Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота на тему: Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII - I пол. XIX ст. Зміст Вступ Розділ 1. Положення болгарських земель наприкінці XVIII - I пол. XIX ст. Розділ 2. Культурно-просвітницький рух Розділ 3. Боротьба за незалежність церкви Висновки Вступ Сучасний етап розвитку України у всьому розмаїтті соціально-економічних, політичних, національно-державних та інших аспектів його прояву диктує необхідність звернутися до досвіду минулого інших країн, до осмислення його уроків, мобілізації ресурсів історичної пам’яті, як міцного знаряддя процесів оновлення сучасності. Останні часи, котрі можна охарактеризувати як часи національно-культурного, та державного відродження українського народу, відзначаються, крім усього іншого, пробудженням широкого суспільного інтересу до історичного минулого сусідніх країн, зокрема Болгарії. Розвиваючись в умовах подвійного гніту; економічного і соціально-політичного з одного боку – турецької влади, з другого - грецької патріархії і духовенства (фанаріоти), болгарське відродження висувало вимоги за рідну мову, національну школу, національну незалежну від грецької патріархії церкву, а також, за незалежну національну державність. Виходячи з актуальності теми дослідження, автор ставить перед собою мету – розглянути особливості національного відродження Болгарії наприкінці XVIII - I пол.XIX ст. Для досягнення поставленої мети пропонується вирішити наступні завдання: Розкрити причини розкладу турецької феодально-ленної системи; Розкрити причини становища селян; Показати вплив російсько-турецьких воєн на розвиток національного відродження; Проаналізувати як велась боротьба за незалежність церкви; Розглянути процес Болгарського відродження; Хронологічні межи роботи початок періоду болгарського національного Відродження пов'язані з Паїсієм Хілендарським, який написав працю «Історію слов’яно- болгарську» і з цією працею, яка написана у 1762 р. починається національне Відродження Болгарії. З 30-40 – х рр.XIX ст. починається боротьба за незалежність церкви і закінчується у 1872 р. Здобуттям болгар незалежної церкви. Географічні рамки роботи територія Болгарії та Віденські, Тирновські округи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові (метод загальної характеристики) та основні історичні методи (хронологічний, історико-порівняльний та узагальнення дозволити об'єктивно підійти до висвітлення подій цього періоду всесвітньої історії, викласти його в логічно завершеній і послідовній формі. Історіографія дослідження. Дана тема дослідження завжди викликала значний інтерес у вітчизняних та зарубіжних істориків. Ії розробка розпочалася вже на початку XX століття. Ми не будемо зупинятися на всьому масиві матеріалів, статей, підручників присвячених аналізу теми, розглянемо найяскравіші та найцікавіші з них. Умовно всю літературу з даної проблеми можна поділити на дві групи: література радянського періоду особливо дослідження 40-60 х років; література часів незалежності України (1991-2004 рр.) Що стосується першої групи, то звісно аналіз подій відбувався у руслі марксиського-ленінського підходу, через призму класових протиріч.

Участь болгар у здобуті незалежності церкви, літератури, мови, поліпшення становища селян сприймалось дуже позитивно. До цієї групи відносяться роботи «Боротьба болгарського народу за незалежну національну церкву, «Культурно-просвітницький рух», «Соціально-економічне становище болгарських земель», де міститься обширний матеріал про становище селян, більшою мірою розповідного характеру. Після здобуття незалежності України розпочався новий етап у розвитку вітчизняної історичної науки, що характеризувався переглядом методики вивчення історичних подій, викладу матеріалу. В дослідженнях Ярового В.І., Ровнякова А.А. з нових позицій, з урахуванням нової методологічної бази дається аналіз положення болгарських селян, розвиток болгарського відродження, боротьби за незалежність церкви. Вони відрізняються більшою об'єктивністю висвітлення подій. Приділяється значна увага положенню болгарських земель у I пол.XIX ст. Практичне значення результатів. Дане дослідження може бути використане для підготовки відповідей на семінарських заняттях, для написання рефератів і творчих робіт. До того ж на основі цієї роботи можна буде скласти плани-конспекти уроків з всесвітньої історії під час проходження педагогічної практики в школі. Курсова робота може бути використана як основа для майбутнього дипломного проекту. Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Перший розділ «Положення болгарських земель наприкінці XVIII- I пол.XIX ст.» присвячений положенню болгарських земель наприкінці XVIII- I пол. XIX ст. Другий розділ «Культурно-просвітницький рух» розкриває культурно-просвітницький рух у Болгарії. Третій розділ «Боротьба за незалежність церкви» у якому приділяється увага боротьбі за незалежність церкви. Розділ 1.Положення болгарських земель наприкінці XVIII - I пол. XIX ст. Наприкінці XVIII - I пол. XIX ст. в Османській імперії відбуваються значні зміни, як у економічному, так і в політичному житті. Ці змини впливають на розвиток південнослов`янських земель, які підпорядковані Туреччині. Військово-ленна система на якій базувалась Турецька імперія піддалась змінам. Ленні землі – спахійські – стали перетворюватися у спадкові володіння. Вимагалася лише сума грошей для оформлення переходу землі від батька до сина. Більша частина власників ленів під різними приводами ухилялися від несіння військової служби. Спахії становились постійними мешканцями в своїх повітах. Вони спостерігали за господарством, турбувались про зростання прибутків. Військові ленники прагнули тепер значно збільшити посівні площі, обкласти селян податками, які проживали на цих землях, в результаті чого селяни були постійними боржниками і вимушені були визнати агу (господаря) хазяїном своїх земель. Процес захоплення земель у власність поміщиками відображає податковий турецький документ початку 40-х р. XIX ст., де зображено обезземелення селян. Документ свідчив, що в ряді сіл Бєлоградчиської околії Віденського Мухасилмека (фінанс. округу), селяни не мають землю (ні польову, ні пасовищну), а займаються землеробством в якості найманих робітників.

На землях які були у володіннях поміщиків селяни стали займатися експлуатацією землі. Так протягом тривалого часу склалась так названа чифлікова система. Перехід до чифлікчийства призвів до погіршення положення селян. Феодали були зацікавлені в отриманні додаткових прибутків і тому переводили селян на панщину. У чифліках поряд із панщиною починається активне застосування оренди землі. Використання праці батраків (аргаті) сприяло поступовому виникненню на селі зародків нових виробничих відносин. Володарі чифліків були тісно пов`язані з ринком і залежали від його кон’юнктури. Збільшення поставок на ринок сільськогосподарської продукції об`єктивно сприяло розвиткові внутрішньої торгівлі, певному пожвавленню товарно-грошових відносин в імперії. Нові форми ведення господарства приводили до виникнення нових відношень між селянином і поміщиком. Однією із таких форм було кесімджийство, особливо розповсюджене у південно-західній частині Болгарії. Земля при цій формі відносин між селянином і паном належувала поміщику. Селянин отримував у спадкове користування невеличку частку землі. Поміщик визначав розмір оброку і повинності селянина. Кесімджиї платили всі державні податки. Кесімджия був прикріплений до землі, не міг піти від землевласника, і повертався до нього у випадку втечі. Кесімджийство уявляло собою найбільш тяжку форму кріпацтва. Другою формою відносин між поміщиками і селянами була іздольщина, особливо ісполджийство або ортакчийство. Селяни цієї групи носили назву ісполджиї або ортакчиї. Ці відносини характеризувалися тим, що малоземельний або безземельний селянин був феодальним орендатором, який віддавав до половини врожаю землевласнику. Третя форма відносин, це використання найманої праці. Наймані робітники носили назву момки (також : ратаї, аргати). Це були селяни, які мали свої землі і ставали сільськогосподарськими робітниками. За свою працю вони отримували плату частково натурою, частково грошима. Жили селяни цієї групи у своїх хатах, або в помешканні наданому землевласником. Поява даної категорії відносин, не дивлячись на наявність в них феодальних рис, свідчить про проникнення у сільське господарство елементів капіталістичних відносин. Обезземелення селян стало основою подальшого економічного розвитку країни, розвиток в напрямку зародження і формування елементів капіталізму. Наряду з формами феодальної експлуатації селян у помісному господарстві I половини XIX ст. починали з`являтися капіталістичні форми. Вони з`являлись там, де був обезземелений селянин і попит на робочі руки з боку землевласників, що привело до продажу селянами своєї робочої сили. Це явище здійснювалось у період зростання товарно-грошових відносин у країні. Зростання міст і торгівлі збільшувало попит на продукти сільського господарства і сприяло зростанню виробництва сільськогосподарських товарів на ринок. Помісне господарство втягувалось у ринкові зв'язки, перетворюючись у таке господарство, котре систематично продавало хліб і інші продукти свого виробництва. Для розвитку товарно-грошових відносин у помісному господарстві мало значення зникнення воєнно-ленної системи, яка впроваджувалась впродовж тривалого часу.

Саме це й вдбулося в Укран в першй половин XIX столття: з безневинного, здавалося б, малоросйства прорс укранський нацональний рух. Поява перших «нацоналств» (кирило-методвцв) та перш мперськ репрес проти них поклали край пероду амбвалентного снування малоросйства. Поднувати дв лояльност, мперську та регональну, ставало дедал складнше: логка подй виштовхувала малоросв або в бк укранства (з усма неминучими мперськими «батогами»), або в протилежний бк - ще бльшого, пдкресленого врнопдданства (з усма належними в цьому раз мперськими «пряниками»). «Антинацоналзм» традицйно був характерною рисою малоросйства, виявом його лояльност щодо Центру, а водночас  засобом боротьби (за пдтримкою того ж таки Центру) проти небезпечного конкурента в регон. Псля розпаду СССР «антинацоналзм» майже втратив свою першу функцю - демонстрування лояльност, зате повнстю зберг другу - нейтралзац деологчного конкурента й моблзац на боротьбу з ним як «анацональних» малоросв, так  «спвчувальникв» у колишньому Центр

1. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

2. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

3. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

4. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

5. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

6. Етикет та його національні особливості
7. Національне та міжнародне право
8. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

9. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

10. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

11. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

12. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

13. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

14. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

15. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

16. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

17. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

18. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

19. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

20. Національна політика СРСР в роки перебудови

21. Українська національна революція 1649-1657рр

22. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу
23. Національне багатство, прибуток
24. Генеза української національної мови

25. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

26. Національна депозитарна система в Україні

27. Національний банк України

28. Національний Банк України

29. Функції Національного банку України

30. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

31. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

32. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

33. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

34. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

35. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

36. Національно визвольний рух в Індії

37. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

38. Національно-визвольний рух в Царстві Польському
39. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
40. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

41. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

42. Формування українського національного руху

43. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

44. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

45. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

46. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIIIпершої половини XIX ст

47. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

48. Економічний потенціал національної економіки

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Польська республіка наприкінці ХХ поч. - ХХІ ст.

50. Національні моделі корпоративного управління

51. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

52. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

53. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

54. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
55. Етнонаціональні відносини й національна політика
56. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

57. Іслам і буддизм. Національні релігії

58. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

59. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

60. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

61. Національна депозитарна система

62. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

63. Економічна і національна безпека України

64. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Національне відтворення

66. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

67. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

68. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

69. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

70. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
71. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)
72. Пилип Орлик та перша Конституція України

73. Французьке просвітництво XVIII століття

74. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

75. Русская музыка XVIII и первой половины XIX века. Музыкальная культура Европы после I мировой войны: эстетика экспрессионизма

76. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

77. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVIIXVIII століття

78. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

79. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

80. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

81. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

82. Місцеве та регіональне самоврядування

83. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

84. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

85. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

86. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)
87. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
88. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

89. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVIIXVIII ст.

90. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

91. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

92. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

93. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

94. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

95. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

96. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

98. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

99. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.