Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Педагогіка вищої школи як наука. Її історичний розвиток Особливості предмету та система категорій сучасної педагогіки вищої школи (ПВШ) Розмаїття методологічних течій в сучасній західній педагогіці вищої школи. Творчий синтез ідей в сучасній гуманістичній методології педагогіки вищої школи. Література 1.Педагогіка вищої школи як наука. Її історичний розвиток Педагогіка вищої школи – одна із складових педагогічної теорії. Педагогіка є наукою, яка розвивається на протязі століть. Вона формується як наука в ту добу, коли в суспільстві виникає комплекс обставин, що створюють підгрунття для її розвитку. Це: виникнення потреби в узагальненні та систематизації накопичених знань про досвід виховання та навчання поколінь; інституционалізація педагогічної діяльності. Створення соціально-педагогічних інститутів – це обўєктивний процес виникнення спеціальних установ, що призвані готовити молоді покоління до життя; формування соціального прошарку звільнених від фізичного труда працівників розумової праці – інтелігенції, до якої відносяться й педагоги. Поняття педагогіки є багатозначним. Воно етимологічно походить від давньогрецького paedagoga - наставник, від якого виникло латинське paedagoga us - виховання, навчання та paedagogus – вчитель, наставник. Сучасний зміст поняття &quo ;педагогіка&quo ; включає: будь-які види діяльності з навчання та виховання – стихійні та організовані, неінституціоналізовані та інституціоналізовані, індивідуальні та соціальні; всю систему буденних та наукових знань про виховання та навчання; комплекс наукових теорій, які охоплюють проблеми навчання та виховання. Перші теоретичні узагальнення досвіду виховної та навчальної діяльності належать філософам Стародавнього світу. Саме у теоретичних працях Сократа (469 – 399), Платона (427 – 347), Демокрита (460 – 370), Аристотеля (384 322) містяться впорядковані положення про процеси формування людини, визначення нею свого місця в суспільстві; засоби впливу на її поведінку та процеси навчання. В Стародавньому Римі перші педагогічні концепції висловлювались Марком Квінтіліаном(35 - 96 ). В добу феодалізму педагогічні ідеї розвивались в рамках теології. Доба Відродження дала ряд яскравих педагогів – гуманістів: Вітторіо да Фельтре ( 1378 – 1446), Франсуа Рабле (1483 - 1533). З гострою критикою церковного виховання, трактуванням ідей гуманістичного виховання, які наслідували кращим концепціям грецьких та римських педагогічних систем, виступав Еразм Роттердамський ( 1469 – 1536). Систематизоване оформлення педагогіки як наукової теорії пов’язують з ім’ям чеського педагога Яна Амоса Коменського ( 1592 – 1670 ). Його головну працю &quo ;Велика дидактика&quo ; вважають першою теоретичною роботою з педагогіки, де визначені роль освіти, зміст, методи, форми навчання. Деякі з його ідей (наприклад, класно-урочна система навчання) використовуються до сьогодні. Теоретичні питання педагогіки розвиваються англійським мислителем Джоном Локком ( 1632 - 1704 ) ( його головна педагогічна праця називалась &quo ;Думки про виховання&quo ;). У Франції свій внесок у розвиток педагогічної теорії зробили Ж.-

Ж. Руссо (1712 – 1778), К.-А. Гєльвєцій ( 1715 – 1771), Дені Дідро (1713 - 1784 ). Значний вклад в розвиток педагогічної теорії внесено швейцарським педагогом Іоганном Генріхом Песталоцці ( 1746 – 1827 ), німецьким педагогом Фрідріхом Адольфом Вільгельмом Дистервегом ( 1790 – 1866). Саме його називали “вчителем вчителів”, бо він приділяв велику увагу підготовці викладацьких кадрів. В Росії значний внесок в розвиток вітчизняної педагогічної думки зробив Костянтин Дмитрович Ушинський ( 1824 – 18870 ). Його погляди викладені в праці “Людина як предмет виховання”. Він також створив ряд посібників для дітей. Розвиток педагогічної думки в Україні зв’язують з іменами І.Я.Франка (1856 – 1916), П.А.Грабовського (1864 – 1902), Лесі Українки (1871 – 1913), М.М.Коцюбинського (1864 - 1913), Степана Васильовича Васильченка (Панасенка) (1879 – 1932), Тимофія Григоровича Лубенця ( 1855 - 1936 ). Поглибленне опрацювання проблем вищої школи в розвинутих державах Заходу розпочалося у 50-х рр. 20 ст. Післявоєнна доба визначена значною демократизацією усіх сфер суспільної життєдіяльності. В тому числі поступово зростало тяжіння до всебічного вдосконалення діяльності всієї системи середньої та вищої освіти. Тому вивчення ціх проблем оформилось як широкий інтернаціональний науковий напрям. В СРСР також починаючи з кінця 60-х років значно піднявся інтерес до теоретичних проблем діяльності вищої школи. Почалися активні дослідження з питань педагогіки та психології, а також етики вищої школи. З’явились чисельні журнальні публікації, перші навчальні посібники. В Україні в 80-ті роки широке визнання отримала наукова лабораторія з проблем педагогічної майстерності під керівництвом доктора філософських наук, професора І.А. Зязюна. Посібники цього творчого колективу є актуальними і по сьогодні. Також відомі роботи А.М. Алексюка, Я.Я. Болюбаша та ін. Нині в Україні здійснюється захист кандидатських та докторських дисертацій з проблем педагогіки вищої школи, але до номенклатурного переліку ВАК входить тільки загальна назва “Теорія та методика професійної освіти” ( спеціальність 13.00.10). Координує наукові дослідження в цієї галузі Інститут професійної освіти (директором є акад. І.А. Зязюн) при Академії педагогічних наук України . 2. Особливості предмету та система категорій сучасної педагогіки вищої школи (ПВШ) Сучасна педагогіка – це складна галузь наукових знань з великим обсягом теоретичних і емпірічних концепцій та уявлень. Вона диференціюється на окремі напрямки: історія педагогіки, переддошкільна та дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педагогіка професійно-технічної освіти, педагогіка середніх спеціальних навчальних закладів, педагогіка виробництва, педагогіка вищої школи, військова педагогіка, порівняльна педагогіка, спеціальні педагогічні дисципліни (дефектологія) – сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, тифлосурдопедагогіка, олігофренопедагогіка, дидактика (загальна теорія навчання), предметні (часткові) методики (дидактики) викладання та вивчення конкретних навчальних дисциплін. Положення педагогіки вищої школи в системі педагогічного знання визначає особливості її предмета.

ПВШ розглядає проблеми функціонування вищих навчальних закладів як спеціальних соціальних інститутів. Також до проблем ПВШ відносяться питання, зв’язані з безпосереднім розгортанням процесу навчання та виховання в вищому навчальному закладі; закономірності взаємодії усіх його суб’єктів – управлінців, педагогів, студентів. Також вона вивчає внутрішній зміст відносин, які створюються в педагогічному процесі. З предметом ПВШ безпосередньо зв’язані завдання, які вона вирішає. ПВШ як наука досліджує закономірності засвоєння знань та вмінь студентом вищої школи, а також особливості керування цим процесом з боку професорсько-викладацького складу. ПВШ вивчає особливості існування та розвитку системи вищої освіти, механізми управління нею, засоби її вдосконалення. Специфіка предмету ПВШ визначає і особливості системи її категорій. Значна кількість категорій ПВШ є тотожною категоріям шкільної педагогіки. Це категорії освіта, навчання, самонавчання, навчальній процес, навчальна діяльність, навчальні відносини, суб’єкт та об’єкт навчальної діяльності, знання, вміння, навички, виховання, виховний процес, дисципліна поведінки студентів, дисципліна праці педагогів та ін. Але є і специфічні категорії, що властиві тільки цій науці. Це система вищої освіти, вищий навчальний заклад, мета вищої освіти, фундаментальна вища освіта, професійна вища освіта, організація навчання в вищому навчальному закладі, мета навчання в вищому навчальному закладі, зміст навчання в вищому навчальному закладі, методологія навчання в вищому навчальному закладі, технологія навчання в вищому навчальному закладі, форми навчання в вищому навчальному закладі, методи навчання в вищому навчальному закладі, принципи навчання в вищому навчальному закладі, засоби навчання в вищому навчальному закладі, результати навчання в вищому навчальному закладі, професійна культура педагога вищого навчального закладу тощо. 3. Розмаїття методологічних течій в сучасній західній педагогіці вищої школи Різноманітність зовнішніх форм організації вищої освіти та її технологій в сучасних розвинених державах доповнюється відсутністю єдиних методологічних підходів до розуміння мети, внутрішнього змісту та завдань процесу навчання та виховання студентів. Підгрунттям національних методологічних концепцій навчання та виховання в вищій школі є відповідні філософські концепції. Це перш за все прагматизм, біхевіоризм, екзистенціалізм, психоаналіз, персоналізм, сцієнтизм, когнітивізм. Виникнення концепцій прагматиської філософії освіти сходить до Джона Дьюї (1859 – 1952). За його визначенням, пізнання є інструментом для пристосування людини к середовищу. (тому його концепцію ще називають інструменталізмом). Наука, мораль є технічними засобами &quo ;інженерного мистецтва&quo ;, спрямованого на вдосконалення суспільства. Прагматизм орієнтується на вивчення психічних вподобань особистості, того, як вони впливають на світогляд і поведінку людини. Особа вибирає із розмаїття можливостей ту, яка підказана їй ситуацією і забезпечує задоволення її бажань, тобто є корисною для індивідуума.

Якраз Гернг очолив дяльнсть фашистських змовникв з економчного пограбування окуповано теритир СРСР. Ще до вроломного нападу на СРСР, 29 квтня 1941 року, вдбулася нарада з розробки економчних заходв щодо плану «Барбаросса». У результат ц наради був створений економчний штаб особливого призначення «Ольденбург», пдпорядкований Гернгу. Було передбачено створення у великих мстах СРСР спецальних господарських нспекцй  команд, перед якими були поставлен широк завдання з використання  пограбування радянсько промисловост та сльського господарства. Повдомлення Надзвичайно Державно Комс СРСР про злодяння, здйснен гтлервцями в Кив та нших мстах, говорять про те, що ц злочинн плани пдсудного Гернга  його поплчникв були значною мрою реалзован. Для забезпечення нмецько вйськово промисловост та сльського господарства робочою силою  водночас з метою фзичного винищення  економчного послаблення поневолених народв пдсудний Гернг  його поплчники використовували рабську працю ноземних робтникв

1. Соціально-педагогічна діяльність як професія

2. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

3. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

4. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

5. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

6. Предмет і завдання педагогіки
7. Тривожність як соціально-педагогічне явище
8. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

9. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

10. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

11. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

13. Діяльність римських магімтратів

14. Необережність як форма вини

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Життя та діяльність І.П.Котляревського

18. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

19. Діяльність СГ "ТАС"

20. Маркетингова діяльність комерційного банку

21. Інвестиційна діяльність страхових компаній

22. Життєдіяльність личинок волохокрильців
23. Аудиторська діяльність
24. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

25. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

26. Підприємницька діяльність

27. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

28. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

29. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

30. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

31. Діяльність Євгена Коновальця

32. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

34. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

35. Політична діяльність Лазара Кагановича

36. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

37. Діяльність першого професійного театру Полтави

38. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
39. Творча діяльність Панаса Мирного
40. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

41. Комерційна діяльність підприємств

42. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

43. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

44. Товарна політика і комерційна діяльність

45. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

46. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

47. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

48. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Економічна діяльність ООН

50. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

51. Зовнішня економічна діяльність

52. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

53. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

54. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
55. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
56. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

57. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

58. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

59. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

60. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

61. Методи психології та педагогіки

62. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

63. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

64. Сутність і зміст педагогічної етики

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

65. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

66. Діяльність дошкільника

67. Політичні погляди і діяльність Платона

68. Діяльність Пирятинського сирзаводу

69. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

70. Професійна діяльність шкільних психологів
71. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
72. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

73. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

74. Бідність як соціальна проблема

75. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

76. Життя і діяльність О. Конта

77. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

78. Суспільство як предмет філософського знання

79. Діяльність державної податкової інспекції

80. Діяльність фінансових фондів

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

81. Інвестиційна діяльність підприємства

82. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

83. Фінансова діяльність акціонерних товариств

84. Фінансова діяльність субєктів господарювання

85. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

86. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
87. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
88. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

89. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

90. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

91. Консалтингова діяльність

92. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

93. Київська школа музики

94. Деятельность социального педагога в общеобразовательной школе

95. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

96. Комічне як соціокультурна реальність

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

97. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

98. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

99. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.