Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст 1. Вступ 2. Електромагнітні імпульси у середовищі 2.1 Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною 2.2 Квантовій опис атомів і резонансна взаємодія з електромагнітним полем 2.3 «Площа» імпульсів і їх вплив на атом 3. Загальна характеристика явища фотонної луни та його експериментальне спостереження 3.1 Якісній розгляд. Аналогія зі спіновою луною 3.2 Експеріментальне дослідження явища 3.3 Місце фотонної луні серед інших явищ нелінійної оптики 4. Математичній апарат для опису фотонної луні Висновки Література 1. Вступ Мета роботи - розповісти про клас нестаціонарних фізичних явищ - ефекти ехо-камера, з яких фотонна ехо-камера - одне з найбільш яскравих і таких, що володіють чудовими перспективами практичного вживання. Знаходячись в горах, лісі або просто величезному залі, ми чуємо ехо-камеру - віддзеркалення голосно виголошених звуків з деякою затримкою в часі. Ехо-камера пояснюється віддзеркаленням звукових хвиль від перешкод - схилів гір, узлісь лісу, стенів будинків. Це явище відоме людині з незапам'ятних часів. Само назва &quo ;ехо-камера&quo ; означає ім'я німфи, яка перетворилася на тінь в покарання за свою балакучість (по одній з легенд) так, що вона могла повторювати лише кінці слів. Тоді людині явище ехо-камера здавалася таємничою. Людина одушевляла довколишню природу. Сьогодні ми б сказали, що людина неживу природу наділяла властивостями штучного інтелекту: вона запам'ятовувала сказану людиною словесну фразу і відтворювала її через деякий час, тобто володіла пам'яттю і властивостями обробки інформації. Вже давно явище ехо-камера широко використовується в технології, наприклад при вимірі глибини ехолотом, а в нашому XX столітті - в радіолокації. Ті явища, які сьогодні включають в назву термін &quo ;ехо-камера&quo ;, мають абсолютно іншу фізичну природу. Такі явищ дуже багато: ехо-камера спину, фотонна ехо-камера, циклотронна ехо-камера, плазмова ехо-камера, електроакустична ехо-камера, осциляторна ехо-камера, поляризаційна ехо-камера і ін. У всіх цих явищах ми маємо справу з рухом (в основному що коливає або обертальним) великого числа більш менш незалежних елементів: механічних або магнітних моментів ядер, дипольних моментів атомів або молекул, пружними коливаннями малих часток або фероелектричних і феромагнітних доменів і так далі Всім цим явищам властиво така властивість, як когерентність і звернення в часі. Під зверненням часу слід розуміти такий процес, який повторює послідовність подій деякого руху в зворотному по ходу часу порядку. У свою чергу, поняття когерентності широко використовується в науці в різному контексті. Само слово &quo ;когерентність&quo ; означає узгодженість. У загальній фізиці під когерентністю слід розуміти рух декількох осциляторів (коливань) з постійною в часі різницею фаз. У оптиці для опису явища інтерференції світлових променів існує точніше визначення, засноване на використанні властивостей кореляційних функцій джерел випромінювань. У побутовому сенсі рух регулярний, синхронізоване для великого числа учасників процесу можна вважати когерентним, тоді як їх випадковий, незалежний один від одного хаотичний рух буде некогерентним.

На цьому далі зупинимося детально, але спочатку розглянемо просту наочну модель на побутовому, добре відомому прикладі для розуміння конкретних нестаціонарних ефектів типа ехо-камери. 2. Електромагнітні імпульси у середовищі 2.1 Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною Електромагнітна взаємодія — одна з чотирьох фундаментальних взаємодій. Електромагнітна взаємодія існує між частками, що володіють електричним зарядом. З сучасної точки зору електромагнітна взаємодія між зарядженими частками здійснюється не прямо, а лише за допомогою електромагнітного поля. З точки зору квантової теорії поля електромагнітна взаємодія переноситься безмасовим бозоном — фотоном (часткою, яку можна представити як квантове збудження електромагнітного поля). Сам фотон електричним зарядом не володіє, а значить не може безпосередньо взаємодіяти з іншими фотонами. З фундаментальних часток в електромагнітній взаємодії беруть участь ті, що також мають електричний заряд частки: кварки, електрон, мюон і тау-частка (з ферміонів), а також заряжені калібрувальні бозони. Електромагнітна взаємодія відрізняється від слабкої і сильної взаємодії своїм дальнодіючим характером — сила взаємодії між двома зарядами спадає лише як друга міра відстані. По такому ж закону спадає з відстанню гравітаційна взаємодія. Електромагнітна взаємодія заряджених часток набагато сильніше гравітаційного, і єдина причина, по якій електромагнітна взаємодія не виявляється з великою силою на космічних масштабах, — електрична нейтральність матерії, тобто наявність в кожній області Вселеної з високою мірою точності рівних кількостей позитивних і негативних зарядів. У класичних (неквантових) рамках електромагнітна взаємодія описується класичною електродинамікою. Коротке зведення основних формул класичної електродинаміки На провідник із струмом, поміщений в магнітне поле, діє сила Ампера: На заряджену частку, рухому в магнітному полі, діє сила Лоренца: У тому числі електромагнітна взаємодія і між електрично нейтральними в цілому частками (тобто, коли їх сумарний заряд нуль), але складові частини яких володіють зарядами, так що взаємодія не зводиться до нуля, хоча і швидко убуває з відстанню. Наприклад, нейтрон — нейтральна частка, проте він містить в своєму складі заряджені кварки і тому бере участь в електромагнітній взаємодії (зокрема, володіє ненульовим магнітним моментом). Розділ квантової теорії поля, що описує електромагнітну взаємодію носить назву квантової електродинаміки. Це зразковий, найдобріше розроблений і такий, що піддається розрахунку розділ квантової теорії поля, і взагалі одна з найбільш успішних і точних - в сенсі експериментального підтвердження - галузей теоретичної фізики. Слабка взаємодія швидко убуває із-за масивності його переносника - векторного W або Z бозона. Сильна взаємодія між кварками спадає з відстанню ще набагато повільніше, а точніше, судячи з усього, його сила взагалі з відстанню не спадає; проте всі відомі частки, спостережувані у вільному стані, нейтральні відносно &quo ;сильного заряду&quo ; - кольори - оскільки або зовсім не містять кварків, або включають декілька кварків, сума кольорів яких нуль, тому в основному полі сильної взаємодії - глюонне поле - зосереджено між &quo ;кольоровими&quo ; кварками - усередині складеної частки, а його &quo ;залишкова частина&quo ;, що поширюється зовні, - дуже мала і швидко спадає.

2.2 Квантовій опис атомів і резонансна взаємодія з електромагнітним полемо У класичній електродинаміці взаємодія між зарядами здійснюється через поле: заряд породжує поле і це поле діє на інші заряди. У квантовій теорії взаємодія поля і заряду виглядає як випускання і поглинання зарядом квантів Поля — фотонів. Взаємодія ж між зарядами, наприклад між двома електронами в Квантова теорія поля є результатом їх обміну фотонами: кожен з електронів випускає фотони (кванти електромагнітного поля, що переносить взаємодію), які потім поглинаються ін. електроном. Це справедливо і для ін. фізичних полів: взаємодія в Квантова теорія поля— результат обміну квантами поля. У цій досить наочній картині взаємодії є, проте, момент, що потребує додаткового аналізу. Поки взаємодія не почалася, кожна з часток є вільною, а вільна частка не може ні випускати, ні поглинати квантів. Дійсно, розглянемо вільну нерухому частку (якщо частка рівномірно рухається, завжди можна перейти до такої інерціальної системи відліку, в якій вона покоїться). Запасу кінетичної енергії в такої частки немає, потенційною — випромінювання енергетично неможливе. Аби вирішити цей парадокс, потрібно врахувати, що дані частки є квантовими об'єктами і що для них істотні незрозумілостей співвідношення. Ці співвідношення зв'язують невизначеності координати частки (Dх) і її імпульсу (Dр): (1.1) Є і друге співвідношення — для незрозумілостей енергії DE і специфічного часу D даного фізичного процесу (тобто часу, протягом якого процес протікає): . (1.2) Якщо розглядається взаємодія між частками за допомогою обміну квантами поля (це поле часто називається проміжним), то за D природно прийняти тривалість такого акту обміну. Питання про можливість випускання кванта вільною часткою відпадає: енергія частки, згідно (10), не є точно визначеною; за наявності ж квантового розкиду енергій DE закони збереження енергії і імпульсу не перешкоджають більш ні випусканню, ні поглинанню квантів, що переносять взаємодію, якщо лише ці кванти мають енергію ~ DE і існують протягом проміжку часу. Проведені міркування не лише усувають вказаний вище парадокс, але і дозволяють отримати важливі фізичні виводи. Розглянемо взаємодію часток в ядрах атомів. Ядра складаються з нуклонів, тобто протонів і нейтронів. Експериментально встановлено, що поза межами ядра, тобто на відстанях, великих приблизно 10–12 см, взаємодія невідчутно, хоча в межах ядра воно свідомо велике. Це дозволяє стверджувати, що радіус дії ядерних сил має порядок L ~ 10–12 см.Саме такий дорога пролітають, отже, кванти, що переносять взаємодію між нуклонами в атомних ядрах. Час перебування квантів &quo ;в дорозі&quo ;, навіть якщо прийняти, що вони рухаються з максимально можливою швидкістю (із швидкістю світла з), не може бути менше, ніж D . Згідно попередньому, квантовий розкид енергії DE взаємодіючих нуклонів виходить рівним DE ~. В межах цього розкиду і повинна лежати енергія кванта — переносника взаємодії. Енергія кожної частки маси m складається з її енергії спокою, рівною mc2,и кінетичної енергії, зростаючої у міру збільшення імпульсу частки.

И нужен мне для этого сущий пустяк то, о чем писать. А вот вам фиг (ЗАЧЕРКНУТО) не тут-то было! Нету в Москве, ни в продаже, ни за так, ни бочком, ни на спинке, ни одного из тех девайсов, которые я собирался взять и не отдавать оттестировать в хвост и гриву. Устав обзванивать дилеров, брокеров, реселлеров и дистрибьюторов в надежде расстаться с кровными долларами (ЗАЧЕРКНУТО) [Вырезано цензурой] рублями в обозримой временной перспективе («вы нам позвоните где-нибудь в конце июня». Ну да, конечно,P деньги-то мне карман жгут прямо сейчас!), я отложил беспроводную мечту в долгий ящик, взамен достав оттуда иную, уже изрядно подзапылившуюся, но не утратившую своей актуальности. Мечту об Идеальном Пленочном Сканере. Желание побороть домашний архив фотопленок возникло у меня очень, очень давно, задолго до появления первой цифровой камеры. На цифру я начал снимать году так в двухтысячном, поначалу внаглую пользуясь служебным положением: цифровые фотики тогда появлялись как грибы после дождя, и от желающих дать железку на тестирование просто отбою не было,P так, помнится, на MacWorld Expo 2001 в Сан-Франциско я ехал аж с двумя цифровиками от конкурирующих фирм

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

3. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

4. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

5. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

6. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
7. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
8. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

9. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

10. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

11. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

12. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

13. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

14. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

15. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні

16. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

18. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

19. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

20. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

21. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

22. Психрофільні мікроорганізми та їх використання
23. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції
24. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

25. Контроль та ревізія використання основних засобів

26. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

27. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

28. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

29. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

30. Правове регулювання охорони та використання надр

31. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

32. Деякі формати мультимедіа. Використання шейдерів та фракталів

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. Характеристика та використання систем відеоспостереження

34. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

35. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

36. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

37. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

38. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину
39. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз
40. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

41. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

42. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

43. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

44. Використання проективних методик у діяльності практичного психолога

45. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

46. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

47. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

48. Надпровідність та її використання в техніці

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

49. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

50. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

51. Розробка та використання механізму факторингових операцій

52. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

53. Принципи одержання та використання алкінів

54. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки
55. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
56. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

57. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

58. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

59. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

60. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

61. Полная история танков мира

62. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

63. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

64. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

65. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

66. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

69. Цивільний та арбітражний процес

70. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
71. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
72. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

73. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

74. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

75. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

76. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

77. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

78. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

79. Зарубежные статистические пакеты: возможности, недостатки, перспективы развития

80. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

81. Перспективы цифрового видео

82. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

83. АРМ и перспективы его развития

84. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

85. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

86. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
87. Копчение и коптильные камеры
88. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

89. Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

90. Состояние и перспективы использования ветроэнергетики

91. Ветроэнергетика. Перспективы использования в Республике Беларусь

92. Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

93. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

94. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

95. Цветная стереотелевизионная камера

96. Сравнение таинства крещения в исторической перспективе

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

97. Рапс, выращивание и перспективы в РБ

98. Компьютерное моделирование в курсе "Электричество и Магнетизм" (WinWord, ТХТ, ЕХЕ)

99. Атомная энергетика. Использование и перспективы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.