Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Ігор Гурак, здобувач кафедри історії України Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, м. Івано-ФранківськУкраїнське студентство Східної Галичини у середині 70-х рр. ХІХ ст.: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчяНа базі архівних і літературних джерел автор подає ґрунтовний огляд та аналіз студентства Східної Галичини другої половини ХІХ ст., зокрема у т.зв. &quo ;австрійський&quo ; період. За умови малої чисельності українських галицьких інтеліґентів представники студентства відіграли помітну роль у політичних процесах на західноукраїнських землях. Показано, що основна маса студентської молоді гуртувалася навколо організацій, які об’єднували народовців і молодь соціалістичного спрямування. Водночас різко зменшується число прихильників москвофільства, що стало визначальним для подальшого суспільного життя української молоді. Студентська молодь будь-якої держави завжди була і залишається носієм прогресивних, демократичних ідей, а її представники традиційно належать до числа борців із реакційністю та консерватизмом. Ця характеристика властива і для українських студентів Східної Галичини у 2-й половині ХІХ ст. За умови малої чисельності українських галицьких інтеліґентів представники студентства відіграли помітну роль у політичних процесах на західноукраїнських землях. Та обставина, що в середині 1870-х рр. саме із студентством пов'язані події, які мали значний вплив на подальшу діяльність молоді та спричинили появу у політичному спектрі Галичини радикальних громадсько-політичних течій, зумовила вибір автором проблематики дослідження. В останні роки проблема студентського руху Східної Галичини в &quo ;австрійський&quo ; період була предметом дослідження цілого ряду вітчизняних науковців. Проте, зазвичай, хронологічно вони охоплюють кінець ХІХ - початок ХХ ст. Що ж стосується окресленого періоду, то фактично єдиними працями, у яких розглядається діяльність студентів у 70-х рр. ХІХ ст., є монографії Р.Ковалюка та І.Андрухіва . Однак і ці автори обмежуються лише констатацією окремих фактів і процесів, що мали місце у житті студентів, не вдаючись до їхнього аналізу. Працюючи над визначеною проблемою, автор поставив за мету проаналізувати обставини, які дали поштовх до значних перетворень у середовищі студентства і визначити, які наслідки вони потягнули за собою. У 1871 р. українські студенти Східної Галичини об'єдналися у два товариства - &quo ;Академічний кружок&quo ; і &quo ;Дружній лихвар&quo ;. Перше з них гуртувало молодь проросійської орієнтації та підтримувалося русофільськими установами. Окрім того, до &quo ;Академічного кружка&quo ; належали студенти-рутенці, у основі світогляду яких лежало переконання, що галицькі українці є окремим народом. Основну увагу ці діячі зосереджували на науковій та літературній діяльності. Тим часом до &quo ;Дружнього лихваря&quo ; належали, в основному, студенти-народовці. Головним своїм завданням керівництво цієї організації вважало боротьбу із матеріальними злиднями молоді та спрямовувало зусилля на надання фінансової допомоги своїм членам 1.

У перші роки існування обидва товариства намагалися розгорнути широку діяльність, прагнучи при цьому збільшити число своїх членів і заручитися підтримкою громадськості . Однак помітна активність перших років існування товариств через кілька років змінилася на цілковиту апатію. Уже на початку 1874 р. у &quo ;Академічному кружку&quo ; та &quo ;Дружньому лихварі&quo ; була відсутня будь-яка робота. За таких умов у товариствах почалися пошуки шляхів подолання кризи. У &quo ;Лихварі&quo ; з цією метою було вирішено розширити діяльність товариства, долучивши до його цілей надання членам не тільки матеріальної, але і &quo ;наукової підмоги&quo ; . У &quo ;Академічному кружку&quo ; у березні 1874 р. прийнято рішення про видавництво белетристично-наукового часопису &quo ;Друг&quo ;, в якому студенти могли публікувати власні твори . Зауважимо, що саме наявність власного друкованого органу та бібліотеки підштовхнули до вступу у &quo ;Кружок&quo ; молодих людей, які не підтримували русофільську ідеологію (І.Франко, М.Павлик) . Поява у товаристві нових людей, в основі світогляду яких лежало прагнення працювати для простого народу , зумовила впродовж наступних кількох років значні зміни у національно-політичній орієнтації більшості членів &quo ;Академічного кружка&quo ;. Починаючи від 1875 р. все більший вплив у товаристві почала справляти &quo ;рутенська&quo ; ідея2, відтіснивши на другий план русофільство. У цьому можна пересвідчитися, проаналізувавши, наприклад, листування редакції &quo ;Друга&quo ; із М.Драгомановим. У відповідь на його перший лист, редакція зазначала: &quo ;Чи ж автор думає, що нам так багато залежить на Росії?. Переконуємо п. Українця (М. Драгоманова. - Г.І.), що ми в нашому письмі не оглядаємося на Росію, і того не докаже нам ніхто, аби ми були коли зрадниками нашому урядові.&quo ; . На сторінках &quo ;Друга&quo ; також публікувалися матеріали, в яких гострій критиці піддавався авторитетний русофільський часопис &quo ;Слово&quo ; . Зростання впливу рутенської течії в &quo ;Академічному кружку&quo ; знайшло своє підтвердження на загальних зборах товариства у листопаді 1875 р. На них головою &quo ;Кружка&quo ; був обраний прихильник рутенської ідеї О.Зафійовський. Після цього між русофілами та опозицією розпочалося відкрите протистояння. Остаточна розв'язка настала 6 лютого 1876 р. на чергових загальних зборах товариства, коли більшість присутніх членів &quo ;Академічного кружка&quo ; висловилися на підтримку О.Зафійовського. Це завдало значного удару по авторитету прорусофільського виділу, і тому п'ять його членів - противників голови, склали свої повноваження. Той факт, що під час виборів до нового виділу, які відбулися в той же день, зі сторони русофілів був обраний тільки один представник, продемонстрував втрату русофілами провідної ролі в &quo ;Академічному кружку&quo ;. У той же час у товаристві посилилися позиції студентів-народовців. На вже згадуваних загальних зборах до нового виділу було обрано шість представників народовського табору . Ця обставина змушувала &quo ;рутенців&quo ; рахуватися з думками останніх.

Крім того, представникам рутенського напрямку потрібні були союзники у протистоянні зі студентами-русофілами, які залишалися досить впливовою силою. За таких обставин керівництво &quo ;Академічного кружка&quo ; пішло на зближення з народовським &quo ;Дружнім лихварем&quo ;. Особливо тісні стосунки між товариствами налагодилися після публікації у часописі &quo ;Друг&quo ; праці Г.Успенського &quo ;Отравлений діяконъ&quo ; . Твір певною мірою мав антиклерикальне спрямування, тож галицька інтеліґенція, а особливо священики, почали масово відсилати журнал назад у редакцію з різкими зауваженнями . Ці події студенти-русофіли вирішили використати для відновлення своєї переваги. Однак прийняття до &quo ;Академічного кружка&quo ; понад 30 членів &quo ;Дружнього лихваря&quo ; дозволило новому керівництву опанувати ситуацію . У результаті окреслених процесів керівництво товариством недовго залишалося в руках прихильників рутенської ідеології. Упродовж весни 1876 р. у ньому тривала ідейна еволюція. Згадані події, а також відхід від активної громадської діяльності провідника рутенського напрямку О.Зафійовського , спричинилися до того, що найбільш масовою та впливовою у &quo ;Академічному кружку&quo ; стала група пронародовськи налаштованих студентів. Відповідні зміни у товаристві супроводжувалися поглибленням стосунків із &quo ;Дружнім лихварем&quo ;. Зокрема, у травні - липні були зорганізовані спільні вечорниці, вечір на честь М.Шашкевича, гуляння на Високому Замку . У ході подальшої співпраці 12 липня товариства здійснили формальне об'єднання з виокремленням сфери діяльності &quo ;Академічного кружка&quo ; та &quo ;Дружнього лихваря&quo ;, яке мало стати перехідним етапом на шляху повного об'єднання . Окрім того, &quo ;Академічний кружок&quo ; став членом &quo ;Просвіти&quo ; і брав участь у різних заходах, які проводило це товариство та Товариство імені Т.Шевченка . Паралельно з вищеописаними подіями, починаючи з весни 1876 р., у &quo ;Академічному кружку&quo ; пожвавилася робота, спрямована в соціальну площину. Молодші представники студентства, які були, в основному, вихідцями з селянських родин , вважали своїм першочерговим завданням вивчення простого народу, його звичаїв, побуту, а також просвітницьку роботу в народних масах. З цією метою вони намагалися розгорнути широку етнографічну роботу. У квітні 1876 р. у часописі &quo ;Друг&quo ; навіть була започаткована спеціальна фольклорна рубрика &quo ;З уст народу&quo ; . У ній студенти, у першу чергу І.Франко та М.Павлик, вміщували записані під час подорожей по селах пісні, приказки і влучні вислови. У результаті агітаційної роботи, здійснюваною М.Павликом, у Львові з'явилося неофіційне студентське етнографічне товариство. Зауважимо, що студентська молодь розуміла етнографію у широкому соціальному значенні. Студенти цікавилися не тільки піснями та байками, але й прагнули ближче познайомитися з проблемами, потребами простого народу . М.Павлик був беззаперечним лідером у плані етнографічної роботи та її популяризації серед студентів. 24 червня 1876 р. на вечорі, присвяченому пам'яті М.Ш

Але, зважаючи на скрутний стан УНР і потребу інтелектуальних техничних сил для неї, УПСР дозволяє своїм членам входити у всі урядові органи для органичної роботи, коли ця робота не стоїть на перешкоді організації вищезазначених клясових органів»[105]. Закріплення розколу було завершене обранням Центрального Комітету УПСР (центральної течії) у складі: Н. Петренко, І. Лузанівський, М. Любинський, І. Миколайчук, А. Степаненко, Д. Одрина, І. Часник, О. Щадилів, В. Голубович (останній — кандидат у члени ЦК). Проведені новим керівним центром переговори з лівою течією партії успіху не мали, й обидві партії існували окремо. Визнавши за необхідне підтримувати радянську форму влади, УПСР (центральної течії) водночас наполягала, щоб у лавах селянських і робітничих депутатів українське трудове селянство мало представництво, відповідне його соціально-економічному значенню в житті краю. В цьому своєму домаганні партія виходила з міркувань подвійного роду: соціально-економічних і національно- політичних. Зважаючи на аграрний характер України і відповідно малу чисельність міського робітництва, партія вважала диктатуру пролетаріату в Україні нездійсненною без підтримки багатомільйонної верстви безземельного та малоземельного селянства; тільки в тісній злуці міського пролетаріату з трудовим селянством і спільній їх революційній праці в радах робітничих і селянських депутатів УПСР убачала запоруку перемоги революції в Україні

1. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

2. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

3. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

4. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

5. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

6. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник
7. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
8. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

9. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

10. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

11. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

12. Українське козацтво

13. Українське козацтво. Запорозька Січ

14. Українське національне відродження ХІХ ст.

15. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

16. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Українське кіно початку ХХ століття

18. Європейська перспектива – українське покликання

19. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

20. Політичні права і свободи громадян України

21. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1950-1960-х гг.

22. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
23. Українська національна революція 1649-1657рр
24. Cучасні політичні партії в Україні

25. Зміни в українському правопису в наш час

26. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

27. Національна депозитарна система в Україні

28. Національний банк України

29. Національний банк України та особливості його функціонування

30. Функції Національного банку України

31. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

32. Національна депозитарна система України

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

33. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

34. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

35. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

36. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

37. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

38. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
39. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.
40. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

41. Основні етапи українського національного відродження

42. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

43. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

44. Політична система Української козацької держави

45. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

46. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

47. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

48. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

50. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

51. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

52. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

53. Україна на рубежі XXI століття

54. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
55. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
56. Українська національна кухня

57. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

58. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

59. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

60. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

61. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

62. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

63. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

64. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

66. Вибори та їх роль у політичному житті України

67. Економічні чинники регіональної політики в Україні

68. Ідейно-політичні течії в Україні

69. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

70. Політичні партії в Україні та їх основні типи
71. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
72. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

73. Українська національна ідея

74. Центристські партії в політичній системі сучасної України

75. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

76. Політичне лідерство в Україні

77. Політичні партії в Україні

78. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

79. Зміни в церковному житті незалежної України

80. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

82. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

83. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

84. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

85. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

86. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні
87. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
88. Економічна і національна безпека України

89. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

90. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

91. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

92. Особливості перехідної економіки України

93. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

94. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

95. Основні риси перехідної економіки України

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

98. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

99. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.