Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративно-правові норми

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ 1. Адміністративно-правові норми 2. Види адміністративно-правових норм 3. Поняття про гіпотезу, диспозицію, санкцію 4. Виконання та застосування адміністративно-правових норм Висновок Література Вступ Адміністративно-правова норма являє собою різновид правових норм. Вона відображає сутність урегульованих нею суспільних відносин, є необхідним елементом конкретного адміністративно-правового акту (закону, указу Президента, постанови Кабінету Міністрів й ін.). Розглянемо її більш детальніше. 1. Поняття адміністративно-правових норм Адміністративно-правова норма - це правило поведінки, установлене державою (Верховною Радою України, органом виконавчої влади) з метою регулювання суспільних відносин у сфері державного керування. Норми адміністративного права визначають границі належного, припустимого й рекомендованого поводження людей, діяльності органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій і трудових колективів у сфері виконавчої влади. Норми адміністративного права встановлюють правовий режим взаємин суб'єктів державного керування й місцевого самоврядування, порядок здійснення організаційно-управлінської діяльності, визначають права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади й гарантії їхньої реалізації. Серед норм адміністративного права значне місце займають норми про відповідальність (адміністративної, дисциплінарної, матеріальної). Більша частина норм адміністративного права носить імперативний (приказний) характер, їхня реалізація підкріплюється можливістю застосування примусової чинності держави. 2. Види адміністративно-правових норм Існують різні види адміністративно-правових норм. За формою вираження (прояву) адміністративно-правові норми діляться на заборонні, зобов'язуючі, уповнуважуючі, що стимулюють (заохочувальні), рекомендаційні. З погляду положення учасників правовідносин (адресатів приписань) розрізняють норми, які встановлюють і визначають: порядок взаємодії державних і недержавних органів; права й обов'язки громадян у сфері державного керування; правове положення державних службовців; правове положення підприємств, установ, організацій; взаємні права й обов'язки суб'єктів, які не підлеглі один одному (наприклад, ст. 8 Закону України від 25 березня 1992 р. &quo ;Про Службу безпеки України&quo ; визначає відносини Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами і їхніми об'єднаннями). По змісту адміністративно-правові норми можна об'єднати в правові інститути, під якими розуміють сукупність правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини. Виходячи з викладеного, можна виділити групи адміністративно-правових норм: визначальний порядок утворення, завдання, функції, структуру, компетенцію органів виконавчої влади; визначальні основні положення про організацію й правове положення підприємств, установ й організацій; визначальні форми й методи здійснення виконавчої влади; закріпляючі права й обов'язки громадян й їхніх об'єднань у сфері виконавчої влади; регулюючі способи забезпечення законності в сфері виконавчої влади; різні правопорушення встановлюють, що відповідальність за, які не є злочинами; визначальні основні положення по керуванню господарською, соціально-культурною й адміністративно-політичною сферами й міжгалузевим керуванням.

Розподіл адміністративно-правових норм по змісту має велике значення для вивчення курсу адміністративного права, дає можливість групувати нормативний матеріал у певній послідовності. Адміністративно-правові норми можна підрозділити на види, обравши як критерій порядок їхньої дії в часі, просторі й по колу осіб. Відповідно до загального правила адміністративні норми вступають в чинність із моменту їхнього доведення до відомості виконавців. В окремих випадках вони набувають чинності в строк, зазначений у нормативному акті. Дія норм права розраховано, як правило, на невизначений час. Акт, що містить адміністративно-правові норми, не має зворотної чинності, а якщо будуть виключення, то про їхню наявність указується в самому акті. Дія адміністративно-правових норм у просторі пов'язане з положенням органа, що видав акт. Тому розрізняють норми, які діють на території України, і норми місцевого характеру, норми загального й галузевого характеру, а також норми локального характеру. По колу осіб адміністративно-правові норми діють із обліком того, поширюються встановлювані ними правила на всіх громадян або на окремі їхні групи (військовослужбовці й ін.). Залежно від порядку реалізації прав й обов'язків учасників адміністративно-правових відносин розрізняють: матеріальні норми; статутні норми, що визначають систему, компетенцію, права й обов'язки органів керування й посадових осіб; процесуальні норми, що визначають способи, порядок, процедури діяльності по реалізації прав й обов'язків (наприклад, норми, розміщені в ст. ст. 245-297 КУпАП і регулююче виробництво по відповідних справах). 3. Поняття про гіпотезу, диспозицію, санкцію Як і будь-яка інша норма права, адміністративно-правова норма складається з гіпотези, диспозиції й санкції. Найбільше чітко виражається диспозиція норми, оскільки в ній утримується правило належного поводження. Гіпотеза являє собою характеристику умов, при яких необхідно керуватися вимогами даної норми. Вона найчастіше повністю не формулюється. Це порозумівається тим, що більшість адміністративно-правових норм регламентують діяльність органів виконавчої влади і їхніх вимог реалізуються в процесі діяльності цих органів. Щодо інших сторін управлінських відносин гіпотеза може бути сформульована. Деякі особливості мають санкції адміністративно-правових норм. По-перше, ці норми, як правило, не містять конкретної санкції, оскільки вони адресовані сторонам, організаційно підлеглим суб'єктові керування. Порушення вимог норм у таких випадках передбачає дисциплінарну відповідальність. По-друге, як правило, що відповідають санкції встановлюються за порушення всієї сукупності адміністративно-правових норм, сформульованих в одному акті. По-третє, санкція адміністративно-правової норми, як правило, виражена у вигляді відповідних мір адміністративної відповідальності. Адміністративно-правова норма не тотожна змісту статті або параграфу того або іншого акту. Специфіка адміністративно-правової норми полягає в тому, що санкція (як у деяких випадках і гіпотеза) не завжди виражена безпосередньо в змісті того акту, у який включена дана норма, - досить часто вона передбачається іншим актом.

4. Виконання та застосування адміністративно-правових норм Адміністративно-правові норми реалізуються різними способами. Виконання таких норм полягає в тому, що той або інший суб'єкт дотримується приписань, що втримуються в нормах. Особи, до яких ці вимоги адресовані, здійснюють передбачені цією нормою дії або втримуються від здійснення заборонених нею дій. Таким чином, виконання адміністративно-правової норми залежить від поводження конкретних осіб. Наприклад, громадянин, що досяг 16-літнього віку, зобов'язаний мати паспорт. Наявність паспорта й буде виконанням з боку цього громадянина вимог відповідної адміністративно-правової норми. Застосування адміністративно-правових норм складається в прийнятті індивідуального юридичного акту по конкретній справі. Дані норми реалізуються в процесі дозволу конкретної справи, пов'язаного зі здійсненням виконавчо-розпорядницької діяльності. Застосування адміністративно-правових норм не представляє обов'язки всіх сторін управлінських відносин, воно стосується компетенції спеціально уповноважених на те органів керування й посадових осіб. Деякі адміністративно-правові норми відповідно до діючого законодавства можуть застосовуватися в судовому порядку (наприклад, при розгляді судами скарги на постанову адміністративної комісії про накладення штрафу або прийняття суддею рішення про залучення до адміністративної відповідальності). Це свідчить про те, що для застосування адміністративно-правових норм необхідні повноваження юридично владного характеру. Висновок Таким чином, реалізація адміністративно-правових норм створює необхідні умови для зміцнення режиму законності в сфері державного керування, виникнення адміністративно-правових відносин, їхньої зміни або припинення. Адміністративно-правові відносини є юридичним результатом регулюючого впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Разом з тим такі норми регулюють переважно управлінські суспільні відносини, тобто відносини, які виникаючі в сфері виконавчої й розпорядницької діяльності органів виконавчої влади. Література 1. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с 2. Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов. М.1996. 3.Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2001. 4. Коренев А. П., Богатое Д. Ф. Административное право: Альбом схем. М.: МЮИ МВД России, 1996. 5.Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібникГолосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Золотарьова Н.І., Київ, 2005 6. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник).Авер'янова В.Б. Автори, 1999.,

Безусловно, что использование этих общих положений, да к тому же и законодательно оформленных отдельным нормативным актом, будет значительно упрощать правовое регулирование различных видов имущественной ответственности. И не только процессы совершенствования и развития общественных отношений обусловливают применение норм в субсидиарном порядке, но и сам характер общественных отношений делает это неизбежным, поскольку общественные отношения взаимодействуют друг с другом различными сторонами, что вызывает их взаимопроникновение, перекрещивание и делает границы между ними условными, размытыми. Это свойство проявляется и в праве, вызывая, в частности, появление межотраслевых комплексных правовых институтов141. Проведенная кодификация в трудовом праве, связанная с принятием Положения о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, 13 июля 1976 г., не устранила (и не могла устранить) субсидиарное применение норм гражданского права. Также в институте возмещения работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, регулируемым соответствующими Правилами142 широко используются наряду с нормами трудового права нормы гражданско-правовые, регулирующие вопросы возмещения вреда

1. Адміністративно-правові методи

2. Адміністративне право України

3. Місце адміністративного права в правовій системі

4. Основи адміністративного права України

5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

6. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)
7. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
8. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

9. Толкование норм гражданского права

10. Применение норм права

11. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

12. Нормы права

13. Норма права

14. Нормы права

15. Структура нормы права

16. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

17. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

18. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

19. Норма права и система права. Правоотношения

20. Нормы права в системе нормативного регулирования

21. Толкование норм права

22. Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)
23. Право и иные социальные нормы
24. Толкование норм права

25. Право в системе социальных норм

26. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

27. Припинення адміністративних правопорушень

28. Статьи о состоянии разработки федеральных норм и правил в области использования атомной энергии

29. Норма права. Понятие, структура, виды

30. Реализация норм права

31. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

32. Толкование норм права.

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Общие понятия международного частного права. Применение коллизионных норм

34. История развития и становления норм и правил этикета в России

35. Адміністративна відповідальність

36. Адміністративна відповідальність в Україні

37. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

38. Адміністративна реформа в Україні
39. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
40. Адміністративний процес

41. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

42. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

43. Адмнистративно-правовые нормы в современном российском праве

44. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

45. Действие норм права

46. Елементи адміністративного позову

47. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

48. Коллизионные нормы в международном праве

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления

50. Модель адміністративного судочинства Австрії

51. Норма права

52. Норма права і стаття нормативно-правового акту

53. Нормы административного права

54. Нормы и источники административного права
55. Нормы иностранного права в нотариальном деле
56. Нормы морали и права

57. Нормы права

58. Нормы права

59. Нормы права

60. Нормы права. Виды и причины правонарушений

61. Нормы таможенного права: толкование, применение и действие

62. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

63. Підсудність адміністративних справ

64. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

65. Понятие, отличительные признаки и структура норм права

66. Понятие, структура и виды норм права

67. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

68. Право в системе социальных норм

69. Право в системе социальных норм

70. Право, джерела права та дія норм права ЄС
71. Применение норм иностранного семейного права и ограничения его применения
72. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

73. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

74. Реализация норм права

75. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

76. Социальная ценность норм права

77. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

78. Тлумачення норм права

79. Толкование норм права

80. Толкование норм права

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Функции норм права

82. Види адміністративних порушень митного законодавства

83. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

84. Адміністративні і економічні реформи Петра I

85. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

86. Адміністративний менеджмент
87. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
88. Нормы налогового права. Подоходный налог

89. Норми права та нормативні акти

90. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

91. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

92. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

93. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

94. Административное право

95. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

96. Административное право (шпаргалка)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

97. Государственное и административное право (Контрольная)

98. Проблемы избирательного права современной России

99. Административное право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.