Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство Освіти та Науки України Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра економіки та організації виробництва Курсовий проект з дисципліни «Організація виробництва» Виконав: студент групи 3418 Кудрін О.В. Перевірив: доцент Бержак В.М. Миколаїв 2007 Зміст Вступ Стисла характеристика дільниці Розділ I Розрахунок необхідної кількості обладнання, приладдя, площу, їх вартості та чисельності працюючих Необхідна кількість обладнання, його завантаження та первинної вартості Основна виробнича площа проектованої дільниці (цеху) Визначення чисельності працюючих на проектованій дільниці Розділ II Визначення обсягу капітальних вкладень (інвестицій) у дільницю механічного цеху по виготовленню деталі типу «Ось» Розділ III Розрахунок економічних показників проектованої дільниці (цеху) 3.1 Річний фонд оплати праці робітників дільниці 3.2 Тарифний фонд заробітної плати основних виробничих робочих 3.3 Основний фонд заробітної плати допоміжних робочих 3.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу 3.5 Визначення середньорічної і середньомісячної заробітної плати працюючих на дільниці 3.6 Розрахунок річних витрат на основну сировину і матеріали 3.7 Річні загальновиробничі витрати 3.8 Розрахунок дільничої (цехової) собівартості виробу 3.9 Визначення річної програми в оптових цінах підприємства 3.10 Визначення фінансових результатів (прибутку) Розділ IV Розрахунок економічної ефективності створення дільниці (цеху) 4.1 Показники ефективності інвестицій 4.2 Визначення періоду окупності проекту Висновки: Техніко-економічні показники дільниці (цеху) Список використаної літератури Вступ Стисла характеристика дільниці На основі проведених необхідних розрахунків можемо зазначити основні техніко-економічні характеристики дільниці, що спроектована. А саме: випуск деталей типу «Ось» обсягом виробництва 25000 штук; тип виробництва масовий; обладнання на дільниці складає 10 універсальних верстатів з показником його використання 89,3%; фонд оплати праці працюючих складає загалом 297798,91 грн; собівартість одиниці продукції складає 2940,31 грн, а оптова ціна одиниці (без ПДВ) – 3381,35 грн; фінансовий результат або чистий прибуток становить 6615697,5 грн; обсяг необхідних капітальних вкладень в створення дільниці становить 711,19 тис.грн.; період окупності капітальних вкладень складає 1,38 роки або 1 рік 4 місяця 18 днів. Метою курсового проектування з організації виробництва є закріплення теоретичних знань, а також придбання необхідних навичок самостійного творчого розв’язання ряду практичних задач при проектуванні організації основних та допоміжних дільниць (цехів) машинобудівного виробництва. В прцесі курсового проектування я використовував здобуті раніше знання, зокрема матеріали раніше виконаних курсових проектів з технології машинобудування та організації і нормування праці. При виконанні курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва» я розрахував необхідну кількусть обладнання, приладя, площ, їх вартості та чисельності працюючих; економічні показники проектованої дільниці (цеху); економічну ефективність створення дільниці (цеху).

Початкові дані Деталь «Ось» Річна програма, шт – 25000 Режим роботи, змін – 2 Марка матеріала – Ст.45 Маса заготовки, кг – 10,81 Маса деталі, кг – 7,5 Таблиця 1 Технологічний процес виготовлення деталі «Ось» Найменування операції Обладнання Разряд роботи Тшт Тпз найменування модель Фрезерно-центровальна Фрезерно-центровальний п/а МР-71М 2 1,258 15 Токарна Токарно-винторізний 16К20 3 5,289 22 Токарна Токарно-винторізний 16К20 4 4,386 22 Різьбо-фрезерна Різьбо-фрезерний п/а 5Б65 3 2,711 26 Шпоночно-фрезерна Шпоночно-фрезерний п/а 692М 3 4,762 17 Свердлильна Вертикально-свердлильний одношпинделевий 2М125 3 1,097 17 Слесарна Верстак 2 6 6 Круглошлифовальна Круглошлифовальний підвищенної точності 3М151 4 2,656 18 Круглошлифовальна Круглошлифовальний підвищенної точності 3М151 4 0,904 18 Слесарна Верстак 2 6 6 Розділ I Розрахунок необхідної кулькості обладнання. Приладдя, площ, їх вартості та чисельності працюючих Необхідна кількість обладнання, його завантаження та первинної вартості При розрахунку кількості металорізального обладнання даної моделі та числа робочих для механічної обробки деталей необхідно знати: річний обсяг випуску деталей; вид технологічного процесу із зазначенням переліку операцій та сумарні норми штучно-калькуляційного часу на кожну операцію; ефективний річний фонд часу роботи дільниці обладнання (в годинах). 1. Ефективний річний фонд часу роботи одного верстата при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями може бути розрахований за формулою, год, Фе = Зр Кр; де Др, Дв.д., Дс.д., Дн.с.д – відповідно кількість днів в одному році, вихідних (суботи та неділі), святкових та передсвяткових днів (тривалість робочого дня менше на 1 год); Чд – кількість годин робочого дня; Зр – кількість змін роботи обладнання Зр=2; Кр – коефіцієнт, який враховує час перебування верстата в ремонті (для великих верстатів Кр=0,9 .0,94, для середніх Кр=0,95 .0,9, для дрібних Кр=0,95 .0,98, для автоматичних ліній Кр= 0,88 .0,9). В моєму прикладі верстати, використовувані на дільниці мають масу до 10т. У даному випадку втрати часу на ремонт для металорізальних верстатів стоновитимуть 1,9%. Тоді ефективний фонд часу для усіх верстатів становитиме: Фе = 2 0,981=3948год. 2. Програма запуску деталей знаходиться за формулою: Пз=Пв (100/100-Кт.в) шт, де Пв=25000 шт – програма випуску деталей за рік; Кт.в=1,0 1,5 відсоток технологічних утрат, показує, на скільки більше треба запустити в роботу виробів з урахуванням їх технологічних утрат (брак та інше), Пз = 25000(100/100-1,5) = 25381. 3. Трудомісткість обробки річного запуску деталей визначається за формулою: Ттруд.р=Тшт.-к Пз, год, де Тшт.-к – штучно-калькуляційний час на операці, хв., Пз – програма запуску деталей на рік, шт. Наприклад, для фрезерно-центровальної операції Ттруд.р = 1,258 25381/60 = 532,2 год. Для всіх інших операцій Ттруд.р розраховується аналогічно. 4. У серійному, дрібносерійному та одиничному виробництві розрахункову кількість верстатів знаходять за формулою: Ср=(Тшт.-к Пз)/(Фе 60 Кв.н), де Тшт.-к. – штучно-калькуляційний час на операцію, яка виконується на даному верстаті, хв.;

Пз – програма запуску деталей за рік, шт; Фе – ефективний фонд часу роботи обладнання за рік, год.; Кв.н – коефіцієнт виконання норми часу; для напівавтоматів Кв.н= 1,01; для універсальних верстатів Кв.н=1,05 1,20. Наприклад, для фрезерно-центровальної операції: Ср = 1,258 25381/3948 60 1,01 = 0,13 Розрахункову кількість верстатів Ср округлюємо до найближчого цілого числа. Приймаємо Спр = 1 верстат. 5. Коефіцієнт завантаження даного типу обладнання у відсотках становить: Кз= (Ср/Спр) 100% Наприклад, для фрезерно-центровального обладнання: Кз = (0,13/1) 100% = 13%. Розрахунки кількості верстатів (розрахункової та прийнятої) по інших операціях виконуються аналогічно і зводяться в табл.2. На підставі проведених розрахунків будується графік завантаження устаткування, на якому на осі абцис указується найменування і модель устаткування, а на осі ординат відкладається коефіцієнти завантаження устаткування з урахуваннями його довантаження супутньою продукцією (рис.1) Ширина стовпчиків за відповідним масштабом повинна бути пропорціональна кількості верстатів даної моделі. Середній коефіцієнт завантаження Кз всього верстатного парку на проектованій дільниці викреслюють горизонтальною лінією, яка проходить через увесь графік. У зв’язку з тим, що всі операції не завантажені до 85% згідно з основною нормою часу ми довантажили їх аналогічними деталями. 6. Трудомісткість довантаження супутньою продукцією даного типу верстатів окремо на кожній недовантаженій операції розраховується за формулою: Тдов=Фе Кв.н Спр (Кзн- Кз) н-год. де Спр – прийнята кількість верстатів даного типу до довантаження, шт; Кзн= 085 0,95 – нормативний коефіцієнт завантаження обладнання даного типу; Кз – коефіцієнт завантаження обладнання до довантаження супутньою продукцією. Тоді, наприклад, для фрезерно-центровальної операції трудомісткість довантаження складе: Тдов = 3948 1,01 1 (0,9-0,13) = 3070,4 7. Розрахункова кількість верстатів даного типу з урахуванням довантаження визначається за виразом: Ср=Т '/(Фе Кв.н), де Т ' – трудомісткість річної програми з урахуванням довантаження, н-год; Кв.н – коефіцієнт виконання норми часу, Кв.н = 1,0 1,2; Фе – ефективний річний фонд використаного часу обладнання, год. Наприклад, для фрезерно-центровальної операції: Ср = 3602,6/(3948 1,01) = 0,9 8. Середній коефіцієнт завантаження обладнання у відсотках при виготовлені заданих за проектом деталей розраховується за формулою: Кз = ∑Ср 100/∑Спр де ∑Ср, ∑Спр – відповідно розрахункова та прийнята кількість верстатів різних типів на всіх операціях для заданої деталі: Кз = 8,93 100/10 = 89,3%. 9. Дані про кількість, модель, габарити, потужність електродвигуна, вартість (з урахуванням транспортування та монтажу) та ремонтну складність обладнання на дільниці заносять у зведену відомість обладнання (табл.3). Таблиця 3 Кошторис витрат на основне технологічне обладнання ділянки Найменування верстата Модель верстата К-ть верстатів, шт Потужність, кВт Площа, м2 Вартість за прейскурантом, тис.грн Витрати на транспортування й монтаж, тис.грн (6-9% від гр.9) Первинна вартість, тис.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

2. Організація діяльності "ПриватБанку"

3. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

4. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

5. Економічна ефективність організації виробництва пальто

6. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"
7. Організація діловодства в музеї
8. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

9. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

10. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

11. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

12. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

13. Організація охорони праці на виробництві

14. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

15. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

16. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

17. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

18. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

19. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

20. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

21. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

22. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
23. Інформаційне забезпечення діяльності організації
24. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

25. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

26. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

27. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

28. Організаційні форми інноваційної діяльності

29. Організація виробництва на металургійному підприємстві

30. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

31. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

32. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

33. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

34. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

35. Планування і організація навчальної діяльності

36. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

37. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

38. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
39. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
40. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

41. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

42. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

43. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

44. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

45. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

46. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

47. Організація приймання товару в аптеці

48. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Організація праці

50. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

51. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. Організація оплати праці на підприємстві

54. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
55. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
56. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

57. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

58. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

59. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

60. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

61. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

62. Організація кредитної роботи в комерційному банку

63. Організація та планування кредитування

64. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Організація будівельного майданчика

66. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

67. Рівні організації організму людини

68. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

69. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

70. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
71. Внутрішній аудит організації
72. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

73. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

74. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

75. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

76. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

80. Організація документаційного забезпечення установи

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

81. Організація і методика аудиту

82. Організація і методика аудиту доходів підприємства

83. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

84. Організація облікового процесу на підприємстві

85. Організація обліку

86. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
87. Організація обліку власного капіталу підприємства України
88. Організація обліку запасів на підприємствах

89. Організація обліку на підприємстві

90. Організація обліку орендних операцій

91. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

92. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

93. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

94. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

95. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

96. Організація управлінського обліку

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

97. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

98. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

99. Ревізійні комісії підприємств і організацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.