Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Реферат на тему: Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр. Івано-Франківськ - 2010р. 1917-1920 рр. вважаються періодом створення системи вищої педагогічної освіти України. Я.П. Ряппо, аналізуючи стан педагогічної освіти в Україні в дусі його часу, виділяв кілька періодів: першої радянської влади (січень-березень 1918р.); Центральної Ради (березень-грудень 1918р.); Директорії (грудень1918-січень 1919р.); Другої Радянської влади (лютий-серпень 1919р.); денікінщини (вересень-грудень 1919р.). С. Сірополко цілком справедливо стверджував, що від Лютневої революції 1917р. до кінця листопада 1920р. Україна пережила кілька змін влади, з яких кожна, якщо не вносила чогось свого, нового, то бодай не руйнувала стрій в системі буржуазної освіти. В роки визвольних змагань кількість народних університетів постійно зростала, деякі з них (Київський, Херсонський, Житомирський та ін.) з часом фактично перетворилися на вищі навчальні заклади. Це виразно простежується на прикладі зародження і становлення перших двох українських державних університетів – Київського і Кам’янець-Подільського. В обох випадках ініціатива йшла “знизу” від широких народних мас, які прагнули мати свій національний український університет. В умовах державотворчого поступу і активних пошуків конкретних шляхів розбудови української національної школи наприкінці 1917 року, за свідченням Олімпіади Пащенко, у Кам’янці-Подільському стало відомо, що український уряд Центральної Ради «має намір заснувати філії Київського Народного Університету в провінціях». У Кам’янці довідалися, зокрема, про намір Києва відкрити таку філію в Полтаві. За свідченням Юрія Шевельова, йшлося про створення в Полтаві історико-філологічного факультету у складі приблизно 200 студентів. Ця звістка розбудила давню мрію. Поступово у Кам’янці визріла ідея створення не філії, а університету. За її реалізацію енергійно взялася кам’янецька «Просвіта». Українська Центральна Рада в Третьому універсалі оголосила національно-персональну автономію, а 9 січня 1918р. був прийнятий «Закон про національно-персональну автономію», в якому зазначалося, що освітній розвиток кожної нації - це справа цілої нації. Кожна нація в Україні мала право самостійно вирішувати й упорядкувати своє національне життя через відповідні національні органи. Управління національною школою будувалося на основі принципу національно-персональної автономії, за яким загальне керівництво справами народної освіти кожної національності в Україні передавалося відділам народної освіти при національних Генеральних секретаріатах і відповідних національних радах освіти при них. 26 червня 1917р. прийнято декларацію Генерального секретаріату на чолі з І.М. Стешенком (з 12 січня 1918р. - незмінний міністр народної освіти УНР), в якій визначалася основна програма розвитку національної школи, а також підготовки педагогічних кадрів. Незважаючи на складні умови життя, в ці часи було два Всеукраїнських вчительських з'їзди (в квітні та серпні), а також Всеукраїнський професійний з'їзд (13-15 серпня 1917р.)

, які виробили шлях розвитку національної освіти та організації українського вчительства. З часу проголошення в Україні незалежності було дещо зроблено, особливо в організаційному плані, для підготовки національних кадрів. Так, науковим товариством та Київським кооперативним комітетом 5 жовтня 1917р. був заснований Київський Український народний університет у складі трьох факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного і правового, в також підготовчих курсів при загальній кількості 1400 слухачів. Очолив університет професор І.М. Ганицький. Лекції проводилися в університеті св. Володимира. У цей час почали функціонувати: Педагогічна академія в Києві (з 7 листопада 1917р.) для підготовки вчителів українознавства; Український державний університет (у Кам'янці на Поділлі, з 1 липня 1918р.) з початковою кількістю студентів 493 особи; Українське відділення Київського вищого педагогічного інституту Фребелівського товариства (першим директором якого була С.Ф. Русова); крім того, товариство «Просвіта» відкрило історико-філологічний факультет у Полтаві. У Києві, Одесі, Катеринославі почали діяти факультети з російською, єврейською і польською мовами викладання. Були переглянуті правила вступу до університетів України; у всіх університетах створено кафедри української мови та літератури, історії України та права. Російські університети св. Володимира, Харківський і Новоросійський 30 липня 1918 р. були оголошені державними університетами України. Велася підготовча робота до відкриття університетів у Полтаві та Чернігові. Порушувалося питання про організацію української університету з двома факультетами (юридичним та історико-філологічним). У Ніжині було розроблено проект і статут Академії князя Безбородька, де зазначалося, слухачі і слухачки Академії, діставши знання вчителя або вчительки, мають право через два роки тримати іспит на ступінь магістра з своєї спеціальності. Екзамен на ступінь магістра педагогіки проводила Рада Академії; одночасно Академія мала право присуджувати вчену ступінь магістра і доктора педагогіки після захисту аспірантом відповідної вченої дисертації. Учителів в Україні готували здебільшого вчительські інститути, навчальні плани затверджували професорсько-викладацькі колективи. Строк навчання складав три роки; усі студенти вивчали обов’язкові предмети: російську мову і літературу, українську мову і літературу, історію, гігієну, виразне читання, малювання, теорію і історію музики, математику, фізику, хімію; крім того, викладалися спеціальні предмети на кожному факультеті. Учительські кадри інститути готували на 3-х факультетах: словесно-історичному, фізико-математичному і природничо-географічному. Богослов'я викладалося на І-ІІ курсах по дві години на тиждень. У березні-квітні 1918 р. Комісія вирішила вивчити на місці реальні можливості заснування філії в Кам'янці-Подільському і з цією метою направила туди групу своїх представників. До складу цієї «малої» комісії ввійшли І. Ганицький (голова), І. Огієнко (секретар), В. Дуб'янський, а також начальник відділу професійної освіти Міністерства О.

Вілінський. Прибувши до Кам'янця, комісія па місці детально ознайомилася з ситуацією. З місцевими діячами з'ясувала реальність заснування філії університету. Іван Огієнко у переповненому залі театру виступив з публічною лекцією на улюблену тему: «Українська культура». Так збіглися інтереси групи патріотів маленького міста Кам'янця і Міністерства освіти, однак уже в масштабах всієї Української держави. Слід зазначити, що на той час Міністерство освіти мало вже певний позитивний досвід. Так, 7 листопада 1917 р. в Києві відбулось урочисте відкриття Української науково-педагогічної академії. Невтомний Іван Огієнко читає в ній курс української мови. Разом із Ф. Сушицьким він доклав чимало зусиль для організації практичної діяльності Академії. 5 грудня того ж року в Києві було відкрито Українську академію мистецтв. У квітні 1918 р., вже після повернення з Кам'янця, І. Огієнко висунув пропозицій заснувати в Кам'янці не філію, а самостійний державний університет. Комісія погодилася з ним, проте висунула умову, що Огієнко візьме на себе організацію цього університету бодай на перші два роки. Однак наприкінці квітня 1918 р. політична ситуація в Україні знову різко змінилася. Центральна Рада остаточно втратила владу. І цю зміну політичної ситуації не можна не враховувати, аналізуючи питання освіти. Згадана вище пропозиція І. Огієнка щодо створення в Кам'янці повного державного університету цілком узгоджувалася з позицією очолюваного І. Стешенком Міністерства освіти Центральної Ради щодо розбудови вищої української школи в конкретних умовах, що склались в Україні, а саме: Київський народний університет планувалося згодом перетворити на державний і вже далі створити його філії у Полтаві, Вінниці, Катеринославі та інших містах України. Безперечно, це було патріотичне і цілком реальне рішення. Адже Україна не мала на той час не тільки української вищої школи, а й українських середніх шкіл (ідеться насамперед про регіони, що входили до складу царської Росії). Що ж стосується Київського, Харківського та Одеського університетів, то вони лише розміщувалися на території України, однак не були українськими. Це були російськомовні університети. При всій повазі до тих професорів, які були українцями і в різний час щиро і віддано служили Україні (Михайло Максимович, Микола Костомаров, Олександр Лазаревський, Дмитро Баталій, Олександр Потебня, Володимир Антонович, Олександр Кістяківський), а також багатьох інших професорів неукраїнського походження, які робили те ж саме, - все ж ці університети залишалися російськими. Професори і викладачі університетів були переважно з росіян, а коли й українського походження, то весь свій вік викладали російською мовою. Студенти теж не мали належної підготовки з української мови, бо в Україні, що входила до складу Росії, до 1917 р. не існувало жодної середньої україномовної школи. Саме тому було надзвичайно складно поставити ті університети на український національний грунт. Значним був також опір групи російських професорів та викладачів Київського університету св. Володимира. До того ж ці вищі школи мали нерідко автономний устрій, тому їх опозиційний настрій можна було подолати лише поволі.

Повстанська розвдка доносила з усх сторн про прибуття до Сяну численних ворожих вддлв. У Польщ продовжувалася моблзаця, а упвськ формац майже щодня зводили завзят бо з ворожими частинами по обидвох сторонах «лн Керзона». Дич польсько вулиц, розбурхана ще дикшою московською сваволею, хотла нещадно винищити ввесь укранський нард. Пдлостям ворожих метод, застосовуваних у боротьб, не було меж. Озврл комунсти отруювали воду, залишали навмисне розривн набо, поширювали рзн хвороби. -PЯ щасливий, що дожив до цих днв, - говорив професор селянам, а сам дивився на упвських старшин. - Коли спостергаю оцих наших вонв, як в таких неймоврно важких часах привертають честь нашй безталаннй Укран, то мимовол пригадую роки Визвольних Змагань 1917-1921 рокв, коли полковнику Коновальцев й багатьом ншим вйськовикам доводилося нелегальним шляхом, проти ршень тодшнього уряду, творити укранську армю Мову професора перебив котрийсь з старшин УПА запитом: -PПане професоре, а яка ваша думка про наш тепершн змагання. -PДруже старшино, - грко усмхнувся професор, - коли б Захд не мав таких короткозорих полтикв, як Чемберлен, Гтлер, Рузвельт  компаня, то можливост для акцй УПА були б набагато кращ

1. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

2. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

3. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

4. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

5. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

6. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
7. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
8. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

9. Період гетьманщини України

10. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

11. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

12. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

13. Держава і право України в період перебудови соціалізму

14. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

15. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

16. Культура України періоду феодальних відносин

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

18. Період Гетьманату в Україні

19. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

20. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

21. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

22. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.
23. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
24. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

25. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

26. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

27. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

28. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

29. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

30. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

31. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

32. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

33. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

34. Державно-церковні відносини в період незалежної України

35. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

36. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

37. Постмодернізм та українська історична наука

38. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі
39. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів
40. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

41. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

42. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

43. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

44. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

45. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

46. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

47. Італія у період об’єднання

48. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

50. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

51. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

52. Культура козацької доби та українського бароко

53. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

54. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини
55. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини
56. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

57. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

58. Громадянська освіта

59. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

60. Система вищої освіти Болгарії

61. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

62. Освіта – основа розвитку особистості

63. Прояв агресії в кризові періоди

64. Виникнення і ранній період християнства

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

66. Освіта як соціокультурний феномен

67. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

68. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

69. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

70. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи
71. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)
72. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

73. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

74. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

75. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

76. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

77. Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

78. Українська революція (1917-1920 роки)

79. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

80. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки

81. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

82. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

83. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

84. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

85. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

86. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
87. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
88. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

89. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

90. Декабристський рух та його поширення на Україні

91. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

92. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

93. Звичаї та обряди на Україні

94. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

95. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

96. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

98. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

99. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.