Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Функціонування капіталу в різних сферах економіки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВАКУРСОВА РОБОТАз дисципліни &quo ;Політична економіка&quo ; на тему: &quo ;Функціонування капіталу в різних сферах економіки&quo ; Спеціальність Бухгалтерський обіг Студентки 2 курсу Б-25 групи № залікової книжки 89 Гажийської Анастасії Павлівни Викладач Агапченко І.В. Ізмаїл 2009р. ПЛАНВступ Сутність капіталу Види капіталу Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Функціонування капіталу в аграрному секторі Особливості підприємницького капіталу Особливості позикового капіталу. Акціонерний капітал Висновки Література ВступЗасоби, склади товарів, гроші, гроші під процент – капітал середньовіччя. У 18 ст. термін &quo ;капітал&quo ; став загальноприйнятим і поширився на продуктивний капітал. Капітал – це самозростаюча вартість, що приносить додаткову вартість. Тому капітал є рухом. Капітал – це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації виробниче відношення, яке представлене в речі та надає їй специфічного суспільного характеру. Капітал, здійснюючи рух і самозростаючись, змінює і свої економічні форми прояву. Він може виступати у формі певної суми грошей, засобів виробництва, товарів, засобів існування найманих робітників. Поряд з цим капітал є певним суспільним економічним відношенням. Капітал – це економічна категорія, що виражає стільки ж технічно-економічних та організаційно-економічних відносин, скільки й соціально-економічних відносин. Як, відомо, капітал - це і все те, що створено протягом тисячоліть працею людини: історичні і культурні цінності, духовне багатство, досягнення науки і твори мистецтва, побудовані міста, заводи і фабрики, квітучі сади і поля, що колосяться. Водночас це і вартість, що дає додаткову вартість унаслідок експлуатації найманих робітників капіталістами. При цьому механізм функціонування капіталістичної системи заснований на приватній власності на засоби виробництва, ринковій економіці і найжорстокішій експлуатації капіталом найманої праці. Тобто багатства і блага - меншості, а злидні та хвороби - більшості. І як наслідок: основне протиріччя між суспільним характером виробництва і приватнокапіталістичною формою його присвоєння постійно наростає, загострюється. Як і раніше, український олігарх, який володіє капіталом, примушує нібито особисто вільного працівника працювати на себе. В обмін на заробітну плату трудящий &quo ;продає&quo ; на ринку свою здатність до праці чи тіло, а то і свої органи, тобто свій &quo ;товар&quo ;. Система капіталістичної експлуатації побудована так, що заробітна плата працівника визначається не кількістю і якістю виготовленого продукту, не затратами праці, а насамперед вартістю робочої сили, загальним рівнем життя і безробіття, здатністю і готовністю відстоювати свої інтереси, організованістю і масовістю протестних виступів трудящих. В умовах капіталізму люди, як і будь-які матеріальні засоби, цінні олігархам тільки в тій мірі, в якій вони можуть примножити їхній особистий капітал.К. Маркс у своїй фундаментальній праці &quo ;Капітал&quo ; відкрив загальний закон капіталістичного нагромадження: у міру нагромадження капіталу на одному полюсі суспільства ростуть величезні багатства, розкіш і паразитизм, марнотратство визискувачів, а на іншому - посилюються експлуатація, безробіття, виявляється постійне перенаселення, злидні якого прямо пропорційні мукам праці активної робітничої армії.

Уперше теоретично обґрунтовано існування соціальних класів, показано їх як великі групи людей. Робітники і капіталісти відрізняються своїм місцем у суспільному поділі праці в економічній системі, а отже, і в соціальній сфері. Вся історія людства - в період рабовласництва, феодалізму і капіталізму - була історією боротьби класів, в основі якої вічний і непримиренний конфлікт між працею і капіталом. Зрозуміло, що розвиток капіталізму не ліквідує ці протиріччя, а тільки їх розпалює і водночас створює передумови для їхнього розв’язання революційним шляхом. Спираючись на марксизм-ленінізм, робітничий клас знайшов не тільки ясність мети боротьби, а й впевненість в остаточній перемозі Історія переконує, що проведений Карлом Марксом і його політичним соратником Фрідріхом Енгельсом аналіз капіталістичного суспільства і тенденцій його розвитку, виведені ними закони і положення об’єктивні і продуктивні не тільки в минулому, вони мають місце і сенс нині й у майбутньому. Така діалектика життя, яку не можна обійти. Володимир Ілліч Ленін підкреслював величезний успіх &quo ;Капіталу&quo ;: &quo ;ця книга. показала. всю капіталістичну суспільну формацію як живу - з її побутовими сторонами, з фактичним соціальним проявом властивого виробничим відносинам антагонізму класів, з буржуазною політичною надбудовою, що охороняє панування класу капіталістів, з буржуазними ідеями свободи, рівності тощо. З часу появи &quo ;Капіталу&quo ; - матеріалістичне розуміння історії вже не гіпотеза, а науково доведене положення&quo ;. В цій роботі я детальніше розгляну сутність функціонування капіталу в різних сферах економіки, його вплив на трудові відносини, а також з’ясую особливості функціонування позичкового і акціонерного капіталу. 1. Сутність капіталуТермін &quo ;капітал&quo ; (англ., фр. сарі al, лат. сарі alis - головний) вживають у різних аспектах: &quo ;майно&quo ; і &quo ;володіння&quo ;, &quo ;самозростаюча вартість&quo ; і &quo ;самозростаючі гроші&quo ; або взагалі нагромаджена праця в різних уречевлених формах. Так, основоположники класичної політекономії (А. Сміт і Д. Рікардо) ототожнювали капітал з нагромадженою уречевленою працею (засобами виробництва). Однак А. Сміт до капіталу відносив лише ту частку запасів, яка використовується для подальшого функціонування у виробництві та іншій економічній діяльності й приносить дохід. Позитивним у такому трактуванні сутності капіталу є те, що його матеріально-речовий зміст пов’язується як з факторами виробництва, так і процесом отримання доходу. Останнє є домінуючим для розуміння змісту поняття &quo ;капітал&quo ;. Сучасні західні економісти аналогічно трактують сутність даної економічної категорії. Наприклад, П. Самуельсон і У. Нордхауз пишуть, ще &quo ;капітал&quo ; складається із благ довгострокового користування, створених для виробництва інших товарів, які включають незліченні верстати, дорогі комп’ютери, вантажівки, прокатні стани, будівлі, що і складає &quo ;пейзаж сучасної економіки&quo ;. Непринципова відмінність між класичною буржуазною політекономією і сучасною економічною (західною) теорією полягає в тому, що остання суттєво розширює перелік елементів (видів) нагромадженої праці (багатоаспектна виробнича та інформаційна інфраструктура тощо) при розгляді змісту капіталу.

До складу капіталу вони включають надбані знання і навички, в тому числі й професійно-кваліфікаційні, а інвестиції на їх здобуття називають &quo ;людським капіталом&quo ; (Дж. Беккер, Ф. Махлуп), на відміну від &quo ;фізичного капіталу&quo ;. Часто в західній літературі капітал ототожнюється з фінансовими ресурсами (насамперед з грошима - С. Фішер, Р. Дорнбуш, Дж. Робінсон) і навіть з часом, який розглядається як специфічний фактор виробництва, що створює дохід. Таким чином, починаючи з А. Сміта, буржуазна політекономія в особах багатьох його послідовників (Дж. С. Міль, А. Маршалл, П. Самуельсон та ін) розглядає капітал як сукупність факторів виробництва, що приносять дохід1. З точки зору трактування матеріально-речового змісту капіталу до такої позиції дуже наблизилось і марксистське розуміння цієї проблеми. Однак між ними є принципові відмінності, особливо щодо процесу функціонування різних складових капіталу та їх ролі у створенні вартості. К. Маркс також виходив з того, що у процесі збільшення вартості бере участь увесь капітал, але відіграє при цьому різну роль. Так, засоби виробництва служать лише засобами використання робочої сили і матеріалізації її праці у виробленій продукції (товарах). Їх вартість завдяки робочій силі лише переноситься на виготовлений товар, залишаючись в його вартості незмінною, тобто без приросту над їх первісною вартістю. Цю частину капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва, К. Маркс назвав постійним капіталом і позначив буквою С (від лат. co s a - постійний). По-іншому він розглядав результат тієї частини капіталу, яка авансована на робочу силу і здатна створювати додаткову вартість. Частину капіталу, що витрачається на купівлю робочої сили, Маркс назвав змінним капіталом - V (від англ. variable - змінний). Таким чином, поділ капіталу на постійний і змінний було здійснено відповідно до функціональної ролі цих факторів виробництва у створенні додаткової вартості. За К. Марксом, капітал - це вартість, авансована у той чи інший вид економічної діяльності (перш за все виробництво) з метою одержання додаткової вартості, яка є результатом експлуатації і перманентно відтворює саму себе, тобто приносить додаткову вартість. Ці положення вченого знаходять своє відображення у визначенні поняття &quo ;капітал&quo ; як &quo ;самозростаючої вартості, створюваної найманим робітником&quo ;. Виробництво і привласнення цієї вартості передбачає та охоплює своєрідні відносини між підприємцем (капіталістом) та найманим працівником. У зв’язку з цим К. Маркс писав: &quo ;Капітал - це не річ, а певне, суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі та надає цій речі специфічного суспільного характеру. Капітал - це не просто сума матеріальних і вироблених засобів виробництва, які самі по собі так само мало є капіталом, як золото або срібло. - грішми&quo ;. &quo ;Отже, - пише він далі, - ми маємо тут певну, на перший погляд дуже містичну, суспільну форму. &quo ;. До того ж капітал, навіть дещо містично, змінює свою економічну форму прояву. Так, він може виступати (проявлятись) у формі: певної суми грошей; засобів виробництва; готової продукції (товарів) на складі, призначеної на продаж; засобів існування найманих працівників тощо.

Щодо національно-державного статусу України УКП також залишилася на позиції своєї попередниці, висловлюючись за «незалежність і самостійність економічного й політичного порядкування Української Соціалістичної Радянської Республіки»[266]. Поряд з'явилася теза про те, що партія обстоює необхідність тісного союзу і співробітництва Української радянської республіки з іншими радянськими республіками «як в цілях оборони й наступу насамперед супроти буржуазних держав, так і в цілях використання економічних сил кожного національно-економічного організму на допомогу внутрішній будові інших, виходячи тут з інтересів комуністичного будівництва цілої людськості»[267]. Отже, УКП дещо «пом'якшувала» самостійницьку позицію попередників, визнаючи необхідність союзу радянських республік, однак, на відміну від боротьбистів і борьбистів партійна програма не містила тези про Всесвітню радянську соціалістичну федерацію. УКП заявила про свій інтернаціональний характер, визнаючи «як необхідну умову належного переведення комуністичної революції, об'єднання і зближення в спільній революційній боротьбі супроти капіталістів і поміщиків пролетарів і напівпролетарів різних націй як в межах України, так і в міжнародному масштабі»[268]

1. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

2. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

5. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

6. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
7. Особливості функціонування глобальної мережі
8. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

9. Аудит статутного капіталу

10. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

11. Методика вивчення творів різних жанрів

12. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

13. Національний банк України та особливості його функціонування

14. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

15. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

16. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

17. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

18. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

19. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

20. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

21. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

22. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах
23. Організація обліку власного капіталу підприємства України
24. Статутний і додатковий капітал

25. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

26. Способи набуття громадянства в різних державах

27. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

28. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

29. Антрапалогія капіталізму і культаў

30. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

31. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

32. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

34. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

35. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

36. Міжнародний рух капіталу

37. Особливості функціонування єврорегіонів України

38. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі
39. Кризове явище функціонування та розвитку організації
40. Методика проведення атестації персоналу різних категорій

41. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

42. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

43. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

44. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

45. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

46. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

47. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

48. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

49. Психологічна основа різних релігій

50. Методи прогнозування у різних галузях

51. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

52. Мислителі різних епох

53. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

54. Інвестиції в основний капітал
55. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування
56. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

57. Функціонування валютного ринку в Україні

58. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

59. Акціонерний капітал та дивіденти

60. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

61. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

62. Інвестиції в основний капітал

63. Капітал і виробничі фонди підприємства

64. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Ринок праці та капіталу

66. Статистика основного капіталу

67. Структура ринку і функціонування його основних елементів

68. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

69. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

70. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

73. Державне регулювання економіки

74. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

75. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

76. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

77. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

78. Економічний потенціал національної економіки

79. Особливості національної економіки Тунісу

80. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Конкурентоспроможність національної економіки

82. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

83. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

84. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

85. Філософія економіки

86. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
87. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
88. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

89. Державне регулювання економіки

90. Державне регулювання економіки

91. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

92. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

93. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

94. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

95. Концесія як механізм розвитку економіки держави

96. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

98. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

99. Основи економіки підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.