Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВСТУП ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЧИНІВ 1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗЧИНІВ 1.2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ 1.3 ТИПИ РОЗЧИНЕННЯ 1.4 ТЕОРІЯ ГІДРАТАЦІЇ 1.5 СПОСОБИ ОБТІКАННЯ ЧАСТИНОК РІДИНОЮ ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЧИННИКІВ 2.1 ВИМОГИ ДО РОЗЧИННИКІВ 2.2 ВОДА ОЧИЩЕНА 2.3 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 2.4 ХЛОРОФОРМ 2.5 ЕФІР МЕДИЧНИЙ 2.6 ГЛІЦЕРИН 2.7 ЖИРНІ ОЛІЇ 2.8 МАСЛО ВАЗЕЛІНОВЕ 2.9 ДИМЕКСИД — ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД ГЛАВА 3 ВЛАСНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗЧИНІВ 3.1 ВОДНІ РОЗЧИНИ 3.2 СПИРТОВІ РОЗЧИНИ 3.3 ГЛЩЕРИНОВІ РОЗЧИНИ 3.4 ОЛІЙНІ (МАСЛЯНІ) РОЗЧИНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Розчини - це однофазні системи перемінного складу, утворені не менш чим двома незалежними компонентами. По фізико-хімічних властивостях розчини займають проміжне положення між хімічними сполуками і механічними суспензіями. Від хімічних сполук розчини відрізняються змінністю складу, від механічних сумішей - однорідністю. Розчини - сама велика група рідких лікарських форм. Як лікарська форма розчини мають ряд переваг: а) лікарські речовини в стані розчину в порівнянні з багатьма іншими лікарськими формами, особливо твердими (порошки, таблетки, пігулки), швидше всмоктуються і скоріше роблять терапевтичну дію; б) застосування розчину виключає дратівне вплив на слизуваті оболонки гіпертонічних концентрацій, що утворяться при контакті слизуватої оболонки з чи порошками таблетками (калію чи амонію броміди, йодиди й ін.); в) розчини зручні для прийому. Їхня технологія досить проста. Однак розчини не позбавлені і деякі недоліки. Вони не відрізняються портативністю, при збереженні часто виявляються хитливими. Гіркий смак багатьох ліків підсилюється при їхньому розчиненні. Розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства, являють собою велику групу ліків, у яких лікарська речовина розчинена в чи воді якому або неводному розчиннику (олія, гліцерин, спирт). Характерною рисою розчинів заводського виготовлення є невисока концентрація лікарської речовини, що знаходиться в межах 1-5% і в рідких випадках сягаюча 20%. ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЧИНІВ КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗЧИНІВ Розчини — це рідкі гомогенні системи, які складаються із розчинника та одного або декількох компонентів, розподілених у ньому у вигляді іонів або молекул. Медичні розчини різноманітні за властивостями, складом, способами одержання і призначенням. Виготовляються вони переважно на фармацевтичних виробництвах системи аптечних управлінь Міністерства охорони здоров'я України. Окремі розчини, виготовлення яких вимагає проведення хімічних реакцій, одержують на хіміко-фармацевтичних заводах Міністерства медичної й мікробіологічної промисловості України (наприклад, рідина Бурова та ін.). Розчини мають багато переваг перед іншими лікарськими формами, тому що значно швидше всмоктуються у шлунково-кишковому тракті. А вадами розчинів є їх великий об’єм, можливі гідролітичні і мікробіологічні процеси, що спричиняють швидке руйнування готового продукту. Знання технології розчинів важливе при виготовленні майже всіх інших лікарських форм, де розчини є напівпродуктами або допоміжними компонентами. Розчини займають проміжне становище між хімічними сполуками і механічними сумішами.

Від хімічних сполук розчини відрізняються змінністю складу, а від механічних сумішей — однорідністю. Тому розчинами називають однофазні системи змінного складу, утворені не менш як двома незалежними компонентами. Найважливіша особливість процесу розчинення — це його спонтанність. Достатньо простого зіткнення речовини з розчинником, щоб через деякий час утворилася однорідна система, тобто розчин. Розчинники можуть бути полярними і неполярними речовинами. До перших належать рідини, які поєднують велику діелектричну сталу, великий дипольний момент із наявністю функціональних груп, що забезпечують утворення координаційних (здебільшого водневих) зв'язків: вода, кислоти, нижчі спирти й гліколі, аміни та ін. Неполярними розчинниками є рідини з малим дипольним моментом, які не мають активних функціональних груп, наприклад вуглеводні, галоїдоалкіли тощо. При виборі розчинника доводиться керуватися переважно емпіричними правилами, оскільки запропоновані теорії розчинності не завжди можуть пояснити співвідношення між складом і властивостями розчинів. Здебільшого спираються на стародавнє правило: «Подібне розчиняється в подібному». Практично це означає, що для розчинення якоїсь речовини найбільш придатні ті розчинники, які структурно подібні, а тому мають близькі або аналогічні хімічні властивості. Розчинність рідин у рідинах коливається в широких межах. Відомі рідини, що необмежено розчиняються одна в одній (спирт і вода), тобто вони подібні за типом міжмолекулярного впливу. Є рідини, обмежено розчинні (ефір та вода), і такі, що практично нерозчинні одна в одній (бензен і вода). Обмежена розчинність спостерігається в сумішах ряду полярних і неполярних рідин, поляризованість молекул яких, а отже й енергія міжмолекулярних дисперсійних взаємодій різко відрізняються. За відсутності хімічних взаємодій розчинність максимальна в тих розчинниках, міжмолекулярне поле яких за інтенсивністю близьке до молекулярного поля розчиненої речовини. Для полярних рідких речовин інтенсивність поля частинок пропорційна діелектричній сталій. Діелектрична стала води дорівнює 80,4 (при 20 °С). Отже, речовини, що мають високі діелектричні сталі, більшою чи меншою мірою розчинятимуться у воді. Наприклад, добре змішується з водою гліцерин (діелектрична стала 56,2), етиловий спирт (26), а нерозчинні у воді петролейний етер (1,8), тетрахлорометан (2,24). Однак це правило не завжди прийнятне, особливо щодо органічних сполук. У таких випадках на розчинність речовин впливають різні конкуруючі функціональні групи, їх кількість, відносна молекулярна маса, розмір і форми молекул та інші чинники. Наприклад, дихлоретан, діелектрична стала якого дорівнює 10,4, практично не розчиняється у воді, тоді як діетиловий етер, що має діелектричну сталу 4,3, розчиняється в ній при 20 °С у кількості 6,6 %. Мабуть, пояснення цьому слід шукати у здатності етерного атома оксигену утворювати з молекулами води нестійкі комплекси типу оксонієвих сполук. Зі збільшенням температури взаємна розчинність обмежено розчинних рідин здебільшого зростає. Часто при досягненні певної для кожної пари рідин так званої критичної температури рідини повністю змішуються одна з одною (фенол і вода при критичній температурі 68,8 °С і вище розчиняються у будь-яких пропорціях).

При зміні тиску взаємна розчинність дещо змінюється. Розчинність газів у рідинах прийнято виражати коефіціентом поглинання, який вказує, скільки об’ємів даного газу, доведеного до нормальних умов (температура 0 °С, тиск 1 атм), розчиняється в одному об’ємі рідини при даній температурі й парціальному тискові газу в 1 атм. Розчинність газу в рідинах залежить від природи рідин і газу, тиску і температури. Залежність розчинності газу від тиску виражається законом Генрі, за яким розчинність газу в рідині прямо пропорційна його тискові над розчином при незмінній температурі. Однак при високих тисках, особливо для газів, які хімічно взаємодіють із розчинником, спостерігаються відхилення від закону Генрі. 3 підвищенням температури розчинність газу в рідині зменшується. Будь-яка рідина має обмежену розчинювальну здатність. Це означає, що певна кількість розчинника може розчинити лікарську речовину в кількостях, які не перевищують означеної межі. Розчинністю речовини називається її здатність утворювати з іншими речовинами розчини. Дані про розчинність лікарських речовин наводяться у фармакопейних статтях. Для зручності в Державній фармакопеї України вказується приблизна кількість розчинника (мл), необхідна для розчинення 1 г речовини в інтервалі температур від 15 до 25 °С. За ступенем розчинності розрізняють речовини: дуже легкорозчинні — до 1 мл; легкорозчинні — від 1 до 10 мл; розчинні — від 10 до 30 мл; важкорозчинні — від 30 до 100 мл; малорозчинні — від 100 до 1000 мл; дуже малорозчинні — від 1000 до 10 000 мл; практично нерозчинні — понад 10 000 мл. Крім цього, оперують такими термінами: «частково розчинні» — ним користуються для характеристики сумішей, які містять розчинні та нерозчинні компоненти; «змішується з.» — це термін для характеристики рідин,що змішуються із зазначеним розчинником у будь-яких співвідношеннях. Розчинність кожної лікарської речовини у воді (або в іншому розчиннику) залежить від температури. Для переважної більшості твердих речовин розчинність з підвищенням температури зростає. Однак бувають винятки (наприклад, солі кальцію). Деякі лікарські речовини можуть розчинятися повільно (хоча й розчиняються у значних концентраціях). Щоб прискорити розчинення таких речовин, вдаються до їх до нагрівання, попереднього здрібнення або перемішування суміші. Розчинів, з якими працюють фармацевти, дуже багато. Залежно від обраного розчинника їх можна розподілити на кілька груп: водні. спиртові. гліцеринові. олійні. За агрегатним станом розчинних лікарських речовин розрізняють: розчини твердих речовин; розчини рідких речовин; розчини з газоподібними лікарськими засобами. Згідно з ДФУ розчини як лікарську форму використовують у таких лікарських засобах: вушні лікарські засоби (вушні краплі та аерозолі, вушніпромивки); лікарські засоби для парентерального застосування (ін’єкційні, інфузійні засоби); лікарські засоби, що знаходяться під тиском; назальні лікарські засоби (назальні краплі та рідкі аерозолі, назальні промивки); настойки (розчини екстрактів у спирті відповідної концентрації); очні лікарські засоби (очні краплі, очні примочки); піни медичні (рідкий лікарський засіб, що знаходитьсяв контейнері під тиском); рідкі лікарські засоби для орального застосування.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

2. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

3. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

4. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

5. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

6. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
7. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
8. Бізнес-план підприємства

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

10. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

11. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

12. Розробка підприємства LOMAPAK

13. Фінанси підприємства контрольна

14. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

15. Інноваційна діяльність підприємства

16. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

18. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

19. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

20. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

21. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

22. Управління утворенням прибутку підприємства
23. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
24. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

25. Автомазація виробничих процесів підприємства

26. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

27. Витрати підприємства

28. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

29. Економічна оцінка активу балансу підприємства

30. Облік активної частини балансу підприємства

31. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

32. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

33. Організація і методика аудиту доходів підприємства

34. Організація облікової політики підприємства

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

37. Фінансова звітність підприємства

38. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
39. Аудит підприємства
40. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

41. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

42. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

43. Аналіз програмного забезпечення підприємства

44. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

45. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

46. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

47. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

48. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

49. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

50. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

51. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

52. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

53. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

54. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
55. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
56. Організація роботи підприємства

57. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

58. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

59. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

60. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

63. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

64. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

66. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

67. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

68. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

69. SWOТ-аналіз підприємства

70. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
71. Безпека діяльності підприємства
72. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

73. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

74. Напрями стратегічного зростання підприємства

75. Операційна діяльність підприємства

76. Операційний менеджмент підприємства

77. Організаційна структура управління персоналу підприємства

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

80. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

82. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

86. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
87. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
88. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

89. Бізнес-план фото-підприємства

90. Аналіз господарської діяльності підприємства

91. Організаційна і виробнича структура підприємства

92. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

93. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

94. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

95. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

96. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.