Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудиторська діяльність

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Аудиторська Палата України, порядок її організації та діяльності Тести в аудиті та їх види Список використаної літератури 1. Організація та діяльність Аудиторської Палати в Україні Аудит відноситься до інтелектуальної діяльності, яка складається із дослідження фінансово-господарської діяльності з метою сприяння її поліпшенню та підвищенню прибутковості відповідно до замовлень, виданих за угодами між суб’єктами підприємницької діяльності та аудиторськими фірмами. Організацію і планування аудиту очолює Аудиторська Палата України (АПУ). Повноваження АПУ визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської Палати України, затвердженим протоколом АПУ від 28.10.93 р. Аудиторська Палата України є самостійним, незалежним (неурядовим) органом, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та організації аудиторської справи в Україні. АПУ створено Спостережну раду, що здійснює контроль за діяльністю секретаріату АПУ та виконує представницькі та організаційні функції. АПУ є юридичною особою, яка функціонує за принципом самоуправління, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку. Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат АПУ. Метою АПУ є створення незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який дає об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств, банків, а також надає їм супутні аудиту послуги, послуги з питань методології бухгалтерського обліку, судово-бухгалтерської експертизи та інші послуги, визначені договором на платній основі. Повноваження АПУ. Головними завданнями АПУ є сприяння розвитку аудиту в Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності в Україні, надання практичної допомоги у забезпеченні професійної захищеності аудиторів під час виконання покладених на них функцій. Аудиторська палата України: здійснює сертифікацію суб’єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю; розробляє і затверджує норми та нормативи аудиту, програми підготовки аудиту; веде реєстр суб’єктів аудиторської діяльності; створює на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність; встановлює розмір оплати за проведення сертифікації; розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів і аудиторських фірм на предмет їх компетенції; застосовує до аудиторів покарання за неналежне виконання своїх професійних обов’язків; розробляє пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні і вносить їх на розгляд відповідних інстанцій; бере участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту; визначає порядок оформлення офіційних документів з питань надання аудиторських послуг; для виконання своїх повноважень АПУ може створювати тимчасові комісії і робочі групи. Порядок формування АПУ та ротації членів АПУ. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу десяти представників від професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України) та десяти представників від міністерств та відомств України, в тому числі від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики та Міністерства юстиції України.

Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб. За рішенням АПУ в Республіці Крим, областях та містах Київ і Севастополь можуть створюватись регіональні відділення Аудиторської палати України (РВ АПУ). Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів АПУ або двох членів РВ АПУ. Ротація здійснюється на основі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування. Анкетування організовує і проводить Комісія з анкетування один раз на рік. В анкетуванні беруть участь усі аудитори України, які визнані такими згідно із Законом України. Ротація проводиться згідно з положенням «Про ротацію членів Аудиторської палати України» № 22 від 24.11.94 р. При проведенні ротації враховуються такі обставини: добровільне вибуття членів АПУ або РВ АПУ; звільнення члена АПУ або РВ АПУ із організації, яка його делегувала; відклик члена АПУ і РВ АПУ за ініціативою органу, що його делегував; відсутність підряд більше ніж на трьох засіданнях АПУ або РВ АПУ без поважних причин; невиконання обов’язків, передбачених Статутом АПУ. Повідомлення аудиторів АПУ про ротацію здійснюється Комісією шляхом публікації оголошення про ротацію членів АПУ в засобах масової інформації. Анкетування повинно починатись не раніше ніж за тиждень з часу повідомлення про це і закінчуватися за три тижні. Для анкетування використовуються бланки суворої звітності двох типів анкет: 1) серія А для анкетування членів АПУ; 2) серія В для анкетування членів РВ АПУ. Анкетування вважається проведеним, якщо в ньому взяло участь не менше 75 % аудиторів. Ротації підлягають члени АПУ і РВ АПУ, які набрали найбільшу кількість голосів на предмет припинення їх діяльності. Спілка аудиторів України є Всеукраїнською професійною організацією, яка об’єднує сертифікованих аудиторів України. Спілка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдання щодо отримання прибутку з метою перерозподілу його між своїми членами. Спілка може відкривати свої окремі територіальні відділення за наявності в них не менше п’яти сертифікованих аудиторів, які є членами спілки. Мета діяльності спілки полягає в об’єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів, сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні. Для досягнення поставленої мети Спілка вирішує такі завдання: представляє законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління України; вносить пропозиції до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності; сприяє дотриманню законності і проведенню профілактики правопорушень серед своїх членів; у разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку. Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до АПУ та достроково їх відкликати; порушувати клопотання про припинення повноважень членів АПУ, які делеговані Мінфіном, Мінстатом, Мін’юстом та Головною державною податковою адміністрацією України; вносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту. Членами Спілки аудиторів можуть бути громадяни України, які мають сертифікат аудиторів, визнають статут Спілки та сплачують членські внески; можуть бути індивідуальні та колективні члени Спілки.

Прийом у індивідуальні члени Спілки проводиться на підставі письмової заяви аудитора. Прийом у колективні члени здійснюється радою Спілки на підставі рішення трудового колективу аудиторської фірми. Також не менш важливими ланками, які безпосередньо займаються аудиторською діяльністю, є аудиторські фірми та аудитори як суб’єкти підприємницької діяльності. 2. Тести в аудиті та їх види Аналітичні тести - методи порівняння як в абсолютних одиницях, так і відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки). Тести на відповідність внутрішнього контролю Тести на відповідність внутрішнього контролю здійснюються з метою отримання аудиторських доказів його ефективності: структури систем обліку і внутрішнього контролю, що означає наскільки ця структура попереджає, виявляє і своєчасно виправляє істотні помилки; функціонування внутрішнього контролю протягом всього періоду перевірки. Деякі процедури аудиту можна не планувати окремо як тести на відповідність внутрішнього контролю, але вони можуть дати аудиторські докази ефективності як структури внутрішнього контролю, так і її функціонування. Таким чином, ці процедури перевірки можуть служити для аудиту тестами відповідності внутрішнього контролю. Наприклад, під час вивчення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю грошових коштів аудитор може отримати аудиторські докази ефективності контрольної перевірки рахунків банку шляхом опитування і спостереження. Якщо аудитор зробить висновок, що процедури перевірки з метою отримання знання і уявлення про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю свідчать про доцільність і ефективність внутрішньої політики підприємства і вони відповідають окремим твердженням фінансової звітності, він може використати ці докази для оцінки ризику внутрішнього контролю і визначити його рівень як незначний. Аудитор може провести наступні тести перевірки відповідності внутрішнього контролю. Насамперед перевірку первинних документів, які підтверджують операції та інші події з метою отримання аудиторських доказів про відповідність функціонування системи внутрішнього контролю, наприклад, перевірка порядку надання дозволу на проведення певної категорії операцій на підприємстві. Проведення опитування і спостереження стосовно процедур внутрішнього контролю, щодо яких немає змоги провести наскрізну перевірку, наприклад, при визначенні фактичного виконавця окремих функцій процесу виробництва. Повторення процедур внутрішнього контролю, зроблених на підприємстві аудитором, наприклад, проведення перевірки банківських рахунків для підтвердження правильності ведення обліку підприємством. Щоб підтвердити кожну зробленої оцінку незначного ризику невідповідності внутрішнього контролю, аудитор повинен обов'язково провести ретельні тести на відповідність системи внутрішнього контролю. Що менший ризик невідповідності внутрішнього контролю, визначений аудитором, то більше підтверджень йому треба отримати стосовно того, що структура і системи обліку та внутрішнього контролю працюють ефективно. Під час отримання доказів ефективного функціонування системи внутрішнього контролю аудитор враховує спосіб їх отримання, послідовність, з якою вони отримуються протягом певного періоду, та досвід особи, яка отримала такі докази (у разі використання помічників та асистентів в аудиті).

Розвдувальна дяльнсть пдплля Органзац укранських нацоналств у Захднй Укран в 19391941 роках // Науков записки ¶ПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203. 74. Вднв Д.В. Погляди Органзац укранських нацоналств на мсце  роль органв безпеки в Укранськй самостйнй соборнй держав (19401941 рр.) // Концептуальн засади забезпечення державно безпеки Украни. Матерали науково-практично конференц 29 червня 2004 р. К.: Видавництво Нацонально академ СБ Украни, 2004. - С 62-65. 75. Вднв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // ¶сторичний календар. - К., 2004. - С. 127-132. 76. Вднв Д. До стор нагородно системи УПА // Однострй. 2004. - 8. - С.36-39. 77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -1.- С. 20 -26. 78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - 2. - С.32-40. 79. Вднв Д. Командир повстансько арм // ¶сторичний календар. - 2005. - С. 94-99. 80. Веденеев Д

1. Аудиторська діяльність

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

3. Інвестиційна діяльність страхових компаній

4. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

5. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

6. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
7. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
8. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

9. Життя та діяльність І.П.Котляревського

10. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

11. Діяльність СГ "ТАС"

12. Маркетингова діяльність комерційного банку

13. Інвестиційна діяльність страхових компаній

14. Життєдіяльність личинок волохокрильців

15. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

17. Правотлумачна діяльність

18. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

19. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

20. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

21. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

22. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
23. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
24. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

25. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

26. Діяльність першого професійного театру Полтави

27. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

28. Творча діяльність Панаса Мирного

29. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

30. Комерційна діяльність підприємств

31. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

32. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

33. Товарна політика і комерційна діяльність

34. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

35. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

36. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

37. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

38. Економічна діяльність ООН
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
40. Зовнішня економічна діяльність

41. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

42. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

43. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

44. Діяльність органів управління освітою

45. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

46. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

47. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

48. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

50. Діяльність дошкільника

51. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

52. Політична діяльність і політичні відносини

53. Професійна діяльність шкільних психологів

54. Теорія й практична діяльність психолога
55. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
56. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

57. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

58. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

59. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

60. Діяльність державної податкової інспекції

61. Діяльність фінансових фондів

62. Інвестиційна діяльність підприємства

63. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

64. Фінансова діяльність акціонерних товариств

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Фінансова діяльність субєктів господарювання

66. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

67. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

68. Екологія і практична діяльність людини

69. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

70. Інноваційна діяльність
71. Інфляція та інвестиційна діяльність
72. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

75. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

76. Творчість Рембрандта

77. Маркетингова сутність реклами

78. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

79. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

80. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

81. Відповідальність за порушення податкового законодавства

82. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

83. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

84. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

85. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

86. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
87. Філософська культура особи та її суспільна значущість
88. Сбалансованість бюджета України

89. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

90. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

91. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

92. Ринкова пропозиція та її еластичність

93. Ліквідність банку

94. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

95. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

96. Підсудність і її види

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

97. Легка промисловість України i транспорт

98. Сільське господарство i харчова промисловість України

99. Активність і творчість учнів на уроках історії

100. Античність у поетичних творах Яра Славутича


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.