Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Болонський процес - сутність, концепції, методика

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст &quo ;Болонський процес&quo ;: його місце у сучасних процесах соціально-економічного та культурного розвитку європейського співтовариства Політичні аспекти &quo ;Болонського процесу&quo ; Економічні аспекти &quo ;Болонського процесу&quo ; Особливості вітчизняної системи вищої освіти та розмаїття систем вищої освіти в європейських державах Основні історичні етапи &quo ;Болонського процесу&quo ; Концептуальні положення &quo ;Болонського процесу&quo ;. &quo ;Болонський процес&quo ; в Україні. Правові, організаційні та методичні проблеми його розгортання в вітчизняних умовах Система EC S та особливості її впровадження в вітчизняну вищу школу Бібліографія Додатки 1.&quo ;Болонський процес&quo ;: його місце у сучасних процесах соціально-економічного та культурного розвитку європейського співтовариства 1.1 Політична життєдіяльність сучасного суспільства і Болонський процес У останнє десятиріччя стають все більш звичними словосполучення &quo ;європейська інтеграція&quo ; та &quo ;глобалізація&quo ;. На жаль, сприйняття цих понять та проблем, які вони визначають, на основі поверхневого тлумачення засобами масової інформації не завжди є адекватним. Після розпаду СРСР Україна є державою, на яку впливають найбільш сильні та активні субўєкти міжнародної політичної, правової, економічної та культурної діяльності. Це, з одного боку, США, а з іншого – європейське співтовариство. Термін &quo ;глобалізація&quo ; фактично позначає ні що інше, як експансію США в усіх сферах життедіяльності людства. Процесам так званої &quo ;глобалізації&quo ; протистоять процеси європейської &quo ;інтеграції&quo ; в різних формах їхнього розгортання. Однією із складових європейської інтеграції є Болонський процес. Термін &quo ;Болонський процес&quo ; позначає комплекс форм міждержавної діяльності на рівні уряду, міністерств освіти та науки, так званих &quo ;Міністерств по справам Європи&quo ;, ЮНЕСКО, інших позаурядових організацій, спрямованих на виробку загальних для всіх європейських країн методів управління системою вищих навчальних закладів. &quo ;Болонський процес, - підкреслює В. Кремінь, - спрямований на перетворення Європи на найбільш конкурентноспроможній і розвинутий простір у світі&quo ;. (В.Кремінь: “Інтеграція системи освітньої та навчальної діяльності є фактором, якій впливає на хід політичного протистояння між США ї Європою: &quo ;Європа знань&quo ; тепер уже широко визнана&quo ;). (Інши конструктивні агенти розпочатої реформи такі: Асоціація європейських університетів; Європейська асоціація університетів (EAU), створена в Болоньї 2000 року; Національні студентські спілки Європи (ESIB); Європейська асоціація міжнародної освіти (EAIE); Конфедерація спілок ректорів ЄС; Союзи ректорів Данії, Іспанії; Асоціація студентів Австрії; Французький національний фонд освіти у сфері управління (F EGE); Асоціація політичних інститутів Фінляндії; Європейське товариство інженерної освіти (SEFI); Європейська асоціація вищих навчальних закладів - коледжів, політехнічних інститутів та вищих навчальних закладів професійної освіти (EURASHE); Генеральна дирекція ЄС з освіти та культури; Університет у м.

Саламанка; Європейська мережа організації контролю якості (E QA); робочі групи мережі ARIС/E IC за підсумками Болонської декларації тощо). 1.2 Економічна життєдіяльність сучасного суспільства і Болонський процес Швидке розгортання на протязі останнього десятиріччя Болонського процесу має свої економічні причини. Заходи, зв’язані з проведенням зустріч, конференцій фінансуються не тільки з державних фондів, але й підтримуються багатьма монопольними виробничими кампаніями, промисловими підприємствами, крупними фірмами. Ця щедрість має свою глибоку мотивацію: сфера матеріального виробництва зацікавлена в кадрах з вищою освітою – висококваліфікованій інтелектуальній робочій силі. Вартість робочої сили фахівців з вищою освітою в державах Заходу завжди висока в порівнянні з робочою силою робітників. На сьогодні, крім того, існує глибока диференціація в оплаті труда фахівців в залежності від того, якій навчальний заклад вони закінчили і який мають тип диплома. Очікується, що зближення форм організації навчальної діяльності вищих навчальних закладів в деякій мірі приведе до подолання їхнього традиційного розподілу на &quo ;престижні&quo ; і &quo ;непрестижні&quo ;. Диплом загальноєвропейського зразку позначає юридичну рівність дипломованих фахівців в правах при прийомі на роботу і право на рівну оплату. Внаслідок цього здійснюється вирівнювання оплати інтелектуальної робочої сили і в цілому зниження її вартості для підприємців. Щодо особливостей вітчизняного варіанту розвитку процесів матеріальної оцінки вартості інтелектуальної робочої сили, то, за нашим поглядом, вони в перший період трансформації діяльності вищої школи виявляються зовсім по-іншому. Внаслідок особливостей нашої економічної системи та механізму адміністративно-бюрократичного управління оплатою труда фахівців, існуючого протиріччя між рівнем оплати праці робітників розумового та фізичного труда є можливим очікувати підвищення рівню оплати інтелектуальної робочої сили. 2.Особливості вітчизняної системи вищої освіти та розмаїття систем вищої освіти в європейських державах К початку 21-го століття в Європі склалися такі різноманітні та несумісні національні системи вищої освіти (і організації шкільного навчання теж), що саме для європейського співтовариства проблема їх інтеграції є більш гострою, ніж для України та Росії. До Великої Жовтневої соціалістичної революції на території України, як і Росії взагалі, існувало декілька типів шкільної та післяшкільної освіти. Тільки система навчальної освіти складалась із приблизно 60-ти типів навчальних закладів, які мали різні устави ти програми, рівень викладання, освітній ценз вчителів, відомчу належність. (Це були, наприклад, сільські одно- та двокласні училища Міністерства народної просвіти, церковноприходські школи та школи писемності Святішого Синоду, міські училища під керуванням Попечителів навчальних округів, учбові заклади в казачьх войсках, училища для дітей залізничників. Приватні школи також находились під керуванням Міністерства народної просвіти. Існували також літні школи для ліквідації безписемності під керуванням земських управ тощо.

В системі середніх навчальних закладів центральне місце займали чоловічі класичні гімназії, закінчення яких давало право для вступу до університетів. &quo ;Другосортним&quo ; типом середнього навчального закладу були реальні училища. Крім того, існували військові гімназії, кадетські корпуса, жіночі міністерські гімназії, гімназії і інститути для жінок відомства імператриці Марії, духовні, комерційні училища, та ін. Основу системи вищої освіти в Росії та Україні добі імперіалізму складали державні навчальні заклади (всього – 124, з яких 65 були державними, 59 – громадянськими та приватними). Державні заклади були підвладними різним міністерствам, Головним управлінням, Святішому Синоду, Канцелярії по закладам імператриці Марії Федорівни, та фінансувались казначейством. Середи недержавних вищих навчальних закладів перебувала значна кількість жіночих Інститутів та Курсів, з 1912 р. прирівняних до розряду університетів, так звані Народні університети, та ін. В Україні в 1914–1914 рр. існувало 27 вищих навчальних закладів. Спеціалістів вищої кваліфікації готували Київський, Харківський, Одеський університети, Київські Політехнічний та Комерційний інститути, Фребелівський педагогічний інститут, Консерваторія, Вищі жіночі курси, Київсько-Могілянська духовна академія; Харківській Технологічний та Ветеринарний інститути, Жіночий медичний інститут, Вищі жіночі курсі Спілки жінок-робітниць, Вищі сільгосподарчі курси; Ніжинський історико-філологічний інститут, Єкатеринославський Вищий гірничий інститут, Глухівський, Полтавський і Федорівський вчительські інститути. В 1940–1941 рр. на території Украйни існувало 173 вищих навчальних заклади, в 1963–1964 рр. – 131 вищій навчальний заклад. . На території Радянського Союзу ще з перших років існування радянської влади була створена єдина загальнодержавна система управління, програмного забезпечення та контролю якості знань. Відповідно з Декретом від 9 листопаду 1917 р. було створено Державну комісію з просвіти. Управління навчальними закладами на місцях було передано Радам робочих, солдатських та селянських депутатів. 11 грудня 1917 р. було прийнято постанову &quo ;Про передачу справи виховання та освіти із духовного відомства до відому Народного Комісаріату з просвіти&quo ;. Всі учбові заклади, які находилися в веденні церкви, перетворювалися на світські та переходили в ведіння Наркомпросу. 5-го червня 1918 р. було прийнято декрет СНК про передачу в ведення Наркомпросу всіх інших навчальних та загальноосвітніх , а також професійних навчальних закладів. . Саме тоді покладено начало створенню системи загальнодержавной єдиної, уніфікованої початкової та середньої школи, а також процесу послідовної державної централізації управління та контролю за ідеологічним, світоглядним, науковим змістом навчальних програм у вищій школі. К 1991 р. всі вищі навчальні заклади Радянського Союзу (і, відповідно, України) працювали в умовах єдиного централізованого програмного та методичного забезпечення та контролю. Ця система в Україні частково була руйнована в період з 1992 по 1995 р, коли в звўязку з розгортанням трансформаційних процесів пострадянського періоду розпочалось швидке стихійне формування нових форм організації навчання на всіх його ступенях.

Чи не найоперативніше й найефективніше це зробили більшовики, виробивши тактику, розраховану на “немирний”, “найбільш болісний шлях” повалення існуючої влади[712]. В обґрунтуванні нових настанов, що всебічно враховували сутність політичного моменту, особливе значення мали написані В. Леніним тези “Політичне становище”, статті “Відповідь”, “До лозунгів”, “Про конституційні ілюзії”, “Початок бонапартизму”, “Уроки революції”. Запропонувавши тимчасово зняти лозунг “Вся влада Радам!”, вождь більшовицької партії сформулював завдання “зібрати сили, переорганізувати їх і стійко готувати до збройного повстання”[713]. Партія брала на озброєння нову тактику, хоча процес переорієнтації в лозунгах і формах боротьби виявився непростим. Необхідний був певний час і переконання досвідом, щоб ленінські висновки і настанови стали лінією поведінки всієї партії, кожної партійної організації. Це, зокрема, засвідчили і рішення обласних конференцій більшовиків Південно-Західного краю (10–12 липня, Київ) і Донецько-Криворізького басейну (13–15 липня, Катеринослав)

1. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

2. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

3. Маркетингова сутність реклами

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

6. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
7. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
8. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Портфель цінних паперів - сутність та функції

11. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

12. Сутність перестрахування

13. Сутність токсикоманії

14. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

15. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

16. Поняття, сутність і зміст права

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Сутність держави

18. Сутність і сфера міжгалузевого управління

19. Сутність Римського права

20. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

21. Сутність маркетингу

22. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
23. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
24. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

25. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

26. Поняття і сутність менеджменту

27. Сутність корпоративної культури

28. Сутність організаційних змін

29. Сутність, види та канали комунікацій

30. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

31. Болонський процес - перспективи для України

32. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Сутність і зміст педагогічної етики

34. Впровадження положень Болонського процесу в Україні

35. Предмет політології, сутність та зміст

36. Політична влада: сутність і специфіка

37. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

38. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
39. Сутність соціальної роботи
40. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

41. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

42. Сутність протестантської філософії

43. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

44. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

45. Сутність і особливості фінансів

46. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

47. Сутність та призначення фінансів

48. Антимонопольна політика держави та її сутність

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

49. Економічна сутність монополізму

50. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

51. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

52. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

53. Сутність керування ризиками

54. Сутність нагромадження капіталу
55. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
56. Достатність доказів у кримінальному процесі України

57. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

58. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

59. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

60. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

61. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

62. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

63. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

64. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

65. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

66. Американская концепция реорганизации и банкротства

67. Политико-правовая концепция русского либерализма

68. Основные концепции правопонимания

69. Основные концепции правопонимания

70. Концепция устойчивого развития
71. Билеты по методике обучения иностранным языкам
72. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

73. Методика исправления речевых недостатков у актёров

74. Дом и кров в славянофильской концепции

75. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

76. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

77. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

78. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

79. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

80. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

81. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

82. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

83. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

84. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

85. Общие положения методики расследования преступлений

86. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия
87. Методика расследования компьютерных преступлений
88. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

89. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

90. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

91. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

92. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

93. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

94. Методика организации тематических выставок в школе

95. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

96. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

98. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

99. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.