Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українська мова у професійному спілкуванні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Українська мова у професійному спілкуванні 1. Особливості використання займенників у виробничо-професійному стилі Займенник – це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Своє конкретне лексичне значення займенник набуває лише в контексті, коли його співвідносять з певними частинами мови. Так, особові, питально - відносні, заперечні, неозначені займенники можуть заступати іменник і в реченні відігравати роль підмета чи додатка. Наприклад: я, ти, ніхто, ніщо і т.д. Присвійні, означальні й вказівні займенники частіше заступають прикметники й у реченні виконують роль означення. Наприклад: наш, кожний, інший, такий і т.п. За українською мовною традицією дійова особа в реченні, виражена займенником, стоїть переважно у називному відмінку, а не в орудному, як у російській мові. Наприклад: Основну увагу ми звернули на виготовлення предметів широкого вжитку. Характерна ознака займенників – це те, що вони не зберігають, як правило, своєї основи в непрямих відмінках. І цим вони відрізняються від інших частин мови, у яких основа залишається незмінною. Наприклад: я – мене, ти – тебе, він – його. Під час відмінювання змінюється й основа займенників: я – мене, ти – тобі, хто – кому. Важливо пам’ятати, що в основі багатьох займенників відбувається чергування і, й , о – мій – мого, моєму; твій – твого, твоєму. В особових займенниках третьої особи після прийменників у, до, біля, на тощо з’являється приставний приголосний н. Наприклад: У нього є угода. До нас завітали представники. У діловому спілкуванні надається перевага використанню різних форм та розрядів займенників множини, зокрема особових. Наприклад: ми запланували; ми підписали; вони використали. Слід зазначити, що російським прислівником по-моему, по-вашему в українській мові відповідають особові займенники, що стоять у знахідному відмінку з прийменником на. Наприклад: На нашу думку; на ваш розсуд. 2. Оформлення ділових паперів: трудова угода (контракт) Трудова угода. Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків. Реквізити: 1. Назва виду документа. 2. Заголовок. 3. Місце складання. 4. Дата. 5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін. 6. Юридичні адреси сторін. 7. Підписи. 8. Печатка установи. Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника. Наприклад: Трудова угода м. Київ 23 листопада 2008 р. Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л.Б, що далі йменується &quo ;Замовник&quo ;, з одного боку, і Київська фабрика &quo ;Київвзуття&quo ; в особі головного інженера Берегового СВ., що далі йменується &quo ;Виконавець&quo ;, з другого боку, уклали угоду про таке: ПРЕДМЕТ УГОДИ 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання, виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до ,12 червня 2009 року. 1.2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити взуття доброякісно. 1.4. Замовник зобов'язується вчасно прийняти й оплатити роботу. 2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі (2000) гривень. 2.2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня прийняття роботи. 3.1. Сторони несуть матеріальну відовідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством. 4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ 4.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за угодою друга сторона має право розірвати її в односторонньому порядку. 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 5.1. У разі виникнення спорів за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець. 6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: Замовник: бульв. Лесі Українки, 30, Київ-2. Виконавець: вул. .М.Коцюбинського, 1, Київ-40 3. Зробіть переклад фахового тексту Виберіть одну сторінку тексту за Вашою майбутньою спеціальністю (з підручників, посібників, журналів, що виходять російською мовою). Зробіть копію і задокументуйте її (вкажіть прізвище та ініціали автора, назву праці, місце і рік видання, назву видавництва, сторінку). Перекладіть цей уривок українською мовою. Автор цієї статті – Тетяна Швець. Називається вона “ Как обуздать бедность по-украински”, надрукована у газеті “Зеркало недели” №42 сторінка 12, 2007 рік. У світі немає ні однієї країни, що переборола бідність. Таку ж стратегію затверджують й у США, і в Німеччині, і в інших розвинених країнах. На перших двох етапах ми переборювали прояви крайньої бідності, тобто домагалися поліпшення умов життя громадян, які перебували за рисою бідності, - деяких категорій інвалідів, самотніх матерів і тому подібне. Зараз реалізується третій етап стратегії, розрахований на 2005-2009 рік. Мова йде про заходи, спрямовані на підвищення рівня зайнятості, розвиток соціального страхування, удосконалення адресної соціальної допомоги, соціальну підтримку батьків з дітьми й дітей, позбавлених батьківської турботи. Крім того, здійснюється постійний моніторинг показників бідності. І тут саме час зупинитися на конкретних вимірах бідності. Їх оцінюють по складній формулі, в відповідності з даними комплексного обстеження стану домогосподарств, що регулярно здійснюється Держкомстатом. Якщо в 2001 році, наприклад, риса бідності становила 175 грн., а рівень бідності - 27,2%, то в 2005 році чорта була встановлена вже на позначці 365 грн., а рівень бідності при цьому становив 27,1%. Таким чином, підвищується риса бідності в грошовому вимірі, а інфляційні процеси в нашій державі враховуються безпосередньо у вимірі показників бідності. Моніторинг показників бідності проводиться й за критерієм, певному ООН для країн регіону Центральної й Східної Європи в розмірі 4,3 дол. США в паритеті купівельної спроможності. За цим критерієм рівень бідності в Україні в 2005 році становив 1,3% проти 3,2% в 2004-м й 11% - в 2001-м. Комплексно оцінюючи за різними критеріями всі зміни ситуації, можна зробити висновок, що вони відбуваються в позитивному напрямку, і ця динаміка збережеться й у наступному році.

Зараз у нас взагалі унікальна ситуація: бідність є проблемою й для працюючих. За станом на червень 2006 року, 814 тис. громадян України була нарахована зарплата нижче мінімальної, установленим законодавством, а зарплата 2,76 млн. чоловік була менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На таких категоріях громадян необхідний зосередити особливу увагу. Саме тому прем'єр-міністр України визначив подолання бідності серед працюючих як один з основних пріоритетів соціальної політики на наступний рік. 4. Термінологія а) зі словника іншомовних слів або з фахового термінологічного словника випишіть по п’ять прикладів термінів, запозичених з різних мов (п’ять – із грецької мови, п’ять – з латинської, п’ять – з англійської, німецької, італійської або з інших неслов’янських мов). Разом має бути п’ятнадцять термінів. Поясніть значення цих термінів; З грецької: Амністія – дострокове звільнення. Адміністрація – керівний орган установи, організації. Метод – спосіб дослідження. Клімат – погода притаманна місцевості. Графік – креслення або розклад. З латині: Логіка – наука про закони і форми мислення. Агітація – діяльність, спрямована впливати на свідомість виборців. Адміністрація – керівний орган установи, організації. Конспект – тезовий або скорочений текст лекції. Лекція – виступ у вигляді доповіді. З інших мов: Пансіон – закритий заклад з гуртожитком. Контраст – (франц.) протилежність. Режим – (франц.) система правил. Спонсор – (англ.) меценат (той, хто дає гроші не вимагаючи їх повернення). Бізнес – (англ.) діло, заняття. б) із термінологічних фахових словників випишіть десять термінів власне українського походження, поясніть їх значення; Опікун – особа, яка доглядає дитину, інваліда, літню людину. Бідність – сукупне поняття умов життя людини та її статків. Пенсія – грошове забезпечення, яке держава виплачує літнім людям за їх трудовий стаж. Безробітний – особа, яка не має роботи. Дитячі гроші – гроші, які отримує мати на малюка до 3-х років. Криза – найгірший стан (емоційний, матеріальний). Сирота – дитина, яка не має батьків. Мати-одиначка – жінка, яка народила дитину не перебуваючи у шлюбі. Підліток – дитина від 10 до 16 років. Зайнятість населення – відсоток населення, який працює. в) запишіть п’ять прикладів професіоналізмів з вашого фаху, поясніть їхнє значення. Групова інтеграція – соціально-психологічний процес об’єднання групи людей у колектив. Індивід – окремий член соціальної групи. Спостереження – метод збирання первинної соціальної інформації. Освіта – соціальний інститут, який виконує економічну, соціальну і культурну функції у суспільстві. Народ – етнична єдність. 5. Поясніть відмінності у слововживанні наведених груп слів. Із кожним словом у парі складіть речення зі стилістично-нейтральним забарвленням або речення в офіційно-діловому стилі Бажати – зичити; вести – поводити; звільнити – усунути – виключити Бажати – прагнути, мати бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Наприклад: Серце моє трудне, Чого ти бажаєш, що в тебе болить? (З творчості Шевченка).

Санскрит (усний  писемний) у свому первсному нордичному вигляд  унверсальною мовою. Вн виступа  носм трансцендентних учень (високо духовност),  базою прагматичних (позитивних) знань,  комункативною системою суспльства. Фахвцями доведено: санскрит багатший  глибший, примром, за англйську мову. Знання, представлен санскритом, неможливо з достатньою адекватнстю вдтворити англйською мовою. А навпаки, виявляться, можна [див.: Чаша Востока.P С. 81]. В Аратт вдбувся «розподл» рзних сторн велико унверсально мови, яка вдзначалася синкретизмом, що характерно для четвертого сторичного кола розвитку людства [Зустрчаються  радикальнш! судження про лнгвстичну першсть Аратти: «Розвиток археолог показу, що укранська мова переду грецькй, шумерськй, гипетськй, ранськй» (Червоний В. Г. Укранське словотворення вд Триплля до ¶уде. Рвне, 1995. С. 4)]. Як правило, пдкреслюють, що санскрит склав основу усм ндовропейським мовам. Але не завжди помчають, що ця основа по-рзному впливала на них

1. Морфологічні засоби виразності мови

2. Гігієнічні норми праці

3. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

4. Морфологічні особливості медулобластом мозочка

5. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

6. Роль українського міста в літературі
7. Роль України в системі ООН
8. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні

9. Суржик - проблема української мови

10. Розвиток української мови

11. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

12. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

13. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

14. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

15. Історія розвитку української мови

16. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

17. Архаїчне значення слів у словнику української мови

18. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

19. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

20. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

21. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

22. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
23. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
24. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

25. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

26. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

27. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

28. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

29. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

30. Запозичення зі східних мов в українському правописі

31. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

32. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Архетипи та універсалії української ментальності

34. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

35. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

36. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

37. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

38. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
39. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
40. Форми української держави

41. Українська мова у медіапросторі

42. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

43. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

44. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

45. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

46. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

47. Сучасна українська літературна мова

48. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

49. Українська мова серед інших слов’янських мов

50. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

51. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

52. Алгоритмічні мови програмування: мова С

53. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

54. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
55. Запорізька Січ - зародок української державності
56. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

57. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

58. Політична система Української козацької держави

59. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

60. Проблеми відродження української державності

61. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

62. Становлення української державності 1648-1657рр.

63. Становлення української інтелігенції

64. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

65. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

66. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

67. Витоки української авіації

68. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

69. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

70. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок
71. Етап першого відродження української нації
72. Неоромантизм української літератури

73. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

74. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

75. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

76. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

77. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

78. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

79. Українсько-бельгійські відносини

80. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

81. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

82. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

83. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

84. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

85. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

86. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов
87. Концепції української державності
88. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

89. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

90. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

91. Розвиток української етнонаціональної спільноти

92. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

93. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

94. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

95. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

96. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

98. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

99. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.