Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Культурология Культурология

Демонология украинского народа

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

I. Вступ. II. Народні вірування про вовкулаків : 1) передумови формування уявлень про вовкулаків; 2) походження назви “вовкулак”; 3) особливості вовкулаків як персонажів української демонології. III. Образ русалки в українській народній уяві: 1) відмінності русалок від подібних персонажів європейської демонології; 2) звичаї та обряди пов'язані з русалками. IV. Мавки та чугайстер: 1) аналоги мавок в зарубіжних віруваннях; 2) відмінність між мавками та русалками; 3) поняття про чугайстра. V. Повір'я про упирів: 1) слов'янські корені поняття “вампір”; 2) узагальнене поняття про упирів на Україні; 3) види упирів. VI. Відьми: 1) народні вірування, пов'язані з відьмами; 2) сутність відьмацької натури в народній уяві; 3) способи визначення та знешкодження відьом. Не є таємницею, що вірування та повір(я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались поза увагою науковців, або ж описувалися ними досить однобічно. Ставлення до них було переважно негативним - як до пережиткових явищ культури. Постулатом вважався відомий вислів Ф.Енгельса про те, що релігійні вірування - не що інше, як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі панують над ними в їхньому повсякденному житті. Ця в цілому вірна теза у більшості наукових досліджень нерідко гіпертрофувалася, що призводило до звуження величезного спектра народних вірувань та повір(їв. Адже безперечним є той факт, що всі міфологічні й демонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки пов(язані з фантастичною сферою - вони, як правило, відбивають і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхні вікові прагнення. Тому це зобов(язує нас пильніше придивитись до даного феномена, що грав неабияку роль в становленні та розвитку духовності народу. Зростання національної самосвідомості населення, підвищений інтерес до витоків традиційної культури, етнічної історії диктує звернення до цієї проблеми, адже розпочатий процес національного відродження України може бути прискорений, зокрема, через засвоєння духовних багатств народу, накопичених поколіннями. Збіднення духовного етносу, а відтак і криза суспільства, є безперечним наслідком кожної незаповненої прогалини у системі міжпоколінної передачі культурної інформації, що і визначає практичний інтерес до вивчення народних вірувань та уявлень. Не менш важливий аспект цього інтересу – суто науковий, історичний. Народні вірування та уявлення вбирали в себе все багатоманіття ідей, що панували в різні епохи, хоча їх не можна вважати своєрідним “музеєм”, де ці ідеї постійно зберігаються. Аналіз різночасових ідей, що втілені у народні вірування, виявляє насамперед історичні зв(язки тих слов(янських племен, що колись проживали на території України, з іншими народами, дозволяючи “прочитати” не тільки історичну долю країни, а й духовний рух її народу. Система вірувань та повір(їв українців є надзвичайно строкатою і складається з цілого ряду регіональних варіантів, що є наслідком зародження в суперечливих умовах. З одного боку - це тісні культурні взаємини з сусідніми народами (росіянами, білорусами, молдаванами, болгарами, греками ), з іншого– боротьба з численними державами, котрі зазіхали на українські землі.

Такими у різний час були і Велике князівство Литовське, і Річ Посполита, і османська Туреччина, і королівська Румунія та Угорщина, і буржуазна Чехословаччина, і, звичайно, царська Росія. Кожна з цих держав, підкорюючи окремі землі України, привносила свій культурний чи релігійний фон: чи то полонізацію, румунізацію, русифікацію, чи то покатоличення, омусульманення тощо. По мірі прискіпливого розгляду походження міфологічних та демонологічних уявлень народів виразніше проступає стадіальність їхнього розвитку, що була викликана передусім соціальними умовами – різними для різних історичних періодів. Певним рубежем якісної трансформації цих уявлень було прийняття християнства, яке радикально позначилось на розумінні сутності вірувань та повір(їв. Найдавніші дохристиянські уявлення людей, як правило, пов(язувались із нагальними господарськими інтересами і грунтувалися на вірі в особливу силу тих чи інших явищ природи, а у деяких випадках – на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання магічних дій, людина намагалася вплинути на досягнення поставленої мети: захистити врожай, забезпечити спокій домашнього вогнища, вилікувати хворого. Словом, людина виступала тут переважно як активне начало, а не тільки як жертва сил природи. Щодо другорядних побутових проблем, то їх реалізація здійснювалася, як правило, за допомогою активних методів впливу - прикмет, вірувань, передбачень – усього того, що отримало назву повір(їв. Із впровадженням християнства у віруваннях та повір(ях зростає елемент надприроднього, але він обов(язково пов(язується з вірою в реальне його існування, отже, з вірою в реалізацію будь-якого бажання, якщо звернутися по допомогу до надприродних сил – богів, наприклад. Усе, що стосувалось фантастичного, надприродного, але не пов(язувалось з вірою, не відносилося до релігії та вірувань; воно могло відноситися до традиції, до поезії, чи до казок: в них був елемент фантастичного, вигаданого, але людьми він не сприймався як реальність. Варто зазначити, що духовну культуру українського народу наші пращури почали творити ще задовго до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. Зустріч Візантії з Україною – це не була зустріч бідного з багатим; це була зустріч якщо не рівних, то близьких потугою, але різних характером культур. Ще й тепер ми маємо у своїх звичаях і усній народній творчості ознаки зустрічі, поєднання староукраїнської, дохристиянської та християнської культур. Проте ми так звикли до цього, що іноді не можемо розпізнати, де кінчається в народних повір(ях староукраїнське, і де починається християнське. Отож, торкнувшись такої обширної та багатогранної теми, якою є слов(янська демонологія, варто зупинитись детальніше на найколоритніших її представниках. Обряди та звичаї зустрічають людину при народженні, супроводжують на її життєвому шляху, не полишають навіть біля труни. Вони складають спадок предків, в якому зібране все розумове багатство і в якому коріняться всі національні особливості нащадків. Серед такої спадщини окремо виділяються вірування в перетворення, в перевертництво, які відображені не тільки в казках про перевтілення героїв, але і в сучасних переказах про відьом та вовкулаків.

Тимчасово полишаючи оповідь про відьом, сутність яких описуватиметься в окремому розділі, докладніше зупинюся на не менш поширених в народі розповідях про вовкулаків. Готуючи матеріали для написання даного розділу, я зрозуміла, що з відомих фактів та розповідей важко вивести певне уявлення про цих перевертнів, риси яких цінителі та збирачі народних повір(їв змішують інколи з деякими рисами, притаманними упирям чи вампірам. Спираючись на матеріали усної народної творчості, етнографічні нариси та інші опрацьовані матеріали, переді мною постала необхідність з(ясування походження, витоків повір(я про цих персонажів . Звідки ж взагалі з(явились повір(я про вовкулаків та хто це такі? З найдавніших часів людина ділила навколишній світ на дві нерівні частини: Своє та Чуже. Своє - це своя сім(я, своє плем(я, свій рід, своя територія, знайома та обжита. Чуже - це дикий, ворожо налаштований світ, що оточує Своє, і завжди несе загрозу та небезпеку, виштовхуючи людину із звичного середовища проживання. І посланцем з того, інакшого, світу, людина вбачає його споконвічного жителя - дику тварину, або покійника (тобто того, хто відійшов з цього, свого, світу, на той, чужий). Уявлення про Своє та Чуже, можливо, найдревніше для людства, і служить воно джерелом забобонів, одне з яких – віра в перевертнів-вовкулаків. Синонімом слова “вовкулак” є “вурдалак”, особливістю якого є можливість точно вказати дату виникнення - 1835 рік. Саме тоді був написаний, а тоді і надрукований відомий вірш О.С. Пушкіна з циклу “Песни западных славян”: Трусоват был Ваня бедный: Раз осеннею порой Весь в поту, от страха бледный, Чрез кладбище шёл домой. Бедный Ваня еле дышит, Спотыкаясь, чуть бредёт По могилам; вдруг он слышит, Кто-то кость, ворча, грызёт. Ваня стал; шагнуть не может. Боже, думает бедняк ,- Это, верно, кости гложет Красногубый вурдалак! Горе! Малый я не сильный! Съест упырь меня совсем, Если сам земли могильной Я с молитвою не съем! Что же? Вместо вурдалака (Вы представьте Вани злость!) В темноте пред ним собака, На могиле гложет кость. До заголовка відсилає зноска “Вурдалак. Вудкоглак. Упир.” Іншими словами, це мрець, що встає з могил та смокче кров живих людей. Людина, яку вкусив упир, сама стає упирем, а врятувати від нього міг лише шматок землі, взятої з могили, який треба з(їсти. Проте всі ці відомості стосуються лише упиря, а з вурдалаком справи складніші. Дійсно, в міфології наших далеких предків існував персонаж із схожим ім(ям –“волколак”. Подібно до упиря, це був перевертень, який випивав всю кров з людини, котра сама ставала “волколаком”. Проте перетворювалась вона не в мерця, а у вовка, ім(я якого вимовлялось по-різному - “вулколак”, “вурколак”. Цікаво, що ці варіації згадує і персонаж драми О.В.Сухово-Кобиліна “Смерть Тарелкина” Расплюєв. Розповідаючи про страшне чудовисько, яке п(є кров петербуржців, Расплюєв з жахом каже: “Вурдалак, вудкоглак, упир”. Тому, можливо, О.С.Пушкін, нечітко почувши вимовлене ім(я вовкулака, відтворив його як вурдалака. Замінивши його, він ототожнив вовкулака з упирем. Обидва чудовиська дійсно мають спільні риси: обидва – перевертні, що харчуються кров(ю, прибульці із ворожого світу, які затягують в той світ своїх жертв.

Новая мощная волна наступательного порыва всколыхнула советских воинов. Важным средством мобилизации воинов на выполнение боевых задач явилось обращение Военного совета 3-й гвардейской танковой армии ко всему личному составу, в котором, в частности, говорилось: "Спеши, воин! Ты слышишь стоны измученного украинского народа, стонущего под немецким игом. Он с надеждой смотрит на восток и ждет тебя. Пусть тебя на крыльях несет любовь к Родине, пусть неугасимым пламенем в твоем сердце горит огонь священной ненависти к врагу. Вперед, на запад, гвардейцы!"{45} С сознанием высокого долга перед Родиной гвардейцы-танкисты в весьма ограниченные сроки завершили подготовку к наступлению и в ночь на 20 сентября 1943 года приступили к выполнению боевой задачи. Боевые действия 3-й гвардейской танковой армии развернулись в полосе наступления центральной группировки фронта - 40-й и 47-й армий. 27-я армия генерал-лейтенанта С. Г. Трофименко была выведена во второй эшелон. На правом фланге фронта, в направлении Киева, наступала 38-я армия; на левом войска 52-й, 4-й гвардейской и 6-й гвардейской армий обходили полтавскую группировку противника с севера

1. Объединение русских и украинских народов, Богдан Хмельницкий

2. Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

3. Обычаи украинского народа

4. Освободительная война украинского народа 1648–1654 годов

5. Европейский Союз и проблема признания голодомора 1932-1933гг. геноцидом украинского народа

6. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)
7. Народы Европейской части РФ (Доклад)
8. Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

9. «Українська демонологія та її персонажі»

10. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука

11. Украинское барокко

12. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

13. Обитатели подводного мира (Доклад)

14. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

15. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

16. Народное хозяйство Украины

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

17. Особенности озёр России (Доклад)

18. Билеты по географии Украины за 11 класс

19. Греция (Доклад)

20. Коста-Рика (Доклад)

21. Озеро Байкал (Доклад)

22. Реки России (Доклад)
23. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)
24. Таиланд (Доклад)

25. Транспортная система Украины

26. Флора и фауна Украины

27. Экономическое развитие Западносибирского региона (Доклад)

28. Визитная карточка Украины

29. Народ Германии

30. Социально-экономическое развитие современной Украины

31. Бюджет Украины на 1997 г.

32. Государственное регулирование доходов населения на Украине

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

33. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

34. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

35. Принцип налогообложения /Украина/

36. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

37. Финансы /Украина/

38. Адвокатура Украины
39. Аренда /Украина/
40. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

41. Мусульманское право (Доклад)

42. Ответы на билеты по истории Украины

43. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

44. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

45. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

46. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

47. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

48. Украина во время Второй Мировой Войны

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Бюджетный процесс в Украине

50. Конституционное право Украины как отрасль права

51. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

52. Принципы и формы налогообложения на Украине

53. Уголовный закон Украины

54. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
55. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)
56. Охрана труда (лекции, Украина)

57. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

58. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

59. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

60. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

61. Современная законодательная база Украины в области страхования

62. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

63. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

64. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

65. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

66. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

67. Приватизация и аренда на Украине

68. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

69. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

70. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине
71. Типы государства (Доклад)
72. Семейное право (Доклад)

73. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

74. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

75. Охрана труда (лекции, Украина)

76. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

77. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

78. Искусство арабских народов

79. Народ - Эллины

80. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. История башкирского народа в преданиях и легендах

82. Менталитет русского народа через призму русской литературы 19-го века

83. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

84. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

85. Александр Трифонович Твардовский (Доклад)

86. Народ-труженик в творчестве Н.А. Некрасова
87. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, дискуссия)
88. Украинская драматургия

89. Человек из народа и его духовный мир в стихотворении «Дедушка Мазай и Зайцы»

90. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

91. Демокрит (Доклад)

92. Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

93. Народ - творец победы ВОВ

94. История Украины

95. История СССР и Украины в 1953 - 1964 гг.

96. Война 1812 года в истории народов России

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

97. Основные этапы создания государства на Украине

98. Освободительный характер войны 1812г. Мужество и героизм русского народа

99. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.