Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программирование, Базы данных Программирование, Базы данных

Скорость обработки запросов на SQL серверах

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСІТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Факультет кібернетики Кафедра теоретичної кібернетики ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКЛАВРА На тему : Швидкість обробки запитів на SQL-серверах Виконавець: студент 4 курсу Дима Павло Костянтинович Науковий керівник : ассистент Коваль Ю.В. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра Рекомендована до захисту в ДЕК Протокол № 10, від “25” травня 2000 р. Зав.кафедри проф. Белов Ю.А м Київ - 2000 ЗМІСТ 1.Вступ . .2 2.Швидкість роботи SQL сервера .5 2.1 Технологія DAO . 6 2.2 Технологія ODBC . 6 2.3 JSCRIP .7 3. Результати тестування. .17 Висновок .21 Список використаної літератури .22 Частина 1 : ВСТУП У світі сучасних інформаційних технологій особливо виділяє-ться всесвітня мережа I er e . Опорним елементом в цій мережі є сервера баз данних. Саме на сервері зберігається інформація до якої можуть отримати доступ користувачі. При роботі користувача з базою данних в I er e , він посилає запит до бази даннихю цей запит сформовано за правилами мови SQL (S ruc ured Query La guage) – мова структурованих запитів. В мережах використовуються такі SQL–сервера як Oracle, Microsof SQL Server, Sybase, dbase, I formix, Progress та інші. Як приклад SQL – сервера візьмемо Microsof SQL Server 7.0 . Система MS SQL Server - це багаторівнева система обміну данними від клієнта до сервера, дозволяє створювати і підтримувати бази данних. На відіну від бази данних орієнтованих на великі комп”ютери та міні-комп”ютери, до серверної бази данних користувачі отримують доступ зі своїх комп”ютерів, а не з допомогою терміналів. При цьому механізми роботи SQL-сервера допомагає розв”язувати проблеми, що виникають у результаті звернень до бази данних багатьох комп”ютерів, кожен з яких може незалежно звертатись до різних частин бази данних, що зберігається на сервері. Зв”язок системи клієнт/сервер з комп”ютерами-клієнтами забезпечу-ється через засоби передачі данних і базової операційної системи. Для цього система клієнт/сервер MS SQL Server 7.0 використовує вбудовані компоненти ОС Wi dows . Серверна СУБД MS SQL Server 7.0 добавляє до мережевих компонент окремі елементи сервіса, такі як OLE-DB відповідає за зв”язок та упровадження об”єктів баз даних і ODBC - відкритий інтерфейс баз даних. Ці компоненти забезпечують тісний зв”язок необхідного програмного забезпечення. SQL Server 7.0 має багато інструментів, призначених для розробки зовнішнього інтерфейсу бази даних. Окрім мови SQL для зберігання, вибірки данних можна викоритовувати додатки з графічним інтерфейсом користувача GUI. Це дуже спрощує розробку баз даних, таблиць і зв”язків між ними. Зручно використовувати SQL Server разом з програмами для роботи в I er e . Центральним компонентом системи SQL Server є реляційна база даних та її структура. В реляційній базі даних інформація представляється в вигляді рядків та стовбців. Рядки не впорядковані, крім випадку, коли для таблиці створюється кластерний індекс. Сама структура операторів запитів, з допомогою яких проходять виборка даних з рядків таблиці, не залежить від того впорядковані рядки чи ні.

Частина 2 : ШВИДКІСТЬ РОБОТИ SQL SERVER 7.0 В процесі роззвитку SQL Server при розробці клієнтських додатків використовувалось декілька підходів. Ядром системи завжди був процессор обробки запитів, який працював на сервері. Запити писались на мові SQL вводились і опрацьовувались через утіліти типу Query A alyzer. При написанні програмних додатків для взаємодії з SQL Server частіше за усе використовують : DB-Library ODBC і DAO DB-Library являє собою специфічний для SQL Server інтерфейс прикладних програм . Він є менш зручний ніж ODBC, для переносу програмного додатку в іншу серверну систему але з точки зору працездатності він реалізовує самий швидкий доступ до інформації. Це забезпечується не тільки тим, що він надає оптимізований інтерфейс API, але використовує в програмах особисту мову системи SQL Server. ODBC (як і SQL-OLE ) надають такий же рівень сервісу але створюють додатковий рівень абстракції між додатком і та процессором запитів SQL Server . В DB-Lib не підтримується зв”язок таблиць або автоматичного оновлення значень. Це можна розглядати як позитив оскільки гарантується повний контроль над взаємодією програмного додатку з сервером і оптимізацією зв”язків. Додатково програмісту додається повний контроль над виявденням і обробкою помилок, пов”язаних з транзакціями. 2.1 ТЕХНОЛОГІЯ DAO (Da a Access Objec – об”єкти доступу до данних) приззначена для викоритання об”єктів, методів, властивотей, значно полегшшують роботу програмного додатку з базою даних. Для обміну інформацією з SQL сервером в об”єктах DAO викоритову-ються рівні дотупу Je і ODBC, одна вони утворюють ще один рівень абстракції між додатками і викликами функцій ODBC, які використовуються при обробці запитів. Технологія DAO для роботи з базами даних, таблицями, видами передбачає викоритання коллекцій об”єктів. Наприклад для створення нової таблиці легше викликати метод Add відповідного об”єкта, між використовувати стандартний підхід технології ODBC. При роботі з базою даних можна використати стандартний підхід для доступу до майже будь-якого сховища даних, що підтриимується засобоми ODBC. Але треба відмітити, що технологія DAO поступово витісняється більш прогресивною технологією ADO(Ac iveX Da a Objec – об”єкти данх Ac iveX ) . 2.2 ТЕХНОЛОГІЯ ODBC З метою можливого встановлення зв”язку з різними СУБД фірмою Microsof була розроблена технологія ODBC . Вона забезпечує створення додаткового рівня абстракції між програмним додатком і СУБД. Даний рівень дозволяє створити одну команду Selec і використовувати її для виборки даних з будь-яких підтримуємих типів баз даних, враховуючи ті випадки, коли СУБД взагалі не підтримує мову SQL. Служби ODBC являють собою окремий рівень доступу до файлів баз даних. ODBC бере на себе відповідальністьза отримання від до-датків запитів на вибірку інформації і переведення їх на мову, що використовує ядро база даних, для обробки запиту. Гарним прикладом використання ODBC технології є СУБД Access фірми Microsof . Головна різниця між ODBC і BD-Lib полягає у тому, що ODBC вимагає побудови і передачі йому лише стандартних SQL команд, а BD-Lib вимагає особливого синтаксису при побудові у буфері команд, що напрравляються безпосередньо у серверне середовище.

Головним недоліком ODBC є необхідність в трансляції запитів. Проведення цієї додаткової роботи відповідно відображається на швидкості доступу до даних. При роботі з ODBC можна отримати суттєвий виграш у швидкості обробки даних, якщо в системі клі-єнт/сервер саме на сервері системи SQL Server буде оброблятись запит, а не на клієнтському комп”ютері. Також приріст у швидкості роботи ODBC дає використання встроєнних процедур. 2.3 JSCRIP Тепер перейдемо до процесів, що пов”язані з вимірюванням швидкості системи SQL Server 7.0 . У данній роботі прпонується написання програмного додатку на встроєнному shell OS Wi dows - Java Scrip . Сам програмний додаток це програма написана для інтерпритуюча мова. Файл з розширенням . js буде виконавчим для OS Wi dows . Спочатку напишемо Scrip для створення бази даних : // ADO Flags var adLockOp imis ic = 3; var adOpe S a ic = 3; var SQL Da aBase = &quo ;DS =O S ;UID=sa;PWD=;DA ABASE=O S &quo ; //var SQL Da aBase = &quo ;DS =O S ;UID=;PWD=&quo ; var oCo ; var oRs; fu c io db Co ec (){ // Crea e ADO Co ec io Objec . Use IISSDK OBDC Souce wi h // defaul sa accou a d o password oCo = ew Ac iveXObjec (&quo ;ADODB.Co ec io &quo ;); oCo .Ope (SQL Da aBase); oCo .Comma d imeou =600; } fu c io db Record(SQL){ var oRs; // Crea e ADO Recordse Compo e , a d associa e i wi h ADO co ec io oRs = ew Ac iveXObjec (&quo ;ADODB.Recordse &quo ;); oRs.Ac iveCo ec io = oCo ; // Ge emp y recordse oRs.Source = SQL; oRs.Cursor ype = adOpe S a ic;// use a cursor o her ha Forward O ly oRs.Lock ype = adLockOp imis ic;// use a lock ype permi i g i ser io s oRs.Ope (); re ur oRs; } fu c io db Close(){ oCo .Close(); } fu c io db Requery(Rec,SQL){ Rec.Close(); Rec.Source = SQL; Rec.Ope (); } db Co ec (); ry { oRs=db Record(&quo ;CREA E ABLE dbo.DB ES ( S ri g char (30) ULL, umber i O ULL DEFAUL (0), Ra dom i O ULL DEFAUL (0))&quo ;); } ca ch (e) { } oRs=db Record(&quo ;SELEC FROM DB ES WHERE 0=1&quo ;); for(i=0;i ' User10000 ' ) &quo ;- визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “S ri g “ > ' User10000' ; Частина 3 : РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ Для наведення прикладу універсальності при використанні написан-ного scrip при вимірюванні швидкодії, виміряємо швидкість обробки запитів у системі SQL Server 7.0 та Microsof Access 97. Щоб scrip сприймався системою Access без суперечень треба змінити параметри ідентифікації : //var SQL Da aBase = &quo ;DS =O S ;UID=sa;PWD=;DA ABASE=O S &quo ; var SQL Da aBase = &quo ;DS =O S ;UID=;PWD=&quo ; Отримані результати приведемо у таблиці : Тест № SQL Server 7.0 Access 97 1 2,673 1,81 2 7,781 5,603 3 7,356 5,211 4 8,239 7,54 5 0,903 0,494 6 0,345 0,231 7 0,390 0,287 8 11,207 7,11 9 3,843 2,53 10 0,655 0,507 11 11,469 9,816 12 0,3 0,285 13 0,31 0,22 14 55,62 34,324 Як видно з результатів проведенного вимірювання запити на локальній базі даних Access опрацьовуються значно швидше ніж на сервері. Аналізуючи запити 2 і 3, 4 і 5, 6 і 7 бачимо, що обробка елементів різних типів у однакових запитах має різний час. Так наприклад сортувати усіх елементів за значенням у стовбчику “S ri g” опрацьовується повільніше ніж у стовбчику &quo ; umber&quo ;- причина у розміру елементів цих типів.

Объектно-ориентированные модели представления данных позволяют идентифицировать отдельные записи базы. Между записями базы данных и функциями их обработки формируются определенные взаимосвязи с помощью механизмов, похожих на соответствующие средства в объектно-ориентированных языках программирования. Достоинствами объектно-ориентированной модели данных являются: 1) возможность показа информации о сложных взаимосвязях объектов; 2) способность идентификации отдельной записи базы данных и определения функции ее обработки. К недостаткам объектно-ориентированной модели данных относятся: 1) трудность в понимании ее деятельности непрофессиональным пользователем; 2) неудобство обработки данных; 3) небольшая скорость выполнения запросов. Среди объектно-ориентированных СУБД можно выделить системы РОЕТ фирмы РОЕТ Software, Versant фирмы Versant Technologies и др. 11.4. Классификации систем управления базами данных Под определение СУБД может попасть любой программный продукт, способный поддерживать процессы проектирования, администрирования и использования базы данных, поэтому была разработана классификация СУБД по видам программ: 1) полнофункциональные – самые многочисленные и мощные по своим возможностям программы, например Microsoft Access, Microsoft FoxPro, Clarion Database Developer и др.; 2) серверы баз данных – применяются для организации центров обработки данных в сетях ЭВМ

1. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

2. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

3. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

4. Системы управления базами данных

5. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

6. Создание баз данных в InterBase SQL Server
7. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства
8. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

9. Современные системы управления базами данных

10. Базы данных SQL

11. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server

12. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

13. Разработка системы управления базой данных строительной фирмы

14. Серверы и системы управления базами данных

15. Система баз данных MS Access

16. Система управления базами данных Mіcrosoft Access 2003

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Системи управління базами даних

18. Системы управления базами данных

19. Создание отчета как объекта базы данных. Экспертные и обучающиеся системы

20. Судовая информационная измерительная система типа "звезда". База данных

21. Требования к геоинформационным системам и содержанию баз данных

22. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области
23. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных
24. Пример базы данных на Delphi 2.0

25. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

26. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

27. База данных "Домашняя библиотека"

28. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

29. Разработка базы данных "Кадры"

30. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

31. Разработка базы данных

32. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Создание базы данных "Библиотека"

34. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

35. Классификация баз данных

36. HTML и базы данных

37. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

38. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения
39. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных
40. Расчет показателей системы национальных счетов на базе имеющейся статистики

41. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

42. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

43. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

44. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

45. Введение в проектирование реляционных баз данных

46. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

47. Основы работы с базами данных Delphi

48. Параллельные машины баз данных

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Инфологическое моделирование базы данных

50. Базы данных и знаний

51. База данных Бюро знакомств

52. Защита баз данных. Access 2000

53. Курсовая работа по базе данных СУБД

54. Организация доступа к базам данных в Интернет
55. Перенос Базы Данных на WEB-сервер
56. Работа с базами данных

57. Реляционные базы данных

58. Создание баз данных в Microsoft Access

59. Создание и ведение баз данных

60. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

61. Формирование базы данных

62. Реляционные модели базы данных

63. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

64. Менеджер подключений к базам данных

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных

66. Создание базы данных «расписание»

67. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

68. Базы данных в Delphi

69. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

70. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных
71. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"
72. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

73. База даних лікарських препаратів

74. База даних по приватним підприємствам регіону

75. База даних студії веб-дизайну

76. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

77. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

78. База данных "Архив"

79. База данных "Международные переговоры"

80. База данных "Сотрудники"

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. База данных "Такси"

82. База данных "фруктовый сад"

83. База данных MS Access

84. База данных аттестационных ведомостей

85. База данных видеокарт

86. База данных для ремонта автомобилей
87. База данных компьютерного магазина
88. База данных компьютерной фирмы

89. База данных предприятия

90. База данных станции технического обслуживания автомобилей

91. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

92. Базы данных

93. Базы данных

94. Базы данных в юриспруденции

95. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

96. Базы данных на логическоми и функциональном программировании

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

97. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

98. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

99. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.