Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Реалізація двохзв’язного списка

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Незалежно від типу задач, які ми вирішуємо, кожна програма оперує якимись даними, а сама програма являє собою методи управління і обробки цих даних. Швидкість виконання програмою поставленої задачі залежить не тільки від алгоритмів, використаних в ній для обробки і управління даними, але також і від самої організації даних. Таким чином, ми приходимо до поняття про структуру даних. На відміну від статистичних, динамічні структури даних мають велику гибкість у використанні, бо не мають обмежень в розмірі (безумовно, не враховуючи пам’яті машини). Слово динамічні нам говорить про можливість утворення елементів структур в ході виконання програми, що є дуже зручним засобом. В даній роботі розробляється динамічний тип даних – список, яких потім пред’явлений у вигляді двохзв’язного списку, реалізованого за допомогою адресації, основаної на покажчиках. Основними ознаками списку являється наявність двох покажчиків: на початок і кінець структури. Особливість реалізації: додавання нового елемента структури у кінець списку та читання усього списку з початку. 1. Теоретичні відомості 1.1 Переваги динамічних структур даних Динамічні структури за визначенням характеризуються відсутністю фізично близької розташованості елементів структури в пам’яті, непостійністю і непередбаченістю розміру числа елементів структури в процесі її обробки. Так як елементи динамічної структури розташовуються за непередбаченим адресом пам’яті, адрес елементу такої структури не може бути вирахуваний із адреса початкового чи попереднього елемента. Для установлення зв’язку між елементами динамічної структури використовуються покажчики, через які встановлюються наявні зв’язки між елементами. Такі зв’язки даних в пам’яті називаються пов’язаними зв’язками. Елемент динамічної структури складається із двох полів інформаційного поля або поля даних, в якому є ті данні, із-за яких і створюється структура. В даному разі інформаційне поле саме являється інтегрованою структурою-вектором, масивом, записом і т.д. Поле зв’язку, в якому міститься один чи декілька покажчиків, які пов’язують даний елемент з іншими елементами структури. Коли динамічні структури використовуються для рішення прикладної задачі, для кінцевого користувача «видимим» є тільки зміст інформаційного поля, а поле зв’язків використовується тільки програмістом-розробником. Переваги роботи з даними такого типу: в можливості забезпечення значимої зміни структур; розмір структури обмежується тільки доступним об’ємом машинної пам’яті; при зміні логічної послідовності елементів структури треба не переміщати данні в пам’яті, а тільки корегувати покажчики. Однак є і недоліки, основні із яких є: робота з покажчиками потребує більш високої кваліфікації від програміста; на поля зв’язку витрачається додаткова пам’ять: доступ до елементів зв’язної структури може бути менш ефективним в часі. 1.2 Використання динамічних структур. Останній недолік є найбільш серйозним і саме ним обмежується використання структур.

Якщо в статичних даних для виявлення адреса будь-якого елемента нам досить номера елемента і інформації, наявної в дескрипторі структури, то для динамічних даних адрес елемента не може бути вирахуваний із початкових даних. Дескриптор зв’язної структури має один із декількох показників, який дозволяє увійти в структуру, далі пошук необхідного елемента виконується ланцюгом покажчиків від елемента до елемента. Тому динамічні данні практично ніколи не використовуються у задачах, де логічна структура даних має вид вектора або масиву з доступом за номером елемента, але часто використовується у задачах, де логічна структура вимагає іншої початкової інформації доступу (таблиці, списки, дерева и т.д.) 1.3 Завдання курсового проекту Маємо варіант п’ятнадцять. Тип структури – двохзв’язний список з такими полями: – назва виробу; – дата виготовлення; – кількість. В перший однозв’язний підсписок входять усі записи, в другий – тільки ті, у яких поле кількість менш, ніж К. Вимагається виконати такі операції: – додавання елементів у список; – пошук елементів по полю кількість; – друк підсписків; – коректировка значення поля «Кількість» деякого елемента. 1.4 Опис структури даних «двохзв’язний список» Списком називається упорядкування більшості, яке складається із перемінного числа елементів, до яких примінені операції включення та виключення. Список, що показує відношення сусідства між елементами, називається лінійним. Якщо обмеження на довжину списку не допускається, то список знаходиться в пам’яті зв’язної структури. Лінійні зв’язні списки є простими динамічними структурами даних. В даній роботі під двохзв’язним списком маємо на увазі два сумісних однозв’язних списку, тобто два підсписку. Тому у кожного елемента списку є два покажчики на слідуючий елемент першого підсписку та другого підсписку. У першому підсписку кінцевий елемент матиме покажчик дорівнюючий нулю, а у другому підсписку крім кінцевого ще й усі елементи, які не виконують умови «менш, ніж К» будуть також дорівнювати нулю. Тип організації структури «список» вимагає виконувати читання з початку списку, а додавання нових елементів у кінець списку. Враховуючи два підсписку, нам необхідно мати чотири покажчика: на початок і кінець першого підсписку, на початок і кінець другого. Поки підсписки не матимуть жодного елемента, покажчики на кінець та початок будуть дорівнювати нулю. Варто передбачити випадок, коли другий підсписок не матиме елементів у той час, коли перший підсписок матиме їх. 2. Розробка Структура даних «двохзв’язний список» буде реалізована у нашій програмі таким чином: s ruc S Spisok { char S ame; i SCou ; S Spisok ex ; S Spisok ex K; }; S ame, SCou – інформаційні поля структури, які зберігають назву виробу, дату та кількість відповідно. На зберігання назви виробу виділяється символьний масив на 40 символів. Для зберігання дати використвуємо масив цілих чисел. Кількість елементів масиву задана до початку опису структури константою, яка дорівнює три. Третє поле зберігає кількість віробів і має тип i цілого числа.

ex , ex K – покажчики на наступний елемент першого та другого підсписків відповідно. Мають тип покажчика на дану структуру, що э логічним. На початку програми ми створюємо статичний масив ame типу char на 40 символів для зберігання назви виробу. Також створюємо статичні змінні, а для зберігання вибраного пункту меню, k для зберігання кількості виробу. Статичний масив D буде зберігати дату, як три окремих числа. З цього моменту в програмі починається цикл з післяумовою. Виводимо елементи меню на екран таким чином, що перші три елементи друкуються обов’язково, а інші тільки за умови існування хоч би одного елементу списку. Програма вимагає вибору команди з меню шляхом уведення номеру команди. Перевірка вибраного меню реалізована функцією swi ch. Якщо користувач увів «0» то припиняється обробка у функції swi ch і припиняється праця циклу, бо не виконується умова а!=0. При виборі пункту «1» дія передається функції Abou (), яка виводить інформацію про завдання проекту. З введенням двійки буде зроблена перевірка на існування хоча б одного елементу масиву: if(! Firs ). Якщо першого елементу не існуватиме, користувачеві пропонується можливість введення значення К. К потрібне для подальшого формування другого підсписку. Далі, незалежно від умови існування хоча б одного елементу структури, друкується допит на введення інформаційних даних структури. Введені дані передаються параметрами у функцію Add. Функція Add реалізує додавання нового елемента у список. Вона створює новий динамічний елемент структури і покажчик на нього. Парамерти функції копіруються у новий елемент. Покажчики нового елементу дорівнюють нулю. Якщо у першому підсписку є елементи, то останньому покажчику першого підсписку, до цього дорівнюючому нулю, привласнюється адреса нового елементу. Покажчик на останній елемент першого підсписку таперь показує на тільки що створений. Якщо перший підсписок не має елементів, то покажчики на перший і останній елементи першого підсписку будуть дорівнювати новому елементові. Якщо кількість виробів менш, ніж К, то при наявності останнього елементу другого підсписку покажчику останнього елемента привласнюється адреса тільки що створеного елементу. Покажчик на останній едемент другого підсписку буде вказувати на новий елемент. Якщо у другому підсписку нема елементів і кількість виробів в новому елементові структури менш, ніж К, покажчики на перший та останній елементи другого підсписку будуть дорівнювати новому елементові. При віборі пункту «3» друкується кількість елементів в першому підсписку. Реалізується ця дія функцією Cou : створюється новий покажчик emp на елемент структури і йому привласнюється спочатку значення покажчика на перший елемент першого підсписку; у циклі з передумовою «поки існує emp» підраховується кожний елемент та покажчикові emp привласнюється адреса слідуючого елемента. Пункт меню «4» виконує друк кількості елементів у другому підсписку. Функція Cou K має такий саме алгоритм, що і Cou , тільки відносно другого підсписку. При введенні п’ятірки виконується друк елементів першого підсписку. Реалізується ця дія за допомогою циклу з передумовою.

Права издателей Согласно общему правилу права издателей являются производными от прав автора: издательству принадлежат авторские права в том объеме, в котором они получены от авторов или их правопреемников. Закон устанавливает особые положения, относящиеся к периодическим изданиям (газетам, журналам, энциклопедиям, периодическим сборникам научных трудов и т.Pд.), которые, к сожалению, не отличаются ясностью. С одной стороны, на создание периодических изданий не распространяются положения о служебных произведениях. Авторы произведений, включенных в периодические издания, сохраняют свои права на использование своих произведений независимо (отдельно) от издания в целом. С другой стороны, в Законе закреплены особые положения, относящиеся к правам издателей периодических изданий, за которыми признается особое, самостоятельное, исключительное право на использование таких изданий, а также право требовать указания своего наименования при любом использовании таких изданий. По своей природе исключительное право издателей периодических изданий на их использование не является авторским правом, законодательно оно не определено, и его реали- зация на практике вызывает большие затруднения

1. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

2. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

3. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

4. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

5. Облік готової продукції та її реалізації

6. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
8. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

9. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

10. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

11. Реалізація і застосування права

12. Реалізація Конституції України

13. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

14. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

15. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

16. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

18. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

19. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

20. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

21. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

22. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
23. Реалізація шкіряного взуття
24. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

25. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

26. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

27. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

28. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

29. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

30. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

31. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

32. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

34. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

35. Аналіз виробництва та реалізації продукції

36. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

37. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

38. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
39. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
40. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

41. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

42. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

43. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

44. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

45. В списках не значился. Васильев Б.Л.

46. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

47. Організація приймання товару в аптеці

48. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

50. Організація праці менеджера

51. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

52. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

53. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

54. Как помочь роднику и речке
55. Проблеми урбанізації
56. Місце України в глобалізаційних процесах

57. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

58. Один из списков билетов по теории перевода, декабрь 2000

59. Лексические разночтения в списках паремий Борису и Глебу

60. Джон Рей

61. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

62. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

63. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

64. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Рельєф та ландшафтна організація

66. Создание и обработка динамического списка

67. CSS Design: Укрощение списков

68. Динамические структуры данных: списки

69. Динамические структуры данных: списки

70. «В списках не значился» (по произведению Б.Васильева)
71. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
72. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

73. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

74. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

75. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

76. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

77. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

78. Організація касових операцій у банківських установах

79. Організація ресурсної бази банків в Україні

80. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

82. Безпека праці технологічних процесів РЕА

83. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

84. Організація охорони праці на виробництві

85. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

86. Організація охорони праці на виробництві
87. Самоорганізація в науці
88. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

89. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

90. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

91. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

92. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

93. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

94. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

95. Механізація сільського господарства

96. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

97. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

98. Етапи організації бухгалтерського обліку

99. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.