Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство охорони здоров'я України Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ЗБіТНєВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 617.741-004.1-089.87:617.7-007.681-073 ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ І ГЛАУКОМИ МЕТОДОМ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ В ПОЄДНАННІ ІЗ ГЛИБОКОЮ НЕПЕРФОРУЮЧОЮ СКЛЕРЕКТОМІЄЮ 14.01.18 - офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ - 2008 Дисертація є рукописом. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сергієнко Микола Маркович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України, завідувач кафедри офтальмології Офіційні опоненти: член – кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Жабоєдов Геннадій Дмитрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології доктор медичних наук, професор Завгородня Наталія Григорівна, Запорізька медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри офтальмології Захист відбудеться 14.03.2008 року в 12 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.613.05 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 03680, Україна, м. Київ, просп. Комарова 3, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня “Центр мікрохірургії ока”, кафедра офтальмології НМАПО ім. П.Л. Шупика З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04122, Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий 09.02. 2008року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцентЛаврик Н.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Глаукома є одним з найбільш важких захворювань очей, що займає провідне місце серед причин незворотної сліпоти як у світі, так і в Україні. Відомо, що глаукома в 17-76% поєднується з катарактою, що ще більше знижує зорові функції в пацієнтів і збільшує їх інвалідизацію (Нагорна А.М., Риков С.О., Варивончик Д.В., 2003; aylor H.R., Keeffe S.E., 2001). При цьому проблема ефективного лікування поєднаного захворювання ока відкритокутовою глаукомою і катарактою до цього часу залишається не до кінця вирішеним завданням, що пов'язане з високим ризиком розвитку ускладнень, що не дозволяє ефективно попередити слабкозорість і сліпоту серед пацієнтів (Анисимова С.Ю. та інш. 2003, Сергієнко М.М., Риков С.О., Крижановська Т.В., 2004; Gula i V., Agarwal H.C., Siho a R., 2002). Триває розробка патогенетично обґрунтованих і результативних методів хірургічного і консервативного лікування даної поєднаної патології - відкритокутової глаукоми і катаракти. (Нестеров А.П., 1995, 2003; Завгородня Н.Г. з сп., 2001, 2004; Веселовська З.Ф., Веселовська Н.М., 2003, Жабоєдов Г.Д., та інш., 2004; Тахчіді Х.П., Яновська Н.П., Франковська М.М., 2005;). Дискутуються різні точки зору з питання лікування хворих із поєднаною патологією: одна група офтальмохірургів вважає за необхідне проведення двох операцій - антиглаукомної і екстракції катаракти, які повинні бути розмежовані в часі, не вирішена послідовність таких операцій (Абрамов В.

Г., Вакурін А. Є., Жердецький А. С., 1993; David G. Godfrey, 2007; A. eelaka a , 2007; H. Simo , 2007). Друга група вчених рекомендує проведення одномоментного (комбінованого) втручання Павлюченко К.П. та інш., 2004; Могилевский С.Ю., 2005-2007. Мамедова С.С., Ефендієва М.Е., 1999; Науменко В.В., Жебаі У.М., 2000, перевагу надавали методиці синустрабекулектомії з екстракцією катаракти рогівковим розрізом і імплантацією ІОЛ. Але дані літератури свідчать про високу ефективність факоемульсифікації катаракти, комбінованої із антиглаукомними операціями (Малюгин Б.Е., Джндоян Г.Т., 2003; Мачехин В.А., Николашин С.И., 2007). У вітчизняну офтальмологічну практику впроваджена антиглаукомна операція - глибока неперфоруюча склеректомія за Федоровим С.М., Козловим В.І. (1984 - 1986), модифікована Сергієнком М.М. і Кондратенком Ю.М, Москальчуком І.В. (1993). Необхідність порівняльного дослідження клінічної ефективності й безпечності хірургічного лікування відкритокутової глаукоми, поєднаної з катарактою, методом факоемульсифікації із глибокою неперфоруючою склеректомією при одномоментному їх виконанні зумовлює актуальність даного дослідження, визначає його мету й завдання. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота є частиною комплексних досліджень, реалізованих у рамках науково-дослідної роботи кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України: “Удосконалення методів діагностики та лікування порушень оптичної системи ока” (номер державної реєстрації 0104U002966). Дослідження також проводилося в рамках реалізації міжнародного проекту Європейської Комісії (ТАСИС) EuropeAid/115173/C/SV/USA) &quo ;Підтримка розвитку медичних стандартів в Україні, на основі доказової медицини&quo ; (2004-2006 рр.). Мета дослідження: підвищення ефективності й безпеки хірургічного лікування пацієнтів з відкритокутовою глаукомою в поєднанні з катарактою шляхом розробки нового ефективного метода хірургічного лікування. Задачі дослідження: Розробити новий метод хірургічного лікування відкритокутової глаукоми в поєднанні з катарактою з використанням факоемульсифікації і глибокої неперфоруючої склеректомії (операція факотрабекулотомії). Дослідити ВОТ і показники гідродинаміки в залежності від типу хірургічного втручання. Вивчити в порівнянні динаміку функціональних показників (гостроти зору й периферичного зору) оперованих очей. Дослідити стан сітківки в макулярній зоні після операції факотрабекулотомії в динаміці. Вивчити морфологічні зміни диска зорового нерва в оперованих очах в динаміці. Дослідити клінічний стан оперованих очей у віддаленому періоді. Вивчити частоту й характер ускладнень в залежності від типу хірургічного втручання у пацієнтів досліджуваних груп. Розробити метод прогнозування й профілактики ускладнень при операції факотрабекулотомії. Об'єкт дослідження - відкритокутова глаукома з супутньою катарактою. Предмет дослідження – функціональні показники (центральний і периферичний зір, показники гідродинаміки) та клінічні дослідження при хірургічному лікуванні хворих відкритокутовою глаукомою, поєднаною з катарактою в динаміці.

Методи дослідження: візометрія з корекцією, периметрія (сферопериметр РRP-60 (Німеччина), автоматичний комп'ютерний периметр Humphrey SBP-1000 “ opco ” (Японія), кератометрія (кератометр СК-1000 “ opco ” (Японія)), рефрактометрія (авторефрактометр АМ-А2300 “ opco ” (Японія)), тонометрія, тонографія (ТНЦ-100С), біомікроскопія (ЩЛ-2Б и офтальмологічний комбайн “Zeiss” (Німеччина)), гоніоскопія, ультразвукова біометрія (ЭОС-21 та “a/b sca oph haso ic” (Великобританія), CompuSca фірми “S orz”), офтальмоскопія, оптична когерентна томографія (S RA US “Carl Zeiss”), скануюча лазерна поляриметрія (GDx-VCC “Laser Diag os ic ech ologies”(США)), термометрія (офтальмологічний інфрачервоний термометр “ Мicrolife” (Швейцарія)); методи статистичного аналізу. Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено операцію факотрабекулотомії, при якій одночасно виконується глибока неперфоруюча склеректомія й факоемульсифікація катаракти з послідуючою трабекулотомією (лазер), для лікування відкритокутової глаукоми, поєднаної з катарактою (Деклараційний патент України на корисну модель А61F9/007 „Спосіб хірургічного лікування глаукоми та катаракти” у співавторстві з Сергієнком М.М., і Кондратенком Ю.М.) і проведене дослідження функціональних показників ока, гідродинаміки , стану диска зорового нерва і макулярної зони сітківки в динаміці. Проведено оцінку функціональних і клінічних показників ока після факотрабекулотомії, у порівнянні з показниками після послідовного виконання ГНСЕ і факоемульсифікації катаракти, після одномоментної ГНСЕ та екстракапсулярної екстракції катаракти і послідовно виконаної антиглаукомної операції та екстракапсулярної екстракції катаракти. Вперше проведена порівняльна оцінка функціональних і клінічних показників у хворих глаукомою в поєднанні з катарактою, у яких була виконана факотрабекулотомія, у віддаленому періоді (до 5-ти років). Вивчено ускладнення, які виникають після операції факотрабекулотомії у хворих, на відкритокутову глаукому в поєднанні з катарактою, проаналізовані причини й можливість їхньої профілактики. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження стали основою для впровадження в офтальмологічну практику операції факотрабекулотомії, як ефективного та безпечного одномоментного методу хірургічного лікування пацієнтів з відкритокутовою глаукомою в поєднанні з катарактою. Операція факотрабекулотомії дозволяє нормалізувати ВОТ і гідродинамічні показники в 95,5% очей, зберегти високі зорові функції на протязі 5 років в 98 % очей. Встановлено, що кількість інтраопераційних ускладнень (1,42%), а також, кількість ускладнень в післяопераційному періоді суттєво менша, ніж після послідовного виконання ГНСЕ і факоемульсифікації катаракти, після одномоментної ГНСЕ та екстракапсулярної екстракції катаракти і послідовно виконаної антиглаукомної операції та екстракапсулярної екстракції катаракти. Впровадження в практику. Результати дослідження впроваджені в практику охорони здоров'я: при розробці медичного стандарту вторинної медико-санітарної допомоги, &quo ;Відкритокутова глаукома&quo ; (Проект ТАСИС, МОЗ України, 2006), протоколів надання медичної допомоги &quo ;Первинна відкритокутова глаукома&quo ;, &quo ;Катаракта стареча, травматична, діабетична, вроджена&quo ; (Наказ МОЗ України від 15.0

Все долгожители, которые жили до 120-140 лет имеют много общего. Они все живут в высокогорных деревнях выше 8000 и 14000 футов выше уровня океана. У них менее 2 дюймов осадков в год, у них совсем не бывает дождей, не бывает снега. Это очень, очень сухие регионы. И как вы думаете, они получают всю свою воду для питья и ирригации? От таяния горных снегов. Вода, которая выходит из-под этих ледников, не такая чистая и прозрачная, как гейзеровская вода, а если наполнить стакан и посмотреть, то она желтовато-белая или бело-голубая. Она содержит от 60 до 72 минералов. В Тити-Кака, мне нравится повторять это название, или в Тибете ее называют ледовым молоком. И они эту воду не только пьют, получая 8-12% абсорбции минералов, но, что более важно, они орошают землю этой водой год за годом, урожай за урожаем, поколение за поколением, уже на протяжении 2.5 – тысяч лет. И у них нет диабетов, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, артритов, остеопорозов, раков, катаракты, глаукомы, нет дефектов у детей при рождении, нет тюрем, нет наркоманов, нет налогов, нет врачей, и они живут 120-140 лет без заболеваний

1. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

2. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

3. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

4. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

5. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

6. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин
7. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози
8. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

9. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

10. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

11. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

12. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

13. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

14. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

15. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

16. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

18. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

19. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

20. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

21. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

22. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання
23. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд
24. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

25. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

26. Лапароскопічная хірургія товстого кишківника

27. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

28. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

29. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

30. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

31. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

32. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

34. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

35. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

36. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

37. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

38. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
39. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки
40. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

41. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

42. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

43. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

44. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

45. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

49. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

50. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

51. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

52. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

53. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

54. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи
55. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій
56. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

57. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

58. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

59. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

60. Типові травми колін у спортсменів, шляхи їх уникнення та лікування

61. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

62. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

63. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

64. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

65. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

66. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

67. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

68. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

69. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

70. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"
71. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
72. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

73. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

74. Порода с/х животных

75. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

76. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

77. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.

78. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

79. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев

80. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.

82. Рабовладение у восточных славян VIII-Х вв.

83. Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

84. Массовые репрессии и политические процессы 20-х 30-х годов

85. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов

86. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века
87. Глаукома
88. Рецидивирующий фибринозно-пластический иридоциклит. Осложнённая катаракта

89. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

90. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

91. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

92. Общественно-политическая жизнь советской страны в середине 60-х - середине 80-х годов

93. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

94. Технологии возделывания с/х культур. Методы возделывания и др.

95. Традиционные и нетрадиционные способы закаливания детей до 3- х лет

96. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

98. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами

99. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.