Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Новий товар і маркетинг

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ТЕМА 4. 1. НОВИЙ ТОВАР – ЩО ЦЕ ? 2. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ 3. ФАКТОРИ УСПІХУ.ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ 4. ВИСНОВКИ Після вивчення теми Ви зможете: Зрозуміти всі складні аспекти нового товару: Вивчити процес створення нового товару Проаналізувати фактори успіху ( або невдачі) нового товару Порівняти поняття “якість” і “конкурентоспроможність” товару 1. НОВИЙ ТОВАР – ЩО ЦЕ ? &quo ;Новий&quo ; - означає багато - це і вперше зроблений, і той, що нещодавно з'явився, і прийшов на зміну старому. Під &quo ;новинкою&quo ; розуміється і товар іншого сорту, і не відомий раніше продукт. Відомо не менше 50 визначень поняття &quo ;новий товар&quo ;. Іноді товар вважається новим, поки його споживання не досягло 1/2 рівня раціональної норми, іноді по конкретному періоду. Можна виділити три основні підходи: 1) вважається новим будь-який виріб, що початково випускається; 2) якщо є в наявності відмінність нового товару від прототипів і аналогів, тобто будь-яка прогресивна зміна, що відрізняє товар від раніш відомих; 3) виходять із сукупності критеріїв, що характеризують різноманітні сторони новизни товару - наприклад : функція, конструкція, форма. Нові товари з погляду маркетингу можна класифікувати: ТОВАР, що не має аналогів на ринку, що є оригінальним результатом принципово нових відкриттів і винаходів, що є слідством якісних проривів у науці (дуже мало); ТОВАР, що має принципове якісне удосконалення стосовно товарів-аналогів, наявних на ринку , вносить істотні зміни в якість задоволення потреби; ТОВАР, що вже був на ринку, після чого був удосконалений таким чином, що його властивості принципово не змінилися (більш зручне задоволення потреби); ТОВАР із зміною зовнішнього оформлення ; ТОВАР ринкової новизни, тобто новий тільки для даного ринку. За даними досліджень товари світової новизни складають лише незначну частину нововведень (10%), тоді як більшість нових товарів - 70% - це доповнення до гами існуючих товарів або їхньої модифікації. Є також запропонована методика класифікації, заснована на природі змін фізичних і сприйманих характеристик нового товару ( Шоффэ і Дорі): ◊ Оригінальні товари - як фізичні, так і сприймані характеристики описуються в нових термінах; ◊ Оновлені товари - фізичні характеристики змінені, тоді як сприймані характеристики незмінні; ◊ Товари з новим позиціонуванням - змінені тільки сприймані характеристики, завдяки чому покупець оцінює ці товари по-новому. 2. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ Процес створення нового товару має певну послідовність і загалом можна виділити кілька основних етапів: 1. Генерація і відбір ідей 2. Розробка концепції товару та її тестування 3. Розробка ринкової стратегії 4. Економічний аналіз 5. Розроблення товару 6. Пробний маркетинг 7. Комерційна реалізація Перший етап - генерація і відбір ідей – цей процес повинен бути добре організованим, потік ідей повинен бути достатньо великим, що дозволяє вибрати найбільш продуктивні. Основні джерела нових ідей - ринок або споживачі, продавці, наука, конкуренти Співвідношення джерел нових ідей: 57,6% - вимоги ринку 20,06% - фундаментальні дослідження і розробки 17,6% - успішні розробки конкурентів 4,8% - власні потреби фірми Мета цього етапу – виробити якомога більшу кількість ідей.

Існує більш 50 методів пошуку нових ідей. Найвідоміші - метод мозкової атаки і його варіації, конференції ідей, синтетика, метод контрольних питань, метод морфологічного аналізу, метод колективного блокнота, опитування за допомогою карток, метод словесних асоціацій. Провадиться попередня оцінка всіх ідей і визначається чи відповідає ідея задачам фірми чи можлива її практична реалізація? чи достатньо ресурсів ? і так далі. На цьому етапі існує можливість помилок двох типів - перше: коли фірма вирішує приступити до виробництва нового товару, але потім переконується, що рішення було помилковим; друге : коли фірма приймає рішення відмовитися від розробки даного виду товару, і товар згодом успішно запускається у виробництво конкурентами. Оцінки провадяться за допомогою оцінної матриці, профільної шкали, бальних оцінок. Другий етап - розробка концепції товару та її тестування - на цьому етапі розробляється концепція нового товару, тобто формується розгорнуте уявлення про товар, його споживчі характеристики. Концепція – це ідея, розроблена і сформульована з точки зору значущих для покупця характеристиках товару. Концепція виходить із того, що новий товар повинний відповідати потребам, котрі сформуються до моменту виходу товару на ринок. Тестування концепції – це перевірка того, як цільові споживачі сприймають майбутній товар. Третій етап – розробка ринкової стратегії - на цьому етапі проектується стратегія маркетингу відносно нового товару. Такий проект складається з трьох частин : А) В першій частині описується цільовий ринок, передбачуване позиціонування товару, а також завдання по обсягах продажу, частці ринку, величині прибутку на перші кілька років виробництва. Б) В другій частині проекту вказуються попередня ціна, канали розподілу, маркетинговий бюджет на перший рік. В) В третій частині приводяться величини обсягів продажу і норми прибутку, які компанія має намір досягти впродовж кількох перших років реалізації товару і приводиться опис стратегій маркетингового комплексу. Четвертий етап – економічний аналіз, результатом якого є відповідь на питання : яка вірогідність того, що реальні величини обсягів продажу, частки ринку і прибутків від продажу нового товару будуть відповідати запланованій маркетинговій стратегії ? Прогноз обсягів продажу будується, виходячи з аналізу обсягів продажу вже існуючих товарів і аналогічних на ринку товарів. Максимальні та мінімальні значення вкажуть діапазон ризику. Аналогічно складаються прогнози прибутків і витрат, включаючи витрати на науково-дослідну роботу, маркетинг, виробництво, тощо. Отримані дані використовуються для оцінки фінансової привабливості проекту нового товару. На цьому етапі також з'ясовуються виробничі й інші параметри фірми - наявність відповідних ресурсів - матеріальних, фінансових, людських і т.д. і можливостей організації виробництва нового товару на існуючих або нових виробничих потужностях. П’ятий етап - розроблення товару - на цьому етапі концепція нового товару втілюється у реальний виріб. Приймаються рішення щодо: ◊ конструкції товару; ◊ матеріалів, з яких його виготовляють; ◊ технології його виробництва ◊ упаковки тощо.

Відділ досліджень і розробок , як звичайно, створює декілька прототипів товару, а після випробувань у лабораторних та експлуатаційних умовах залишається один удосконалений виріб Шостий етап – пробний маркетинг або випробування товару в реальних ринкових умовах. Ті прототипи, що успішно витримали тест на якість і надійність, а інколи і тести споживачів, переходять в етап пробного маркетингу, який дає можливість маркетологам провести перевірку товару в ринкових умовах перед тим, як починається фінансування широкомасштабного виведення на ринок. Він дозволяє підприємству випробувати товар і програму маркетингу, демонструє реакцію споживачів і посередників, а також конкурентів. Необхідні масштаби пробного маркетингу різняться для кожного нового товару. Витрати на пробний маркетинг можуть бути величезними, він займає певний час, що можуть використати конкуренти. Сьомий етап - комерційна реалізація товару. Від інформації, яку ми одержали в ході пробного маркетингу, залежить запуск нового товару в виробництво. Комерціалізація, або виведення нового товару на ринок , потребує значних витрат – власне у виробництво і у маркетинг. При виведенні товару на ринок , компанія повинна відповісти на кілька питань: Коли ? Де ? Для кого в першу чергу ? Як ? З погляду маркетингового походження інновації можна розділити на дві великі групи: 1) Нововведення, що йдуть із лабораторії ( товари, що виштовхуються технологією); 2) Нововведення, що йдуть від ринку (товари, що втягуються попитом). Дослідження свідчать, що приблизно 60-80% вдалих нововведень ає ринкове походження проти 20-40%, що виходять із лабораторії. Нововведення, що базуються на безпосередньому аналізі потреб , у цілому більш успішні. Фірми намагаються сполучити перший і другий підходи тобто стратегія інновації, що спирається на аналіз потреб ринку з наступним переходом у лабораторію, більш ефективна, чим стратегія з оберненою траєкторією. Водночас, інноваційна стратегія, заснована на фундаментальних дослідженнях, хоча і більш ризикована в короткостроковій перспективі, має більше шансів призвести до технологічного прориву, що дає фірмі перевага, що важко повторити конкурентам. Товарна політика, заснована винятково на потребах, що відчуваються і визначених споживачем потребах ринку, неминуче веде до менше революційних наслідків, але сприйманої як більш приваблива стратегії. Ритм технологічних змін в останні роки істотно зріс, і нововведення &quo ; що вштовхуються технологією&quo ;, усе в більшості випадків стають головним джерелом конкурентної переваги на ринках, що швидко зростають. Часто ставиться питання про існування будь-яких особливостей маркетингу продуктів високих технологій (Hiq ec). Для продуктів hiqh ec характерні такі особливості : короткі життєві цикли (3-5 року) , практика копіювання, труднощі прогнозування перспективності фундаментальних досліджень, нечіткі межі утворення базового ринку (лазер). Для таких товарів у стратегії фірми ключову роль грають такі чинники як гнучкість і швидкість. ФАКТОРИ УСПІХУ. ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ Коефіцієнт невдач нових товарів достатньо високий.

Наверное, можно найти еще несколько требований к товару, который может распространяться с помощью сетевого маркетинга высокое качество, исключительные свойства, минимальная насыщенность рынка этим видом товара или аналогичным ему, но это уже общие требования к любому новому товару. Если у читателей нашей книги есть новый товар, отвечающий указанным выше условиям, и они раздумывают о путях его распространения, то неплохо использовать как раз сетевой маркетинг. Наш Центр «Разумный путь» готов рассмотреть подобные предложения и помочь организовать сетевую компанию по распространению этого товара или услуги. Конечно, нас, в первую очередь, интересуют новые разработки, связанные с оздоровлением или развитием способностей людей, но возможны и другие проекты. Так что ждем ваших предложений. Бестоварные сети Еще одним видом сетевого бизнеса, получившим распространение в нашей стране, являются так называемые «бестоварные МЛМ-компании». «Бестоварные» значит, работающие без всякого товара. Точнее, в этих компаниях распространяется самый удобный товар деньги

1. Анализ и создание стоимости нового товара

2. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

3. Разработка нового товара

4. Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

5. Мероприятия по формированию спроса на новые товары и услуги

6. Освоение рынка новыми товарами
7. Разработка нового товара
8. Разработка нового товара и вывод его на рынок

9. Создание нового товара

10. Схема разработки нового товара

11. Управління процесом створення нового товару

12. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

13. Маркетинг нового продукта

14. Маркетинг потребительских товаров

15. Понятие товара и его роль в книжном маркетинге

16. Особенности организации маркетинговых коммуникаций и рекламы при маркетинге промышленных товаров

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

18. Классификации товаров в маркетинге

19. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

20. Маркетинг товаров народного потребления

21. Разработка комплекса маркетинга по товару

22. Розподіл товарів в маркетингу
23. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга
24. Товар в системе маркетинга

25. Товар как важнейший элемент комплекса маркетинга

26. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

27. Етапи випуску на ринок нового виду товару

28. Новый порядок формирования цен на импортные товары

29. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

30. Новый подход в понимании преадаптации

31. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

32. Новая Зеландия

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

33. Новая Зеландия

34. Новые индустриальные страны мира

35. Административное задержание по новому КоАП РФ

36. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

37. Защита прав потребителей при продаже товаров

38. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
39. Новейшая история
40. Новая Экономическая Политика

41. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

42. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

43. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

44. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

45. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

46. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

47. Кино как новый элемент художественной культры

48. От средневековья - к "новому времени"

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Новые технологии и искусство

50. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

51. Новое в русском языке

52. Творчество Чехова. Истоки "новой драмы"

53. Новые тенденции в современной популярной музыке

54. Некоторые аспекты новейшей истории Франции
55. Новая Экономическая Политика
56. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

57. Новая экономическая политика

58. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)

59. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

60. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

61. Новейшая история США

62. Новая экономическая политика (НЭП)

63. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)

64. Мы наш, мы новый мир построим

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

65. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

66. Новые технологии в организации PC

67. Новые технологии хранения информации

68. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

69. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

70. Новые информационные технологии обучения в математике
71. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению
72. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

73. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

74. Новые информационные технологии обучения в математике

75. Геополитика европейских "новых правых"

76. Новые политические институты России конца XX-начала XXI вв.

77. Металохозяйственные товары

78. Идентификация парфюмерно-косметических товаров

79. Новое информационное общество

80. Секты и методы вовлечения новых членов

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы

81. Проект новой участковой станции

82. Новый завет

83. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

84. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

85. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни

86. Новый кубик Рубика или ручной монстр, который нас погубит ?
87. Н. Бердяев "Новое средневековье"
88. Человечество на пороге новой парадигмы

89. Новый подход к определению "нации", "национализм"

90. Философия Нового времени

91. Новый этап существования человечества – информационное общество

92. Философия нового времени (Р. Декарт)

93. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

94. Банковский маркетинг

95. Перспективы развития новых форм кредитования в России

96. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

98. Новый План счетов 2004г.

99. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.