Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Система міжнародного приватного права

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Запорізький державний університет Юридичний факультетКурсова робота на тему Система міжнародного приватного права Запоріжжя 2008 Реферат Курсова робота: 34 с., 15 джерел. Об’єкт дослідження — міжнародне приватне право Мета роботи — дослідити систему міжнародного приватного права Метод дослідження: структурний та порівняльний аналіз. В роботі розгладалися питання системи міжнародного приватного права та її частини. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО, СИСТЕМА, ДЕРЖАВА, ”ІНОЗЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ”. ЗмістВступ 1 Поняття системи міжнародного приватного права 2 Загальна частина міжнародного приватного права 2.1 Поняття, предмет та зміст міжнародного приватного права, його джерела 2.2 Вчення про колізійні та матеріально-правові норми 2.3 Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві 2.4 Правові режими, що надають іноземцям для реалізації їхніх прав та обов’язків 2.5 Правове становище юридичних осіб 2.6 Держава як суб’єкт міжнародного приватного права 3 Особлива частина 3.1 Право власності 3.2 Зобов’язання із заподіяння шкоди 3.3 Регулювання шлюбно-сімейних відносин в міжнародному приватному праві 3.4 Регулювання трудових відносин в міжнародному приватному праві 3.5 Міжнародний цивільний процес Загальні висновки Використана література ВступЗдобуття Україною незалежності спонукало її до активності у всіх сферах суспільного життя. Зросла міграція населення, набули нових перспектив зовнішньоекономічні зв’язки. Але нормативна база України ще недостатньо стабільна та всебічна у регламентації відносин з ”іноземним елементом”. Договірні відносини України з зарубіжними державами поки що потребують аналізу та з’ясування. Узагальнення правотворчого та правозастосовчого досвіду нашої та інших держав допоможе зрозуміти зміст міжнародних приватно-правових відносин, тенденції їх розвитку, вирізнити характерні риси правових систем сучасності, акцентувати на основних джерелах їхнього приватного права. Відтак глибше усвідомлюється цивільно-правовий статус держави, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, суб’єктів господарської діяльності, створених відповідно до законодавства України або законодавства, відмінного від цього. Перспективи розвитку зв’язків з іншими правовими системами потребують як аналізу теоретичних джерел, напрацьованих дотепер. Тому є необхідність у наукових дослідженнях різних аспектів міжнародного приватного права. Ця курсова робота буде присвячена вивченню питання системи міжнародного приватного права. 1 Поняття системи міжнародного приватного праваМіжнародне приватне право має власну систему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну та Особливу. Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права в цілому, а саме: поняття, система та зміст міжнародного приватного права, його джерела, методи регулювання; вчення про колізійні та матеріально-правові норми; правові режими (національний, найбільшого сприяння та ін.)

; взаємність, реторсія, інші загальні положення щодо суб’єктів міжнародного приватного права. Особлива частина охоплює: право власності; зобов’язальне право; зобов’язання з правопорушень; авторське, винахідницьке, патентне, сімейне, спадкове право; трудові відносини; міжнародний цивільний процес. Система Загальної та Особливої частини є відносно стабільною. відносність полягає у тому, що внаслідок суспільного розвитку з’являється необхідність звернути більше уваги на правову регламентацію зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових сфер господарювання, зокрема комерціалізації космічної діяльності, створення нових технічних засобів у різних сферах зв’язку, (наприклад, застосування системи ”Інтернет” у комп’ютерному спілкуванні). Система міжнародного приватного права як правничої науки майже збігається із системою навчального курсу. Крім того, ця правнича наука: охоплює питання історичного розвитку доктрини права, її концепцій; визначає підходи, способи розв’язання проблем міжнародного приватного права. Це сприяє вирішенню питань кваліфікації, тлумачення норми та правовідношення, визначенню правового статусу рухомого та нерухомого майна; визнанню імунітету и т.д. 2 Загальна частина міжнародного приватного права 2.1 Поняття, предмет та зміст міжнародного приватного права, його джерелаУ кожній державі найважливішим регулятором суспільних відносин є право. Це система юридичних норм, що: — фіксують певні відносини; охороняють загальнообов’язкові правила поведінки; закріплюють права та обов’язки сторін. У сукупності ці норми (разом з іншими джерелами) складають внутрішньодержавну (національну) систему права. Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми у певній формі. Відомо, що таких національних систем у сучасному світі налічується більше двохсот. Часто між ними виникають відносини, що викликають чимало взаємних прав та обов’язків. Тому розвиток економіки, політики, культури, засобів комунікації, транспорту тощо вимагають правового оформлення такого типу відносин як міжнародні. Останні умовно можна поділити на дві великі групи: міждержавні та не міждержавні. Перша група становить сферу міжнародного публічного права, друга є предметом регулювання міжнародного приватного права. Норми міжнародного приватного права застосовуються для так званого міжнародного спілкування. Національне право та міжнародне публічне право, незважаючи на свою самостійність, у ряді випадків взаємодіють, утворюючи полі системний комплекс норм міжнародного приватного права. Водночас, норми цих двох правових систем не полишають меж останніх, хоч і регулюють, з одного боку, міжнародні, а з іншого — невладні відносини, майнові та немайнові, що мають цивілістичну природу і виникають у сфері міжнародного спілкування. Поділяючись на матеріально-правові, (такі, що регулюють конкретне право відношення) та колізійні норми (такі, що відсилають до законодавства іншої держави), вони створюють певний комплекс у кожній правовій системі.

Іноді кажуть, що міжнародне приватне право — це право колізійне. Наявність колізійних норм становить особливість міжнародного приватного права. Як матеріально-правові, так і колізійні норми можуть міститись у національних джерелах права, міжнародних угодах. Суб’єктами відносин у міжнародному приватному праві є, передусім, фізичні та юридичні особи, іноді — держави. Специфікою відносин є наявність ”іноземного елементу”. Під ”іноземним елементом” розуміють: суб’єкт, який має іноземну належність (громадянство, місце проживання — щодо фізичних осіб; ”національність” — щодо юридичних осіб); об’єкт, який знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном. До сфери міжнародного приватного права належать питання цивільно право- та дієздатності іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її імунітету; відносин по зовнішньоторговельних угодах; прав авторів на твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які знаходяться на території іноземної держави, працювали на такій території тощо. Регулюючи вказані та інші відносини, норми міжнародного приватного права утворюють систему, яка відображає упорядковану сукупність норм національного права. Отак, міжнародне приватне право — це система юридичних норм, спрямованих на регулювання міжнародних невладних відносин з ”іноземним елементом”. Завданням міжнародного приватного права є регламентація вказаних відносин для всебічного захисту прав та інтересів суб’єктів права, створення єдиного правового простору щодо здійснення ними своїх прав та обов’язків, укріплення співпраці держав, які належать до різних економічних, правових, соціальних, культурних систем. Під джерелами міжнародного приватного права в юридичній науці розуміють, зокрема, форми, в яких знаходить вираження правова наука. Міжнародного приватному праву відомі чотири форми джерел: внутрішнє законодавство; міжнародні угоди; міжнародні й торговельні звичаї; судова та арбітражна практика. Наявність міжнародних угод та звичаїв є особливістю права цієї галузі. Тому можна небезпідставно говорити про подвійність джерел міжнародного приватного права. Вона полягає в тому, що, з одного боку, джерелами права є міжнародні угоди та міжнародні звичаї, а з іншого — норми законодавства та судова практика окремих держав, а також звичаї, що застосовуються у сфері торгівлі та мореплавства. Подвійність джерел указаної галузі права не впливає на єдність предмета регулювання — цивільно-правові відносини з ”іноземним елементом”. Згадана властивість джерел права завжди викликає питання щодо їх юридичної сили. Так, у конституціях держав, інших нормативних актах звичайно закріплюється юридична сила норм конституції держави та актів, прийнятих на її основі, а також міжнародних угод. Питання щодо примату одних норм перед іншими, їх рівноцінності чи визнання як однієї юридичної системи закріплено в конституціях ФРН, Італії, Франції та ін. У конституції України вказано, що юридична сила норм національного законодавства має найвищу юридичну силу, на її основі приймається інше законодавство, а чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Ни норма права, ни институт, а также отрасль права не могут противоречить принципам российского права. В свою очередь, изменение в содержании правовых принципов, появление новых неизбежно сказывается на содержании соответствующих структурных подразделений системы права. Собственно, поэтому ряд основных принципов закреплен в Конституции Российской Федерации, конституциях республик в составе Российской Федерации, т.е. главных законах, которые служат основой для российского законодательства. Система принципов российского права, в зависимости от сферы их действия от той области правовых норм, на которую они распространяются, или, иначе говоря, от совокупности тех или иных общественных отношений, на которые они воздействуют, подразделяются на четыре уровня: общие, межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных институтов. К принципам институтов можно отнести с известной долей условности и принципы подотраслей права, например жилищного, воздушного, морского права. Между принципами существует прямая и обратная связь: общеправовые принципы прямо влияют на формирование отраслевых, которые, в свою очередь, обусловливают становление принципов отдельных институтов права

1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

2. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

3. О предмете и системе науки административного права

4. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

5. Предмет і методи міжнародного приватного права

6. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
7. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року
8. Податок з доходів фізичних осіб

9. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

10. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

11. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

12. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

13. Уголовное право (особая часть)

14. Юридичні особи як суб

15. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

16. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные

17. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

18. Громадяни як суб’єкти трудового права

19. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

20. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

21. Позбавлення суб’єктивного права на житло

22. Поняття держави і права
23. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види
24. Поняття конституційного і державного права

25. Поняття права інтелектуальної власності

26. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

27. Поняття та система принципів трудового права

28. Поняття, сутність і зміст права

29. Правоприменение как особая форма реализации права

30. Суб’єкти цивільного права

31. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

32. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

34. Поняття екологічного права

35. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

36. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

37. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

38. Оборона в особых условиях
39. Марш в особых условиях
40. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

41. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

42. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

43. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

44. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

45. Административное право

46. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

47. Административное право (шпаргалка)

48. Государственное и административное право (Контрольная)

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Проблемы избирательного права современной России

50. Административное право

51. Предмет, метод, источники Административного права

52. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

53. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

54. Административно-процессуальное право РФ
55. Природа и система административного права
56. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

57. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

58. Банковское право

59. Учебник по банковскому праву

60. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

61. Авторское право

62. Субъекты гражданского права

63. Защита авторских прав

64. Авторское право

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

65. Брачно-семейное право мусульман

66. Вещно-правовые способы защиты права собственности

67. Гражданское и семейное право

68. Гражданское право

69. Гражданское право (Контрольная)

70. Гражданское право (Шпаргалка)
71. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)
72. Гражданское право РФ (шпаргалка)

73. Договорное право

74. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

75. Гражданское право

76. Засоби захисту права власностi

77. Значение срока в Гражданском праве

78. Наследственное право: завещание

79. Объекты Гражданского права

80. Ответственность в гражданском праве

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Понятие гражданского права как отрасли права

82. Права ребенка

83. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

84. Право собственности на природные ресурсы

85. Право: сделки

86. Предмет и метод гражданского права
87. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
88. Способы защиты гражданских прав

89. Ценные бумаги как объект гражданского права

90. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

91. Шпаргалка по гражданскому праву

92. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

93. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

94. Представительство по гражданскому праву

95. Осуществление гражданских прав

96. Шпаргалки по гражданскому праву

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

97. Шпора по гражданскому праву

98. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

99. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

100. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.