Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Роботизовані технологічні комплекси

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ Кафедра ТАВР КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “ ТЕХНОЛОГІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЗ “ Роботизовані технологічні комплекси Харків 2010 Питання 1 Роботизовані технологічні комплекси. Типові структури РТК. Керування РТК на основі моделі масового обслуговування. Відповідь Одним зі шляхів ефективного вирішення проблеми комплексної автоматизації серійного і дрібносерійного виробництва є створення типових роботизованих технологічних комплексів (РТК) різного призначення, що забезпечують виконання всієї сукупності технологічних операцій з виготовлення виробів. Такі комплекси повинні відповідати наступним вимогам: забезпечувати надійне функціонування при високому рівні автоматизації; охоплювати основні технологічні процеси виробництва електронних засобів; мати можливість спряження між собою і з типовими транспортними системами при різних компонуваннях автоматизованих ділянок і АЛ; забезпечувати широку пристосовність до зміни умов виробництва. Створювані РТК повинні забезпечувати можливість вибору такого рівня автоматизації процесів виробництва і керування, який є економічно виправданим в конкретних умовах. Застосування РТК дозволяє комплектувати різні типи автоматизованих ділянок, ліній і ГВС, створювати складні виробничі системи, диференційовані за складом виконуваних операцій, призначенням і рівнем автоматизації виготовлення та керування. У структурно-компонувальному плані РТК являє собою сукупність автоматизованого технологічного устаткування і промислового робота (роботів), що знаходяться у певному взаємозв'язку. Застосування промислових роботів при створенні технологічних автоматизованих комплексів значно розширює їхні технологічні можливості, підвищує рівень автоматизації, надає їм автономність і гнучкість. Одиничне обслуговування устаткування забезпечується автономним чи убудованим в устаткування промисловим роботом. Основні задачі, розв'язувані таким РТК, полягають в автоматизації операцій виготовлення деталі, її установленні-зніманні, базуванні і фіксації в робочій зоні, а також у забезпеченні зв'язку з транспортними й інформаційними потоками основного виробництва. Групове обслуговування устаткування за умов його лінійного, лінійно-рівнобіжного чи кругового розташування може здійснюватися одним ПР, який забезпечує крім вищеназваних операцій, ще і міжверстатне транспортування виробів. При цьому за допомогою ПР вирішуються задачі диспетчеризування роботи АТУ, що входить у РТК, елементів транспортних систем і додаткових механізмів. Індивідуальне виконання основних операцій здійснюється технологічним чи універсальними ПР, на базі яких створюється РТК. Такими технологічними операціями можуть бути зварювання деталей, фарбування виробів, складання і монтаж функціональних вузлів на ДП і т.ін. Групове виконання роботами основних технологічних операцій при виготовленні якого-небудь виробу є нічим іншим, як концентрацією окремих переходів і операцій на одному робочому місці. Наприклад, при складанні модуля на друкованій платі можливий варіант процесу, коли один ПР наносить на плату дозу клею, другий ПР установлює мікросхему, третій – виконує паяння виводів і т.д

. У структурному плані РТК складається з типових елементів (модулів), зокрема: модуль спеціального автоматизованого технологічного устаткування, що складає основу РТК, тому що всі інші пристрої і модулі призначені для оснащення (обслуговування) устаткування; модулі-пристрої різних видів для спеціального технологічного оснащення РТК (спеціальні пристосування; форсунки для розпилення миючої рідини, фарби, стисненого повітря та ін.; пуансони для розвальцьовування пістонів на ДП, гнуття виводів ЕРЕ; дозатори для нанесення дози клею на ДП при фіксації ЕРЕ та ІС; трафарети для нанесення припойної пасти на контактні площадки ДП); модулі-захвати для ПР призначені для оснащення &quo ;руки&quo ; маніпулятора з метою розширення їхніх технологічних можливостей. Захвати можуть бути різного конструктивного виконання – вакуумні, механічні, електромагнітні, комбіновані; модулі завантажувальних пристроїв (ЗП) виконують функції накопичення, передавання й орієнтації заготованок, деталей і ЕРВ. У якості ЗП використовуються касети, магазини, бункери і координатні столи; модулі (вузли) кріплення маніпуляторів ПР до АТУ можуть бути різного конструктивного виконання і повинні забезпечувати переміщення ПР і маніпулятора за трьома координатами; модулі пристроїв контролю і блокування роботи технічних систем РТК. Наявність подібних пристроїв підвищує надійність РТК за рахунок виключення можливих аварійних ситуацій, пов’язаних з поломками і раптовими відмовами. В якості пристроїв контролю і блокування використовуються різні давачі; модулі систем керування АТУ, ПР і РТК у цілому; модулі, що являють собою ПР різного технологічного призначення і конструктивного виконання. Будь-який РТК – це сукупність описаних вище модулів. Принцип модульности дозволяє шляхом доцільного комбінування уніфікованих модулів створювати структуру необхідного РТК. РТК складання. Процес автоматичного складання вузлів типу РЕМ-1 (радіоелектронний модуль першого рівня розукрупнення) потребує високого рівня технологічності деталей, ЕРЕ, ІС та інших складальних елементів, які беруть участь у складанні виробу. З позицій складання і монтажу розрізняють радіоелектронні модулі на ІС зі штиревими виводами і модулі на дискретних ВЕТЕ (вироби електронної техніки й електротехніки). Визначальною ознакою технологічної класифікації є тип елементної бази РЕМ-1, тому що саме від неї залежить тип і характер ТП, вид устаткування, на якому реалізується ТП складання і монтажу. Однак на практиці найчастіше зустрічаються різні комбінації складу елементної бази, що приводить до необхідності використання різних ТП. Радіоелектронні модулі (РЕМ), які виготовляються з використанням РТК, повинні задовольняти наступним вимогам: а) модуль повинен бути функціонально закінченим для того, щоб його можна було виготовити на спеціалізованому РТК, ділянці чи лінії; б) для забезпечення можливості застосування групового паяння хвилею припою всі ВЕТЕ зі штиревими виводами повинні бути розміщені на ДП тільки з одного боку. Для ВЕТЕ з планарними виводами припускається розміщення з обох боків; в) навколо ВЕТЕ, встановлюваних автоматично на ДП, повинні бути передбачені вільні зони – зони роботи інструмента установлювальних головок; г) кількість варіантів формування виводів ВЕТЕ і установлення елементів на ДП повинно бути обмеженим: для ВЕТЕ з циліндричними корпусами й осьовими виводами повинне застосовуватися П-образне формування й установлення на ДП без зазору, для ВЕТЕ з циліндричними корпусами і трьома односторонньо спрямованими виводами – установлення на дно корпуса, для ІС у корпусах типу 4 – установлення без зазору чи з зазором мм; д) конструкція РЕМ-1 повинна виключати застосування прокладок між корпусом ВЕТЕ і ДП, екранів і ізоляційних трубок на корпусах і виводах елементів; е) у конструкції РЕМ-1 повинне застосовуватися не хаотичне, а упорядковане, зокрема рядне, розміщення ВЕТЕ на комутаційному полі, при цьому такі елементи, як резистори, діоди, конденсатори повинні установлюватися поза зоною розміщення ІС; ж) у конструкціях РЕМ-1 електрорадіоелементи потрібно розміщати з одного боку ДП, за винятком РЕМ-1 на ІС у корпусах типу 4, які можуть бути установлені на платі з обох боків; з) при застосуванні в конструкції РЕМ-1 мікросхем в однотипних корпусах різних розмірів, ряди повинні компонуватися з ІС у корпусах одного типорозміру з єдиним установлювальним розміром для всіх ІС даного ряду; и) відстані від бази відліку координат установки ВЕТЕ до мікросхем на ДП одного типорозміру повинні бути постійні.

Питання 2 Методи оцінки надійності технологічних систем (ТС). Основні показники надійності ТС та їх визначення. Вплив надійності ТС на їх працездатність Відповідь Для оцінки показників надійності ТС за параметрами продуктивності в залежності від виду ТС, мети оцінення і наявності вихідної інформації варто використовувати розрахункові, дослідно-статистичні, реєстраційні й експертні методи або їхні сполучення. Розрахункові методи основані на використанні математичних моделей зміни продуктивності ТС і її елементів, побудованих з урахуванням структури ТС, моделей надійності засобів технологічного оснащення і підсистем ТС, функцій розподілу факторів (подій), що впливають на продуктивність ТС і алгоритмів керування продуктивністю в різних виробничих ситуаціях. Розрахункові методи і залежності від використовуваних обчислювальних засобів підрозділяються на аналітичні, чисельні, методи статистичного моделювання і комбіновані. При застосуванні розрахункових методів необхідно, щоб параметри використовуваних математичних моделей могли бути визначені: а) за допомогою довідкової, нормативно-технічної і конструкторсько-технологічної документації; б) за даними, які регіструються у процесі керування підприємством; в) шляхом обробки ретроспективної статистичної інформації, отриманої при проведенні перевірок або іспитів елементів і підсистем ТС. Застосовувані математичні моделі надійності повинні підтверджуватися шляхом аналізу дослідних даних, наприклад, отриманих при виготовленні дослідної (установлювальної) чи головної партії виробів. Дослідно-статистичні (вимірювальні) методи основані на використанні даних, отриманих у результаті спеціального вибіркового обстеження ТС і (чи) спеціальних іспитів ТС. Дослідно-статистичні методи використовують, головним чином, для оцінки надійності діючих ТС, а також при проведенні визначальних іспитів розроблювальних ТС. Реєстраційні методи не вимагають проведення спеціального обстеження і основані на аналізі інформації, яка реєструється у процесі керування підприємством, у тому числі даних обліку: а) виконання календарних планів-графіків виробництва продукції підприємства і підрозділу; б) виконання календарних планів-графіків технічного обслуговування і ремонту засобів технологічного оснащення; в) руху предметів виробництва. Експертні методи основані на використанні результатів опитування експертної групи, яка розташовує інформацією про надійність даної технологічної системи і фактори, що впливають на її продуктивність. Експертні методи варто застосовувати у випадку оцінки надійності ТС при неможливості або недоцільності використання розрахункових, дослідно-статистичних чи реєстраційних методів (недостатня кількість інформації, необхідність розробки спеціальних технічних засобів і т. ін.). Список літератури 1. Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів. – Харків: “Компанія Сміт”, 2005. – 592 с. 2. Макурин Н.С. Производство электронных средств. Часть 1: Учеб. пособие. – Харьков: ХТУРЭ, 1999. – 176 с. 3. Макурин Н.С. Производство электронных средств. Часть 3: Учеб. пособие. – Харьков: ХТУРЭ, 1999.

Можно доказать, что для отдельных видов безопасности целого поддержание баланса целостностей и баланса целых является необходимым и достаточным. 1.3. Целостный метод системной технологии ? Здесь мы рассмотрим основы построения системной технологии – целостный метод формирования и реализации теорий и практик деятельности. Сформулировав постулаты целостности и целого, мы заложили новую основу формирования целостного метода, т.е. новые возможности рассмотрения объектов исследования, как целостных, целых. В отличие от уже известного целостного подхода, принятого в психологии[10] , системного анализа и системного подхода[11] , философских представлений о целом, целостности[12] метод системной технологии использует комплекс общих постулатов целого и целостности. Метод системной технологии как целостный метод, применяет постулаты целого, целостности и объединяет их с возможностями построения целого, целостности, полученных путем анализа теорий и практик систем, технологий и моделирования. ? Применение метода системной технологии позволяет анализировать и исследовать существующие объекты деятельности на соответствие целому, целостности, а также преобразовывать рассматриваемые объекты деятельности, их процессы, структуры, другие части этих объектов в целые, целостные

1. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

2. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

3. Технологічна обробка дверних полотен

4. Технологічна карта на влаштування монолітного перекриття

5. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

6. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
7. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"
8. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

9. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

10. Безпека праці технологічних процесів РЕА

11. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

12. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

13. Моделювання технологічних процесів в рибництві

14. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

15. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

16. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Технологія виробництва вина

18. Технологія виробництва маринованих огірків

19. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків

20. Технологія виробництва пива

21. Технологія виробництва сметани 30%

22. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози
23. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"
24. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

25. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

26. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

27. Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах

28. Технологія виробництва пива на прикладі заводу Оболонь

29. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

30. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

31. Технологія підготовки гіпсокартонної поверхні під облицювання глазурованою керамічною плиткою

32. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

33. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

34. Влияние космоса на современные информационные технологии

35. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

36. Новые технологии и искусство

37. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

38. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
39. Безопасность информационных технологий
40. Технология ADSL

41. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

42. Основы информационных технологий

43. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

44. Безопасность информационных технологий

45. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

46. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

47. Компьютерные сети Информационных технологий

48. Технология PLC (Power Line Communication)

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

49. Компьютерные технологии в судостроении

50. Информационные технологии

51. Использование лазеров в информационных технологиях

52. Определение эффективности применения информационной технологии

53. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

54. Новые технологии хранения информации
55. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/
56. Речевые технологии

57. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

58. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

59. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

60. Информационные технологии в экономике

61. Учебник по технологии программирования

62. Новые технологии. Microsoft Office XP

63. Новые информационные технологии обучения в математике

64. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

65. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

66. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии

67. Технология проблемного обучения

68. Современные педагогические технологии

69. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

70. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
71. Современные технологии в образовании
72. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

73. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

74. Новые информационные технологии обучения в математике

75. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

76. Технология приготовления блюд

77. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

78. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

79. Избирательные технологии в современной России

80. Цифровые технологии и политика

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

81. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

82. Технология плавки и разливки магниевых сплавов

83. История технологии художественных отливок. Литье пушек

84. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

85. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения

86. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"
87. Технология эпитаксиальных пленок InAs
88. Технология производства антибиотиков

89. Система технологий отраслей (Контрольная)

90. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты

91. История создания и технология производства кирпича

92. Основы технологии приготовления пищи

93. Технология транспортного производства (Контрольная)

94. Технология неконцентрированной азотной кислоты

95. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

96. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Перспективные технологии в энергетике

98. Технология литейного производства

99. Технология изготовления микросхем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.