Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Застосування експертних систем у медицині

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Експертні системи — це програмні комплекси, що акумулюють досвід спеціалістів у деякій предметній області з метою його (досвіду) тиражування для консультацій менш кваліфікованих користувачів. Розробка ЕС — це галузь інформатики, що активно розвивається та спрямована на використання ЕОМ для обробки інформації у тих галузях науки та техніки, де традиційні математичні моделі моделювання малопридатні, де важливі смислова та логічна обробка інформації, досвід експертів. Експертні системи досить молоді—перші системи такого роду з'явилися у США в середині 70-х років. Натепер у світі нараховується декілька тисяч промислових ЕС, що дають поради при керуванні складними пунктами диспетчерів, постановці медичних діагнозів, пошуку несправностей у електронних пристроях тощо. Зараз легше назвати області, де ЕС не використовуються, ніж ті, де вони вже використовуються. Головна відмінність ЕС від інших програмних засобів — це наявність бази знань, у якій знання зберігаються у вигляді записів на деякій мові представлення знань (МПЗ), що дозволяє легко змінювати та доповнювати базу знань у формі, що зрозуміла спеціалістам — розробникам ЕС. У звичайних програмах знання зашиті у алгоритм і тільки програміст (автор програми) може їх корегувати (якщо згадає, як побудована його програма). До останнього часу саме різні МПЗ були центральною проблемою при розробці ЕС. Зараз існують десятки мов або моделей представлення знань. Найпоширеніші з них: продукції, семантичні мережі, фрейми, обчислення предикатів 1-го порядку, ОО мови програмування тощо. Для цих моделей існує відповідна математична нотація, розроблені системи програмування, що реалізують ці МПЗ. Вибір конкретної моделі визначається структурою знань у конкретній предметній області. Спочатку необхідно визначити цю структуру. Конкретизація елементів знань та їх взаємозв‘язків відбуваються у безпосередньому контакті зі спеціалістами предметної області — експертами. Цей процес називається здобуттям знань, а розробники ЕС, що займаються саме здобуттям та структуруванням знань, називаються інженерами по знаннях. Одразу визначимо ті предметні області, де має сенс виділяти знання. Це області, де переважає емпіричне знання, де накопичення фактів випереджає розвиток теорії (медицина, геологія, фінанси тощо). Такі добре структуровані області як математика, фізика, теоретична механіка, мають у своїй основі розвинений математичний апарат для опису своїх закономірностей, що дозволяє проводити машинне моделювання з використанням традиційного алгоритмічного програмування (без виділення рівня знань). Знання важливі там, де визначення розмиті, поняття змінюються, ситуації залежать від багатьох контекстів, де є велика невизначеність, нечіткість інформації. Загалом, знання — це основні закономірності предметної області, що дозволяють людині вирішувати конкретні виробничі, наукові та інші задачі, тобто факти, поняття, взаємозв‘язки, оцінки, правила, евристики (фактичні знання), а також стратегії прийняття рішень у цій області (або стратегічні знання). 1. Приклади застосування експертних систем у медицині Одна з найбільш ранніх і відомих медичних EC MYCI фрагментарно розглядалася у попередніх розділах.

Тут будуть стисло розглянуті деякі EC медичного призначення, ті, що стали вже класичними, і сучасні. EC стеження за станом післяопераційних хворих Система VM призначена для стеження за станом післяопераційних хворих, яким необхідний апарат штучного дихання. Система визначає тип апарата штучного дихання і режими його роботи у залежності від розвитку захворювання та реакції організму на терапевтичні дії. Система реалізує роботу з даними, то змінюються в часі (динамічна система). Представлення системи про час обмежені тільки поточним і попереднім станами. Знання в системі представлені у вигляді таких типів правил: переходу, ініціалізації, стану та лікування. Система постійно отримує нові покази приладів і запускає в дію всі свої правила. Правила переходу визначають моменти зміни стану хворого, колі необхідно змінити порядок стеження за ним. Моменти зміни стану визначаються за виходом показників за заздалегідь установлені межі. За допомогою правил ініціалізації установлюється новий контекст, тобто нові значення, які очікуються. Після встановлення контексту правила стану визначають нову поведінку системи, поки контекст не зміниться. Незважаючи на те, що покази приладів постійно змінюються, система виконує зміну контексту тільки тоді, коли це буде достатньо обґрунтовано за правилами переходу. Правила лікування визначають потрібні режими роботи апарату штучного дихання. Приклади правил експертної системи VM. Правило 1: якщо серцевий ритм є прийнятним, і частота пульсу не змінилася більше ніж на 20 ударів/хв протягом 15 хвилин, і середній артеріальний тиск є прийнятним, і середній артеріальний тиск не змінився більш ніж на 15 мм рт.ст. протягом 15 хвилин, і кров'яний тиск систоли є прийнятним, то гемодинаміка є стійкою. Правило 2: якщо хворий переведений з VOLUME на CMV, або хворий переведений з ASSIS на CMV, то очікується, що: прийнятний середній тиск повинен бути в межах 75. 110, прийнятний серцевий ритм - 60. 110, вміст С02 у видиху -28.42. Правило 1 стосується хворих, що знаходяться на різних режимах штучного дихання (VOLUME, CMV ASSIS і Т-РІЕСЕ), правило 2 - всіх хворих, що знаходяться на режимі контрольованої примусової вентиляції (CMV). Правило 1 ілюструє, як керуюча система стежить за станом хворого, застосовуючи терміни, значення яких міняється залежно від клінічного контексту (наприклад, &quo ;прийнятне&quo ;). Правило 2 показує як система використовує свої сподівання в деякому контексті, щоб точно визначити значення термінів (наприклад, &quo ;прийнятний середній артеріальний тиск&quo ;). EC аналізу причин гіпертонії Постановка задачі. Від гіпертонії страждає близько 10% населення Землі. Причини підвищення артеріального тиску дуже різноманітні - більше ЗО основних захворювань. Складність діагностики цих захворювань полягає в тому, що вони можуть стосуватися компетенції фахівців з різних галузей медицини: нефрології, ангіології, урології тощо. Тому створення EC, яка містила б знання кращих спеціалістів з різних галузей медицини, зв'язаних з гіпертонією, надає суттєву допомогу в підвищенні рівня діагностики вказаних захворювань.

Система МОДИС призначена для діагностики різних форм симптоматичної гіпертонії. Система МОДИС може використовуватись як у поліклініках загального профілю, так і в спеціалізованих клініках. Очевидно, що рівень доступної інформації про хворого в цих закладах різний. В поліклініці терапевту доступна інформація більш загального характеру: скарги хворого, дані зовнішнього огляду, історія хвороби та результати загальних аналізів. Таким чином, на основі інформації загального характеру ЕС повинна звузити коло можливих захворювань і вибрати з них найбільш імовірні. ЕС дає рекомендації до яких спеціалістів звернутися хворому, скерувати на спеціальні дослідження. При використанні ЕС у спеціалізованих клініках доступна більш детальна інформація, тобто дані спеціальних досліджень (наприклад, аортографії або внутрішньовенної урографії). В цьому випадку ЕС повинна поставити більш точний аналіз. Основні концепції, з якими працює експерт у даній системі, - це захворювання, їх форми і групи, симптоми, дані лабораторних досліджень тощо. Для їх опису використовуються знання трьох видів: описові знання, які використовуються експертом для опису відношень між поняттями. Наприклад, таке поняття, як систолічний тиск, пов'язане в експерта з додатковою інформацією. Так, він знає, що систолічний тиск може знаходитися в межах від 50 до 350, знає, що систолічний тиск завжди більший від діастолічного тощо; знання про те, як експерт виводить нові твердження на основі аналізу деякої інформації. Експерт використовує ці знання для постановки діагнозу. Характерним прикладом цього виду знань є таке діагностичне правило: &quo ;Якщо хворий молодого віку і у нього спостерігаються пароксизми тиску, а результати гормональних досліджень крові показують збільшений більш ніж у два рази вміст катехоламінів, то у хворого, найімовірніше, феохромоцита&quo ;; знання про те, як експерт вибирає найперспективніші шляхи пошуку. Ці знання, подані у вигляді правил, дозволяють експерту не розглядати малоймовірні гіпотези, а тільки найбільш імовірні. Такі знання належать до метарівня, оскільки визначають деяку схему використання знань першого і другого рівнів. Приклад такого правила: &quo ;Якщо хворий має суттєві зміни в аналізах сечі, то насамперед потрібно підозрювати нефрологічну природу гіпертонії&quo ;. Представлення знань. Знання в системі МОДИС зберігаються у вигляді правил. Ліва частина правил (предикати) записується у формі, близькій до природомовної, наприклад &quo ;Якщо характер підвищення артеріального тиску пароксизмальний&quo ;. Предикати в лівій частині правил можуть з'єднуватися логічними операціями диз'юнкції, кон'юнкції і заперечення. Для запису правих частин правил використовуються процедури. Так правило з правою частиною типу &quo ;., то у хворого феохромоцита&quo ; можна подати у вигляді процедури &quo ;зробити висновок: у хворого феохромоцита&quo ;, а правило виду &quo ;., то розглядати нефрологічну групу захворювань&quo ; у вигляді &quo ; активізувати нефрологічну групу&quo ;. Функціонування системи. Робота ЕС МОДИС починається зі збору початкової інформації, до якої належать анкетні дані хворого, його скарги, історія хвороби, симптоми та лабораторні аналізи.

Например, может быть, достаточно при случае убрать так называемое ОРЗ, а всякие там занудные остеохондрозы, гипертонии, запоры и т.п. пускай уж докучливо, но спокойно доживают свой век вместе с нами?.. Короче: ограничиться ли при возникновении аварийного состояния устранением дефекта или так отшлифовать, отладить всю систему, чтобы в будущем она работала безупречно, как отлаженный хронометр? В подавляющем большинстве случаев (99,99%) и болящие, и врачи считают задачу решенной, коль скоро частная поломка организма оказывается устраненной (или вроде бы устраненной), коль симптом болезни на время исчез, и все вернулось на круги своя. Подобное положение дел объясняется не только тем, что все отрасли официальной медицины оказались разрозненными, и каждый специалист лечит лишь свой участок или участочек, а не всю многосложную структуру. Беда и в том, что нет общего, точнее, общепринятого представления о здоровье, на которое, как на маяк, можно ориентироваться, к которому, как к заветному берегу, и следует стремиться из любого бурного, рискованного путешествия

1. Застосування тетраборату натрію в медицині

2. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі

3. Эволюция планетарных систем

4. Нобелевские премии по медицине и физиологии

5. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

6. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды
7. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
8. Судебная медицина

9. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

10. Медицина в Московском государстве

11. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

12. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

13. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

14. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

15. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

16. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

17. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

18. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

19. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем

20. Моделирование систем

21. Проектирование автоматизированных информационных систем

22. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)
23. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)
24. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

25. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

26. Обзор операционных систем

27. Перспективные разработки Операционных Систем

28. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

29. Критерии устойчивости линейных систем

30. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

31. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

32. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

33. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

34. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

35. Теория систем автоматического регулирования

36. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

37. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

38. Решение уравнений, систем уравнений, неравенств графически
39. Устойчивость систем дифференциальных уравнений
40. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

41. Физическая культура и медицина

42. Судебная медицина

43. История медицины. Федор Иванович Иноземцев

44. Восточная медицина: Мировоззрение и практика

45. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

46. Медицина Средневековья

47. Характеристика и значение деловых игр в медицине

48. Использование грибов в медицине (фунготерапия)

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

49. Фашизм и медицина

50. Вклад древнеримских врачей К.Галена и К Цельса в развитие медицины

51. Предмет судебной медицины

52. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

53. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

54. Предмет судебной медицины
55. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс
56. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

57. Механическая вентиляция и классификация её систем

58. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологического оборудования минипекарень

59. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень

60. Расчеты структурной надежности систем

61. Застосування стандартів ISO серії 9000

62. Изготовление котла в отопительную систему

63. Расчет централизованных вакуумных систем

64. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

65. Ремонт и техническое обслуживание тормозных систем легкового автомобиля

66. Моделирование систем и сетей связи на GPSS

67. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

68. Усилитель кабельных систем связи

69. Расчет централизованных вакуумных систем

70. Радиомодем для систем телеметрии
71. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)
72. СТОХАСТИЧНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ СИСТЕМ. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМ. ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ

73. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

74. Философия информации и сложных систем

75. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

76. Химия в биологии, медицине и производстве лекарственных веществ

77. Медицина и полимеры

78. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

79. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

80. Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

81. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

82. Исследования систем управления

83. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

84. Технико-экономическое сравнение систем Адаптивного и Массового производств

85. Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

86. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы
87. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда
88. Логический аппарат исследования систем управления

89. Историческое развитие мировых систем

90. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

91. Особенности воздействия инквизиции на систему европейского права

92. Пионеры компьютеризации корабельных радиоэлектронных систем

93. Компьютеризация корабельных радиоэлектронных систем

94. История автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП)

95. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем

96. Основы построения телекоммуникационных систем

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

97. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

98. Маркетинговое исследование рынка современных систем безопасности г. Череповца

99. Решение систем линейных алгебраических уравнений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.