Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку грошових коштів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ Навчальний центр м.Славути КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “Організація обліку” Варіант – 8 Виконала: Шаплико Л.В. Група: СЗО-991 Викладач: Кліменко О.М.Славутич 2004 Завдання 1. Організація обліку грошових коштів. Основними завданнями організації обліку грошових коштів є : Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій; Забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства; Своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку; Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення; Проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані. Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності. Підприємства, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні обов”язково видавати наступні докумнти: Фіскальний касовий чек на товари; Фіскальний касовий чек видачі коштів; Розрахункова квитанція. Надходження і видача грошових документів оформлюється прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх заміняють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рух грошових документів. Касир зобов”язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При цьому забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, збурігання і витрачання коштів, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку державі,власникам, іншим юридичним та фізичним особам. Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповненні відповідальними особами чітко і зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою або виписані на машині, Жлдних підчисток, помарок або виправленнь, хоча і оговорених, в цих документах не допускається. При цьому приймання та видача коштів по касових ордерах може проводитись тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за платіжними дорученнями та розрахунково-платіжними відомостями. Якщо хоча б одна з вимог по заповненню касових документів не виконана, касир зобов”язаний повернути документи до бухгалтерії для належного їх оформлення. Пои завершенні операцій касир зобов”язаний підписати усі прибуткові та видаткові касові ордери, а ті документи, які до них додаються,0погасити штпмпом або надписом: на прибуткових документах – “отримано”, а на видаткових - “оплачено”, вказавши дату.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання. Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі, обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром підприємства. Записи в касовій книзі здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилами. Перші примірники аркущів залишаються в касовій книзі, другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Звіт касира – це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів. Організація обліку грошових коштів в касі. Каса підприємства – це приміщення або мічце, призначене для приймання, видачі та зберігання грошових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси та забезпечення в ній ефективного зберігання грошей несе керівник підприємства. Готівка в касі може зберігатись тільки в межах ліміту залишку готівки – гранічної суми грошових коштів, встановленої установою банку, яка може залишатись в касі підприємства на кінець робочого дня. Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна здаватись для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок. У випадку, якщо підприємству ліміт не встановлений, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною, і повинна здаватись в банк. Операції з приймання та видчі готівки здійснює касир – це посадова матеріальновідповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві. Організація обліку зрошових коштів на рахунках в банку. При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти і зазначають їх під час укладання договору. Поточний рахунок – рахунок, який відкривається в уповноважених установах банку підприємствами усіх видів та форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в національній так і в іноземній валюті. Юридичні і фізичні особи мають право відкривати необмежену кількість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій. Акредитив – доручення банку покупця банку постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах, обумовлених в цьому дорученні. Одержання готівки в банку здійснюється касиром або іншою уповноваженою особою на підставі грошового чеку. Надлишок готівки в касі підприємства здається до банку у встановленому порядку одним з наступних способів: До денних та вечірніх кас банківських установ; Інкасатором НБУ або установ комерційних банків для подальшої здачі відповідних банківських установ; Підприємствам поштового зв”язку для переказу на поточні рахунки в установах банків; До об”єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних банківських установ.

Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у відомості 1.2,операції з витрачання коштів – в журналі 1. Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках в банку здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку. Завдання 2. Розробити структурний графік роботи одного з облікових підрозділів підприємства (підрозділ визначається самостійно). Результат оформити у вигляді таблиці 2.1.Таблиця 2.1 “ЗАТВЕРДЖУЮ” Головний бухгалтер “30” грудня 2002 р. Структурний графік роботи материального відділу бухгалтерії на 2003 рік Комплекси облікових робіт Термін виконання Виконавець Примітка 1 2 3 5 1.Прийняття звітів про рух продукції і матеріалів із сальдових відомостей від матеріально-відповідальної особи У плині перших трьох робочих днів місяця бухгалтер Виписка рахунків покупцю за відпущені ТМЦ щодня бухгалтер Таксирование звітів про рух продукції і матеріалів У плині 2 днів після їхнього одержання Бухгалтер Складання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу 8-го числа кожного місяця бухгалтер Составлення бухгалтерських проводок по оприбуткуванню і використанню матеріалів 6 числа кожного місяця Бухгалтер Запису руху матеріалів і пересування в регістрах аналітичного обліку,складання оборотних відомостей,звірення їх з регістром бухгалтерського обліку З 9-12 число включно щомісячно Бухгалтер Запису в журналах-ордерах по обліку реалізації 6 числа, щомісячно бухгалтер Перевірка на складі правильності ведення складського обліку, приймання прибуткових документів і їх таксірованіе 1 раз у 5 днів Звірення складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число місяця На кожну другу декаду місяця Бухгалтер Вибіркова інвентаризація матеріалів і продукції на кожнім складі 1 раз на місяць Бухгалтер Виписка лімитно-заборних карт на відпустку зі складу продукції і матеріалів Наприкінці першої і другої половини місяця Бухгалтер Виписка разових вимог на відпустку зі складів матеріалів і продукції щодня бухгалтер Виписка,реєстрація і видача доручень на одержання цінностей щодня Бухгалтер Реєстрація рахівниць-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продукції,товарів і матеріалів, що надійшли вперше щодня Бухгалтер 8. Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів на посаду: а) насира; б) головного бухгалтера; в) спеціаліста з фінансового обліку. АНКЕТА № Претендент на посаду По батькові 2.Дата народження 4.Домашний телефон Рабочий телефон Контактний телефон 5.Ваш семейний стан 6.Освіта  Дата вступлення- закінчення Наименування учбового Закладу Факультет Спеціальність, спеціалізація 7.Додаткова освіта, спецкурси, стажировки Даты вступлення- закінчення Наименування учбового Закладу Назва курсу Спеціальність 8.Досвід работи (заповнювати з останнего места работи до першого) Дата прийома- звільнення Наименование, местознаходження, профиль деятельности організації Посада Основні обов’язки 9.Маєтє ли Ви атестат профессійного бухгалтера (номер, дата выдачи) 10.С

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Облік грошових коштів

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
8. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

12. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

13. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

14. Організація обліку в магазині "Світанок"

15. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

16. Організація обліку доходів

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

17. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

18. Організація обліку на підприємстві

19. Організація обліку орендних операцій

20. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
24. Організація управлінського обліку

25. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

27. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

28. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

29. Облік основних засобів та руху грошових коштів

30. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

31. Організація облікової політики підприємства

32. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

34. Організація грошових розрахунків на підприємстві

35. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

36. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

37. Організація приймання товару в аптеці

38. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
39. Організація праці
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

41. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Організація оплати праці на підприємстві

44. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

45. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

46. Основи побудови обліку праці та її оплати

47. Організація евакуаційних заходів

48. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

50. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

51. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

52. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

53. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

54. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
55. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
56. Організація касових операцій у банківських установах

57. Організація ресурсної бази банків в Україні

58. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

59. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

60. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

61. Організація будівельного майданчика

62. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

63. Організація робочого місця бухгалтера

64. Рівні організації організму людини

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

65. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

66. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

67. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

68. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

69. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

70. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
72. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

73. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

74. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

75. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

76. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

77. Організація документаційного забезпечення установи

78. Організація і методика аудиту

79. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

80. Організація праці бухгалтера

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Основи бухгалтерського обліку

82. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

83. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

84. Рахунки бухгалтерського обліку

85. Ревізійні комісії підприємств і організацій

86. Система та процес бухгалтерського обліку
87. Становлення професійних бухгалтерських організацій
88. Сучасні моделі управлінського обліку

89. Теоретичні основи обліку та аудиту

90. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

91. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

92. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

93. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

94. Аналіз обліку витрат виробництва

95. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

96. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Громадські організації як вид об’єднань громадян

98. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

99. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.