Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ ФІЗИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кафедра алгебри і методики викладання математики Курсова робота Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання Студента Левковича Миколи Олександровича Науковий керівник Михійленко Л.Ф. Вінниця – 2010 Зміст 1. Вступ 2. Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі 3. Методика навчання розв'язання логарифмічних рівнянь та нерівностей 3.1 Логарифмічні рівняння 3.2 Логарифмічні нерівності 4. Фрагменти уроків з використанням мультимедійної дошки та проектора Висновки Список використаних джерел 1. Вступ Ні в кого не виникає сумнівів, що інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність. Чи варто використовувати мультимедійні засоби навчання в школі? Багато хто з педагогів відповідає на це запитання позитивно. У декого є заперечення філософського або чисто практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп'ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогодні не існує. Тільки 45 хвилин проводиться урок, а вчителю треба зробити дуже багато: провести опитування, перевірити домашнє завдання, розібрати новий матеріал, закріпити його, розглянути приклади тощо. Так, при вивченні теми «Логарифмічні рівняння та нерівності», для забезпечення наочності, підтримки групових та індивідуальних форм в умовах класно-урочної системи, підвищення ефективності і динамічності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів незамінними помічниками вчителя стають мультимедійні засоби навчання. Отже метою курсової роботи є розробка методики вивчення логарифмічних рівнянь та нерівностей в старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: опрацювати навчально-методичну літературу по даній темі; підібрати теоретичний матеріал по темі «Логарифмічні рівняння та нерівності»; з’ясувати за допомогою яких мультимедійних засобів можна покращити навчальний процес та охарактеризувати їх; розробити уроки з використанням мультимедійних засобів навчання. 2. Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео. Найдоцільніше використовувати мультимедійні засоби навчання при виконанні таких педагогічних завдань: формування світогляду учнів, їх ідейних і моральних переконань; формування вмінь і навичок учнів, зокрема: виділяти головне, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, конкретизувати, абстрагувати, систематизувати; формування спеціальних вмінь і навичок учнів в залежності від навчальних дисциплін; взаємозв’язок теорії і практики; засвоєння учнями складних тем. Використання мультимеда в класно-урочній діяльності дозволяє педагогам зробити свої заняття емоційними та ефективними.

Це дає можливість забезпечити заняття динамічною наочністю, збільшити кількість тренувальних завдань, збільшити темп виконання робіт учнями, диференціації їхньої діяльності, наявність зворотнього зв’язку, об’єктивність контролю, підвищення мотивації навчання. Комп’ютер – це знаряддя, яке полегшує працю вчителя. Вчителеві необхідно творчо переглянути матеріали до уроків та методику їх викладу з точки зору насичення цих уроків мультимедійною інформацією, для того щоб зробити навчання не тільки динамічним, інформаційно насиченим, а й індивідуальним. Найбільш ефективне використовування комп'ютера на уроках математики: при вивченні нового матеріалу (ілюстрація різноманітними наочними засобами; мотивація введення нового поняття; моделювання); при перевірці фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів); при рішенні задач повчального характеру (виконання малюнків, складання плану роботи; відробіток певних навиків і умінь); при організації дослідницької діяльності учнів; при інтеграції предметів природно-математичного циклу. Вигідні особливості роботи з комп'ютерною підтримкою на уроці: учень стає суб'єктом навчання, бо програма вимагає від нього активного управління; легко досягається рівнева диференціація навчання; досягається оптимальний темп роботи учня, оскільки кожний учень виконує індивідуальне завдання, працюючи в своєму темпі; скорочується час при виробленні технічних навиків учнів; збільшується кількість тренувальних завдань; відстежуються помилки, допущені учнем, і повторно відпрацьовується недостатньо засвоєний матеріал; робота учня оцінюється відразу; при роботі з комп'ютером присутній елемент гри, у більшості дітей підвищується мотивація учбової діяльності. На уроках математики в залежності від поставлених цілей використовують, як наприклад, такі програми: Pai : побудова графіків функції, геометричних фігур їх дослідження; побудова у системі координат точок за їхніми координатами; es W: на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення контролю знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до уроків в позаурочний час; Microsof Word: створення та використання математичних диктантів, блок – схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsof Equa io для запису математичних виразів. Microsof Exel: створення, форматування та друк таблиць даних; проведення розрахунків різної складності; побудова діаграм і графіків Однак для ефективного використання комп’ютера в класно – урочній системі навчання потрібно мати обладнаний комп’ютером спеціалізований кабінет, в якому є ще і спеціальні пристрої колективного призначення, наприклад мультимедійний проектор, інтерактивна дошка. Інтерактивна дошка – сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера. Зображення на дошку передається через проектор. Сучасні дошки для навчальних аудиторій: на них пишуть спеціальними маркерами, а написане зберігається в комп’ютерному файлі, який миттєво передається слухачам, записується на магнітні носії. Цими файлами можуть користуватися ті, хто не зміг бути присутнім на уроці.

Завдяки об’єднанню комп’ютера та інтерактивної дошки, викладачі отримали можливість об’єднати безумовні переваги комп’ютера з традиційними формами навчання. Викладач, проектуючи на інтерактивну дошку завдання, може викликати до неї одного чи навіть декількох учнів для публічного розв’язання задач; у випадку неправильної відповіді організувати дискусію або (якщо робота ведеться у складі локальної мережі) продемонструвати результати індивідуальної роботи учнів, доповнюючи їх своїми рукописними і графічними коментарями. Види навчальної діяльності, котрі доступні при використанні електронної інтерактивної дошки: робота з текстом і зображеннями; створення приміток за допомогою електронних маркерів; збереження створених приміток для передачі їх засобами електронної пошти, разміщення в I er e ; колективний перегляд Web-сайтів; вільне переміщення по класу під час демонстрації з використанням відповідного програмного забезпечення; демонстрація і нанесення приміток поверх навчальних відеокліпів; використання вбудованого в програмне забезпечення інтерактивної дошки презентаційного інструментарію для збагачення дидактичного матеріалу; демонстрація презентацій, створених учнями. Інтерактивні дошки бувають прямої та оберненої проекцій. При прямій – проектор розміщують перед дошкою на підставці або на стільці. При оберненій – проектор встановлюють за дошкою. Сенсорні технології в інтерактивних дошках реалізуються двома способами. Сенсорна резистивна інтерактивна дошка складається із двох прошарків тонких провідників, які реагують на дотик до поверхні екрану. Використовуючи разом з інтерактивною дошкою інші засоби інтерактивних технологій, наприклад, графічний планшет, викладач може одночасно залучити до активної роботи кількох учнів. При наявності локальної мережі та налагодженій роботі електронної пошти чи F P можна інтенсивно використовувати графічні планшети для підготовки ескізів малюнків до пояснення нового матеріалу чи перевірити виконання домашнього завдання, пов’язаного з побудовою графіків, створенням креслень, схем, ескізів, зображень тощо. Перед освітою стоїть проблема підготувати сучасної людини до життя у швидко мінливому інформаційному суспільстві. В умовах інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій  результатом навчання є нова якість особистості інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК), яка має стати потребою, природним стереотипом поведінки сучасної людини. Виникає необхідність використання освітніх, розвиваючих можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх інтеграції з основним освітнім процесом. Інформаційно-методичні вміння педагога повинні відображати нерозривна єдність ефективної методичної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в предметній методикою. Освітній процес, що інтегрує комп'ютерні та педагогічні технології, забезпечує формування ІКК тих, хто навчається, сприяє розкриттю можливостей мультимедіа технологій для викладання навчальних предметів, забезпечує не лише навчання, а самостійну діяльність з оволодіння знаннями; формування усвідомлених мотивів навчання.

Необхдно пдкреслити, що роз]хитуюча до решток, зрушену впливами демократ, духову основу життя, та поглиблюючи матералстичний свтогляд суспльства до вульгарного рвня тваринно деолог соцалзм тим не менше спромгся надати цй деолог мпонуючих форм. Лберальнй факультативности дей демократ, вн про]тиставив свою власну дею у форм виключного, безкомпромсового та зобовязуючого всх наказу. Супроти демократич]но невиразност й пасивност до проблем органзац спвжиття суспльства соцалзм видвигнув плян-схему унормовання полтичних, соцальних  господарчо-продукцйних вдносин будучого життя. Непримиримий у свому свтогляд, вн  свй реконструктивний соцальний плян наказував прий]мати за непомильну, неминучу в здйсненн догму, що опираться на складнй, часто псевдо-науковй, аргументац. Створена Марксом, доктрина соцалзму поляга в на]ступному. Капталстичний устрй  джерелом економчно експльоатац працюючих (так зв. теоря податково вартост), соцально нервност, перодичних господарських криз, що час-вд-часу стрясають економчною системою ц]лого свту, та мпералстичних вйн, спричинюваних експльоатацйними нтересами капталу, вйн, що руйнують  унеможливлюють людський поступ

1. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

2. Методика изучения текстовых процессоров в основной школе

3. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

4. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

5. Основные школы менеджмента

6. Технологическая карта развивающего обучения на уроках физики в основной школе
7. Характеристика основных школ древнеиндийской философии
8. Основные школы древнекитайской философии: конфуцианство и даосизм

9. Вивчення творчості С. Жадана в школі

10. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

11. Бакалаврская методика преподавания истории Древнего мира в школе

12. Вивчення тексту в початковій школі

13. Методика вивчення іменника у початкових класах

14. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

15. Методика преподавания английского языка в средней школе

16. Решение задач на построение в курсе геометрии основной школы как средство развития логического мышления школьников

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Формирование пространственного мышления при изучении векторного пространства у учащихся основной школы

18. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

19. Сущность коммуникативной методики и ее реализация в условиях школы

20. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

21. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

22. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
23. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])
24. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

25. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

26. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

27. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

28. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

29. Основные проблемы современной школы

30. Наркомания, как основная причина деликвентного поведения в Американских школах

31. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

32. Основные методики исследования эффективности рекламы

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

34. Основные методики занятий физкультурными упражнениями

35. Классическая школа и ее основные теоретические положения

36. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

37. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

38. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
39. Методика аудиторской проверки основных средств
40. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

41. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

42. Проблема гендерної нерівності

43. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

44. Основные направления и школы в культурологии

45. Методика преподавания эпоса в школе на примере произведений Гоголя

46. Методика разработки основных показателей бизнес-плана

47. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

48. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Методика адаптивной физической культуры для слабовидящих и поздноослепших детей в школе–интернате 3–4 вида г. Якутска

50. Методика обучения чтению на английском языке в средней школе

51. Методика проведения лабораторно-практических работ по экономике в школе

52. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

53. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

54. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
55. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
56. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

57. Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе

58. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

59. Формирование основных понятий о высокомолекулярных веществах в курсе средней школы с экологической составляющей

60. Основные особенности немецкой школы психологии

61. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

62. Методика изучения квантовой оптики в базовой и профильной школах

63. Методика воспитания основных двигательных качеств у скалолазов средствами специальной физической подготовки

64. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

65. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

66. Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия

67. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

68. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

69. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

70. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
71. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
72. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

73. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

74. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

75. Эфиопы: основные этнографические особенности

76. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

77. Основные этапы формирования политической карты мира

78. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

79. Основные задачи сферы государственного регулирования

80. Основні методи боротьби з інфляцією

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

81. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

82. Задачи сводки и основное ее содержание

83. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

84. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

85. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

86. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат
87. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
88. Конституция - основной закон государства

89. Основные права и свободы Российских граждан

90. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

91. Конституция, как Основной Закон РФ

92. ООН: история создания и основные направления деятельности

93. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

94. Налоговое право как основной институт финансового права

95. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

96. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

98. Основные причины и закономерности появления государства и права

99. Идеи правого государства и его основные признаки

100. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.