Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Розвиток мистецтва України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1. Милосердя як проблема етики та життя сучасного суспільства 2. Українське народне мистецтво Використана література 1. Милосердя як проблема етики та життя сучасного суспільстваМилосердя являє собою жалісливе, доброзичливе, турботливе, любовне відношення до іншої людини. У Аристотеля це — почуття, протилежне гніву: співчуття, жалість. Разом з тим аристотелівське визначення дружби (точніше, дружньої любові — &quo ;philei &quo ;) частково перетинаються за змістом із християнським розумінням милосердя як &quo ;cari as&quo ;, що означає також добродійність. У грецькому тексті Нового Завіту милосердя передається головним чином словом &quo ;agape&quo ;, одним з чотирьох грецьких слів, що позначали любов; у християнстві &quo ;agape&quo ; здобуває специфічний вузький зміст милосердної любові. В історії етики милосердна любов як моральний принцип у тій чи іншій формі, природно, визнавалося більшістю мислителів. Однак висловлювалися і серйозні сумніви: по-перше, чи досить милосердя як етичний принцип і, по-друге, чи може заповідь любові розглядатися дійсно але як імператив, тим більше фундаментальний. Проблема в тому, що любов, як би широко її не розуміти, є почуттям, тобто суб'єктивним і не піддається свідомій регуляції явищем. Почуття не можна заповісти (&quo ;серцю не накажеш&quo ;). Почуття не Може бути універсальною основою морального вибору. Найбільш рішучим і послідовним в етичній критиці заповіді любові як підстави моральності був Кант. Приймаючи як дійсний мотив моральних діяній борг, Кант відмовлявся бачити в любові рушійну силу моральності. Розглядаючи любов як схильність, Кант вважав, що зміст схильності не завжди погоджується з прийнятими людиною на себе зобов’язаннями. Хтось може прийняти любов як принцип дії. Але принцип імперативний, і, виходить, дія обумовлена зобов’язанням, а не почуттям. Не можна любити з бажання любити чи з боргу любити; любити можна тільки за велінням душі. Іншими словами, Кант принципово протиставляв борг і любов. Заповідь любові була висунута християнством у якості універсальної вимоги, що містить у собі за змістом і всі вимоги Декалога. Але разом з тим і в проповідях Ісуса, і в посланнях апостола Павла намічається розходження між законами Мойсея і заповіддю любові, що крім чисто теологічного значення мало й істотний етичний зміст: у християнстві від людини було потрібно не скрупульозне дотримання правил, нерідко формальних, а праведність, що спочиває на русі серця. Етичний аспект розрізнення Декалога і заповіді любові був сприйнятий у новоєвропейській думці. Так, по Гоббсу, закон Мойсея, у тій мірі, у якій він наказував кожному визнавати ті ж права, що він хоче для самого себе, був законом справедливості. Норми Декалога забороняють вторгатися в життя інших людей і кардинально обмежують претензії кожного на володіння усім. Милосердя ж не обмежує, а розкріпачує. Воно жадає від людини дозволяти іншому все те, що він сам хоче, щоб було дозволено йому. Переказуючи заповідь любові словами золотого правила, указуючи на рівність і еквівалентність, необхідні цією заповіддю, Гоббс тим самим витлумачував її як стандарт суспільних відносин.

Таке співвіднесення справедливості і милосердя вплинуло на наступний розвиток європейської етико-соціальної думки. У більш чіткому і строгому виді це розходження установив Гегель. Він указав на те, що Христос не просто протиставляє &quo ;більш високий дух примиреності&quo ; законам Мойсея, Нагорною проповіддю він робить їх зовсім зайвими. У Декалогу даний саме закон, загальний закон, що виявляється необхідним у силу &quo ;поділу, образи&quo ;, відособленості між людьми. Нагорна проповідь задає інший порядок життя, що нескінченно різноманітніше Моісеєвих законів і тому вже не може бути виражений у специфічній для законів формі загальності. Дух примиреності затверджує багатство живих зв'язків, нехай навіть з деяки ми людьми, а цього не можна знайти в Декалогу. Милосердя істотно виявляється в турботі, у прощенні заподіяного зла, у прагненні до примирення, у любові до ворогів. Що таке милосердя як практична задача? На рівні принципового етичного міркування, можливо, і досить задовольнитися словами про те, що треба робити добро і відвертати зло. Для людини ж, що стоїть перед моральним вибором, цього недостатньо. І справа не в тім, що ще треба усвідомити, у чому полягає добро; адже прості і мудрі слова про солідарність, співчутливість, турботу також небагато говорять людині, що вирішує індивідуальну, конкретну проблему. У якихось обставинах треба дарувати, але в інших, навпаки, брати: дарувати благо і приймати чужий тягар. Милосердя припускає деяку здатність, зусилля волі, дарунок душі. Воно здійснюється в даруванні, тобто у віддавані. Саме тому, що милосердя є подолання — себе як самості, свого прагнення до спокою і себе як власника благ, свого прагнення до заощадження, своєї жадібності, — милосердя непросте, воно являє собою важку особисту задачу. Атеїстично набудована людина може виставити аргумент, що милосердя, традиційно освячене Божеською заповіддю, неможливо при переконанні, що Бога немає. У продовження цієї тези він може додати, що і для віруючої людини милосердна любов, як правило, нещира, оскільки це — не любов зовсім, а накладений на себе в порядку самозречення обов'язок. Подібного роду аргументи висловлюються і розвиваются, наприклад, Іваном Карамазовим і деякими іншими, персонажами роману Ф.М. Достоєвського &quo ;Брати Карамазови&quo ; — роману, у якому найбільшою мірою відбилася та особливість творчості великого російського письменника, на яку звернув увагу Н.А. Бердяєв. Творчість Достоєвського представляє собою трагічний рух ідей, його герої поглинені якою-небудь ідеєю, і всі розмови в його романах представляють діалектику ідей. Одна з ведучих ідей &quo ;Братів Карамазових&quo ; — діяльна любов, милосердя. 2. Українське народне мистецтво XX ст., як, мабуть, ніяке інше, дуже насичене різноманітними історичними подіями, характеризується різкою зміною політичних режимів, соціально-економічної ситуації. Звідси різні історичні умови, в яких розвивалася українська культура. Цей новітній період розвитку української культури можна розділити на декілька етапів: коротка доба відновлення української державності (1917-1920 pp.)

, коли було створено принципово нові умови для розвитку української національної культури, але поступ культури відбувався в період гострого військово-політичного протистояння, громадянської війни та іноземної військової інтервенції; радянський етап (1921-1991 pp.), який включає в себе і добу злету 20-х pp. покоління &quo ;розстріляного відродження&quo ;, яке вже в 30-ті pp. зазнало тотальних репресій не тільки проти митців, працівників культури, але й звичайних її носіїв, і добу &quo ;відлиги&quo ; з рухом так званих &quo ;шестидесятників&quo ;, і період подальшої русифікації та утисків української культури; етап розбудови незалежної України і відродження національної культури, який триває досі й знаменує початок її нового поступу. Плідно розвивалось театральне мистецтво. Етапним у розвитку українського театру став 1918 p., коли у Києві утворилися три театри: Державний драматичний (у березні 1919 р. перейменований у Перший Український театр Радянської республіки ім. Т.Шевченка), Державний народний (з 1922 р. - Український драматичний театр ім. М.Заньковецької) та &quo ;Молодий театр&quo ; (з 1922 p. - модерний український театр &quo ;Березіль&quo ;). На кінець 1925 р. у республіці налічувалося вже 45, а в 1940 р. - 140 постійних державних і понад 40 робітничо-колгоспних театрів. Основу репертуару театру становила класична драматургія. Але з'явились і цілком нові за духом і формою драматичні твори: &quo ;Фея гіркого мигдалю&quo ; І.Кочерги; &quo ;До третіх півнів&quo ; Я.Мамонтова; &quo ;97&quo ;, &quo ;Народний Малахій&quo ;, &quo ;Мина Мазайло&quo ;, &quo ;Патетична соната&quo ; та інші драми М.Куліша. Особливо великою популярністю користувалися драматичний театр ім. І.Франка і театр &quo ;Березіль&quo ; на чолі з Лесем Курбасом. У республіці зросла ціла плеяда майстрів сцени: А.Бучма, Н. Ужвій, Ю. Шумський, П. Нятко та ін. Великих успіхів було досягнуто в кіномистецтві. З 1922 р. почалося виробництво художніх фільмів, більшість яких було присвячено подіям громадянської війни. Найбільш вдалим серед історичних фільмів був &quo ;Тарас Трясило&quo ; режисера П.Чардиніна (1927). Переломний етап у розвитку українського радянського кіномистецтва пов'язаний з творчістю О.Довженка, який в 1926 р. працював кінорежисером на Одеській кіностудії. В історії українського та світового кіномистецтва почесне місце посідають його фільми &quo ;Звенигора&quo ;, &quo ;Арсенал&quo ;, &quo ;Земля&quo ;. В 1958 р. на всесвітній виставці в Брюсселі його фільм &quo ;Земля&quo ; включено до почесного списку дванадцяти кращих фільмів світу всіх часів і народів. Першим звуковим фільмом в Україні була документальна стрічка &quo ;Симфонія Донбасу&quo ; Д.Вертова (1930), а серед художніх - &quo ;Фронт&quo ; О.Соловйова (1931). Талановитим українським режисером став і видатний скульптор І.Кавалерідзе, що спробував себе у кіно наприкінці 20-х pp. Істотний внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва зробили художники і скульптори Іван Труш, Антін Манастирськин (див. на мал. його картину &quo ;Запорожець&quo ;, 1932), Олекса Новаківський та низка його вихованців, серед яких найталановитішим був Святослав Гординський.

Я пишу тут тльки про корифев, не згадуючи про багатьох нших артиств  режисерв, що теж ярли в захват вд пробудження свого народу й вдродження рдно земл. Наостанку торкнуся до наших дячв музики й спву. Я вже писав, що композитор Стеценко поклав на музику Олесв врш, присвячений С. Петлюр, але це не дина його праця, навяна духом укрансько нацонально революц. Можна назвати ще клька, зокрема урочисто-пднесену «Вкрано-мати, кат сконав!», написану на слова того ж таки Олеся. Стеценко керував Укранським нацональним хором, з яким обздив головн мста Украни, пробуджуючи своми концертами нацональн емоц в приспаних за багато столть укранських душах. Славетний укранський композитор  диригент Кошиць, з доручення С. Петлюри, створив у Кив в счн 1919 року Укранську республканську капелу, цей чудовий, добре злагоджений спвочий колектив, що вихав навесн за кордон пропагандувати свом високим мистецтвом Украну та  визвольн змагання перед державами Европи й Америки[22]. Виконавши з величезним успхом свою мсю, як про це свдчила тодшня преса рзних вропейських кран, капела проснувала ще клька рокв далеко за межами рдно земл, де вдбулись крут полтичн змни, й розпалась

1. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

2. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

3. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

4. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

5. Формування та розвиток банківської системи України

6. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.
7. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
8. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

9. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

10. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

11. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

12. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

13. Атомна енергетика України і РПС

14. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

15. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

16. Політичні права і свободи громадян України

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

17. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

18. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

19. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

20. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

21. Історія України

22. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
23. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
24. Період гетьманщини України

25. Центральна Рада і пролетаріат України

26. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

27. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

28. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

29. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

30. Економічне районування України

31. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

32. Основні напрямки зовнішньої політики України

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Господарське право України

34. Конституційний суд України

35. Цивільне право України

36. Суверенітет України

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Проект кримінального кодекса України
39. Бюджетна ситема України
40. Державний бюджет України і бюджетне право

41. Сбалансованість бюджета України

42. Фінансова система України

43. Організаційна система управління природокористуванням України

44. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

45. Інтеграція України у світове господарство

46. Використання трудових ресурсів Західної України

47. Міжнародний ринок туристичних послуг України

48. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

49. Особливості перехідної економіки України

50. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

51. Чорна металургія України

52. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

53. Банківська система України

54. Механізм кредитування банками України
55. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
56. Інформаційна політика України

57. Конституційні засади виконавчої влади України

58. Судова система України

59. Грошова система України

60. Культура та побут населення України

61. Легка промисловість України i транспорт

62. Сільське господарство i харчова промисловість України

63. Електроенергетика України

64. Законодавство України про військову службу

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Діяльність уряду України в галузі екології

66. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

67. Легка промисловість України укр

68. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

69. Аграрне право України

70. М.О. Скрипник - видатний діяч України
71. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
72. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

73. Ліквідність банківської системи України

74. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

75. Національний банк України

76. Національний Банк України

77. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

78. Ринок цінних паперів України

79. Страховий ринок України

80. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

82. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

83. Банки на валютному ринку України

84. Банківська система України

85. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

86. Законодавча база України про охорону праці
87. Мохоподібні України
88. Чинники процесу антропогенезу на території України

89. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

90. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

91. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

92. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

93. Сучасний стан сільского господарства України

94. Кращі дерева України

95. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

96. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

97. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

98. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

99. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.