Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Використання технічних засобів в процесі тренування

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Вступ Розділ 1. Методичні особливості використання технічних засобів навчання Розділ 2. Використання технічних засобів в тренувальному процесі 2.1 Тренажери в системі спортивної підготовки, їх класифікація 2.2 Технічні характеристики тренажерів Нп 2.3 Основні моделі тренажерів Нп 2.4 Методика розрахунку алгоритмів фізичного навантаження при використанні тренажерів нового покоління Розділ 3. Діагностична і керуюча апаратура в системі спортивної підготовки Висновки Список використаних джерел Вступ Протягом багаторічної підготовки, спортсменів використовуються різні засоби навчання, серед яких помітну роль відіграють технічні пристрої. Численними дослідженнями встановлено, що їх застосування в тренувальному процесі підвищує його ефективність. Разом з тим, саме за допомогою технічних засобів навчання вдається вирішити такі проблеми підготовки спортсменів, що іншими шляхами досягти дуже важко, а іноді і неможливо. Більшість же тренерів і спортсменів, навіть висококваліфікованих, практично не використовують тренажерні пристрої. Серед основних причин такого положення справ у спортивній практиці - відсутність самих тренажерів або досить докладного опису їх конструкції і методики застосування. Конструювання тренажерних пристроїв є тривалим і трудомістким процесом. Розробка проходить ряд стадій, що включають у себе вибір матеріалу, розрахунки на міцність, перевірку відповідності тренажера гігієнічним і ергономічним вимогам, правилам техніки безпеки і так далі. При розробці тренажерних пристроїв конструктор повинний мати досить повне уявлення не тільки про суто інженерну сторону передбачуваного рішення, але і про техніку рухів, що будуть виконуватися. Це досить великий матеріал і про нього більш докладно можна довідатися зі спеціальної літератури. Актуальність. Проблема клініко-фізіологічного обґрунтування механотерапії як засобу тренування привертає за останні роки все більше уваги учених і тренерів. Це обумовлено необхідністю досконалого розвитку певної групи м`язів та певним спрямуванням тренувального процесу. Предмет дослідження: особливості застосування технічних засобів в тренувальному процесі. Проблема: полягає в тому, що правильне цілеспрямоване використання апаратів дає позитивні результати для більших досягнень в спорті. Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом використання технічних засобів є правильний підбір апаратів для проведення тренування та відновлення роботи певного органу чи системи. Мета дослідження: обґрунтування особливостей використання технічних засобів у тренувальному процесі. Задачі дослідження: Охарактеризувати особливості використання технічних засобів у тренувальному процесі. Дати характеристику основних технічних засобів, особливості та показання до застосування. Навести основні моделі тренажерів нового покоління. Дати характеристику та обґрунтувати мету використання вимірювальних та реєстру вальних приладів . Методи і організація дослідження: Аналіз наукової і науково-методичної літератури. Аналіз і синтез. На основі одержаних даних дослідження були проаналізовані: відомості наукової і науково-методичної літератури; досвід провідних спеціалістів в даній області.

Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про основи технічних засобів дають можливість вибору найбільш перспективних напрямків застосування для тренувального процесу апаратів нового покоління. Практична значимість: для організації та ефективного тренувального процесу застосовуються тренажери нового покоління, а використання цих приладів з тренувальною та лікувальною метою дає можливість швидшого відновлення функціонування організму. Розділ 1. Методичні особливості використання технічних засобів навчання Про важливість застосування технічних засобів навчання в підготовці спортсменів було сказано та проведено багато досліджень. Так заслужений тренер СРСР, професор, тренер чоловічої збірної команди СРСР Клещов Ю.Н. (під його керівництвом збірна СРСР протягом багатьох років була ведучою командою світу: про це свідчать звання олімпійських чемпіонів і інші) і заслужений тренер СРСР, доктор педагогічних наук, професор Желєзняк Ю.Д. вважають, що в сучасних умовах, коли обсяг тренувальних навантажень досягає досить великих значень, подальший ріст спортивної майстерності спортсменів багато в чому залежить від інтенсифікації тренувального процесу. У підвищенні інтенсивності і продуктивності учбово-тренувального процесу важлива роль належить умілому застосуванню тренажерних пристроїв і тренувальних пристосувань. Так тренажерні пристрої займають важливе місце в навчанні спортсменів техніку гри. Одні допомагають опанувати окремими ланками (фатами) технічного прийому, наприклад, так називаним ударним рухом (при нападаючому ударі, подачі), інші сприяють об'єднанню окремих частин прийому до цілісного рухового акта. При оптимальному рівні розвитку спеціальних якостей і вмілому застосуванні навчальних пристроїв спортсмени опановують раціональною технікою. У випадку появи помилок при оволодінні технікою навчальні пристрої застосовують для їхнього усунення (вибірково впливаючи на окремі частини або в цілому на весь прийом). Застосування тренажерних пристроїв у спортивній практиці засновано на можливості цілеспрямованого керування зміною характеристик змагальних спортивних вправ на основі відтворення рухів у спеціально створених штучних умовах . Що ж стосується методичних особливостей використання тренажерних пристроїв, то розглянемо рекомендації фахівців з волейболу. Так для юних спортсменів Желєзняк Ю.Д. рекомендує наступне. У роботі з дитячо-юнацькою групою важливе підвищення продуктивності навчального процесу (оволодіння навичками гри в більш стиснутий термін при збереженні високої якості). Тут першорядна роль належить умілому застосуванню тренажерних пристроїв і тренувальних пристосувань (спеціального устаткування). Практично спеціальне устаткування тією чи іншою мірою застосовується протягом усієї багаторічної підготовки й окремого річного циклу. Це в основному тренажери для швидкісно-силової підготовки, пристосування для вироблення точності передач (другого і перших), навчання подачам, що нападає ударові і блокуванню, для тактичної, психологічної і теоретичної підготовки. У практику учбово-тренувальної роботи з волейболу усе більше впроваджується кругове тренування, при проведенні якої спеціальне устаткування незамінне.

Юним спортсменам, у тому числі і волейболістам, будуть корисні і рекомендації такого характеру (С.А. Полієвський, Л.А. Латишкевич, В.А.Романов, 1986): 1. На першому році навчання тренажери доцільно застосовувати після 4-5 міс. навчання тому, що коли початківці ще тільки освоїли елементарні навички володіння м'ячем. При цьому перший рік занять характеризується використанням в основному фронтального методу з одночасним і почерговим способами виконання, що дозволяє здійснювати чіткий контроль за структурою виконуваної рухової дії. На кожнім занятті використовуються не більш трьох тренажерів. 2. На другому році навчання фронтальний метод рекомендується сполучити з груповим у зв'язку з тим, що юні спортсмени вже знайомі з застосовуваними на даному етапі засобами і мають визначені навички у виконанні основних технічних прийомів. 3. На третьому році заняття рекомендуйся проводити у вигляді кругового тренування з використанням групового й індивідуального методів. У цей період часу учні в значній мірі знайомі з тренінгами, досягли визначеного технічного рівня, відрізняються дисциплінованістю і свідомим відношенням до занять. Варто пам'ятати, що тренажери - це один із засобів навчання і тому застосовувати них в учбово-тренувальному процесі необхідно з урахуванням основних положень теорії і методики спортивного тренування, дотриманням педагогічних принципів навчання . 1. При програмуванні тренувального процесу з використанням тренажерів варто враховувати, що роботи різної спрямованості - силову і швидкісну, силову і на витривалість варто розмежовувати в часі. На початку тренування звичайно даються навантаження на швидкість, вправи з максимальною інтенсивністю, наприкінці - на витривалість; при тривалому застосуванні того самого тренувального засобу ефект його впливу знижується в результаті адаптації нервово-м'язового апарата до зовнішнього подразника. 2. У процесі переходу уміння в навичку при багаторазовому повторенні елементарних рухів може знизитися інтерес того, кого навчають. Щоб уникнути цього варто різноманітити вправи на тренажерах, сполучаючи і зберігаючи їхньої комбінації. Складність виконання завдання також впливає на інтерес до його виконання. При цьому знижують інтерес як дуже легені, так і надмірно важкі завдання на тренажерах. Складність завдання повинна зростати поступово. Рівень навченості спортсмена може бути визначений по одному з комплексних об'єктивних показників сформованості навички. Він залежить від часу, затрачуваного на виконання заданої комбінації дій на тренажері, і кількості помилок, зроблених при цьому. Якщо при триразовому виконанні завдання на тренажері, що складається з комбінації елементарних дій, час на його виконання в кожнім циклі не скорочується і кількість помилок не збільшується - тренувальний процес на даній стадії складності кінчений і продовжувати його має сенс лише при ускладненні цього завдання або при переході до іншого. На початкових стадіях тренування рекомендується забезпечувати контроль за якістю виконання кожного завдання, причому про наявність помилок сповіщати того, якого навчають, негайно зі швидким виправленням неправильно виконаного технічного прийому або завдання.

Вдродження природи, а разом з тим  вдродження власно батьквщини, вносили в душу кожного старшини  козака такий запалP таку безпечнсть, що для нього все нше вже не грало рол. Ворог не робив майже жадного спротиву та  не мав вн великих сил в цьому напрямку. "Армя Кримсько Республики" була розбита пд Млтополем  вдрзана. Сивашська залога розбита  примушена вдступати на ґвпаторю. Одна Симферопльська залога могла захищати мсто, але вона вже не мала часу на те, щоб успть загородити дорогу побдному укранському вйську. Одержати правдив вдомости вд свох розбитих частин про стан рчей на фронт "Штаб Оборони Кримсько Республики" не мг тому, що Болбочан вдрзав м шлях вдвороту  знищив звязок з головним штабом. Маючи багато технчних засобв пересування  багато кнноти, Болбочан завсди швидше пересувався, як ворог  легко маневрував кннотою, не даючи ворогов спочинку та вдрзуючи йому шляхи вдвороту. Вечером 23 цвтня псля невеликого бою здобуто ст. Сарабузи, мешканц яко дуже гостинно зустрли прибувших

1. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

2. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

3. Лабораторне заняття як форма організації навчання

4. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

5. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

6. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
7. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру
8. Суспільна організація життя слов

9. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Організація праці менеджера

12. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Організація оплати праці на підприємстві

15. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

16. Організація обліку грошових коштів

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

17. Організація евакуаційних заходів

18. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

19. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

20. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

21. Організація банківської справи

22. Організація біржової торгівлі
23. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
24. Організація діяльності "ПриватБанку"

25. Організація кредитної роботи в комерційному банку

26. Організація та планування кредитування

27. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

28. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

29. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

30. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

31. Організація охорони праці на виробництві

32. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

33. Організація охорони праці на виробництві

34. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

35. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

36. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

37. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

38. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
39. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
40. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

41. Внутрішній аудит організації

42. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

43. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

44. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

45. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

46. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

50. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

51. Організація документування господарських операцій

52. Організація і методика аудиту грошових коштів

53. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

54. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
55. Організація облікової політики підприємства
56. Організація обліку в магазині "Світанок"

57. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

58. Організація обліку доходів

59. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

60. Організація обліку на підприємстві

61. Організація обліку орендних операцій

62. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

63. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

64. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

66. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

67. Організація управлінського обліку

68. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

69. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

70. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
71. Ревізійні комісії підприємств і організацій
72. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

73. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

74. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

75. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

76. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

77. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

78. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

79. Організації (органи) господарського керівництва

80. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація захисту державної таємниці в Росії

82. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

83. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

84. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

85. Правова організація працевлаштування громадян

86. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
87. Судова влада та органи, що її здійснюють
88. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

89. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

90. Організація видавничій справи

91. Організація баз даних

92. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

93. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

94. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

95. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

96. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Створення Організації Об’єднаних Націй

98. Організація науково-інформаційної діяльності

99. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.