Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Юридична характеристика складу злочину Диверсія

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА КУРСОВА РОБОТА з кримінального права України на тему: "Юридична характеристика складу злочину ст. 60 "Диверсія" Київ, 2000 р. План Вступ 1. Диверсія — небезпечне явище для суспільства 2. Об’єкт злочину 3. Об’єктивна сторона ст.60 4. Суб’єкт диверсії 5. Суб’єктивна сторона 6. Суміжні склади злочинів Висновок Література Вступ Служба безпеки України порушує кримінальні справи щодо невеликої кількості злочинів, які передбачені статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. Серед них важливе місце займають ті, в яких передбачається відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави. До цієї невеликої кількості статтей відноситься також ст.60 ККУ, яка має назву “Диверсія”. Вона встановлює відповідальність за злочини, які посягають на економічну систему України. Суть диверсії розкривається в диспозиції ст.60 — це “вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів, чи інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а так само вчинення з цією метою масових отруєнь, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій”. Необхідно розрізняти поняття “диверсія” і “тероризм”. Тероризм — це здійснення, підготовка, або загроза здійснення взриву, підпалу або інших дій, які створюють небезпечність для життя або здоров'я людини або загроза настання тяжких наслідків, якщо вони здійсненні з метою примушення органів державної влади, органів місцевого самоврядування або повноважних осіб, міжнародних організацій або їх представників, а також фізичних, юридичних осіб здійснити певну дію або утримання від її здійснення, направлені на залякування населення, провокацію війни або воєнних конфліктів, які призведуть до міжнародних ускладнень. Отже, ці поняття різні, хоча їх спільність в тому, що вони характеризують направленість на завдання фізичної шкоди необмежено широкому колу осіб, а з іншого боку — пошкодження або знищення матеріальних об'єктів. Диверсія спрямована на ослаблення держави, завдання великої шкоди її економічній системі. Визначення тероризму у вигляді окремої статті Кримінального кодексу України поки-що не існує, на відміну від КК Російської Федерації. В минулому році у Росії прогриміли вибухи (в Москві, Буйнакському, а також у Волгодонському Ростовської області були підірвані жилі дев'ятиповерхові будинки), по яких було порушено кримінальні справи за статтею "тероризм". В цілому, диверсія — злочин терористичного характеру; тому в наш час вона повина привертати увагу науковців. Підвищений інтерес це питання становить для співробітників відповідних підрозділів СБУ, до завдання якої, згідно із законодавством, входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму та ін. Тому курсова робота буде на тему "диверсія", метою — грунтовний аналіз з юридичної точки зору ст. 60 ККУ, а також обставин злочину, передбаченого нею. Диверсія — небезпечне явище у суспільстві Необхідно розпочати з того, що ст.6

0 "Диверсія", мала вагоме значення за часів Радянського Союзу. Світ умовно розподілявся на два полюси, між якими точилася жорстока холодна війна. Американські спецслужби проводили акції безпосереднього підриву у багатьох сферах суспільного життя, серед яких значне місце відводиться економиці. У підручнику "Советское уголовное право" говориться: "Враги Советского государства стремились в прошлом и могут попытаться в будущем, в настоящее время ослабить нашу экономическую основу, применяя такую опасную форму борьбы, как диверсия".№ Переглядаючи дайджести Прес-центру Служби безпеки України слово "диверсія" зустрілося декілька разів, до того ж, не як склад злочину. Але буде невірним твердження, що диверсія втратила актуальність у наш час. Навпаки! Якщо взяти до уваги те, що Україна залишилася сферою діяльності спецслужб іноземних держав, об'єктом устремлінь багатьох країн, а також те, що для вчинення диверсії можуть бути використані останні досягнення в галузі науки і техніки, то вона являє собою підвищену суспільну небезпеку. Крім того, сьогодні існує реальна небезпека, яка базується на прямих загрозах застосування спеціальних біологічних, хімічних та інших засобів масового знищення людей, тваринного та рослинного світу різними міжнародними терростичними організаціями. Вони можуть учинити злодіяння, виходячи із своїх екстремістських мотивів або за завданням спеціальних іноземних держав. Саме з цієї причини боротьба з екстремістською діяльністю ворожих Україні елементів, своєчасне їх викриття та запобігання вчиненню ними диверсійних акцій є одним з головних завдань органів Служби безпеки України.№ Советское уголовное право. Под ред. Доцентов Е.А. Смирнова и А.Ш. Якулова. Киев., 1975 г., стр. 36-37. Суспільна небезпечність диверсії полягає в наступному: 1. Значна матеріальна шкода. Диверсійні акти завдають великої шкоди економіці. Кожна сфера суспільного життя, так чи інакше пов'язана з економікою, в певній мірі залежать від неї. Навіть один диверсійний акт може спричинити дуже велику шкоду, сповільнити темпи будівництва та вводу в експлуатацію окремих підприємств, порушити ритмічність роботи будь-якої галузі промисловості, транспорту. Тому, диверсія, дійсно ослаблює державу. 2. Людські жертви. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, згідно зі ст.3 Конституції України визнаються найвищою соціальною цінністю. Масове знищення людей призводить до формування негативного морально-психологічного клімату, почуття страху громадян за своє життя, а також дестабілізації обстановки в державі. Отже, суспільна небезпечність диверсії надто велика, що й пояснює віднесення її до особливо небезпечних злочинів проти держави. Об'єкт злочину За загальним правилом, об'єкт злочину — це те, проти чого він спрямований і чому може заподіяти або спричиняє шкоду. В сучасній науці кримінального права і у ст. 60 "Диверсія" можна виділити загальний, родовий і безпосередній об'єкти. Загальним об'єктом диверсії є вся сукупність суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом. Ці відносини перераховані у ст. 1 ККУ.

Питання щодо визначення родового об'єкту ст. 60 — дискусійне. Так, Боровенко В.М. родовим об'єктом називає економічну систему, а безпосереднім державу і життя, здоров'я людей.№ Бантишев О.Ф. та Андрусів Г.В. визначають економіну систему держави основним об'єктом.І На мій погляд, родовим об'єктом диверсії — є економічна система України, а безпосереднім — держава. Життя та здоров'я людини можна віднести до безпосереднього в першій формі скоєння злочину, і до додаткового в останніх формах. Додатковим об'єктом може бути також тваринний і рослинний світ; а у тих випадках, коли в результаті диверсії знищується або пошкоджується військове майно, додатковим об'єктом злочину слід вважати й обороноздатність України. У відповідності до диспозиції ст. 60 КК України предметом диверсії є майно і об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, об'єкти тваринного та рослинного світу.№ Бантишев О.Ф., Андрусів Г.В. Відповідальність за злочини проти держави. Навчальний посібник. — К., 1997 р., стр. 48. І Боровенко В.М. Кримінальне право України. Злочини проти держави: Навчальний посібник. К., 2000 р., стр. 29. До майна слід віднести заводські цехи, доменні печі, електростанції, житлові будинки тощо. Шляхи й засоби сполучення — це автомобільні шляхи, залізниці; рухомий склад; мости і лінії електропередач; нафто-, бензо-; газопроводи; засоби морського, річного, авіаційного та іншого транспорту; зв'язку; радіотелефонні та телеграфні станції, радіолінії; засоби шляхової сигналізації, портові та аеродромні споруди та ін. У будь-якому випадку це об'єкти, що мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Форма власності, на думку, Андрусева Г.В., Бантишева О.Ф. та Діденка Б.М. на кваліфікацію злочинів не впливає. Предметом диверсії можуть бути також обладнання підприємств та організацій і виготовлена ними продукція. Як предмет цього злочину ворожі елементи можуть обрати різні види рослинництва, що знищуються шляхом організації та проведення епіфітотій (розповсюдження інфекційної хвороби рослин на великій площі, території, закидання шкідливих паразитів тощо). До предмету диверсії при поширенні епізоотій належать як домашні, так і дикі тварини (худоба, птахи, звірі, риба, бджоли та інші). У цілому дати вичерпний перелік усіх предметів диверсії неможливо. Це об'єкти зовнішнього світу, які складають національне багатство України, матеріальні цінності, котрі знищуються чи пошкоджуються в результаті диверсійних дій. В наш час коло предметів постійно розширюється. Підвищується цінність інформації, яка використовується в різних сферах і галузях науки, техніки, управління, незалежно від форми власності її вираження, закріплення, зберігання та передачі. Інформація може бути закладена у пам'ять ЕОМ. У комп'ютерах зосереджено великі масиви інформації, яка використовується в багатьох галузях науки, техніки, промисловості, управлінні. Знищення інформації мало місце на Волзькому автомобільному заводі, коли один з програмістів, незадоволений оцінкою його праці, виявив, що достатньо змінити лише один осередок у пам'яті машини, щоб найскладніша програма почата себе вести бездумно.

Можна сказати, що ви передбачили хд подй принаймн на чверть вку наперед. ¶ хоч судд виршили, що вам можна нкримнувати зраду Батьквщини за найжахлившою з усх статей - 56-ю, я вдкрив Кримнальний кодекс УРСР  поцкавився, що саме становить цей склад злочину: перехд на бк ворога, шпигунство, видача державно чи вйськово тамниц ноземнй держав, втеча за кордон Нчого подбного, за вашими словами, ви не чинили. Хоч до само справи я добратися не змг,  тому мен залишаться довритись висновкам таких авторитетних сторикв, як Гелер  Некрич. Тепер про ще один сюжет, якщо його можна назвати сюжетом, котрого навть страшно торкнутись. Це про ваше ув'язнення. Двадцять п'ять рокв - , як кажуть, вд дзвнка до дзвнка. Пвжиття на нарах. Проте найбльше вража не строк сам по соб, хоч  його важко осягнути уявою. Вража, що, вдсидвши перш п'ятнадцять, ви, як сказано у наступному вироку, на шлях виправлення не стали  знову почали займатись активною ворожою дяльнстю проти Радянсько влади з метою  пдриву й ослаблення

1. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

2. Регіональна економіка промисловості України

3. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

4. Економічне становище України в роки Хмельниччини

5. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

6. Економічна безпека України
7. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
8. Адміністративна відповідальність в Україні

9. Кримінальна відповідальність в Україні

10. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

11. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

12. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

13. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

16. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

17. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

18. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

19. Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці

20. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

21. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

22. Математичне моделювання економічних систем
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

25. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

26. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

27. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

28. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

29. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

30. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

31. Верховна Рада України в системі органів влади

32. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Реформування и в перехідній економіці України

34. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

35. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

36. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

37. Економіка України на початку ХХІ століття

38. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
39. Моделі економічних систем
40. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

41. Ринкова економіка в Україні

42. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

43. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

44. Атомна енергетика України і РПС

45. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

46. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

47. Політичні права і свободи громадян України

48. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

49. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

52. Історія України

53. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

54. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
55. Період гетьманщини України
56. Центральна Рада і пролетаріат України

57. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

58. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

59. Податкова політика України

60. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

61. Основні напрямки зовнішньої політики України

62. Господарське право України

63. Конституційний суд України

64. Цивільне право України

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Суверенітет України

66. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

67. Проект кримінального кодекса України

68. Бюджетна ситема України

69. Державний бюджет України і бюджетне право

70. Управління фінансами України
71. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
72. Організаційна система управління природокористуванням України

73. Машинобудування України

74. Бідність в України

75. Міжнародний ринок туристичних послуг України

76. Машинобудівний комплекс України

77. Роль і значення АПК для господарства України

78. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

79. Грошовий обіг України

80. Органи внутрішніх справ України

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Грошові розрахунки в господарському обороті України

82. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

83. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

84. Інформаційна політика України

85. Конституційні засади виконавчої влади України

86. Судова система України
87. Грошова система України
88. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

89. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

90. Хімічна промисловість України

91. Чорна i кольорова металургія України

92. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

93. Законодавство України про військову службу

94. Діяльність уряду України в галузі екології

95. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

96. Легка промисловість України укр

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

97. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

98. Аграрне право України

99. М.О. Скрипник - видатний діяч України

100. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.