Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст 1. Поняття фінансово-правової відповідальності 2. Фінансове правопорушення 3. Поняття та види фінансово-правових санкцій 4. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення 1. Поняття фінансово-правової відповідальності З розвитком фінансового права, зокрема податкового, в науці стала виділятися фінансово-правова відповідальність як самостійний вид відповідальності. На законодавчому рівні поняття “фінансових санкцій” вперше було згадане у Законі України “Про державну податкову службу в Україні”, який вводився в дію 04.12.90 року, зокрема, у п.7 ст.11 (“Права органів державної податкової служби”), передбачено їх право застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнень. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій в разі порушення норм податкового права можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Під посадовими особами розуміються особи, які здійснюють функції представників влади, а також обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, чи виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. Накладаються міри адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП). Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винного умисного або необережного діяння або бездіяльності, що посягає на суспільні відносини, що охороняються законом. Адміністративна відповідальність передбачена у таких випадках: — порушення законодавства у фінансових питаннях; — ухилення від подачі декларації про доходи; — ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України та порушення порядку обчислення і сплати внесків по соціальне страхування. Для ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення обов'язковою умовою є протокол про адміністративне правопорушення. Його підписують працівник податкового органу та порушник. Протокол протягом 15 днів розглядає керівник податкового органу. Потім призначається час і місце розгляду справи. За його результатами виносять постанову про накладення адміністративного штрафу або про припинення справи. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а за тривалого правопорушення - через два місяці з дня його виявлення. Платники податків мають право на оскарження дій представників податкової служби щодо застосування адміністративної відповідальності. Можливі варіанти рішень податкової адміністрації: — залишити постанову без змін; — скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд; — скасувати постанову і закрити справу; — зменшити розмір штрафу. У податкових правовідносинах суб'єктом, який допустив порушення податкового законодавства, може бути посадова особа органу державної податкової служби.

В такому разі застосовують заходи дисциплінарної відповідальності. Якщо неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби платнику податків завдано збитків, податкові органи притягуються до цивільно-правової відповідальності. Збитки відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Спори розв'язуються в судовому порядку. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства За ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів у значних розмірах платники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Об'єкт злочину - встановлений законодавством порядок оподаткування. Предмет злочину - податки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять до системи оподаткування. Суб'єкти злочину: — службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; — особа, яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; — будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі. Неподання податкових декларацій або приховування (заниження) об'єктів оподаткування не є закінченим злочином. Злочин -дії, які призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних, великих та особливо великих розмірах. У разі, коли мали місце ненавмисні дії, недбале виконання службових обов'язків, можна говорити про застосування кримінальної справи за ознаками такого вчинку, як службова недбалість. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачене цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції). Тяжкість покарання залежить від розміру завданих державі збитків: значного, великого, особливо великого Фінансово-правова відповідальність – це вид юридичної відповідальності, яка виражається у застосуванні до правопорушника уповноваженими на те державними органами, фінансово-правових норм-заходів державного примусу. 2. Фінансове правопорушення Фінансове правопорушення – це порушення врегульованого фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке законодавством передбачено юридичну відповідальність. Податкове правопорушення – це протиправне, винне діяння, яке виражається в невиконанні або неналежному виконанні податкових зобов’язань, і за яке законодавством передбачено застосування фінансово-правової відповідальності. Склад фінансового правопорушення – це сукупність певних ознак, при наявності яких діяння є фінансовим правопорушенням. 3. Поняття та види фінансово-правових санкцій Фінансово-правова санкція – це міра державного примусу, що міститься в нормативному акті, виражена у грошовій формі та застосовується уповноваженими державними органами до осіб, за скоєння фінансового правопорушення з метою охорони та забезпечення фінансових правовідносин, а також покарання правопорушників. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства Санкції фінансово-правових норм - стягнення донарахованих сум податків, інших обов'язкових платежів: - штрафи, - пеня.

У даному разі йдеться саме про перелік санкцій, які визначаються у фінансово-правових нормах (у даному разі податкових), однак ці санкції не є в чистому вигляді фінансовими. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається на підставі акта перевірки. З 1 січня 2001 р. в Україні діє спеціальний закон, який встановлює перелік санкцій за порушення податкового законодавства &quo ;Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами&quo ;. У ньому податковий борг (недоїмка) визначається як податкове зобов'язання (з урахування штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене з платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання. Примусове стягнення - звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків. Активи можуть бути примусово стягнені виключно за рішенням суду. Штраф - плата у фіксованій сумі у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених законодавством. Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи на день його (або його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Якщо банк є безпосереднім порушником термінів зарахування податків на бюджетні рахунки від платників податків, він нестиме відповідальність, сплачуючи пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати. Платники податків мають право на оскарження дій представників податкової служби щодо застосування фінансових санкцій. Вид фінансово-правових санкцій, які є мірами фінансово-правової відповідальності. Потрібно розрізняти міри державного примусу, що застосовуються компетентними органами у сфері фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, що спрямовані на попередження можливої неправомірної дії суб’єктів фінансових правовідносин, а при необхідності – припинення протиправних дій і забезпечення притягнення право порушника до фінансової чи іншої юридичної відповідальності. 4. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення Порядок застосування фінансово-правових санкцій визначається відповідними нормативними актами. До обставин, що обтяжують відповідальність, належить вчинення податкового правопорушення особою, яка раніше притягувалася до відповідальності за аналогічне правопорушення. У таких випадках, наприклад, збільшується розмір штрафу (Закон «Про державну податкову службу», ст. 11, п. 7).

А могла б пролитися кров українських юнаків, що несли службу на кораблях. Якби сталися жертви, Україна також несла б відповідальність за цей конфлікт, оскільки флот підпорядковувався двом президентам. Тому 12 квітня 1993 року міністр оборони України Костянтин Морозов телеграфував командувачу ЧФ, що забороняє походи кораблів ЧФ в район Грузино-Абхазького конфлікту. Щоправда, крім спроб втрутитися у внутрішні справи Грузiї, кораблі Чорноморського флоту виконали й миротворчу мiсiю — евакуювали з Абхазiї тисячі біженців. А з Ялтинської угоди і далі збиткувалися. Перелік порушень був величезний — односторонньо змінили органiзаційно-штатну структуру частин, передислокували кораблі, списали й розітнули 13 вертольотів, розконсервували десантні кораблі, розформували ескадру, вивезли архівні документи Чорноморського флоту у Гатчину... Пізніше Едуард Балтiн у своїх спогадах в “Незалежному військовому огляді” (№6, 1996 р.) напише: “Перші шість місяців після мого призначення від керівництва Росії не було жодного телефонного дзвінка

1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

2. Відповідальність за порушення податкового законодавства

3. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

4. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

5. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

6. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру
7. Види адміністративних порушень митного законодавства
8. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

9. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

10. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

11. Розвиток адміністративного законодавства

12. Адміністративно-правові методи

13. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

14. Адміністративна відповідальність

15. Адміністративна відповідальність в Україні

16. Адміністративна реформа в Україні

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Адміністративне право України

18. Адміністративне правопорушення

19. Адміністративний примус

20. Адміністративні провадження

21. Адміністративно-правові норми

22. Елементи адміністративного позову
23. Місце адміністративного права в правовій системі
24. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

25. Основи адміністративного права України

26. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

27. Поняття та види адміністративного примусу

28. Правове регулювання податкової системи

29. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

30. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

31. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

32. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

34. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

35. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

36. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

37. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

38. Функції адміністративного управління
39. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби
40. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

41. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

42. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

43. Налоговая система России в новом правовом поле

44. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

45. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

46. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

47. Правовое регулирование государственной службы

48. Правовые акты управления

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Административно-правовой статус государственных служащих в России

50. Административно-правовой статус граждан

51. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

52. Источники правового регулирования банковской деятельности

53. Правовой статус Центрального Банка РФ

54. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
55. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ
56. Правовое положение Акционерного Общества

57. Вещно-правовые способы защиты права собственности

58. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

59. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

60. Гражданско-правовые сделки с квартирами

61. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

62. Организационно-правовые формы юридических лиц

63. Правовая охрана товарных знаков

64. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

65. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

66. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

67. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

68. Лизинг и его правовое регулирование

69. Правовые основы наследования в Российской Федерации

70. Гражданско-правовое регулирование залога
71. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда
72. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

73. Правовое положение индивидуального предпринимателя

74. Метод гражданско правового регулирования

75. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

76. Гражданско - правовой иск

77. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

78. Правовое регулирование оборота земель промышленности

79. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

80. Правовой строй Древнего Вавилона

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

82. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

83. Политические и правовые учения Древней Греции

84. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

85. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

86. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма
87. Становление правового государства в Республике Казахстан
88. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

89. Правовая основа СНГ

90. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

91. Конституционно-правовой статус Президента РФ

92. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

93. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

94. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

95. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

96. Конституционно-правовой статус общественных объединений

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

98. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

99. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

100. Правовой режим военного мореплавания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.