Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна робота з дисципліни: “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Зміст1. Питання №7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки: процентна політика 2. Питання №20. Банк Англії: створення, управління, функції та місце у кредитній системі країни Список літератури 1. Питання №7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки: процентна політикаЗ метою ефективного управління грошовим ринком, обсягами грошової маси в обігу, виконання функцій кредитора останньої інстанції Національний банк встановлює за своїми операціями такі відсоткові ставки: облікову ставку; ставку рефінансування; ставку &quo ;овернайт&quo ; (ломбардна ставка); відсоткову ставку за розміщені депозитні сертифікати. Ці ставки є важелями впливу Національного банку на економічні процеси і застосовуються у сфері реальної економіки, зовнішньоекономічного сектору, антиінфляційних заходів і бюджетних відносин. Вплив відсоткової політики на ефективність регулювання грошового обігу залежить від загальної економічної ситуації в державі, наявності відповідних монетарних інструментів, які можуть впливати на регулювання процесів на грошово-кредитному ринку, та механізмів запровадження й реалізації їх. Відсоткова політика всіх центральних банків - важливий інструмент регулювання грошового обігу й являє собою варіант установлення якісного параметра ринку, а саме - вартості банківських кредитів. Принципова здатність центрального банку впливати на вартість кредиту визначається його роллю як суб'єкта кредитної емісії, а також наявністю за багатьма видами банківських ставок фіксованого відношення до ставок центрального банку. Центральні банки регулюють рівень і структуру відсоткових ставок двома шляхами: 1) безпосереднім встановленням ставок за кредитами центрального банку (дисконтної, ломбардної, ставок центрального банку на відкритому ринку тощо); 2) контролем за окремими ставками кредитних установ. У першому випадку вплив регулюючих заходів має більш загальний характер, оскільки, встановлюючи офіційну облікову ставку, центральний банк визначає вартість залучення ресурсів банками, значною мірою формуючи вартість національних грошей. Чим вища облікова ставка, тим вища вартість фінансування банківських операцій, тим менший попит на кредит і реальні обсяги грошової маси в обігу. У другому випадку вплив регулюючих заходів досить обмежений, оскільки за його допомогою визначається вартість лише окремих видів кредитів у різних кредитних установах. У практичній діяльності залежність між відсотковими ставками за кредитами центрального банку і банківських установ є відносно стабільною величиною. У зв'язку з тим, що всі банки звертаються за кредитами до центрального банку, вплив ставок центрального банку поширюється на всю економіку. Такою мірою, якою ставки центрального банку впливають на банківські ставки за кредитами, вони є інструментом регулювання агрегатного попиту на кредитні ресурси. А це означає, що як антиінфляційний інструмент відсоткова політика є складовою частиною дефляційної політики і має більш важливе значення, ніж звичайний монетарний контроль за грошовою масою.

Пік використання банківських ставок як інструмента регулювання грошового ринку спостерігався у 50-60-х роках XX ст., коли контроль за ставками в тому чи іншому варіанті здійснювався в усіх країнах. Так, за період з 1945 до 1960 р. ставки центрального банку у ФРН змінювалися 24 рази, в Бельгії - 22 рази, у Франції - 17 разів, у Нідерландах - 16 разів. Практично така ситуація відображала реалізацію кейнсіанського підходу до грошово-кредитного регулювання. Великого значення надавалося відсотковій політиці в 70-ті роки, коли в умовах розширення міжнародного руху капіталів лише відсоткові ставки давали можливість впливати на валютний курс, а через нього - і на стан грошово-кредитного ринку всередині країни. Резерви центральних банків більшості країн були недостатньо великими, щоб протидіяти зовнішнім факторам, а операції на відкритому ринку не досить розвиненими. Протягом цього періоду відсоткові ставки значно підвищилися практично у всіх країнах. Так, облікова ставка Банку Англії протягом 1968-1980 pp. зросла з 6,5% до 14%, облікова ставка ФРС СІЛА в 1977- 1981 pp. зросла з 6% до 14%. У цей же час у Швеції вона становила 11%, в Канаді - 15%, у Франції - 17,5%, а в Італії - 19%. На сучасному етапі розвитку загальна орієнтація грошово-кредитної політики на контроль за рівнем відсоткових ставок зберігається, але значення цього інструмента регулювання поступово зменшується. Наприклад, у 2000 р. передбачається підвищення облікової ставки Європейського центрального банку до 3,5%, а ставка ФРС у США зросла до 7%. Повністю відмовитися від використання відсоткової політики не можливо через важливість макроекономічних, у тому числі й антиінфляційних, ефектів цього інструмента регулювання. Для кредитування комерційних банків центральні банки використовують облікову ставку - відсоткову ставку, яка встановлюється при обліку (купівлі) цінних паперів (векселів). За допомогою облікової ставки більшість центральних банків реалізують своє право &quo ;кредитора останньої інстанції&quo ; щодо комерційних банків. У міжнародній практиці центральні банки вважають за доцільне фіксувати облікову ставку, за якою надаються кредити відповідно до попиту на них за такою ставкою, залишаючи ринку можливість визначати кількість грошей в обігу. У вітчизняній практиці облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщення грошових коштів. Таким чином Національний банк впливає на вартість грошових коштів. Установлений Національним банком розмір облікової ставки залежить від загального економічного стану держави, стану грошово-кредитного ринку і має бути зорієнтований на зміни тенденцій макроекономічних та монетарних параметрів, основними з яких є: потреба в грошових ресурсах відповідно до фази ділового циклу в економіці держави; міграція капіталу; прогнозний і фактичний рівні інфляції у відповідному періоді; середній рівень інфляції за попередній період; обсяг грошової маси в обігу; структура прогнозних і фактично випущених в обіг Національним банком платіжних засобів; відсоткові ставки за кредитами та депозитами банків; відсоткові ставки на міжбанківському ринку кредитних ресурсів тощо.

Під час визначення облікової ставки Національний банк враховує й інші фактори, що не підлягають цифровому обчисленню (соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в державі), інфляційні та девальваційні очікування тощо. Національний банк установлює розмір облікової ставки, дотримуючись таких основних принципів: облікова ставка має підтримуватися на позитивному реальному рівні щодо рівня інфляції; облікова ставка використовується Національним банком одночасно як орієнтир та активний засіб реалізації грошово-кредитної політики; облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок рефінансування. Відповідно до Положення про визначення Національним банком України процентних ставок за своїми операціями, Національний банк визначає облікову ставку, виходячи з прогнозного та фактичного рівнів інфляції, що підлягають коригуванню на коефіцієнт приросту облікової ставки. При цьому рівень облікової ставки має бути не менше ніж на 3 відсоткових пункти більшим від рівня інфляції. Встановлення облікової ставки центрального банку - досить складний і кропіткий процес. Ми вже розглянули чинники, що формують її рівень, але на практиці врахувати динаміку кожного з них не завжди можливо. Крім того, діють побічні тенденції, часто кожен із чинників має різноспрямовану динаміку; суттєві корективи в економічні процеси вносять політичні та інші фактори тощо. Тому при визначенні облікової ставки центрального банку можна, використовуючи &quo ;правило Тейлора&quo ;, враховувати два найбільш вразливих і водночас найважливіших чинники - рівень інфляції та темпи зміни внутрішнього валового продукту. Світова практика засвідчила, що при підвищенні рівня інфляції на 1% облікова ставка зростає на 1,5%, а при зниженні темпів приросту внутрішнього валового продукту на 1% скорочується на 0,5%. Так, наприклад, у 1999 р. в країнах Європейського Союзу при рівні інфляції 1% облікова ставка Європейського центрального банку становила 2,5%. На початку 2000 р. рівень інфляції досяг 2%, а облікова ставка ЄЦБ підвищилася до 3,5%. Запропоновану методику розрахунку можна виразити формулоюС = Cб 1,5 Р ( - 0,5 Т),де С - розрахунковий рівень облікової ставки,%; Сб - базовий (початковий) рівень облікової ставки,%; Р - рівень інфляції,%; Т - темп скорочення внутрішнього валового продукту,%. За базову ставку Національний банк бере середню відсоткову ставку, що використовується центральними банками країн Європи під час здійснення рефінансування ними своїх комерційних банків. Перелік, а також кількість центральних банків європейських країн, інформація щодо відсоткових ставок яких використовується Національним банком, визначається на відповідний період за рішенням Правління НБУ. Для розрахунку облікової ставки Національний банк рекомендує використовувати таку формулу:Ос = Бс К - Рп (ф) - 0,5 ВВП,де Ос - облікова ставка; Бс - базова відсоткова ставка, розмір якої встановлюється відповідно до викладених умов; К - коефіцієнт приросту облікової ставки на 1% зростання інфляції (1,0-1,5). Розмір коефіцієнта встановлюється залежно від інфляційних очікувань і тенденцій розвитку грошово-кредитного ринку; Рп - прогнозний рівень інфляції, що встановлюється співвідношенням індексу споживчих цін у грудні поточного року та індексу споживчих цін у грудні попереднього року; Р - фактичний рівень інфляції в річному обчисленні; ВВП - зниження темпів реального ВВП.

Брак відповідності між державою і нацією можна проілюструвати на прикладі «багатонаціональних» держав сьогодення. Адже за оцінкою Уокера Коннора, даною ще на початку 1970-х pp., лише близько 10% держав можуть претендувати на те, що вони таки справді «національні держави» - в тому розумінні, що державні кордони збігаються з межами нації і що все населення держави має спільну єдину етнічну культуру. Попри те, що чимало держав прагнуть стати національними державами в цьому розумінні, вони схильні обмежувати свої претензії на легітимність прагнення політичної єдності і суверенітетом народу, що їм навіть у давно сформованих західних державах загрожують кинути виклик етнічні спільноти в межах тих держав. Такі випадки, а їх немало, унаочнюють ту глибоку прірву, що існує між концепціями держави і нації, прірву, яку стисло схарактеризує розглянутий далі історичний матеріал {22}. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ І ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Дозвольте мені подати короткий підсумок. Національна ідентичність та нація - це складні конструкції, що складаються з багатьох взаємопов’язаних компонентів - етнічних, культурних, територіальних, економічних та політико-юридичних

1. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

2. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

3. Державне регулювання економіки

4. Державне регулювання економіки

5. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

6. Ринок і державне регулювання економіки
7. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
8. Процентна політика комерційного банку

9. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

10. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

11. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

12. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

13. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

14. Основные направления денежно-кредитной политики в 2005 г.

15. Особливості перехідної економіки України

16. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

18. Основные направления финансово-кредитной поддержки малого агробизнеса

19. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

20. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

21. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

22. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
23. Економічний потенціал національної економіки
24. Особливості національної економіки Тунісу

25. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

26. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

27. Конкурентоспроможність національної економіки

28. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

29. Предмет і методи економіки праці

30. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

31. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

32. Філософія економіки

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

34. Грошово-кредитна система Великобританії

35. Грошово-кредитна система США

36. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

37. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

38. Сущность и основные элементы денежно-кредитной системы
39. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
40. Вплив тіньової економіки на оподаткування

41. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

42. Грошово-кредитна політика держави

43. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

44. Інноваційний розвиток економіки регіонів

45. Інституційні чинники розвитку національної економіки

46. Концептуальні основи аналізу національної економіки

47. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

48. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

49. Основи економіки

50. Основи економіки підприємства малого бізнесу

51. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

52. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

53. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

54. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
55. Моделювання економіки
56. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

57. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

58. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

59. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

60. Кредитна політика комерційного банку

61. Економіко- і політико-географічне положення України

62. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

63. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

64. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Економічні чинники регіональної політики в Україні

66. Державне регулювання соціальної політики

67. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

68. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

69. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

70. Особливості економічного розвитку Київської Русі
71. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
72. Правове регулювання вільних економічних зон

73. Основная цель и задачи функционирования сельского кредитного кооператива

74. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

75. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

76. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

77. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

78. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

79. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

80. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

81. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

83. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

84. Методи регулювання грошової маси країни

85. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

86. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"
87. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
88. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

89. Загальна характеристика основних економічних моделей

90. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

91. Основні показники економічного стану України

92. Основні теорії макроекономіки

93. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

94. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

95. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

96. Разработка основных разделов проекта производства работ

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

97. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

98. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

99. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.