Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Східноєвропейський університет економіки та менеджментуЗВІТ з курсу «Корпоративні інформаційні системи» на тему: «Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Projec Exper »Виконала: студентка ІV курсу групи ЗМФЗ – 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила: викладач курсу «Корпоративні інформаційні системи» Гадецька Зоя Метрофанівна 2008-2009 Мета роботи: придбати практичні навички роботи з фінансово-аналітичною інформаційною системою Projec Exper ; вивчити основних функцій та модулі цієї системи; навчитися використовувати систему Projec Exper для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис основних функцій та модулів пакету «Projec Exper »Найбільш відомими програмами для фінансового планування та аналізу це продукти фірми «Про-Інвест-ІТ»: Projec Exper , Audi Exper , Marke i g Exper , Forecas Exper . Система Projec Exper виробництва фірми «Про-інвест-ІТ» (Росія) являє собою систему підтримки прийняття рішень для розроблення, аналізу та вибору оптимального плану розвитку бізнесу, створення та аналізу фінансових планів та інвестиційних проектів. Projec Exper дає можливість моделювати діяльність підприємств будь-якої галузевої належності та різних масштабів - від невеликих приватних підприємств до холдингових структур. Лінійка програмних продуктів Projec Exper відповідає різним масштабам підприємств і різним рівням складності задач планування їх розвитку: Projec Exper Professio al (PE Prof) - орієнтований на середні та великі підприємства, дає змогу проаналізувати доцільність відкриття нових напрямів бізнесу та альтернативні сценарії розвитку, визначити ефективність інвестицій із використанням інструментарію оцінювання вартості бізнесу. Система забезпечує контроль процесу виконання проектів. Ріс Holdi g (модифікація Projec Exper Professio al) - для групи диверсифікованих підприємств, що реалізують декілька проектів. Програма дає змогу створити систему фінансового керування холдингової компанії, за якої одне з підприємств розподіляє фінансові ресурси, необхідні для виконання проектів. Модель відстежує взаємні зобов'язання фірм, які входять у холдинг, і грошові потоки між ними. Ріс Holdi g орієнтований також на кредитні відділи банків та інвестиційних компаній і дає можливість раціонально організувати їх роботу. Програма допомагає вибрати найефективніше сполучення проектів, що фінансуються спільно, забезпечити контроль їх виконання, своєчасно прийняти рішення про припинення фінансування. Projec Exper Li e (PE Li e) - версія для малого підприємства. Система дає змогу швидко розробити бізнес-план, який відповідає міжнародним стандартам, для подання у банк та одержання кредиту. Projec Exper S a dard (PE S a dard) - для відділів планування і розвитку невеликих підприємств. Імітаційна фінансова модель підприємства, побудована з використанням Projec Exper , забезпечує генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів за допомогою реалізованих у часі бізнес-операцій. Під бізнес-операціями розуміються конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху грошових потоків.

Основні функції Projec Exper : Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам; Проведення аналізу проекту (розрахунок фінансових показників, оцінка ефективності роботи); Контроль за виконанням проектів. Projec Exper дає змогу: підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам; розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх між собою; провести всебічний аналіз проекту: аналіз загальної ефективності, аналіз чутливості та аналіз ефективності проекту для окремих його учасників; провести аналіз проекту із урахуванням неточності початкових даних з застосуванням методу статистичного аналізу Монте-Карло; побудувати інтегровані фінансові потоки для групи проектів; оцінити ефективність діяльності компанії, яка здійснює комплекс різних проектів; скласти бюджет для групи проектів; здійснювати контроль за виконанням проектів, порівнюючи проектні та реальні грошові потоки. Projec Exper реалізує функції обміну даними (проектами, стартовими балансами, планами збуту, підсумковими таблицями, текстовими файлами) з системами планування та управління проектами (MS Projec , Primavera Projec Pla er), імпорту даних з програми фінансового аналізу Audi Exper і програми розроблення стратегічного плану маркетингу Marke i g Exper , експорту даних у MS Word, MS Excel, MS Access, MS FoxPro тощо. Завдання: Розробити модель інвестиційного проекту, визначивши: вид економічної діяльності, тривалість проекту, види продукції або послуг, структуру підприємства, стартовий баланс - за необхідності, план виробництва і збуту, прямі та непрямі витрати. Увести дані щодо моделі проекту у Projec Exper , здійснити обрахунок проекту, визначити потребу у фінансуванні і вибрати джерела фінансування. За допомогою засобів Projec Exper виконати аналіз проекту і зробити висновки щодо його реальності та можливостей оптимізації. Сформувати і надрукувати бізнес-план проекту та оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт має містити сформований у Projec Exper бізнес-план інвестиційного проекту і висновки щодо ефективності проекту. Підготуватися до захисту лабораторної роботи. Опис послідовності виконання завдання1. Запустила програму, вибравши Пуск/Программы/Projec Exper Holdi g (можна запустити програму за допомогою ярлика). Вибрати команду меню Проект/Новый (можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів) і у вікні Новий проект ввела: назву проекту (Проект меблевої фабрики); варіант (назву варіанта1); автора (Дідаш); тривалість (2 роки); ім'я файла з розширенням рех. У полі Шаблон залишила запропонований програмою шаблон (який містить лише дані про податки). Натиснула ОК. Протягом подальшої роботи над проектом час від часу зберігала файл проекту. У розділі Окружение вибрала модуль Валюта. Вибрала основну валюту (гривня) та другу (долар США). Ввела величини приросту курсу другої валюти в% (зі знаком « », якщо курс збільшується, та «-» - якщо зменшується). Розділ Проект. У модулі Список продуктов ввела 3 продукти виробництва. Ввела з клавіатури одиниці виміру. Дати початку продажу залишити без змін.

У модулі Отображеиие данных/Масштаб вибрала бажаний масштаб. У вкладці Опюбражение данных/Итоговые таблицы вказала бажані характеристики. У вкладці Отображение данных/Таблица кэш-фло встановила позначку Дисконтировать строки при отображении, якщо у результатах треба бачити звіт про грошові потоки, перераховані з огляду на ставку дисконтування. У модулі Настройка расчета/Ставка дискоитирования вказала крок дисконтування (рік) і ставки дисконтування (приблизно 30% для гривні і 11% для долара). Ставка дисконтування використовується для перерахування майбутніх надходжень на момент початку проекту і приблизно дорівнює процентній ставці банку. У вкладці Настройка расчета/Детализация встановила позначку на Разнесение издержек. У вкладці Настройка расчета/Показатели эффективности встановила позначку для врахування процентів по кредитах і зменшити частку виплат до 60-80%. Розділ Компания. Для нових проектів активи у балансі не вводилла, а описала їх в Инвестиционном плане. У модулі Банк - Система учета вибрала місяць початку фінансового року (січень) і принцип обліку запасів матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції на складах підприємства: FIFO - метод оцінювання запасів за цінами перших закупівель «firs i pu firs ou pu »). Собівартість товарів, куплених раніше, в першу чергу переноситься на товари, продані раніше. Метод збільшує вплив циклу економічного розвитку на показник доходу. У модулі Структура компании додала у компанію три підрозділи за допомогою кнопки Добавить подразделение або контекстного меню. Ввесла найменування підрозділів. Розподілила обсяги виробництва продукції між компанією та її підрозділами. Для цього зменшила обсяги продукції, що припадають на компанію, або взагалі вилучити деякі з продуктів (за допомогою кнопки Удалить) і додала їх у підрозділи (кнопка Добавить продукт). Загальна величина виробництва кожного продукту має становити 100%. Розділ Окружение. У модулі Учетная ставка задала ставку рефінансування - частку, у якій процентні платежі за кредити відносяться на витрати (решта - на прибуток). Значення ставки рефінансування не перевищує значення процентної ставки плати за кредит і може дорівнювати для гривні 28%, для долара - 11%. У модулі Инфляция ввесла рівні інфляції для обох валют. Інфляція може вводитись окремо для кожної групи об'єктів (якщо для них рівні інфляції різні) або одразу для всіх груп об'єктів, (якщо встановлено позначку Использовать для всех обьектов). Інфляцію для наступних років (після першого) можна ввести, вказавши тенденції змінення (зі знаком « » або «-») і натиснувши кнопку Пересчитать. У модулі Налоги змінила параметри стандартних для російського законодавства податків, заданих файлом шаблону, на українські. Зайві податки вилучила за допомогою клавіші Del. Розділ Инвестиционный план. У модулі Ресурси ввесла декілька ресурсів, які витрачатимуться під час попередньої та підготовчої стадій інвестиційного плану. Додавання нового ресурсу здійснювала за допомогою клавіші I ser або команди контекстного меню Добавить. Для нового ресурсу вибрала тип з випадного списку, вказала одиницю виміру і ціну.

В час ночи он потребовал себе в бреду лошадей, чтобы ехать к сестре Наталье. Через несколько минут он скончался. Манштейн утверждает, что сейчас же после его смерти Иван Долгорукий пробежал по всему дворцу с обнаженной шпагой в руках, восклицая: «Да здравствует императрица Екатерина!» Не встретив поддержки, он вернулся домой и сжег завещание. Самое тщательное исследование, какому впоследствии были подвергнуты мельчайшие поступки фаворита, ничем не подтвердило рассказ о такой попытке, мало вероятной даже для молодого сумасброда. Чтобы провозгласить и заставить признать новую власть на краю бездны, готовой снова поглотить государство вслед за государем, такой единичный голос ничего не мог значить. ЧАСТЬ ВТОРАЯ АННА I Глава 7 Попытка введения конституционного строя. Первая русская партия I. Ночные совещания в Лефортовском дворце.P Верховный Совет присваивает себе право заместить незанятый трон.P Избрание Анны Иоанновны.P Проект конституционной реформы.P Ее происхождение и примеры прошлого.P «Пункты».P Политический

1. Аналіз інвестиційного проекту

2. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

3. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

4. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

5. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

6. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.
7. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
8. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

9. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

10. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

11. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

12. Доходи та витрати комерційного банку

13. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

14. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

15. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

16. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

17. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

18. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

19. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

20. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

21. Характеристика інноваційного проекту

22. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання
23. Громадянський фінансовий контроль та його значення
24. Кон’юнктура інвестиційного ринку

25. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

26. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

27. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

28. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

29. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

30. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

31. Фінансовий ринок та ризик

32. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

34. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

35. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

36. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

37. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

38. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики
39. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині
40. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

41. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

42. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

43. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

44. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

45. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

46. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

47. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

48. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

49. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

50. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

51. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

52. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

53. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

54. Види та методи фінансового аналізу
55. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту
56. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

57. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

58. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

59. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

60. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

61. Основні напрямки фінансового аналізу

62. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

63. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

64. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

65. ІС фінансового аналізу

66. Аналіз діяльності комерційного банку

67. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

68. Облік і аналіз фінансових результатів

69. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

70. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
71. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
72. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

73. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

74. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

75. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

76. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

77. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

78. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

79. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

80. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

82. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

83. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

84. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

85. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

86. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
87. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
88. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

89. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

90. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

91. Аналіз ефективності використання основних засобів

92. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

93. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

94. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

95. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

96. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

98. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

99. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.