Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Актуальність теми: Природокористування – це ступінь використання природних ресурсів суб’єктами господарської діяльності. Природокористування в Росії має як позитивні, так і негативні моменти. Росія має у своєму розпорядженні практично всі види природних ресурсів і займає одне з провідних місць у світі за запасами мінеральної сировини та паливно- енергетичних ресурсів. Розвідані запаси газу, нафти та вугілля досягають відповідно 35, 13 і 12%, а залізних і нікелевих руд - 30% світових запасів. За рівнем забезпеченості загальної площі земель (11,6 га) і ріллі (0,9 га) на одного жителя Росія посідає третє місце у світі. До проблем управління регіональними системами природокористування відносяться невирішеність окремих методичних і теоретичних питань і підходів, пов'язаних з комплексною оцінкою природних ресурсів та економічною ефективністю екологічних заходів, застосуванням економічних методів у вирішенні проблеми відходів та їх переробки, дослідженням проблем ресурсозбереження. Екологічна ситуація в Росії посилюється тим, що до глобальних проблем додаються ще й такі, як: інтенсивна вирубка лісу і його сплав по річках; лісові пожежі; засмічення великих озер відходами целюлозно-паперової промисловості; криза сільського господарства, що приводить до опустелювання земель та їх ерозії ; недостатня робота з будівництва очисних споруд та використання відходів виробництва; невиправдана урбанізація, тобто укрупнення міст і поява в результаті цього всіх проблем мегаполісів; транспортування сировини і палива (вугілля) через всю країну; виснаження природних ресурсів; почастішали надзвичайні ситуації. Мета курсової роботи: Головною метою курсової роботи є вивчення системи управління природокористуванням в Росії, а також звернення уваги на проблеми загострення екологічної ситуації, викликаної нераціональними підходами до використання природних ресурсів в Росії. Головні завдання курсової роботи: визначити сутність природокористування в Росії; проаналізувати всі аспекти використання природних ресурсів; розглянути економіко-екологічний вплив природокористування в Росії; Предметом дослідження являються теоретичні та практичні підходи до покращення вже існуючої системи використання природних ресурсів. Об’єктом дослідження є регіональні системи управління природокористуванням в Росії. 1. Управління природокористуванням в Росії: сутність та характеристика складових Основним економічним інструментом розвитку природоохоронної діяльності на території Росії до прийняття Закону РФ &quo ;Про охорону навколишнього середовища&quo ; була плата за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, яка регулювалася постановою РМ РФРСР від 9 січня 1991 № 13 &quo ;Про затвердження на 1991 р. нормативів плати за викиди забруднюючих речовин в природне середовище та порядку їх застосування&quo ;. У 1991 р. Держкомприроди РФСР запропонував Комітету з питань екології та раціонального використання природних ресурсів Державної Думи Російської Федерації концепцію формування економічного механізму природокористування в умовах перходу до ринку.

В основних положеннях Концепції був побудований розділ III Закону &quo ;Про охорону навколишнього середовища&quo ;, присвячений економічному механізму охорони навколишнього природного середовища. Закон обумовлює поетапну, еволюційну заміну існуючої в Росії податкової системи на програми довгострокової податкової реформи. У рамках розробки програми необхідно обгрунтувати темпи зміни пропорцій різних видів податкових надходжень, максимально можливі без істотних негативних наслідків для економіки; визначити перелік, структуру, а також терміни ухвалення законодавчих актів, що регулюють питання зміни плати за користування різними видами природних ресурсів, законів з інших видів податків, які повинні знижуватися або скасовуватися в міру збільшення плати за природокористування; розробити потужну базу економічної оцінки всіх видів природних ресурсів і на цій основі провести таку оцінку: розробити методики визначення плати за користування різними природними ресурсами з урахуванням поетапного досягнення рівня плати. Розрахунки показують, що основна частина російського бюджету формується за рахунок: 1) податку на прибуток; 2) прибуткового податку з громадян; 3) податку з обороту; 4) акцизів; 5) податку на додану вартість. При існуючій податковій системі складно ввести ефективну плату за природні ресурси. Прийняті законодавчі акти, що регламентують плату за землю, надра, ліс та інші природні ресурси, не пов'язані між собою. Плати, визначені на основі різної методології та методик розрахунку, концентруючись на прибутку (собівартості) реального природокористувача, не стикаються між собою за абсолютними розмірами. У зв'язку з цим важливо в умовах перехідної економіки сформувати ефективну систему плати за природні ресурси, яка б була складовою частиною податкової системи в цілому. Необхідно змінити, перш за все, концепцію оподаткування, розробити таку стратегію його здійснення, яка була б спрямована на постійне (аж до відображення у платежах повної величини економічної оцінки природних ресурсів) збільшення ролі плати за природокористування у формуванні доходної частини бюджетів за рахунок зниження ставок інших податків. Як перший крок у напрямку екологізації податкової системи Мінприроди РФ за участю наукових організацій було розроблено проект Закону Російської Федерації &quo ;Про систему платежів за користування природними ресурсами&quo ;, в якому визначено загальні принципи введення, встановлення, визначення, справляння та використання платежів за природні ресурси. Проект базується на пріоритетності питання власності. Практичним завданням є отримання комплексних соціально-економічних оцінок природних ресурсів (об'єктів), що дають можливість підійти до оцінки природно-ресурсного потенціалу території в цілому. Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 7 травня 1993 р. було прийнято рішення про експеримент по вдосконаленню обліку та соціально-економічній оцінці природного ресурсного потенціалу. Мета експерименту - відпрацювання механізму формування комплексних територіальних кадастрів природних ресурсів (КТКПР) як інформаційної бази для прийняття екологічно обгрунтованих управлінських рішень у сфері природокористування з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку територій і збереження навколишнього природного середовища.

За станом на 31 грудня 1994 р. в експерименті брав участь 31 суб'єкт Федерації, адміністрації яких офіційно підтвердили свою зацікавленість у його здійсненні і приступили до формування територіальних міжвідомчих органів для реалізації цілей і завдань експерименту. Найбільш активно ця робота проводиться в Московській, Ленінградській, Ярославській та Калузькій областях. Для забезпечення заходів щодо експерименту Мінприроди РФ за участю міністерств і відомств еколого-ресурсного блоку та научних організацій розробило проект під назвою &quo ;Порядок формування і ведення комплексних територіальних кадастрів природних ресурсів&quo ; та проект федеральної цільової науково-технічної програми &quo ;Кадастр природних ресурсів&quo ;, а також &quo ; Методичні рекомендації з формування та ведення комплексних територіальних кадастрів природних ресурсів&quo ;, націлені на координацію дій учасників експерименту на регіональному рівні в рамках першого етапу експерименту. Під керівництвом Мінприроди РФ розроблена система показників і структу баз даних за видами природних ресурсів у складі КТКПР, підготовлено прикладне програмне забезпечення для регіональних органів державного управління в частині комплексної інформації про природно-ресурсний потенціал, розроблені природно - ресурсні відомості, які використовуються в ряді регіонів з метою вдосконалення обліку природних ресурсів і оподаткування у сфері природокористування. Прийняття в 1991 р. Закону РФРСР &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; стало дієвим важелем підвищення ефективності використання природних ресурсів, їх заощадження та передбачення небезпечного забруднення, впровадження системи економічного регулювання природокористування і охорони природного середовища. Основні елементи цієї системи описані в розділі III Закону включають в себе: облік і соціально-економічну оцінку природних ресурсів, фінансування екологічних програм і заходів, використання договорів та ліцензій на комплексне природокористування, плату за викиди і скиди, розміщення відходів, плат; за природні ресурси , питання формування екологічних фондів, екологічного страхування, економічного стимулювання i підтримки екологічного підприємництва. 2. Фактори, які впливають на формування регіональних систем управління природокористуванням Росії Факторами формування прийнято вважати сукупність умов для найбільш раціонального вибору місця розміщення господарського об'єкту, групи об'єктів, галузі або ж конкретної територіальної структури господарства республіки або економічного району. Все різноманіття факторів, що роблять величезний вплив на формування систем управління природокористуванням, можна об'єднати в родинні групи: економічні фактори, природні фактори, що включають економічну оцінку окремих природних умов і ресурсів для розвитку окремих галузей і районів; демографічні фактори, під якими розуміються системи розселення, забезпеченість окремих територій країни трудовими ресурсами. До складу цих чинників слід включити і стан соціальної інфраструктури. При розміщенні окремих галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, а також у процесі формування районних пропорцій необхідно враховувати сукупність всіх груп факторів, але в той же час слід виділити фактори, що особливо впливають як на розміщення виробництва окремих галузей, так і на формування територіальних пропорцій.

США є знаряддям глобалізації, головним її рушієм. Проте є багато свідчень того, що за Америкою стоїть певна «світова еліта», що має претензії на роль світового уряду й управління світом. Чимало відомих учених вважають думку про наявність центрів, що виношують ідеї світового панування, бездоказовими. Однак поява в російській «Независимой газете» за 7 вересня 2000 року статті генерального директора інформаційного аналітичного агентства при управлінні справами президента Російської Федерації (РФ) Олександра Ігнатова «Стратегія «глобалізаційного лідерства» для Росії. Першочергові непрямі стратегічні дії для забезпечення «національної безпеки»» підтверджує існування і вплив світового уряду на процеси глобалізації, що відбуваються у світі. «Ключовим фактором, що впливає на сучасні глобалізаційні процеси, — пише О. Ігнатов, — є діяльність Світового уряду. Не вдаючись у жахітливі подробиці, які змальовують нам численні теорії змови, треба визнати, що ця наддержавна структура цілком ефективно виконує роль штабу «Нового світового порядку»

1. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

2. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

3. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

4. Валютні ризики: методи аналізу і управління

5. Організаційна система управління природокористуванням України

6. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
7. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
8. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

9. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

10. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

11. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

12. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

13. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

14. Системи управління базами даних

15. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

16. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Менеджмент та система управління

19. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

20. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

21. Система управління персоналом

22. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
23. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
24. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

25. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

26. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

27. Система управління податками в Україні

28. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

29. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

30. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

31. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

32. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Рішення в системі управління

34. Управління запасами

35. Управління проектами

36. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

37. Управління фінансами України

38. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
39. Управління утворенням прибутку підприємства
40. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

41. Регіональний розвиток харчової промисловості України

42. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

43. Кредитний ризик та методи управління ними

44. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

45. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

46. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

47. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

48. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Управління ризиками

50. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

51. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

52. Регіональна економіка сільського господарства України

53. Регіональний ринок праці

54. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
55. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії
56. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

57. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

58. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

59. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

60. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

61. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

62. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

63. Сутність і сфера міжгалузевого управління

64. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Управління духовними процесами суспільства

66. Управління юридичним консалтингом

67. Функції та принципи державного управління

68. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

69. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

70. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
71. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander
72. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

73. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

74. Інформаційні технології управління маркетингом

75. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

76. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

77. Управління ціновою політикою підприємства

78. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

79. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

80. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

82. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

83. Діяльність органів управління освітою

84. Економічні та правові основи управління організацією

85. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

86. Закономірності формування корпоративного управління
87. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
88. Контроль – функція управління

89. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

90. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

91. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

92. Механізм і методи управління фірмою

93. Моделі корпоративного управління

94. Організаційна структура управління персоналу підприємства

95. Організаційна структура управління підприємством

96. Організація управління персоналом підприємства

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

97. Основи управління персоналом підприємств

98. Особливості антикризового управління

99. Особливості управління організацією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.