Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Ринок цінних паперів України

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ К У Р С О В А Р О Б О Т А з політичної економії на тему: “Ринок цінних паперів України” Роботу написала: студентка 4-го курсу, I групи, Кононенко С.Д. Роботу перевірила:доцент Ткаченко О.В.2002 рік Наведена робота складається з трьох розділів, до її складу входять: 10 додатків, 1 графік, а також 1 діаграма, окрім того в роботі представлено 15 таблиць, 1 малюнок та 3 схеми. Основні поняття теми: АКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ, КАЗНАЧЕЙСЬКЕ 3ОБОВ&quo ;ЯЗАННЯ ВЕКСЕЛЬ, ОЩАДНИЙ СЕРТИФІКАТ, ФОНДОВА БІРЖА, РИЗИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, НОРМА ПРИБУТКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Метою даного проекту є висвітлення основних питань функціонування ринку цінних паперів на Україні. В роботі досліджується методика обліку та аналізу операцій з цінними паперами на Україні, яка порівнюється із закордонними зразками. Матеріали наведеної роботи могли б мати практичне значення на підприємствах, які оперують з цінними паперами, тобто займаються випуском, купівлею-продажем цінних паперів. До таких підприємств можна віднести акціонерні товариства, державні підприємства та інші фірми та підприємства різних форм власності. Зміст. Вступ. РоздІл 1. Економічна сутність цінних паперів та їх роль в умовах ринкової економіки. 1.1. Основні характеристики допущених до обігу в Україні цінних паперів. 1.2. Поняття фондової біржі та проведення операцій на ній. РоздІл 2. Методологія обліку цінних паперів на Україні. 2.1. Методологія обліку акцій. 2.2. Методика обліку облігацій власної емісії. 2.3. Методика обліку придбання ощадних сертифікатів. 2.4. Методика обліку векселів. 2.5. Порівняльний аналіз методики обліку цінних паперів на Україні з зарубіжними аналогами. 2.6. Автоматизація обліку операцій з цінними паперами в умовах АРМ бухгалтера РоздІл 3. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами. 3.1. Аналіз та оцінка норми прибутку цінних паперів. 3.2. Аналіз ризику цінних паперів. 3.3. Аналіз формування інвестиційного портфелю з багатьох акцій. 3.4 Перспективи розвитку аналізу операцій з цінними паперами на Україні. 3.5. Аналіз політики виплати дивідендів. ВИСНОВКИ. Додатки. Список літератури. ВСТУП. Становлення ринкових відносин, що на сучасному етапі виступає головним фактором стабілізації та піднесення економіки незалежної України, передбачає як першочерговий захід оздоровлення фінансової системи. Одним з шляхів досягнення цієї мети є створення ринку цінних паперів. Дійовий фондовий ринок виконує функції переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, визначення ефективності використання фінансових ресурсів в окремих секторах економіки, перебігу капіталу з однієї галузі в інші тощо. У такому плані формування та розвиток ринку цінних паперів являє собою об'єктивний процес. Наскільки успішно він буде здійснюватись, наскільки стабільно складатиметься інфраструктура фондового ринку, настільки можна сподіватися на розширення ринкових відносин взагалі, зростання виробництва, покращання добробуту народу. Нині первинний ринок капіталу лише складається. Та у процесі роздержавлення та приватизації він набуде чинності, постійно розширюючись та поглиблюючись.

Зрозуміло, що це потребує певного юридично-правового оформлення, відповідного методичного забезпечення, підготовки висококваліфікованих фахівців ринку цінних паперів. Не менш важливим є застосування передового досвіду країн з розвинутою ринковою економікою стосовно регулювання фінансового ринку. Оскільки обіг цінних паперів у країнах із соціально орієнтованою ринковою економікою має розвинуте правове регулювання. Так, наприклад, у США діють федеральні закони про цінні папери ще з 1933 року. У всіх штатах існує закон, який встановлює державний контроль за обігом цінних паперів, – він отримав назву &quo ; закон голубого неба &quo ; . І ним захищаються права власника від спекуляцій, коли покупцеві не пропонують ніякої реальної цінності. Окрім того держава створює спеціальні органи, які контролюють обіг цінних паперів. Якщо ж поглянути на стан справ в Україні, то стає зрозумілим, що вітчизняні інвестори, які б хотіли оперувати на ринку цінних паперів, не можуть цього зробити внаслідок недосконалості законодавчих нормативів, які регулюють фінансовий ринок. Оскільки права вітчизняного інвестора майже не захищені від обману. Дуже важливим є також питання обліку та аналізу операцій з цінними паперами. В сучасних умовах, коли в Україні проходять процеси приватизації та роздержавлення, які в свою чергу пов`язані з акціонуванням власності, нагальною стає проблема становлення ефективної методики обліку операцій з цінними паперами. Це має значення, як в масштабі всієї держави так і в масштабах кожного окремого підприємства, яке оперує з цінними паперами, оскільки методологія обліку повинна забезпечити єдину схему відображення господарських операції в обліку. 3 цим тісно пов’язана й необхідність ефективної методики аналізу економічної ефективності здійснених операцій з цінними паперами, яка передбачає чітку сиcтему розрахункових коефіцієнтів та показників. Отже метою даного дипломного проекту є розгляд, оцінка та аналіз діючої зараз на Україні системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу інвестицій в цінні папери, а також їх емісії. В роботі наводиться вітчизняна система бухгалтерського обліку цінних паперів, яка порівнюється з закордонними аналогами, розглядаються питання автоматизації обліку та функціонування АРМ бухгалтера по цінним паперам. В роботі також розглянуто основні методики розрахунку та оцінки прибутковості фінансових інвестицій а також пов'язаного з їх здійсненням ризику. Також приведені основні показники аналізу ефективності функціонування, як цінних паперів власної емісії, так і придбаних цінних паперів. Наводяться приклади застосування найбільш поширених методик аналізу. Бухгалтерський облік та аналіз операцій 3 цінними паперами проілюстровано на прикладі ЗАТ &quo ;Сантехніка&quo ;. РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 1.1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПУЩЕНИХ ДО ОБІГУ В УКРАІНІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Цінні папери - є грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів: - акції, - облігації внутрішніх державних і місцевих позик, - облігації підприємств, - казначейські зобов'язання держави, - ощадні сертифікати, - приватизаційні чеки, - векселі. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника: іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законом, або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту ( передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи ). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами та установами, що випустили ці папери. Спадкоємництво цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного права України. Порядок обігу цінних паперів, випущених в Україні іншими державами і розміщених на території України, регулюється законом України &quo ;Про цінні папери та фондову біржу&quo ;, іншими активами законодавства України, а також договорами України з іншими державами. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦІЙ. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про власника, час придбання акцій, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів (форма №1). По акціях на пред'явника у книзі реєстрації зазначається їх загальна кількість. Привілейовані акції дають власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачене його статутом. Привілейовані акції можуть випускатись із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованим акціям провадиться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх можлива доплата до розміру дивідендів, сплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.

Однак, першого ж дня перебування в Москв М. Скрипник, його колеги зрозумли, що практичного доступу до надбань Украни вони надал не матимуть. Виникали проблеми  щодо дол банквських кредитних блетв, випущених свого часу Центральною Радою. Адже пдписаний РСФРР Брестський мир можна було витлумачити  таким чином, що використання згаданих цнних паперв у фнансових операцях РСФРР сприймалось би як опосередкована недружня акця щодо Украни, тобто як порушення взятих на себе Росю зобовязань. Тому уже 1 квтня 1918 року М. Скрипник власноручно написав три офцйних документа про необхднсть припинення здач цнностей, привезених з Катеринослава,  повернення х, як  тих, що вже були прийнят Московською конторою держбанку, до Таганрога, в розпорядження Народного Секретарату Украни513. Тод ж було покладено початок нтенсивному листуванню записками з Й. Сталним, Г. Чичерним, Л. Караханом (член колег закордонних справ РСФРР), однак московськ урядов чиновники не хотли приймати представникв Украни, пд рзними приводами зволкали з розвязанням питань, як ставила укранська сторона514

1. Міжнародний ринок туристичних послуг України

2. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

3. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

4. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

5. Ринок цінних паперів

6. Ринок цінних паперів
7. Ринок цінних паперів
8. Ринок цінних паперів

9. Страховий ринок України

10. Фондовий ринок України

11. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

12. Правовий режим цінних паперів в Україні

13. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

14. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

15. Валютний ринок Украіни

16. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

18. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

19. Сучасний стан фондового ринку України

20. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

21. Ринок праці України

22. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
23. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
24. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

27. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Історія України

30. Історія соборності України

31. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

32. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Походження людини та її поява на території України

34. Історія держави та права України

35. Культура України в 30-х рока

36. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Податкова політика України
39. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
40. Загальна характеристика конституції України

41. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

42. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

43. Поняття, форма та функції Конституції України

44. Суверенітет України

45. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

46. Проект кримінального кодекса України

47. Бюджетна ситема України

48. Державний бюджет України і бюджетне право

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

49. Сбалансованість бюджета України

50. Фінансова система України

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

53. Машинобудування України

54. Бідність в України
55. Вплив російської кризи на економіку України
56. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

57. Особливості перехідної економіки України

58. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

59. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

60. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

61. Грошовий обіг України

62. Органи внутрішніх справ України

63. Грошові розрахунки в господарському обороті України

64. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

66. Інформаційна політика України

67. Конституційні засади виконавчої влади України

68. Судова система України

69. Грошова система України

70. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
71. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
72. Хімічна промисловість України

73. Чорна i кольорова металургія України

74. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

75. Законодавство України про військову службу

76. Діяльність уряду України в галузі екології

77. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

78. Легка промисловість України укр

79. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

80. Аграрне право України

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. М.О. Скрипник - видатний діяч України

82. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

83. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

84. Ліквідність банківської системи України

85. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

86. Національний банк України
87. Національний банк України та особливості його функціонування
88. Проблеми функціонування фінансових бірж України

89. Структура страхового законодавства України

90. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

91. Формування та розвиток банківської системи України

92. Банківська система України

93. Банківська система України та проблеми її реформування

94. Законодавча база України про охорону праці

95. Мохоподібні України

96. Чинники процесу антропогенезу на території України

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

97. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

98. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

99. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.