Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Денежные реформы в постсоциалистических странах

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ГРОШОВІ РЕФОРМИ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ KPAIHAX: 3MIC І НАСЛІДКИ Для дослідження цієї проблеми обрано три групи країн. Перша з них — Хорватія i Словенія, які входили до складу федеративної Югославії. Їхній досвід дуже важливий, бо вони, як i Україна, не мали власної грошової системи i змушені були створювати її. Поряд iз цим створювалася повномасштабна система управління економікою. До другої групи входять країни Балтії. На відміну від інших республік колишнього Союзу, ці країни лише на початку сорокових років увійшли до його складу, i тому система ринкових відносин та підприємництва для значної частини їхнього населення — це не чиста теорія, а жива практика. Третю трупу становлять інші кpaїни СНД. При всій відмінності між цими країнами є чимало спільного. Наприклад, у Грузи та Молдові, як i в Хорватії, мали місце воєнні дії. Цілком зрозуміло, що дуже важливо розглянути, як вдалося подолати саме цi труднощі й істотно просунутись по шляху ринкових перетворень. ОСНОВНИЙ 3MIC ГРОШОВИХ РЕФОРМ Словенія i Хорватія. Грошові реформи диктувалися потребами незалежності, самостійного економічного розвитку Словенії і Хорватії. Але вони були прискорені діями Сербії. Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверенітету як порушення єдиного динарного простору і припинив підкріплення цих країн динарною готівкою та забезпечення кредитними ресурсами, в тому числі й валютними, хоч більшу частину валюта було зароблено зусиллями саме цих держав. До того ж Сербський банк самостійно, без погодження з іншими республіками колишньої Югославії здійснив емісію грошей більш як на 8 млрд. югославських динарів і тим самим прискорив руйнування єдиної югославської грошової системи. Це було зроблено тоді, коли Хорватія і Словенія провадили емісію у розмірах, які не зачхали інтересів інших республік. Водночас ці країни, спираючись на порівняно сприятливі умови (наявність запасів готівки, позитивного сальдо платіжного балансу, технічні можливості для друкування власної валюти і т. ін.), почали активну підготовку до здійснення грошової реформи. Реформи грошових систем були проведені у Словенії та Хорватії майже одночасно, але методи проведення I конкретні строки суттєво відрізняються. Законодавчий акт щодо проведення грошової реформи Сабором (парламентом) Хорватії не приймався, і її здійснено під впливом надзвичайних обставин. Уряд Хорватії] ухвалив рішення "Про введення в обіг хорватського динара як платіжного засобу на території республіки Хорватія". Усі рішення щодо грошової реформи безпосередньо приймала від імені уряду спеціальна комісія національного банку і мінфіну Хорватії. Було затверджено основні характеристики, порядок випуску в обіг та обміну хорватського динара на югославський динар. Підготовка до впровадження і друкування грошової одиниці здійснювалися за експертною допомогою австрійських урядових та ділових кіл і за рахунок власних коштів. У Хорватії югославський динар як засіб платежу виведено з обігу впродовж 2331 грудня 1991 р. Натомість уведено національну тимчасову грошову одиницю хорватський динар шляхом обміну у співвідношенні 1:1.

Емісія квазідинара здійснювалася не як банкнотів банку, а у вигляді казначейських білетів від імені міністерства фінансів Хорватії. Це пояснювалося веденням війни з Сербією. Масштаб цін не змінився. Для юридичних осіб було введено внутрішню конвертованість динара, і котирування прив'язувалося до німецької марки спочатку у співвідношенні 1 ДМ : 13 ХД. Потім з інфляцією курс змінювався. На початок грудня 1992 р. він становив 1 ДМ : 368 ХД. Для регулювання грошової маси нацбанк використовував традиційні інструменти, запозичені переважно з арсеналу Бундесбанку. Це встановлення комерційним банкам норми обов'язкових резервних вимог; встановлення плати за кредит із первинної емісії як реальної позичкової процентної ставки; обов'язковий продаж валютної виручки комерційним банкам. Одночасно проводилися заходи щодо розвитку експортного потенціалу і припливу вільно конвертованої валюти. Станом на і жовтня 1992 р. було досягнуто позитивного сальдо платіжного балансу. У 1992 р. в економіці Хорватії посилилися кризові явища, шо охопили виробництво, фінансову і грошову системи. Спад промислового виробництва ще більше розбалансував споживчий ринок, поглибилася інфляція, відбулося різке зниження життевого рівня населення. Це — наслідки воєнних дій. У 1992 р. близько 40% видатків бюджету становили військові витрати, видатки на фінансування утримання біженців — від 22 до 105 млн. доларів США щомісячно. Водночас практично припинилося надходження коштів від туризму, значно зменшились надходження від транспорту. Дефіцит державного бюджету Хорватії зріс більш як утричі. За таких умов країна не могла перейти до другого етапу грошової реформи — впровадження в обіг хорватської крони. Але вже з перших місяців 1993 р. почалася підготовча робота: повний перехід до системи вільних цін, подальшого розвитку підприємницької діяльності, завершення процесу приватизації. Водночас здійснюється стабілізаційна програма й антиінфляційна політика, санація підприємств та банків, подальша комерціалізація і лібералізація банківської системи, запровадження нової податкової політики, створення стабілізаційних фондів підтримки національної валюти, зміни у кредитній політиці, довгострокова програма подолання дефіциту державного бюджету. Національний банк Хорватії завдяки самостійності проводив жорстку політику щодо кредитування дефіциту держбюджету (лише в межах 5%, як передбачено законодавством, і не більше), то дало змогу уникнути гіперінфляції. У Словенії стартові умови, підготовчий процес, технологія і насідки впровадження національної валюти інші, ніж у Хорватії. З проголошенням незалежності (червень 1991 р.) почалася підготовка необхідних законодавчих актів, а саме: законів про національний банк, про міжнародні валютні відносини, про національну грошову одиницю тощо. Тоді ж за рішенням уряду Словенія почала друкувати за кордоном, але на власному спеціальному папері з відповідною системою захисту купони без назви грошової одиниці, оскільки на той час самої назви ще не було визначено. Після зняття тримісячного мораторію на незалежність у жовтні 1991 р. Словенія на підставі закону "Про національну грошову одиницю" впровадила в обіг ці купони, встановивши курс обміну їх на югославські динари у співвідношенні 1 : 1, і розпочала друкування власної національної валюти — словенського толара, Певний час в обігу були обидва грошові знаки, але поступово купони вилучалися з обігу.

Основою емісії стала закупівля іноземної валюти. Емісію прив'язано до німецької марки. Кредити комерційним банкам не надавалися. Тримався досить високий курс толара — 1 ДМ: 60 толарів. Принципова відмінність уведення національної валюти в Словенії полягає у забезпеченні внутрішньої конвертованості толара, що дало можливість повністю ліквідувати внутрішній "чорний ринок". Завдяки сприятливішому, ніж у Хорватії, економічному становищу (зокрема відсутності величезних воєнних видатків) та проведенню жорсткої політики грошового обігу Словенією підтримувався досить стабільний курс толара щодо іноземних валют: платіжний баланс мав позитивне сальдо у розмірі 8—10%, резерви іноземної валюти швидко зросли, темпи інфляції спали з 21 до 2—3% щомісячно. Усе це свідчить про те, що грошову реформу в Словенії проведено вдало і вона сприяла створенню й розвитку збалансованої національної ринкової економіки. I все таки постає запитання: чому Словенія й Хорватія змогли безболісно і за короткий строк розв'язати не лише проблеми грошової реформи, а й переходу до ринкової економіки? Річ у тому, що за структурою виробництва, його технологічним та організаційним рівнем, за методами господарювання їхні економіки виявилися адекватними ринковим принципам, а отже, і сприятливішими до економічних методів управління, до формування справжніх грошових систем. Все це допомогло швидкому проведенню приватизації. Сама ідея приватизації та переходу до ринку була підтримана населенням. Крім того, основні сектори економіки обох країн виявилися достатньо інтегрованими в західноєвропейську економіку, внаслідок чого народне господарство не було повністю паралізоване ні воєнними діями, ні розривом зв'язків із республіками СФРЮ, передусім із Сербією та Чорногорією. Різноплановість зовнішньоекономічних зв'язків дала можливість Хорватії, й особливо Словенії, підтримувати позитивні платіжні баланси і поповнювати валютні резерви навіть за значного падіння обсягів виробництва. Важливо й те, що центральний банк колишньої Югославії давно працював на федеративних засадах, і тому хорватський та словенський центральні банки були автономними емісійними центрами, проводили власну грошово-кредитну політику. До того ж у колишній Югославії рівень життя був значно вищий, ніж у колишньому Союзі, водночас існував значний рівень відкритого безробіття. Тому це явище для населення не було зовсім новим і вже були вироблені механізми соціального захисту населення від безробіття. Усе це створило сприятливіші умови, ніж, наприклад, в Україні, для проведення ринкових, у тому числі й грошових, реформ. Країни Балтії. Ці країни досить швидко усвідомили, що з уведенням національної валюти не треба затягувати і то для її введення необхідна широка, комплексна підготовка й сприятлива економічна ситуація, а точніше — зменшення інфляції та дефіциту державного бюджету, забезпечення розвитку експорту, позитивне сальдо платіжного балансу. Одночасно має утвердитися дворівнева банківська система, повинні бути створені реальні авуары, реальні резервні фонди. Перетворенням у сфері грошей має сприяти становлення ринку цінних паперів, діяльність фондової біржі.

Согласно третьему аргументу центральный банк, будучи кредитором в последней инстанции, вызывает у публики большее доверие и легче преодолевает кризисные ситуации, чем банки, конкурирующие между собой. Согласно четвертому аргументу, для проведения "рациональной" кредитно-денежной политики необходима централизованная власть; согласно пятому -- центральные банки необходимы для проведения согласованной международной денежной и валютной политики. Во времена выхода книги Смит два последних аргумента считались "самыми весомыми причинами учреждения новых центральных банков." Автоматическим правилам ученые того времени предпочитали "рациональное планирование". Тот факт, что другие страны уже имели центральные банки, был, возможно, не менее значимым аргументом, например, в пользу образования Федеральной резервной системы в США, хотя в явной форме Смит об этом не говорит. Более того, видимо, разумно предположить, что сегодня значимость центральных банков связывают с выполнением ими престижной и полезной работы. Прежде чем перейти к особым проблемам денежной реформы, давайте подумаем над тем, что Смит назвала "безусловно, наиболее важным спорным вопросом в теории свободной банковской деятельности"

1. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

2. Особенности эволюции денежной системы и проведения денежных реформ в России

3. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

4. Денежное обращение и типы денежных систем

5. Деньги, денежный рынок, проблемы регулирования денежного рынка

6. Витте, денежная реформа
7. Денежная реформа на Украине
8. Денежная реформа 1922-1924 гг. и оценка ее результатов

9. Денежные реформы в России от Петра Первого до С.Ю. Витте

10. Денежная реформа Витте и ее сущность

11. Денежные реформы в России в начале XIX века

12. Г.Я. Сокольников - организатор денежной реформы 1922-1924 г

13. Денежная реформа 1992-1993 гг. и проблемы регулирования инфляции в России

14. Денежные реформы в истории России

15. Денежные реформы Московского княжества и дореволюционной России

16. Экономические реформы в СССР 1930-1960 гг

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

17. Реформа предприятий в 1987 году в СССР

18. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

19. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

20. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

21. Реформы Петра I

22. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века
23. Реформы государственного аппарата при Петре I
24. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

25. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

26. Судебная реформа 1864 года

27. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

28. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

29. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

30. Реформы Ивана IV Грозного

31. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

32. Итоги реформ в России за 10 лет

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

34. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития

35. Театральные реформы в России конца 1980-x - начала 1990-x годов

36. Аграрная реформа П.А.Столыпина

37. С.Ю. Витте и его реформы

38. П.А. Столыпин и его реформа
39. Сперанский М.М. и его реформы
40. Судьба Петровских реформ в эпоху дворцовых переворотов

41. Реформа политической системы в условиях перестройки

42. Реформы Петра I

43. Аграрная реформа Столыпина

44. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

45. Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

46. Государственные реформы Петра I

47. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

48. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Реформы 1905-1912 гг.

50. Реформы Ивана IV

51. Реформы Петра I

52. Реформы Петра I и судьба России

53. Реформы Петра Великого

54. Реформы Солона (638-559 до н.э.)
55. Реформы Столыпина
56. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

57. Реформы Ивана Грозного

58. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

59. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века

60. Судебная реформа (Контрольная)

61. Реформы образования в России и Англии

62. Оценка петровских реформ в историографии

63. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

64. Политика Хрущева. Реформы 50x-60х годов

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

65. Результаты реформ перестройки. Состояние экономики России к 1992г.

66. Пенсионная реформа и пенсионная система

67. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

68. Пенсионная реформа в Российской Федерации

69. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

70. Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность
71. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы
72. Влияние экономических реформ на население Казахстана

73. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

74. Реформы в экономике России 60-80 годов

75. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов

76. Проекты реформ забайкальского пограничного казачьего «войска» второй четверти XIX в.

77. Военные реформы Милютина

78. Н.С. Хрущев и его реформы

79. Реформы Петра I и их значение

80. Финансово-кредитная реформа Е.Ф.Канкрина

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Крестьянская реформа 1861 г.

82. Значение петровских реформ для развития русской культуры. Оценка петровских реформ в истории отечественной общественной мысли

83. Россия во второй половине XIX века. Реформы.

84. Реформы Петра Великого. Образование Российской Империи

85. Реформы 60 – 70 –х гг. XIX века в России, их последствия

86. Русь в правление Ивана Грозного. Период реформ
87. Реформы в период 1549 - 1556 гг
88. Реформы Чингисхана. Военная организация монголов

89. Военная реформа Александра II

90. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

91. От реформ к кризисным явлениям в Советском обществе (1965 - 1985 гг.)

92. Буржуазные реформы второй половины XIX века

93. Социальные реформы в России: итоги и ближайшие перспективы

94. Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы

95. Экономические реформы Екатерины II

96. Буржуазные реформы 60-70х гг. XIX века

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Политические и экономические реформы 1985-1991 гг.

98. Сословные реформы XVIII века

99. Реформы Амен-хотпа IV

100. Аграрная реформа П. Скоропадського


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.