаючи в Стародавню Русь, незмінно набували релігійно-ідеалістичного облямування. Дальший розвиток і збагачення етичної думки були ускладнені і найпродуктивніші процеси в її розвитку в цей період пов'язані з єретичними релігійно-філософськими течіями (єресь стригольників, новгородсько-московська єресь, єресь Матвія Башкіна, Феодосія Косого та ін.), у яких набули розвитку ідеї гуманізму, віри в силу розуму, світської мудрості, знань. Тільки в XVII ст. починається процес змирщення російської культури, в тому числі філософії й етичної думки. Саме в цей період був створений ряд теоретичних концепцій, що базувалися не на релігійних, а на філософських підвалинах в обгрунтуванні різної, зокрема й етичної, проблематики. Збережені до наших днів пам'ятки історії віт. чизняної філософської думки (записи латиномовних курсів філософії, читаних у Києво-Могилянській, Московській сло-в'яно-греко-латинській та Віденській академіях) свідчать, що виклад етики після логіки, натурфілософії й метафізики вважався закономірним. Торжество гуманізму й раннього Просвітництва знайшло своє відображення в науці про людину, принципи її поведінки—етичних ученнях указаного періоду, які характеризуються особливим інтересом до людської особистості. Гуманістичні ідеї розкріпачення особистості, звільнення її від оков середньовічної феодально-церковної ідеології, ствердження високої гідності людини (вільного творця земного щастя) поряд з іншими передовими етичними ідеями стали визначальними в курсах моральної філософії професорів Києво-Могилянської академії. Із кінця XVIII ст. в розвитку етичної думки простежується досить чітка диференціація різних систем і напрямів. На фоні представників просвітництва (Козельський, Новиков, Радіщев), котрі орієнтувалися передусім на наслідування основних рис етики французьких матеріалістів XVIII ст., виокремлено ряд теорій, що розвиваються в рамках ортодоксальної релігійної традиції. Такий поділ успадковує й етична думка XIX ст. та початку XX ст. Так, у працях революціонерів-демократів Бєлінського Герцена, Чернишевського простежується наслідування етичних традицій Радіщева та декабристів. Заперечується релігійне обгрунтування моралі, джерело якої виводиться з натури людини та суспільного середовища. Ставиться завдання перетворення цього середовища на благо людини, що свідчить про наближення мислителів до розуміння соціальної природи моралі, її класової зумовленості. Самостійне відгалуження в розробці етичних теорій у руслі релігійно-містичної течії утворили в цей період кантіанство, гегельянство, позитивізм. Формуються нові філософські течії — персоналізм, інтуїтивізм, екзистенціалізм. Енергійно розробляють етичну проблематику В. Соловйов, Л. Лопатін, П. Струве, С. Булгаков, М. Бердяев, С. Франк, Е. Радлов та ін. Питанням етики російські ідеалісти приділяли надзвичайну увагу. Вони висунули ряд проблем загальнотеоретичного значення. Вагоме місце посіли логічна інтерпретація етичного знання, розробка категоріального апарату, діалектичні переходи у сфері моральних понять, питання психології моральності, проблеми моралі та права, гуманізму й т.

Українці, що займають в СССР кількісно по росіянах друге місце, а культурно, стоять за них вище, ніколи не погодяться на поневолення України росіянами та на свою русифікацію; друга — зріст потуги Німеччини перестрашив росіян, бо вони від царських часів брехливо твердять, що Україну вигадали Австро-Мадярщина та Німеччина. Москва відчула, що німецька потуга поважно загрожує Україні і може статися так, що Німеччина під час війни її окупує, а це в свою чергу може розв'язати руки українським самостійним прагненням. (Як знаємо, москалі в тій справі знайшли в гітлерівській Німеччині для себе вірного союзника. Обидві держави — сталінська Московщина та гітлерівська Німеччина — випікали в Україні розпеченим залізом найменші намагання до самостійницького життя). Третьою причиною був загрозливий стан з боку України для Москви внаслідок примусової російської колективізації українського селянства. Десятки мільйонів українських селян ожебрачено, прикріплено до колгоспів, віддано під панування насланих з Московщини совєтсько-партійних бюрократів

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

3. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

5. Місце товарної біржі в сучасній економіці

6. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів
7. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
8. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

9. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

10. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

11. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

12. Эстетико-философская концепция личности (М.М.Бахтин)

13. Місце України в глобалізаційних процесах

14. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

15. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

16. Значение концепции общения М.И.Лисиной для отечественной психологии

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Робоче місце оператора ЕОМ

18. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

19. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

20. Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

21. Місце й роль судової влади

22. Місце правової системи України серед правових систем світу
23. Автоматизоване робоче місце менеджера
24. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

25. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

26. Електроніка та мікропроцесорна техніка

27. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

28. Анальгетики та спазмо анальгетики, плюси та мінуси терапії

29. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

30. Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку сечового міхура

31. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

32. Місце Великобританії у світовій економіці

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

33. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

34. Україна та міжнародні економічні організації

35. Місце України в світових рейтингах

36. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

37. Місце особистості в політиці

38. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
39. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд
40. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

41. Сучасний склад: характеристика та функції

42. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

43. Морально-естетична культура та спілкування

44. Виникнення та використання невербального спілкування

45. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

46. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

47. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

48. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

50. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

51. Міський бюджет: пріоритети та механізми

52. Концепция человека в раннем творчестве М. Горького

53. Концепция романа у М. де Скюдери

54. Соціал-демократична концепція держави та влади
55. Концепция социального действия М. Вебера и ее значение для социологии
56. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

57. Формирование консервативной политико-философской концепции М.Н. Каткова

58. Американский монетаризм, М. Фридмен и его концепция

59. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

60. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

61. Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория перевода

62. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

63. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

64. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Сохранение природного ландшафта как объекта культурного наследия: пример Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова

66. Освоєння космосу: історія та сучасність

67. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

68. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

69. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

70. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
71. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
72. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

73. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

74. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

75. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

76. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

77. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

78. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

79. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

80. Протипіхотні міни та підривні заряди

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

82. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

83. Місто та його структура

84. Государственно-правовые концепции М. Олсона

85. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

86. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
87. Правові відносини між батьками та дітьми
88. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

89. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

90. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

91. Вибір між патентною охороною та засекречуванням

92. Культурна тематика на шпальтах газети "Міг"

93. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

94. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

95. Великобританія та її визначні міста

96. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

97. Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.

98. Концепції сучасного природознавства в науках Древнього Єгипту

99. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.