Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Приватизація як засіб припинення державної власності

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості КУРСОВА РОБОТА з предмету “Цивільне та сімейне право” на тему: “Приватизація як засіб припинення державної власності” КР.5.060101 Група 614-А Розробив студент О. Ю. Савчук Керівник: В. Ф. Головатий Вінниця 2000 ЗМІСТ Вступ 1. Поняття і засоби приватизації 2. Процедура приватизації 3. Порядок та форма укладання договорів купівлі-продажу державного майна 4. Форми здійснення підприємницької діяльності приватизованого підприємства Висновки Список використаної літератури1. Поняття і засоби приватизації. Поняття приватизації вживається в економічному і формально-юридичному розумінні. В економічному аспекті приватизація означає перетворення (трансформацію) державних засобів виробництва та іншого майна у недержавні, тобто (згідно із Законом «Про власність») у приватну чи колективну власність. Отже, в економічному значенні сутність приватизації полягає у зміні економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва. Визначення приватизації у формально-юридичному значенні цього поняття дає Закон України від 4 березня 1992 р. «Про приватизацію майна державних підприємств» (Відомості Верховної Ради України —1992 —№24 —Ст. 348). Згідно з зазначеним законом приватизація майна державних підприємств України — це відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній, республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб (ст. 1). З юридичної точки зору приватизація — це майнова угода між суб'єктами приватизації, змістом якої є сплатне, частково сплатне або безоплатне відчуження державного майна. Закон регулює даний вид угод як особливі угоди (звідси спеціальні закони про приватизацію). Як окрема юридична категорія угод вони мають власну назву: «угоди приватизації» (ст. 27 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств»). Оплатні і частково сплатні угоди згідно з законодавством про приватизацію є особливими договорами купівлі-продажу державного майна. Тому зміст, порядок укладання та виконання цих договорів регулюються головним чином законодавчими актами про приватизацію, а також (додатково) — Цивільним кодексом. Головні цілі приватизації є одним із засобів досягнення результатів цього суспільно- економічного процесу. Вони залежать від економічних і суспільно-політичних обставин, що складаються у країні. В силу своєї динамічності головні цілі приватизації регулюмоться державною програмою — законодавчим актом, який щорічно перезатверджується. Таке регулювання дає змогу оперативно враховувати «умови досягнення» цілей. Державна програма (загальні положення) визначає такі головні соціально- еконоімічні та політичні цілі: 1. Фундаментальна соціальна-економічна ціль. Державна програма передбачає в перспективі «зміну відносин власності на засоби виробництва з метою їх якісного відтворення та ефективного використання». Ця ціль розрахована на далеку перспективу, бо, так свідчить досвід східноєвропейських приватизацій, на змішу відносин власності потрібен певний час.

2. Соціально-політична ціль передбачає створення прошарку недержавних власників як основи багатоукладної соціальне орієнтованої економіки. 3. Економічні цілі приватизації — це: — структурна перебудова економіки. Мається на увазі, що після «первинної» приватизації, яка ведеться адміністративними методами, у нашій країні буде відбуватися приватизація на ринковій основі. В такому разі екс-державні засоби виробництва стануть звичайним товаром, який його власники вільно продаватимуть. Вільний рух цих товарів зумовить найбільш доцільну ігалузеву структуру економіки; — стабілізація економіки; — розвиток конкуренції; — обмеження монополізму; — залучення іноземним інвестицій Законодавство України про приватизацію з точки зору його змісту становить сукупність законів та інших нормативних актів, що регулюють майнові-правові та організаційні відносини щодо приватизації майна державних підприємств. Це комплексне законодавство, яке об'єднує норми цивільного, адміністративного, фінансового та інших галузей права. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України. Приватизація здійснюється на основі таких принципів: . законності; . державного регулювання та контролю; . надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; . надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються; . забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації; . платності відчуження державного майна; . пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств; . створення сприятливих умов для залучення інвестицій; . безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянинові України за приватизаційні папери; . додержання антимонопольного законодавства; . повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації; . врахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною формою власності та об'єктів науково-технічної сфери; Дія Закону «Про приватизацію майна державних підприємств» не поширюється на: . приватизацію об'єктів державного земельного та житлового фондів, а також об'єктів соціально-культурного призначення, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі об'єктів сфери охорони здоров'я, за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються; . зміну організаційно-правових форм власності колгоспів, підприємств споживчої кооперації. Приватизація акцій (часток, паїв), що перебувають у державній власності, у майні спільних підприємств з іноземними інвестиціями, проводиться відповідно до законодавства та установчих документів спільних підприємств. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України щорічно не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України, але до початку наступного бюджетного року.

Державна програма приватизації складається із завдання на перший бюджетний рік і прогнозу на два наступних роки виходячи з пріоритетів приватизації. У Державній програмі приватизації визначаються: завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці Крим; відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів; квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів для приватизації різних груп об'єктів; завдання відповідним органам виконавчої влади щодо забезпечення проведення приватизації; заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів; особливості участі в процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та інших покупців; розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування; прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх використання. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать: майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, з структури якого вони виділяються; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти; акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств та інших об'єднань. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення. До об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення. Загальнодержавне значення мають: 1. об'єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об'єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України, зокрема: > майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого цим Законом встановлено особливості приватизації), Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, правоохоронних і митних органів; > надра, корисні копалини загальнодержавного значення, водні ресурси та інші природні ресурси, які є об'єктами права власності Українського народу; > майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи; > золотий і валютний фонди та запаси, державні матеріальні резерви; > емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів; > радіотелевізійні передавальні центри та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади; > державні радіоканали та телевізійні канали; > засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку; > інші об'єкти права державної власності, які забезпечують виконання державою своїх функцій;2.

Нде не обговорються дея договору, така важлива для капталзму; домовленост мж державами також не розглядаються як договори. Пдручники не пояснюють рзниц мж вропейським феодалзмом, який був певного роду договором мж суспльними станами, та росйською системою державно власност. Створються враження, що не було принципово рзниц мж московською автократю  захдним абсолютизмом  що захдн крани пройшли загалом той самий шлях, що й Рося, за винятком того, що, можливо, Захд трохи швидше перейшов вд феодалзму до капталзму та впровадив капталстичн реформи. Хоча сторя дей не розглядаться в росйських радянських пдручниках взагал, велику увагу в них присвячено вонним дям  вдосконаленню збро. Як правило, надзвичайна увага придляться технчнй сторон вон. У пдручниках, що мстять вправи й тести, учнв  студентв весь час запитують про детал цих справ. У роздл «запитань  вдповдей» одного пдручника для студентв вищих навчальних закладв автор зада учням так запитання: «Чим рзниться виробництво дзвонв  гармат? Як додатков металургйн вмння потрбн для виробництва гармат ( як не потрбн для виробництва дзвонв)? Звдки Рося брала метали, необхдн для виробництва гармат  дзвонв? Коли росяни почали вперше застосовувати вогнепальну зброю; як вони називали солдатв, як користувалися вогнепальною зброю; чим перша вогнепальна зброя вдрзнялася вд сучасно збро?» Або: «Назвть першу битву, яку виграли завдяки застосуванню гармат

1. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

2. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

3. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

4. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

5. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

6. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
7. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
8. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

9. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

10. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

11. Насилля як засіб влади

12. Насильство як засіб домінування й панування

13. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

14. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

15. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

16. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

17. Державний суверенітет як важлива ознака держави

18. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

19. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

20. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

21. Приватизація майна державних підприємств

22. Приватизация в республике Казахстан
23. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
24. Собственность и приватизация

25. История приватизации в России

26. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

27. Приватизация государственной и муниципальной собственности

28. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

29. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

30. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

31. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

32. Проблемы приватизации в современных условиях

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Проблемы приватизации

34. Приватизация

35. Приватизация в России

36. Приватизация в Беларусии

37. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

38. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
39. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
40. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

41. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

42. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

43. Приватизация предприятий отраслей оборонной промышленности.

44. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

45. Вопросы учета интеллектуальной собственности в ходе приватизации предприятий

46. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

47. Право власності на землю в Запорозьській Січі

48. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

50. Іслам як монотеїстична релігія

51. Поняття та форми державного устрою2

52. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

53. Туриз як галузь світового господарства

54. Необережність як форма вини
55. Принципы приватизации имущества государственных предприятий в Украине
56. Державний бюджет України і бюджетне право

57. Приватизация в РФ

58. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

59. Приватизация

60. Відносини власності: їх типи і форми

61. Державне регулювання ЗЕД

62. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

63. Приватизация и разгосударствление в Беларуси

64. Проблема демонополизации и приватизации предприятий

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

65. Сущность и значение приватизации

66. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

67. Этапы приватизации государственной собственности и ее результаты

68. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

69. Разгосударствление и приватизация

70. Роль власності у соціально-економічних процесах
71. Особенности приватизации предприятий отраслей оборонной промышленности
72. Приватизация

73. Право собственности на жилые помещения. Приватизация жилья

74. Булгаков Яков Иванович

75. Брюс Яков Вилимович

76. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

77. Яков Перельман: штрихи к портрету

78. Право як спеціальне соціальне явище

79. Приватизация на Украине, сравнительный анализ с опытом зарубежных стран

80. Право власності юридичних осіб

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

82. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

83. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

84. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

85. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

86. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець і дипломат
87. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма
88. Як-15 (истребитель)

89. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

90. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

91. Приватизация имущества в Украине

92. Проблемы приватизации в современных условиях

93. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

94. Комічне як соціокультурна реальність

95. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

96. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Банки як учасники ринку ціних паперів

98. Державна політика соціального страхування

99. Державний ощадний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.