Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ДИПЛОМНА РОБОТА «Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ «Інформаційні та технологічні системи» (венчурний інноваційний проект «WEB – технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції») Вступ Слово «інновація» буквально означає інвестиції в новації, вкладення засобів у розробку нової техніки, технології, наукові дослідження. Досить ємне пояснення терміна «інновація» дано в короткому словнику сучасних понять і термінів : «Інновація (англ. i ova io – новація, нововведення від лат. i ova io – поновлення, відновлення): 1) вкладення засобів у економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки і технології; 2) нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково – технічного прогресу; 3) вироблення, синтезування нових ідей, створення нових теорій і моделей, перетворення їх у життя; Інноваційний, чи життєвий, цикл нововведень – процес створення, освоєння, використання й застаріння нововведень. Інноваційний цикл складається з ряду фаз – «дослідження і розробка – виробництво – збут – обслуговування». Інноваційному циклу передують аналіз і прогнозування ринку – маркетинг науково-технічної продукції. Інноваційний цикл охоплює кілька взаємозалежних областей: фундаментальні і пошукові дослідження; прикладні дослідження; техніко-економічні розробки і досвідчене виробництво; первинне (піонерне) освоєння нововведень; поширення нововведень; ефективне використання на всіх можливих об'єктах; старіння аж до заміни наступним нововведенням. Табл. Стадії інновації Витрати (%) Час (років) 1. НДР усього у тому числі: 15–30 3–5 пошук мети 1 - дослідження (розроблення базового винаходу) 5–10 2–3 розробки 10–20 1–2 2. Підготування до виробництва (капітальні вкладення) 40–60 1 3. Організація виробництва 5–15 1 4. Організація збуту 10–25 1 Аналіз світових даних свідчить про те, що найбільших витрат в інноваційному процесі потребує етап підготовки до виробництва – 40–60%, який вимагає значних капітальних вкладень. Затрати часу на інновації змінюються залежно від стану технічного й технологічного рівня, здатності виробництва адаптуватися до нововведень, а також від зовнішніх економічних умов. Тривалість інноваційного циклу в промислово розвинених країнах становить 5–6 років, у середньо розвинених – 5–25 років, а в країнах, що розвиваються – 15–25 років. Чим розвинутіша промисловість країни, вища її здатність до адаптації, тим менше часу необхідно для підготовки й реалізації інновації. З огляду на структуру бюджету останнього п'ятиріччя, перехідна економіка України в даний час усю вагу інноваційної діяльності перемістила в область ентузіазму підприємництва із самостійним пошуком джерел інноваційного фінансування. З 2001 року ліквідований централізований Державний інноваційний фонд, збори в який протягом 1991–2000 років повинні були забезпечити централізовану політику державних замовлень і державної підтримки інноваційної діяльності. У «КОНЦЕПЦІЇ науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року №916-XIV) констатовано, що « національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, забезпечення ефективнішого його використання для подолання кризових явищ у економічному та соціальному розвитку.

В Україні відсутній дієвий механізм інвестування масштабних технологічних змін. Державні науково-технічні програми часто не забезпечують досягнення конкретних кінцевих результатів. Сприятливі умови розвитку недержавного сектора у сфері науково – технологічної і науково-інноваційної діяльності мають створюватись як за рахунок приватизації організаційних структур науки з наданням переваги створенню акціонерних товариств закритого типу, що діють у науково-технологічній сфері, так і шляхом створення нових приватних інститутів, науково-технічних фірм, лабораторій » У дипломній роботі на прикладі діяльності групи ентузіастів – програмістів акціонерного підприємства «Інформаційні і технологічні системи» (м. Дніпропетровськ) проаналізована актуальність та ефективність процесу комерційного (без підтримки державних фондів) впровадження інформаційних інновацій – застосування інформаційних «Інтернет – технологій» для створення WEB-системи для платників податків м. Дніпропетровська по формуванню, здачі звітності, віддаленому спілкуванню з податковою інспекцією й одержанню оперативних звірок-виписок з картки особистих рахунків підприємства по оперативній звірці розрахунків з бюджетом. Предметом дипломної роботи є вивчення інноваційної політики акціонерного товариства «Інформаційні та технологічні системи» та методи підвищення її ефективності шляхом формування венчурного (ризикового) інноваційного проекту. Об’єктом дослідження було обране закрите акціонерне товариство «Інформаційні та технологічні системи», яке є інноваційним підприємством венчурного типу у галузі проектування інформаційних комп'ютерних мереж та розробки прикладних програмних систем WEB-технологій. Основними задачами дипломного аналітично-розрахункового дослідження є: поглиблення вивчення теоретичних концепцій інноваційного управління; вивчення принципів формування інноваційної політики на підприємстві; визначення та оцінка інноваційного потенціалу підприємства; аналіз умов формування інноваційного проекту та аналіз його бізнес-плану; визначення мети та економічне обґрунтування інноваційного проекту; розрахунок показників ефективності та оцінки ризиків інноваційного проекту; розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності реалізації інноваційної політики на підприємстві. Результатом дипломної роботи є рекомендації, що викладені в висновках. 1. Теоретичні основи впливу інноваційного процесу на діяльність підприємства 1.1. Сутність інновацій і їхня класифікація 1.1.1 Сутність інноваційної діяльності У світовій економічній літературі «інновація» інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Термін «інновація» став активно використовуватися в перехідній економіці України як самостійно, так і для позначення ряду родинних понять: «інноваційна діяльність», «інноваційний процес», «інноваційне рішення». Ключовими поняттями області інноваційної діяльності є науково-технічний прогрес (НТП), новація, нововведення, інновація : НТП – взаємозалежний поступальний розвиток науки і техніки, що виявляється, з одного боку, у постійному впливі науки, відкриттів і винаходів на рівень техніки і технології, з іншого боку – у застосуванні новітніх приладів і устаткування в наукових дослідженнях.

Новація – це оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень, розробок і експериментальних робіт у якій-небудь сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у виді: відкриттів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, документації на новий чи удосконалений продукт, технологію, управлінський чи виробничий процес, організаційної, виробничої чи іншої структури, ноу-хау, понять, наукових чи підходів принципів, документа (стандарту, рекомендацій, методики, інструкції і т. п.), результатів маркетингових досліджень і т.д. Інновація – це кінцевий результат упровадження нововведення з метою зміни об'єкта керування й одержання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту. Неправомірно в поняття «інновація» включати розробку інновації, її створення, впровадження і дифузію. Ці етапи відносяться до інноваційної діяльності як процесу, результатом якого можуть бути чи нововведення інновації (або до процесу створення нововведення). Новація, задіяна у впровадження, і до визначеного ступеня розвинене, стає нововведенням. З моменту прийняття до поширення нововведення здобуває нова якість і стає інновацією. Інновація – це ідея, що має своєю метою знайти економічний зміст і бути затребуваної суспільством . Це визначення дуже ємне і точне, але можна запропонувати й інше, орієнтоване на науково технічні і соціально-економічні інновації. Інновація є результат трансформації ідей, досліджень, розробок, нове чи удосконалене науково-технічне чи соціально-економічне рішення, що прагне до суспільного визнанню через використання його в практичній діяльності людей . Відповідно, інноваційна діяльність – це процес здійснення інновацій. Вона охоплює створення і впровадження: нової продукції; нових технологічних процесів і форм організації виробництва; нового ринку; нових процесів керування і рішення соціально-економічних задач, що відповідають їм фінансових інструментів і організаційних структур; нових переваг людини в духовній сфері . 1.1.2 Сутність інноваційного менеджменту Інноваційний менеджмент – управлінська діяльність, орієнтована на одержання у виробництві нової позитивної якості різної властивості (продуктового, технологічного, інформаційного, організаційного, власне управлінського й ін.) у результаті розробки і реалізації неординарних управлінських рішень . Основна задача інноваційного менеджменту – керування інноваційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної і кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації і керування, що забезпечують єдність науки, техніки, виробництва і споживання, тобто задоволення суспільних потреб в інноваційному продукті. Крім цього, однієї з найважливіших задач інноваційного менеджменту є формування середовища, яка б відтворювала і здійснювала цілеспрямований пошук, підготовку і реалізацію нововведень, що забезпечують конкурентоздатність організації. Основні елементи інноваційного середовища : – власне інновації, тобто сукупність наукових і науково-технічних чи результатів продукт інтелектуальної праці; – товаровиробник конкурентоздатної продукції, що виступає як споживача тих чи інших нововведень; – інвестори, що забезпечують фінансування всього комплексу робіт із забезпечення товаровиробника необхідними нововведеннями; – відповідна інфраструктура, що дозволяє вирішувати виникаючі в цьому процесі проблеми.

Вихд з цього зачарованого кола давно вже знайдений: залежно вд свох нтелектуальних смакв й уподобань (якщо вони ) дослдник звертаться до т чи ншо теор, дефнц нацоналзму  буду сво дослдження, виходячи з  основних постулатв. Звдси виплива лише один висновок: про необхднсть знання принаймн основних, найзагальнших теорй  дефнцй нацоналзму. Дефнц На вдмну вд термна «наця», у бльшост визначень «нацоналзму» традицйно  цлком природно переважають субктивстськ характеристики. (Ще раз нагадамо, що межа мж «обктивними»  «субктивними» елементами  досить умовною.) Здебльшого «нацоналзм» асоцються з сферою суспльно свдомост, деолог, сторю дей, доктрин. Деяк дослдники ототожнюють нацоналзм з полтичним рухом, розумючи пд останнм не лише дяльнсть конкретних полтичних партй, обднань тощо, а й процес сторичних, суспльних змн узагал, результатом яких ста формування нацй, нацональних держав. Перш спроби узагальнень будувались здебльшого на сторичних дослдженнях й акцентували увагу передусм на соцальнопсихологчних, деологчних та полтичних аспектах нацоналзму

1. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

2. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

3. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

4. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

5. Дослідження харчування

6. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
7. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
8. Про методи дослідження малих річок

9. Спектральні наземні дослідження

10. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

11. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

12. Палеоантропологічнi дослідження

13. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

14. Методика гідрогеологічних досліджень

15. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

16. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Теорія і методологія дослідження управління

18. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

19. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

20. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

21. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

22. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
23. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
24. Дослідження методів інтерполяції

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

27. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

28. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

29. Медичні дослідження Герофіла

30. Дослідження активних фільтрів

31. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

32. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

34. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

35. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

36. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

37. Кабінетні методи маркетингових досліджень

38. Маркетингове дослідження
39. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"
40. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

41. Маркетингові дослідження

42. Маркетингові дослідження з використанням анкети

43. Маркетингові дослідження на підприємстві

44. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

45. Організація маркетингових досліджень в туризмі

46. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

47. Характеристика маркетингового дослідження товару

48. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

50. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

69. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

70. Методологія науково-педагогічного дослідження
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

73. Технології навчання як дослідження

74. Організація і структура наукових досліджень

75. Методи політичних досліджень

76. Дослідження рухів зубообробного вестата

77. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

78. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

79. Предмет дослідження соціальної психології

80. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

82. Дослідження тривожності п’ятикласників

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

85. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
88. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

89. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

90. Програма соціологічного дослідження

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

96. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Дослідження динаміки розвитку силових показників

98. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

99. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.