Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Реферат з МЕВ на тему: Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні Дрогобич 2004 План Вступ. 1. Суттєвість, значення, класифікація, засоби та методи діяльності міжнародних організацій та їхня роль у регулюванні МЕВ 2. Україна в міжнародних організаціях (сучасний стан). 3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 4. Україна та міжнародні економічні організації. Висновки. Список використаних джерел.                                                Вступ.     Україна стала незалежною державою після багатолітньго напівколоніального  існування. Ця незалежність здобута у подоланні численних  труднощів  і  випробувань.     Нині Україна творить свою зовнішню та внутрішню політику відповідно до вимог сьогодення та на перспективу. Сфера зовнішньополітичної діяльності України – одна з найважливіших галузей суспільних відносин, яка «спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизначиними принципами і нормами міжнародного права» (стаття 18 Конституції України).      Засадчими документами зовнішньої політики України є такі визнані міжнародні акти, як Статут ООН, Декларація прав людини, акти ОБСЄ – Гельсінський Заключний Акт, Паризька хартія для нової Європи та вітчизняні документи – Конституція України, Акт проголошення незалежності України, Декларація про державний сувернітет України, Основні напрями зовнішньої політики України.      Отже, в діяльності з міжнародних економічних організацій Україна пройшла шлях становлення і розвитку зовнішнополітичних проявів, трансформування концептуальних засад для досягнення вагомого результату, що сприятиме утвердженню Украаїни як високо розвинутої держави, рівної серед європейських країн, основною метою якої на міжнародній арені є збереження унітарності, недоторканості, цілісності, економічної та інформаційної безпеки, захист прав і свобод людини.      «Одним з найголовніших пріорітетів зовнішньої політики України є її активна участь у формуванні нової архітектури безпеки Європи.»  із виступу Президента України Л.Кучми на Асамблеї ЗЄС (4 червня 1996 р.). 1.Суттєвість, значення, класифікація, засоби та методи діяльності міжнародних організацій та їхня роль у регулюванні МЕВ.     Ефективною формою економічного співробітництва та регулювання міжнародних економічних відносин є діяльність міжнародних організацій (МО). Становлення та розвиток сис теми МО – це об’єктивний процес, що є виразом глобальної тенденції до інтернаціоналізації та інтеграції господарського життя. МО вирішують різноманітні проблеми міжнародного співробітництва – глобальні, регіональні, галузеві. Прообрази міжнародних організацій існували ще в стародавньому світі, коли об’єднання держав вирішували питання регулювання спорів між державами, а також проблеми, пов’язані з розвитком торгівлі. У середні віки з’являються вже більш зрілі форми міжнародних об’єднань і союзів, покликаних вирішувати економічні питання, наприклад, Ганзейський союз північнонімецьких держав – торговельна організація купців германських земель.

      Міжнародні організації сучасного вигляду виникають у середині XIX ст. До початку Першої Світової війни їх було вже біля  500, значна їх частина припинила своє існування, але виникли нові МО. Першими МО були: Міжнародний союз електрозв’язку (1865, Женева), Всесвітній поштовий союз (1874, Берн), Міжнародний союз залізничного транспорту (1980, Берлін). З метою офіційної реєстації МО в 1909 у Брюсселі почав діяти Союз міжнародних асоціацій (рис. 1). 60-70-ті роки XX ст., розпад колоніальної системи & bsp; МО з проблем країн, що розвиваються (ЮНКТАД,   ЮНІДО, МАР) & bsp; & HOR ; & bsp; & bsp; & bsp;   З 90-х років роз-пад соціалістич- ної системи & bsp; МО країн з перехідною економікою (МОСЕС, ГУУАМ) & bsp; & HOR ; & bsp; & bsp; Рис.1. Основні етапи розвитку процесу створення міжнародних                                 економічних організацій.      МО – це стабільне об’єднання не менше трьох держав, які мають цілі, компетенцію, постійні органи управління, а також політикоорганізаційні норми (установлення, серед яких статут, процедура, членство, порядок прийняття рішень тощо). Цілі та діяльність МО повинні відповідати загальновизнаним принципам міжнародного права й принципам, закріпленим у статуті ООН. МО діляться на дві основні категорії – міжурядові (міждержавні) та неурядові, існують МО, які мають змішане членство: в них перебувають держави, громадські організації та інші МО, найчастіше регіональні.     Класифікація міжнародних організацій: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за компетенцією: а) загальна (ООН, ОАЕ, ОАД, ЛАД, ЮНКТАД); б) вузька (ОПЕК, УПЕБ, МОП, СОТ); ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за рівнем: а) урядові (20%); б) неурядові (75%); в) змішані (5%); ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за часом дії: а) постійні; б) тимчасові; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за маштабом (за географічною ознакою): а) всесвітні; б) регіональні;     У даний час переважна більшість МО  неурядові, частка міжурядових організацій складає близько 20%, але серед економічних МО переважають міжурядові. МО загального характеру вирішують широке коло питань політичного, економічного, соціального, культурного, гуманітарного співробітництва. Організації вузької компетенції – це спеціалізовані організації системи ООН, а також галузеві МО.      Головним завданням економічних МО є сприяння економічно му співробітництву держав,регулювання МЕВ на інтернаціональному рівні, а також виконання таких функцій, як координаційна, нормативнорегулювальна , контрольна, спостережна, організаційна (рис.2).      МО набуваютьвсе більшого значення в сучасному світі, зростає їх кількість і авторитет. Керівним „принципом” діяльності МО є принцип суверенності та рівноправності держав.      Основою створення МО є міжнародні угоди держав, які, добровільно вступаючи в МО, мають право вийти з неї, або припини ти свою діяльність. Рішення МО носять рекомендаційний характер.    Рис.2. Функції міжнародних організацій     Головними „методами” діяльності МО є консенсус і зважене голосування. Консенсунс – це попереднє погодження позицій усіх країн, які беруть участь у голосуванні.

Консенсунс забез печує   гнучкість прийняття рішень, інколи рішення формуються лише загалом, без сприйняття конкретних формулювань.При зваженому голосуванні, кількість голосів прямо пропорційна до фінансо вого внеску держави, що призводить до нав’язування волі окремих держав іншим, які не мають фінансової могутності.      Механізм управління МО включає головні (сесії,конференції), виконавчі (деректорати), робочі (секретаріати), допоміжні (комітети, комісії), консультативні органи.      Фінансові кошти МО складаються з обов’язкових внесків країнучасниць (за регулярним бюджетом), а також добровільних внесків, що об’єднуються у фонди.       У світі нараховується більш ніж 100 МО з регулювання економічних проблем. Міжнародні економічні організації виникли як відображення глобальної тенденції до інтернаціоналізації господарського життя, вони є наслідком і інструментом розшире ння міжнародного економічного співробітництва й економічної інтеграції. Інтернаціоналізація господарського життя та інтегра ційні процеси сприяють значному збільшенню числа міжнародних економічних організацій, розширенню їхніх функцій. 2. Україна в міжнародних організаціях (сучасний стан).      22 жовтня 1995 р. У НьюЙорку розпочалося урочисте засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвячена 50й річниці утворення Організації Об’єднаних Націй, в якому взяли участь понад 150 глав держав та урчдів. Одним із перших на трибуну Генеральної Асемблеї піднявся Президент України Л.Кучма. Глибоко символічним було те, що саме нашій державі випала велика честь відкрити дискусію на ювілейному засіданні. Президент України у своєму виступі підкреслив: ”Україна мала в собі ООН чи не єдину трибуну загальнолюдського маштабу, з якої могла заявити про своє існування. Підтримка ООН істотно спри яла Україні в реалізації тисячолітнього прагнення до власної держави.”Від імені України Л.Кучма висунув кілька пропозицій щодо ефективності діяльності різних інститутів ООН: розроблен ня нової програми ООН „Світ XXI ст. без ядерної зброї ”, посилення дієвості ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів. Україна, яка має значний досвід у роботі саме цієї організації, протягом своєї незалежної історії (з 1991 р.) змушена була неодноразово звертатися до ООН з метою пошуку захисту своєї територіальної цілісності. Ці звернення були пов’язані з питання ми про Крим (1992 р.) і Севастополь (1993 р.).      Сьогодення ООН відзначено пошуком ефективніших дій для розв’язання міжнародних конфліктів, екологічних катастроф, тобто тих проблем, які загрожують існуванню людства. Генеральний секретар Б.БутросГалі у червні 1992 р. запропону вав цілісну програму докорінної реорганізації ООН, в основу якої покладено превентивну дипломатію, тобто миротворчі зусилля міжнародного співтовариства з запобігання кризам.      З метою погашення існуючих, а також запобігання можливим конфліктам ООН здійснює операції з підтримання миру (ОПМ). У 19481987рр. ООН провела 13 таких операцій, у 1988199110, у 199210, у 1995р.17 ОПМ, в яких взяли участь 70 тис. військових ООН  і цивільного персоналу. Як свідчить статистика, кількість конфліктів зростає у геометричній прогресії щорічно майже на 100%.

Політичну референтуру, що координує діяльність поодиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освітню працю внутрі тих організацій та займається питанням зовнішньої політики Проводу. 4. Економічну референтуру, що веде економічні справи Проводу, старається про фонди для відбуття Конґресу та виготовляє пляни для витворення сталої, сильної економічної бази для майбутньої організації українських націоналістів. III. Провід приступає до видавання свого органу „Розбудова Нації”, в якому будуть заступлені такі відділи: ідеологія, політика, філософія, соціологія, економічний та військовий відділи, література, політична та військова мемуаристика, визвольні змагання інших народів, огляд політичного життя українського та міжнароднього, націоналістичного руху, україніка та бібліогарфія. Журнал буде видаваний у Празі. IV. Для придбання фонду на поточні потреби, як рівнож у зв'язку з підготовкою Конґресу Українських Націоналістів, Економічна Референтура приступила до збирання фондів на лісти. Кожна ліста є на мінімальну суму 10 амер. дол

1. Україна та міжнародні економічні організації

2. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

3. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

4. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

5. Міжнародні фінансові організації та їх роль

6. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
7. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
8. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

9. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

10. Економічна ефективність організації виробництва пальто

11. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

12. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

13. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

14. Організаційна система управління природокористуванням України

15. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

16. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

18. Організація ресурсної бази банків в Україні

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Життєдіяльність організму

21. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

22. Організація обліку власного капіталу підприємства України
23. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

26. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

27. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

28. Поява робітничих організацій в Україні

29. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

30. Лексико-граматична організація українських військових команд

31. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

32. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

34. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

35. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

36. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

37. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

38. Діяльність органів управління освітою
39. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
40. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

41. Організація міжнародного менеджменту

42. Сутність організаційних змін

43. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

44. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

45. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

46. Дитячі та юнацькі організації в Україні

47. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

48. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

49. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

50. Організаційна структура митної системи України

51. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

52. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

53. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

54. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
55. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
56. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

57. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

58. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

59. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

60. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

61. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

62. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

63. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

64. Суспільна організація життя слов

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

65. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

66. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

67. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

68. Організація праці менеджера

69. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

70. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
71. Інноваційна діяльність підприємства
72. Міжнародна економічна система та її головні елементи

73. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

74. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

75. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

76. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

77. Організація обліку грошових коштів

78. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

79. Життя та діяльність І.П.Котляревського

80. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Суспільно-політична діяльність Костомарова

82. Діяльність СГ "ТАС"

83. Маркетингова діяльність комерційного банку

84. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

85. Організація біржової торгівлі

86. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
87. Організація діяльності "ПриватБанку"
88. Організація кредитної роботи в комерційному банку

89. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

90. Інвестиційна діяльність страхових компаній

91. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

92. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

93. Організація охорони праці на виробництві

94. Організація робочого місця бухгалтера

95. Рівні організації організму людини

96. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

98. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

99. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.