Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Національні меншини України займають важливе місце в суспільно-політичному та культурному житті держави. Вивчення їх історії дозволяє усвідомити роль і значення цих народів у творенні української держави, їх участь у суспільному житті, визначити свою громадсько-політичну позицію. Польський етнос на Правобережній Україні завжди відігравав значну роль в соціально-економічному та громадсько-політичному житті. Після повстання 1863 р. і репресій проти його учасників польське населення має менше можливостей для участі в громадському житті, змінюються також форми і методи суспільної активності. Питання участі поляків в громадському житті &quo ;кресів&quo ; (східних окраїн Росії, де проживали поляки) досліджувалось відомими українськими та зарубіжними істориками, зокрема – Д. Бовуа, В. Трохименком, Я. Хмелевським, З Лукавським, Я. Канцевичем, Г. Жебереком.1 Метою даного дослідження є визначення особливостей розвитку польського соціалістичного руху на Правобережжі. Основне завдання роботи полягає в з’ясуванні етапів, напрямків розвитку соціалістичного руху, форм та змісту діяльності соціалістичних організацій. Після повстання 1863 р. серед частини польської еміграції, яка залишилась вірною революційним ідеалам, поширюються соціалістичні ідеї. В 1866 році в Женеві почав виходити перший польський журнал &quo ;Дільниця&quo ; (&quo ;Gmi a&quo ;) під редакцією Юзефа Токаревича-Ноді. В 70-х рр. виник &quo ;Союз польської еміграції&quo ; (&quo ;Zjed ocze ie emigracji poskiej&quo ;), &quo ;Польське соціал-демократичне товариство&quo ; (&quo ; owarzys wo polskie socjaі-demokra ycz e&quo ;), з’явився журнал &quo ;Змова&quo ; (&quo ;Zmowa&quo ;). Найвідоміший соціаліст цього періоду В. Врублевський створив у Лондоні товариство &quo ;Люд Польський&quo ; (&quo ;Lud polski&quo ;). У другій пол. ХІХ ст. соціалістична ідея швидко поширюється серед прогресивної молоді. Можна виділити декілька етапів польського соціалістичного руху на території, підвладній Росії. 1. Початковий (кінець 60-х – поч. 80-х рр. ХІХ ст.) Соціалістичний рух виникає серед польської молоді. В 70-х рр. він набирає виразної організованості, стає певною силою. Це ідейний період, переважно абстрактної пропаганди, пошук подальших доріг і напрямків. Цей період відзначився відсутністю активних дій, повільним формуванням суспільно-політичної думки. Для Польщі це час банкрутства &quo ;позитивізму&quo ;, гасел &quo ;органічної праці&quo ; і народження нового світогляду: боротьби класів, національного і патріотичного становлення. Він характеризується також відсутністю постійного контакту Правобережжя, так званих східних &quo ;кресів&quo ; (польських окраїн) з Коронним краєм; бездіяльним станом польського суспільства, яке тільки ставало до боротьби та шукало доріг; депресією серед російської інтелігенції, яка пережила погроми &quo ;Народної волі&quo ; і репресії; впливом нелегальної соціалістичної літератури та ідей. Все це зумовило переважно теоретичний характер праці в польських колах і відсутність спроб здійснити зовнішні заходи.2. 1881 рік стає переломним. В цей рік в Швейцарії відбувається міжнародний конгрес соціалістів, на якому були присутні поляки Лімановський та Л.

Варинський, які представляли два різні напрямки польського соціалізму. Лімановський вважав, що в польських краях під російською владою національний гніт змусить поляків піднятися на повстання та загальну революцію. Він був виразником національного соціалізму та виступав за збереження індивідуального, національного обличчя соціалізму зі збереженням історичних традицій3. На думку Л. Варинського, польський пролетаріат повинен прийти до соціалізму шляхом організації всіх економічних і політичний сил суспільства через пропаганду та агітацію. Це був міжнародний напрямок соціалізму.4. 2. 1882-1890 рр. В цей період виникає соціалістично-революційна партія &quo ;Пролетаріат&quo ; на чолі з Л. Варинським. Центральним органом партії була газета &quo ;Walka klas&quo ; (&quo ;Боротьба класу&quo ;). На цих же позиціях стояв &quo ;Przedњwi &quo ; (&quo ;Пржедсвіт&quo ;).5. Рух набирає політичного характеру, перетворюється на централізовану організацію, агітацією прокладає собі шлях до мас. 3. 1890-1893 рр. Найважливіша ознака цього часу - масове зростання робітничого руху, до якого намагаються прилучитися соціалістичні сили. В листопаді 1892 року на Паризькому з’їзді було утворено &quo ;Союз польських соціалістів за кордоном&quo ; (Zwizek Zagra icz y Socjalis уw polskich). Весною 1893 р. відбулося об’єднання діючих в російській Польщі підпільних соціалістичних організацій (Coюзу польських робітників (ZRP), ІІ &quo ;Пролетаріату&quo ; (утворена після розгрому &quo ;Пролетаріату&quo ; в 1884 р.) і організації &quo ;Об’єднання&quo ; (Zjed ocze ie). Утворена організація дістала назву Польська партія соціалістична - ППС (PPS), яка стала найбільш впливовою політичною силою на польських землях.6. Однак, впродовж 1893 року виявились протиріччя в ході написання програми партії. Внутрішньопартійна боротьба за програму закінчилась розколом. Наприкінці 1893 р. з ППС виділилась група, яка утворила нову партію &quo ;Соціал-демократію Королівства Польського&quo ; (СДКП). Центральним органом ППС була газета &quo ;Пржедсвіт&quo ; (&quo ;Przedњwi &quo ;) на чолі з редактором Мендельсоном та співробітниками Йодко, Перлем. В газеті &quo ;Справа робітнича&quo ; (Sprawa robo icza), редакторами якого були Ю. Мархлевський та Р. Люксембург, відстоювались основні положення польських соціал-демократів. Основна полеміка між соціал-демократами та соціал-патріотами відбувалась через пункт національного самовизначення і незалежності Польщі. Соціал-патріоти відстоювали ідею &quo ;незалежної польської республіки&quo ;, заявляючи, що реакційність російського мужика і потужна економічна основа царизму довго будуть стримувати свободу Польщі. Навпаки, соціал-демократи вважали, що відокремлення Польщі від Росії зумовить втрату польською промисловістю величезних російських ринків. 4. 1893-1905 рр. В 1893 р. стався поділ соціалістичного руху на два напрямки – націонал-соціалістичний, представлений ППС, та соціал-демократичний, який виражала Соціал-Демократія Королівства Польського. Для цього періоду характерний всебічний розвиток масового політичного руху у всьому краї.7

. На тлі загальних тенденцій розвитку соціалістичного руху складалося політичне життя поляків на Правобережній Україні. В 1875 р. київські студенти зробили першу спробу нав’язати стосунки з Варшавою. Великий вплив на студентів мав Казимир Хілдт, який закінчив Варшавський університет в 1875 р. В цьому ж році він взяв участь у нараді серед студентів-поляків Київського і Новоросійського (Одеського) університетів з приводу його пропозиції взяти участь в діяльності російської соціалістичної партії. Пропозиція Хілдта не була підтримана, проти виступили студенти, прихильники народно-революційного напрямку, які стояли на націоналістичних позиціях і виступали проти участі в загальноросійському революційному русі (керівник Адам Шумлянський). В 1879 р. у Петербурзі виникає &quo ;польська соціалістична гміна&quo ; як складова частина Варшавської соціалістично-революційної організації. Наприкінці 1880 р. в м. Варшаві було розкрито її існування, як таємного співтовариства, яке утворилося з метою зміни існуючого в Росії державного ладу шляхом відокремлення Польщі від Росії і облаштування її у вигляді федерації окремих гмін, економічною основою яких повинні стати робітничі корпорації, які володіють на правах власності промисловими підприємствами і общинним землеволодінням. Для досягнення вказаної мети члени таємного товариства організували гуртки, вели пропаганду серед робітників, влаштовували збори для обговорення майбутньої діяльності і підтримували стосунки з членами революційних гуртків як в Росії так і за кордоном. Головними організаторами співтовариства у Варшаві були Сигізмунд і Фадей Галицькі, Казимир Сосновський. Їх діяльність була виявлена в січні 1881 року при наступних обставинах. 23 січня 1881 року у Владиславському повіті Сувалкської губернії були затримані Лакир і Астаф’єв, які таємно перейшли кордон. У них були знайдені записки з адресами Казимира Сосновського і Казимира Галицького. Приводом до дізнання і проведення обшуку в квартирі Казимира Сосновського була записка за підписом &quo ;сестра Юзефа&quo ;. 3 лютого, при проведенні обшуку на квартирі у К. Сосновського був затриманий Олександр Родзевич, який був членом угрупування, і мав прізвисько &quo ;Пущик&quo ;. 6 лютого на пошту на ім’я Родзевича надійшов лист за підписом &quo ;сестра Болеста&quo ;, а 9 лютого в камеру прокурора Варшавської Судової палати з’явилась жінка з листом і книгами на ім’я того ж Родзевича. Жінка виявилась слухачкою вищих жіночих курсів Броніславою Голенковською. При обшуку в неї були виявлені дві записки польською мовою студента Київського університету Генріха Сосновського (брата Казимира Сосновського). Родзевич дав свідчення і пояснив, що діяльність партії обмежена виключно Польщею, і що ділянкою діяльності цієї партії є соціалістичні гміни, утворені представниками польської учнівської молоді у Варшаві, С.-Петербурзі, Москві, Вільно і Києві. В листопаді 1880 року за постановою зборів Варшавської гміни Родзевич був посланий в Київ до членів місцевої гміни з метою влаштування святкування 50-річчя польського повстання 1830 року і пошуку грошей для допомоги Варшавській гміні, яка займала керівне становище серед інших гмін.

Соцалстичний рух, який прагнув всесвтньо органзац робтникв, «нацоналзувався»  перейшов до виршення соцальнокласових проблем у межах нацональних держав. Лберали почали вимагати державного захисту для приватно власност, ндивдуальних свобод та демократ. Християнство й дос пережива процес формування «нацональних» церков. Дедал вдчутншими ставали соцальноекономчн та полтичн чинники, що сприяли подальшй трансформац нацоналзму у фактор глобального розвитку. «¶ндустралзаця та урбанзаця послаблювали силу  престиж старо влади, роздали стар звязки  лояльност. Винаходи та удосконалення засобв комункац створювали умови для того, щоб дедал бльша кльксть людей усвдомлювала спльнсть свох нтересв, а уряди налагоджували контроль над бльшими територями. Вра в можливсть  необхднсть прогресу ставала загальною а наця та держава розглядалися як знаряддя прогресу»[280]. В умовах переходу вд старого аграрного суспльства до нового «ндустрального всесвту», наголошу П

1. Соціалістична індустріалізація в Україні

2. Соціалістична Ліга Нового Сходу

3. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

4. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

5. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

6. Україна на початку ХХ ст
7. Польська республіка наприкінці ХХ поч. - ХХІ ст.
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. Держава і право України в період перебудови соціалізму

10. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

11. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

12. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

13. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

14. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

15. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

16. Монополістична конкуренція укр

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

18. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

19. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

20. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

21. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

22. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
23. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
24. Становище Правобережної України

25. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

26. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

27. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

28. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

29. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

30. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

31. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

32. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

33. Культура початку ХХ ст Українська музика

34. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

35. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

36. Национальный вопрос в оценках идеологов судето-немецкой социал-демократии в 1920-е - начале 1930-х гг.

37. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

38. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
39. Україна на початку XX ст.
40. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

41. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

42. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

43. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

44. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

45. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

46. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

47. Історія України. Соціально-політичні аспекти

48. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

50. Аналіз стану соціальної політики в Україні

51. Структура системи соціального захисту населення і політики України

52. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

53. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

54. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
55. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
56. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

57. Податкова політика України

58. Основні напрямки зовнішньої політики України

59. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

60. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

61. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

62. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

63. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

64. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

66. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

67. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

68. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

69. Соціальна інфраструктура України

70. Економіко- і політико-географічне положення України
71. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
72. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

73. Система соціального захисту в Україні

74. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

75. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

76. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

77. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

78. Сучасна мовна політика України

79. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

80. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы

81. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

82. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

83. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

84. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

85. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

86. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
87. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
88. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

89. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

93. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

94. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

95. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

96. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

98. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

99. Суспільно-політичне та культурне життя України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.