Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ШЕЛЯКОВА ІРИНА ПЕТРІВНА УДК 616.314-089.28-034 КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОІНЕРТНИХ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ТИТАНУ 14.01.22-стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Суржанський Станіслав Костянтинович Донецький національний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри стоматології факультету інтернатури і післядипломної освіти. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Павленко Олексій Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри стоматології; доктор медичних наук, професор Кльомін Володимир Анатолійович, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології. Захист відбудеться “24” червня 2008 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (36024, м.Полтава, вул.Шевченка,23). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України за адресою: 36024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23. Автореферат розісланий «23» травня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01, доктор медичних наук, професорТ.О. Дев’яткіна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Адентія і її ортопедичне лікування являється однією з важливою й до кінця невирішеною проблемою стоматології. Важко знайти людину старше 30 років, яка б не мала потребу в ортопедичному лікуванні (І.Ю.Лебеденко, 1995; Н.А.Молчанов и соавт., 2000; Ю.Ліндігкайт, 2002). На сьогоднішній день рішенням цієї проблеми займаються як вітчизняні, так і закордонні вчені (Н.В.Асташина и соавт., 1999; С.К.Суржанский и соавт., 2004; K.H.Kim e al., 1997; H.Kurzweg e al., 1998). Розроблено багато сучасних технологій, що якісно поліпшують виготовлення зубних протезів (Г.В.Большаков, 1995; Я.Вірц, 1998; С.П.Борткевич, А.А.Віт, 2004; С.И.Козицына и соавт., 2005; М.Ф.Букаев, 2006; С.К.Суржанский, И.П.Шелякова 2007; И.П.Шелякова 2007; H.Yama o e al., 1998). Впроваджуються нові матеріали, що сприяють якісному поліпшенню ортопедичного лікування (С.К.Суржанський та співав, 2003; Р.Гобель, Д.Велкер, 2004; С.О.Чикунов, Е.В.Ершова, 2004; С.Г.Конюхова, 2005; H.Kurzweg e al, 1998; J.C. aylor e al., 1998). Гідне місце в широкій практиці стоматологів починають займати такі облицювальні матеріали, як порцелянові маси різних виробників та полімерні матеріали хімічного й світлового затвердження, які по своїх якостях мало уступають порцеляновим масам (М.Вульфорд, 2000; Л.О.І

ващенко, 2000; Р.Тренкешу, 2000; І.Л.Скрипник, 2001; Н.Р.Хабибуллина и соавт., 2002; Е.Е.Дьяконенко, 2004;2005). За звітними даними Донецького обласного стоматолога за 2001 рік було виготовлено 35326 незнімних мостоподібних протеза по штамповано-паяній технології й 668 суцільнолитих незнімних протезів, що становить відповідно 98,1% й 1,9% (С.К.Суржанский и соавт., 2005). Цьому факту й цифрам необхідно приділити особливу увагу. Як видно, що домінуюче положення займає штамповано-паяна технологія з її, дотепер, невирішеними недоліками. Відомо, що такі метали як хром, нікель, кобальт, кадмій є металами отрутами й у моноваріанті заборонені до застосування в організмі людини (С.К.Суржанский и соавт., 2005). Тим більше, що в деяких сплавах відсоток хрому й нікелю доходить до 50% і навіть 70% (В.С.Онищенко, 1995; С.К.Суржанский, 1996). Така багатокомпонентність металів у порожнині рота при взаємодії з ротовою рідиною, по-перше, створює умови для взаємодії агресивних гальванічних струмів, які міняють фізіологічні показники сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини, що, в свою чергу, змінює рН ротової рідини та порушує біохімічні процеси, які беруть участь у формуванні первинної харчової грудки (І.В.Штань, 2000; І.П.Шелякова, 2006). По-друге, відбувається вихід у порожнину рота мікроелементів хрому, нікелю, кобальту й інших елементів, що входять у сплав зубного протеза (Б.П.Марков, Ю.А.Джириков, 1995; В.М.Волинець, 1996; А.Г.Гожий и соавт., 2001; А.Ю.Кордияк, 2001; В.П.Зайцев и соавт., 2003; О.А.Иванцов, 2004; М.Ф.Букаев, 2006). Клінічно ці порушення проявляються у вигляді гінгівітів, глоситів, папілітів й інших змін на слизову оболонку порожнини рота й організму в цілому (В.В.Яланский, 1999; С.К.Суржанский и соавт., 2005; І.П.Шелякова та співав., 2006;). Утворена харчова грудка, просуваючись по стравоходу й далі по шлунково-кишковому тракту, може викликати на слизовій оболонці цих органів запальний процес, що негативно впливає на роботу травної системи й усього організму людини (С.К.Суржанский и соавт., 2005). Впроваджуючи все саме передове в стоматологію, дотепер не знайдена гідна заміна сплавам, що містять нікель, хром, кобальт, кадмій - метали-отрути. У медицині давно з успіхом застосовується титан у вигляді ендопротезів, черепних пластин, а також різних скріплюючих штифтів й їхніх елементів. При цьому, імунна система людини перебуває в повній гармонії з титаном, не відторгуючи його. Завдяки біоінертності титану, він по достоїнству оцінений і на цей час займає лідируюче положення в медицині. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках теми науково-дослідницької роботи МОЗ України «Клінічне обґрунтування використання біоінертних матеріалів в ортопедичній стоматології» (номер держреєстрації №1024U006760, шифр УН 03.07.31). Автор є виконавцем фрагмента зазначеної науково-дослідницької роботи. Мета дослідження: Підвищити клінічну ефективність ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів шляхом використання біоінертних зубних незнімних протезів з титану марки ВТ1-00, отриманих на безусадочній вакуумній ливарній установці авторської конструкції з дозованим температурним режимом розплаву.

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 1. Розробити нову технологію лиття каркасів зубних протезів з титану шляхом виготовлення ливарної установки з дозованим температурним режимом розплаву титану. 2. З метою визначення ступеню усадки або її відсутності, провести виміри об'ємних й лінійних величин воскових композицій і відлитих по ним каркасів зубних протезів з титану. 3. Модернізувати та виготовити мікрометр, який дозволить провести виміри об'ємних й лінійних величин воскових і відлитих по ним титанових каркасів зубних протезів. 4. Провести потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в осіб, раніше протезованих хромо-нікелевими й хромо-кобальтовими протезами з подальшою заміною їх на титан. 5. Провести потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в осіб, уперше протезованих титановими зубними протезами й осіб з інтактним зубним рядом. 6. Дати порівняльну оцінку результатам ортопедичного лікування, показати клінічну ефективність використання зубних протезів з титану ВТ1-00. Об'єкт дослідження. Особливості ортопедичного лікування пацієнтів зубними протезами із титану. Виміри показників об'ємних і лінійних величин воскових та відлитих по ним титанових каркасів незнімних зубних протезів, а також потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в 3-х обстежуючих груп ортопедичних пацієнтів. Предмет дослідження. Клінічна ефективність застосування зубних протезів з титану, отриманих на вакуумній ливарній установці авторської конструкції з дозованим температурним режимом розплаву. Методи дослідження. Клінічне обстеження ортопедичного хворого проводилося з метою визначення стоматологічного статусу пацієнтів трьох груп і містило в собі: анамнез, скарги, огляд слизової оболонки ротової порожнини, визначення прикусу, жувальної ефективності, проведення клінічних функціональних проб. Рентгенологічне дослідження проводилось на основі вивчення ортопантомограм, внутрішньоротових рентгенівських та візіографічних знімків з метою визначення стану кісткової тканини, пародонту та атрофії альвеолярних відростків. Лабораторно-технологічні особливості метода відливки зубних протезів із титану. Мікрометричні виміри воскових композицій і зроблених по ним відливок з титану з метою визначення величин об'ємної і лінійної усадки, або її відсутності. З метою вивчення біоінертності каркасів зубних протезів з титану марки ВТ1-00 апаратом «Po e ial» виконувалися потенціометричні дослідження сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини у пацієнтів. Статистична обробка цифрового матеріалу проводилася з використанням прикладного пакета програм «S A IS IKA-6.0». Вірогідність результатів досліджень оцінювалася за критерієм Стъюдента. Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблено і виготовлено вакуумну ливарну установку з дозованим температурним режимом розплаву титану, яка дозволяє відливати безусадочні каркаси зубних протезів з безвідходним використанням розплавленого титану.

До його творення приклали руку фарисе  книжники т, проти кого боровся Христос. Талмуд вдводить величезну роль рабинам. хн слово вважаться важлившим вд положень Мойсеево Тори. Саме в Талмуд вре протиставляються невреям. Слд зазначити, що дея свтового панування врев висунута не в Ббл, а в Талмуд. Вона визрла на пвтора тисячолття пзнше вд появи Тори. У Ббл говориться про дещо нше: розсювання врев по свту за хн грхи й слугування чужим народам  богам. А в Талмуд положення Тори про богообрансть врев доведен до безглуздя, що використовувалось та й нин використовуться для обAрунтування антиврейських «акцй». Мало того,P продовжував Гуру,P найвдомш й найжорстокш антисемти були сам вреями або «напвкровками» (врей по матер). Торквемада, Гтлер, Ейхман, Розенберг, Гейдрх, Сталн, Ягода, Беря цих дячв ус знають, вони безпосередньо причетн до жорстоких репресй, катувань десяткв, сотень тисяч, мльйонв свох одноплемнникв. ¶ що характерно, усх х об'дну «почерк» талмудиств: фарисейство, святенництво, догматизм, начотництво, фанатизм, патологчна жорстоксть

1. Економічна ефективність виробництва

2. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність птахівництва

5. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

6. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
7. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
8. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

9. Економічна ефективність туризму

10. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

11. Економічна ефективність капіталовкладень

12. Економічна ефективність ринкових структур

13. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

14. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

15. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

16. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

20. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

21. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

22. Економічна сутність виробничих запасів
23. Хімічна промисловість в України
24. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

25. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

26. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

27. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

28. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

29. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

30. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

31. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

32. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Економічна сутність та форми оплати праці

34. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

35. Ефективність праці і її показники

36. Якість і ефективність управлінських рішень

37. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

38. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
39. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну
40. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

41. Ефективність заходів по покращенню якості води

42. Економічна сутність монополізму

43. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

44. Ефективність використання ресурсів підприємства

45. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

46. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

47. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

48. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

50. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

51. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

52. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

53. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

54. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
55. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі
56. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

57. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

58. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

59. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

60. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

61. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

62. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

63. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

64. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

66. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

67. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

68. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

69. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

70. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
71. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
72. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

73. Економічна рівновага і циклічність

74. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

75. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

78. Формулы по математике (11 кл.)

79. Застосування стандартів ISO серії 9000

80. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

82. Салічна правда

83. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

84. Життя і творчість Івана Франка

85. Похідна та її застосування

86. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
87. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили
88. Критеріі ефективності труда менеджмера

89. Поняття та сутність менеджменту

90. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

91. Физика 9 кл.

92. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

93. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

94. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

95. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

96. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Билеты по физике с решениями 11 кл

98. Свідомість та творчість

99. Суспільна свідомість та її структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.