Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План Вступ Розділ 1. Організаційно-правові форми малого бізнесу 1.1 Фізична особа-підприємець 1.2 Малі підприємства, як основний інструмент підприємницької діяльності Розділ 2. Поняття, види і умови дійсності контрактів 2.1 Співвідношення поняття правочину і договору 2.2 Види договорів (контрактів) 2.3 Зміст зовнішньоторговельного контракту 2.3.1 Обов'язкові умови зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу 2.3.2 Додаткові (можливі) умови зовнішньоторговельного контракту 2.4 Типові помилки при складанні зовнішньоторговельного контракту Висновки Список використаних джерел Вступ Слово &quo ;Бізнес&quo ; в повсякденному житті можна почути, так само часто, як &quo ;гроші, робота, сім'я&quo ;. Так що ж насправді ховається під цим словом? Одне з найпоширеніших визначень бізнесу говорить нам з вами, що &quo ;бізнес&quo ; - це будь-яка діяльність, направлена на отримання прибутку шляхом надання іншим необхідних товарів і послуг. Важливою частиною структури бізнесу, є &quo ;малий бізнес&quo ;. Підприємство малого бізнесу - це незалежно керована, не домінуюча в області своєї діяльності фірма, що відповідає певним стандартам розмірів в плані кількості працівників і річного об'єму надходжень. Існує і інше визначення більш адаптоване до українських умов: &quo ;малий бізнес&quo ; – це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних встановлених законами, державними органами або іншими представницькими організаціями критеріях. Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не тільки, як доповнення до великого виробництва, а як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил - гнучка життєздатна, ефективна, прогресивна. Особливе значення малого бізнесу проступає в структурній перебудові економіки, прискоренні научно-технічного процесу, формуванні нового соціального шару. Мале підприємництво – один з провідних секторів, який визначає темпи економічного зростання, стан зайнятості населення, структуру і якість валового національного продукту. Спершу трохи статистики. В Україні розвиток малого підприємництва почався ще в умовах соціалістичної економіки і свого найбільшого розмаху досяг в період ринкової трансформації. Так, за період з 1991 до 2001 роки загальна кількість підприємств які можна віднести до сфери малого підприємництва, виросла у декілька разів. У цьому секторі економіки працює більше 12% загальної кількості працівників, він формує біля 8% валового внутрішнього продукту країни. У Євросоюзі більше половини загального обороту прибутку і доданій вартості дають якраз підприємства малого і середнього бізнесу, яких там налічується близько 20 мільйонів. У країнах блоку більше 70 % населення зайняті в невеликих компаніях малого бізнесу, з чисельністю персоналу, що не перевищує 250 чоловік. Найбільш популярний бізнес за кордоном на європейському континенті - у сфері торгівлі, харчової промисловості, будівництва, саме в них створюється максимальна кількість малих підприємств.

Успішна діяльність середнього і малого бізнесу гарантує стабільність розвитку економіки ЄС, її ефективність. Вона стимулює розвиток здорової конкуренції, буквально примушує крупні компанії покращувати своє виробництво, упроваджувати нові технології. Актуальність теми. Особливо актуальна проблема впровадження на ринок малих підприємств в світлі останніх змін в економіці наший країни. В умовах виходу з економічної кризи не можна не згадати про підтримку малого бізнесу. Поява великого числа фірм приведе до появи нових робочих місць, малим підприємством легше управляти в умовах нестабільного курсу національної валюти. Все це принесе реальні гроші до бюджету не тільки центру, але і регіонів, що важливо. Об'єктом дослідження даного звіту є суспільні відносини, які виникають в зв'язку з створенням малих підприємств, а також виконанням зобов’язань по укладеним контрактам. Предметом роботи є чинне законодавство України, арбітражна практика по вирішенню спорів, які виникають між сторонами при здійсненні підприємницької діяльності. Розділ 1. Організаційно правові форми малого бізнесу 1.1 Фізична особа-підприємець Як правило, підприємець-початківець стоїть перед вибором організаційно-правової форми майбутньої діяльності - чи стати приватним підприємцем або створити юридичну особу, і якщо юридичну особу - то яку? Часто таке найважливіше рішення ухвалюється навмання, без серйозного вибору і без розуміння його наслідків. Зрозуміло, що неможливо дати універсальну пораду з такого вибору - найбільш відповідний крок повинен зробити сам майбутній підприємець. Для вибору організаційно-правової форми підприємництва треба мати уявлення про всі форми і вибрати оптимальний варіант. Фізична особа - це, простіше кажучи, людина. А людина може бути громадянином України, іноземним громадянином і взагалі не мати громадянства жодної з країн (бути особою без громадянства). Громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи з моменту його державної реєстрації як приватного підприємця. До цього виду діяльності застосовуються правила, які регулюють діяльність комерційних організацій, якщо інше не витікає із закону, інших правових актів або сутності правовідносин. Підприємницька діяльність громадян, яка здійснюється без створення юридичної особи, регулюється правилами і нормами Цивільного кодексу України. Фізичні особи, так само як і організації, мають право займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, які не заборонені законом і здійснювати від свого імені будь-які операції, дозволені законом, а також використовувати найману працю. Відмінні особливості підприємницької діяльності без створення юридичної особи від інших організаційно-правових форм власності: відносна проста і коротка процедура реєстрації; відсутність Статутного Капіталу; не потрібна юридична адреса (державна реєстрація ПП здійснюється по місцю постійного проживання); ПП не зобов'язані (але мають право) відкривати поточні рахунки в банках; спрощена форма обліку господарських операцій і звільнення від ряду податків, якими обкладаються юридичні особи спрощена система оподаткування.

Не дивлячись на зовнішню простоту організації і оформлення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, приватний підприємець є повноважним суб'єктом господарювання. Він має право укладати з іншими юридичними і фізичними особами договори цивільно-правового характеру, тобто виступати в якості не тільки виконавця, але і замовника робіт і послуг. На відміну від фізичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю, відповідальність приватних підприємців по прийнятих зобов'язаннях наступає незалежно від обставин. Як і юридичні особи, вони звільняються від відповідальності тільки в тому випадку, якщо невиконання зобов'язань мало місце під впливом непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких не відносяться порушення зобов'язань іншими суб'єктами господарювання, недолік фінансових або матеріальних ресурсів. В цьому сенсі засновники ЗАТ або ТОВ знаходяться в набагато сприятливіших умовах. Засновники несуть майнову відповідальність по зобов'язаннях товариства тільки в межах своїх внесків в статутній капітал, тоді як приватний підприємець відповідає по прийнятих зобов'язаннях всім своїм майном. 1.2 Малі підприємства, як основний інструмент підприємницької діяльності Інструментом підприємницької діяльності є перш за все підприємство. З правової точки зору, під підприємством розуміється самостійний господарський суб'єкт з правами юридичної особи, який на основі використання закріпленого за ним майна проводить і реалізує продукцію, виконує роботи і надає послуги. &quo ;Правова форма&quo ; на відміну від самого підприємства як самостійної, майново відособленої господарської одиниці - це комплекс правових норм, які визначають відносини учасників підприємства із навколишнім світом. В правовій практиці західних країн не існує самого поняття &quo ;підприємство&quo ;. Закон там має справу тільки з &quo ;товариством&quo ; (&quo ;компанією&quo ;), тобто з об'єднанням осіб, пов'язаних одним з визнаних видів договору. Таким чином, не можна змішувати поняття підприємства з його правовою формою. У світовій практиці використовуються різні організаційно-правові форми підприємств, які визначаються національним законодавством окремих країн. Закони додають їм статус юридичної особи, яка володіє відособленим майном і відповідає по своїх зобов'язаннях цим майном, має самостійний баланс, виступає в цивільному обороті, в суді, господарському і третейському судах від свого імені. За чинним українським законодавством, на теперішній час існують наступні організаційно-правові форми підприємств: - державне підприємство; - приватне підприємство (індивідуальне); - товариство, в т.ч. з повною відповідальністю (повне товариство); із змішаною відповідальністю (змішане товариство); з обмеженою відповідальністю (обмежене товариство); - акціонерне товариство, в т.ч. - відкритого типу; - закритого типу. Тепер детальніше зупинимося на характеристиці організаційно-правових форм підприємствмалого бізнесу. Індивідуальне підприємство - підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи і суто його праці. Сімейне підприємство – це підприємство, засноване на власності і праці членів однієї сім'ї, які проживають разом.

Стисло: з яких позицй робиш наступ, т ж позиц борониш. Я розумю, чому Полтава  Горновий могли так думати ( ранше III. Великий Збр). Тому, що в роки вйни  по вйн нацоналсти Зах. Украни, зустрвши «знедолених» комунств Надднпрянщини (Багряний, Майстренко, бо нацоналсти Надднпрянщини, хто не був знищений, були поза межами Украни) пдпали пд деологчний вплив останнх, а «знедолен» комунсти знайшли для себе «покривало» з боку захднх укранських нацоналств. Це саме перенеслось на емрацю. Так зв. ЗП УГВР виявилося дуже зручною нацоналстичною формою для виповнення  майстренквським змстом. Отже, боротьба наша ма провадитись не проти т. зв. «опозиц»   представникв (Лебедь, Ребет  нш), а проти майстренквщини, що виповнила собою ЗП УГВР на емAрацг г те ж саме в Краю. Для того ж, щоб наша боротьба була успшною, нам треба не вдмежовуватись органзацйно н вд «опозиц»  ЗП УГВР, а в майбутньому вд УГВР  крайового проводу, а навпаки бути в дност (органзацйнй) з ними  в такий спосб випхати з них майстренквщину  виповнити х укранським нацоналзмом

1. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

5. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

6. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
7. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
8. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

9. Формування організаційної культури

10. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

11. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

12. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

13. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

14. Організаційні форми інноваційної діяльності

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

18. Організація науково-інформаційної діяльності

19. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

20. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

21. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

22. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
23. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
24. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

25. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

26. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

27. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

28. Основні організаційні форми та види туризму

29. Корпорація як форма організації сучасної фірми

30. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

31. Організація приймання товару в аптеці

32. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Організація праці

34. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

37. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

38. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
39. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
40. Рельєф та ландшафтна організація

41. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

42. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

43. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

44. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

45. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

46. Організація касових операцій у банківських установах

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

50. Організація охорони праці на виробництві

51. Організація робочого місця бухгалтера

52. Рівні організації організму людини

53. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

54. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
55. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
56. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

57. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

58. Внутрішній аудит організації

59. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

60. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

61. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

62. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

63. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

67. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

68. Організація документування господарських операцій

69. Організація і методика аудиту грошових коштів

70. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
71. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
72. Організація облікової політики підприємства

73. Організація обліку в магазині "Світанок"

74. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

75. Організація обліку доходів

76. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

77. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

78. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

79. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

80. Організація праці бухгалтера

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Організація складського обліку запасів в установах

82. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

84. Організація управлінського обліку на підприємстві

85. Основи організації бухгалтерського обліку

86. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
87. Ревізійні комісії підприємств і організацій
88. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

89. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

90. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

91. Средства защиты органов дыхания и правила ими пользования

92. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

93. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

94. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

95. Організації (органи) господарського керівництва

96. Організація роботи Верховної Ради України

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

97. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

98. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

99. Правова організація працевлаштування громадян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.