Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ &quo ;Алчевський металургійний комбінат&quo ; Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК» Загальні положення Мета і предмет діяльності підприємства 1.3 Характеристика господарської діяльності РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» 2.1 Аналіз чисельності персоналу ВАТ «АМК» 2.2 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів ВАТ «АМК» РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» РОЗДІЛ 4.ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВ-НІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «АМК» 5.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства 5.2 Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві 5.3 Характеристика ринків збуту металопродукції РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАКТИКУ ЗЕД ВАТ «АМК» ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем. У період комплексної практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Метою комплексної практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, перш за все, з дисциплін, які вивчаються у 9-му семестрі; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці у сфері їх майбутньої професії: виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. У процесі проходження практик студент повинен навчитися вирішувати типові завдання, які притаманні видам діяльності відповідно до посад, що може обіймати випускник вищого навчального закладу – менеджер-економіст. Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство &quo ;Алчевський металургійний комбінат&quo ;. Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в буд Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України. ВАТ &quo ;АМК&quo ; є підприємством із повним металургійним циклом, основними видами продукції, що виробляє підприємство є: чавун переробний, товстолистовий прокат, сортовий прокат,фасонний прокат, тонколистовий прокат товщиною 2-3 мм. вуглецевих марок сталi, гнутi профілі, профілі листові гофрировані, заготівля для перекату (сляби). Другорядною продукцією комбінату є виробництво гранульованого шлаку в цеху переробки шлаку, товарів народного вжитку в цеху товарів народного вжитку.

У 2003 році на комбінаті був проведений аудит Системи менеджменту якості, проведений аудиторами UV-CER ( UV Rhei la d Group), o результатам якого комбінату був виданий сертифікат відповідності по DI E ISO 9001:2000 р. Висока якість вироблюваної прокатної продукції дозволяє комбінату отримувати сертифікати схвалення на виробництво продукції по вимогах національних норм і правил країн споживачів. Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що регламентується зарубіжними стандартами рівень якості продукції, що випускається, повністю відповідає їх вимогам. Продукція атестована міжнародними суспільствами по сертифікації. Комбінат має 9 міжнародних сертифікатів схвалення на виробництво товстолистового, фасонного і сортового прокату. ВАТ Алчевський металургійний комбінат - одне із старих підприємств південного сходу України. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 30 країн світу. Продукція Алчевського комбінату постійно експортується на міжнародних ярмарках і виставках в Німеччині, Китаї, Англії і інших країнах. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК» Загальні положення Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України. Таблиця 1.1 - Основні відомості Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство &quo ;Алчевський металургiйний комбiнат&quo ; Скорочене найменування ВАТ &quo ;АМК&quo ; Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Код за ЄДРПОУ 05441447 Код території за КОАТУУ 4411200000 Територія (область) Луганська область Район д/в Поштовий індекс 94202 Населений пункт м. Алчевськ Вулиця, будинок Шмiдта, 4 Міжміський код та телефон (06442) 7-33-01 Факс 7-33-76 WWW-адреса www.amk.lg.ua Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України. Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат» - одне з найбільших підприємств України, яке продовжує оновлюватися і в своєму складі має такі основні цехи: агломераційний, доменний, мартенівський, ЦНРС, обжимний, товстолистовий №1, товстолистовий №2, сортопрокатний; цехи механічної, енергетичної і транспортної служб; допоміжні цехи; центральна лабораторія комбінату, лабораторія автоматизації і механізації виробництва, обчислювальний центр. Мета і предмет діяльності підприємства Мети і предмет діяльності ОАО «АМК» визначені в Статуті підприємства. Метою діяльності суспільства згідно із Статутом є здобуття прибули за рахунок виробничої і підприємницької діяльності. Предметом діяльності суспільства є: - виробництво металопродукції; - виробництво будівельних матеріалів, щебеню, граншлака; - виробництво і переробка сільгосппродукції; - виробництво товарів народного вжитку; - будівництво житла і інших об'єктів соціально - культурного побуту; - здійснення зовнішньоекономічної діяльності; - комерційна, посередницька, торгівельна і інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством; - автомобільні перевезення людей і вантажів; - телерадіомовлення; - надання побутових послуг населенню; - задоволення соціальних інтересів працівників міста.

Суспільство здійснює і інші види діяльності, які не заборонені законодавством України. ВАТ «АМК» є юридичною особою з дня його державної реєстрації, яка здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України і Статуту підприємства. Майно Алчевського металургійного комбінату складається з основних засобів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображує в балансі підприємства. Комбінат має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках, фірмову марку і торгівельний знак, які затверджуються правлінням підприємства і реєструються в Торговельно-промисловій палаті, друк зі своєю назвою. Також підприємство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, поручення, комісії і інші угоди, які не суперечать чинному законодавству; набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в арбітражному і третейському суді. ВАТ «АМК» має право у встановленому чинним законодавством порядку: - випускати коштовні папери; - засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності; - створювати на території України і за її межами свої філії і представництва, а також дочірні підприємства; - здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству. Створені Алчевським металургійним комбінатом дочірні підприємства, філії й представництва можуть наділятися основними засобами й обіговими коштами, які належать комбінату, Керівництво їх діяльності проводиться особами, які призначаються Правлінням підприємства. Характеристика господарської діяльності Структура управління ВАТ «АМК» є лінійно - функціональною. Лінійно - функціональна структура (штабне управління) є комбінацією лінійної структури з системою виділення певних функцій. При лінійних керівниках створюються спеціальні підрозділи (штаби), які допомагають лінійному керівникові у виконанні окремих функцій управління. Переваги: - можливість отримати високу міру професійної спеціалізації співробітників; - точно визначити місця і необхідні ресурси (особливо кадрів); - сприяє стандартизації, формалізації і програмуванню процесу. Недоліки: - утрудняє горизонтальне узгодження; - насилу реагує на зміну На чолі підприємства знаходиться генеральний директор, якому підкоряються помічник генерального директора за технологією, головний інженер, головний бухгалтер і 9 заступників Додаток А: 1)заступник генерального директора за якістю; 2)заступник генерального директора по соціальних питаннях; 3)заступник генерального директора по зовнішньоекономічних зв'язках і постачаннях; 4)заступник генерального директора по економіці; 5)заступник генерального директора по виробництву; 6)заступник генерального директора по залізничному транспорту; 7)заступник генерального директора по охороні праці і довкілля; 8)заступник генерального директора по економічній безпеці; 9)заступник генерального директора по комерційних питаннях. Основними постачальниками сировини на підприємство є українські ГОКи, підконтрольні корпорації «Метінвест» (48,8% загальній потребі в сировині), крім того постачання здійснюються з країн СНД і Бразилії (51,2% об'єму сукупної потреби).

Мудр ключ, вчн ключ, щастя ключ В неб кують, в сонц кують, в серц кують! Нжне дитя, тихе дитя, дивне дитя Йде до води, йде до струмка, йде до ключа Миле дитя, рдне дитя, вчне дитя Мати стрча, ранок стрча, Сонце стрча! Зустрч одинадцята Спва Василь Литвин: Чи у тиш, чи пд ураганом, Пд дощами, пд промнням зр В серц радсть з'явиться неждано, То мй добрий всник ти йому повр! У пустел чи пд громи бою Я нечутно поруч тебе йду Щит блакитний вчно над тобою, Будь спокйний, брате, я не пдведу. А захочеш глянути у оч Побратиму з Краю Тани Подивись на зор опвноч, ¶ послухай тихий голос далини Олесь Бердник: Добрий вечр! Сьогодн передостанн заняття нашо Школи Зоряних Першопрохдцв,  сьогодн ми визначимо нашу подальшу стратегю. Сучасне людство ма два шляхи: осягнути новий ступнь буття, або ж знову вдбувати мльйоннолтн проходження в новй еволюц. Кожен з нас повинен жорстоко  безжально проаналзувати самого себе. У цьому суть сталкнгу, у цьому суть Людини, яка виршила бути першопрохдцем, пташкою, що прокльову шкаралупу, аби вийти назовн

1. Методи і стилі керівництва

2. Організації (органи) господарського керівництва

3. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

4. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

5. Лідерство та керівництво в організації

6. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників
7. Стилі керівництва в навчальних закладах
8. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

9. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

10. Характеристика діяльності агломераційного цеху

11. Енергозбереження на об’єктах гірничо-металургійного комплексу

12. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

13. Сравнительная характеристика методов обработки воротника в мужском пальто

14. Проблемы выявления дефектов и характеристики методов неразрушающего контроля

15. Характеристика методов психологического исследования

16. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

18. Некоторые методы определения характеристик деформируемо-сти и прочности грунтов

19. Разработка методов исследования характеристик генетического алгоритма распределе-ния цепей по слоям в МСМ

20. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

21. Классификация и характеристика видов, методов и средств защиты информации

22. Метод сентиментализма в "Бедной Лизе" Карамзина. Характеристика оды "Фелица" Державина
23. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки
24. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

25. Метод моментных наблюдений. Виды норм труда и их характеристики

26. Эвристические методы, их общая характеристика

27. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

28. Характеристика электрофизикохимических ТП. Электроэрозионные методы обработки

29. Характеристика засобів і методів психологічної дії

30. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

31. Ионизирующие излучения, их характеристики и методы измерений

32. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

33. Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку

34. Метод конечных элементов

35. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

36. Характеристика звезд

37. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

38. Методы исследования в цитологии
39. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
40. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

41. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

42. Редкие растения, краткая характеристика

43. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

44. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

45. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

46. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

47. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

48. Общая характеристика степной зоны

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

49. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

50. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

51. Характеристика Австралии

52. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

53. Экономико-географическая характеристика Московского региона

54. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
55. Экономико-географическая характеристика Японии
56. Комплексная характеристика Бразилии

57. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

58. Общая характеристика Туниса

59. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

60. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

61. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

62. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

63. Экономико-географическая характеристика Канады

64. Экономическая характеристика Таджикистана

Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

65. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

66. Характеристика природного комплекса Черного моря

67. Характеристика Франции

68. Социально-экономическая характеристика Болгарии

69. Гамма – каротаж. Физические основы метода

70. Метод Бокового каротажа
71. Методы выделения мономинеральных фракций
72. Виды и характеристика федеральных налогов

73. Основні методи боротьби з інфляцією

74. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

75. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

76. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

77. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

78. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

79. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

80. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

81. Конституция США: Общая Характеристика

82. Характеристика источников Конституционного права

83. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

84. Характеристика Конституции Франции

85. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

86. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву
87. Политический режим как сущностная характеристика государства
88. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

89. Характеристика Чикаго

90. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

91. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

92. Эффективные методы изучения иностранных языков

93. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

94. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

95. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

96. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

97. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

98. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

99. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

100. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.