Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Системный анализ организации

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ 1.Характеристика ЛОУС 2.Аналіз діяльності автомобільних підприємств 2.1. Аналіз діяльності автомобільного транспорту Львівської області 2.2. Аналіз діяльності автомобільного транспорту Івано- Франківської області 3.Теоретичні положення теорії ігор 3.1. Основні положення скінчених антагоністичних ігор 3.2.Принцип оптимальності 3.3.Змішане розширення матричних ігор 3.4.Методи розв"язування матричних ігор 4.Постановка задачі 4.1.Економічна суть задачі 4.2.Економіко-математична модель 4.3. Розв"язання задачі 4.3.1.Розрахунок стратегії використання різних видів транспорту на одиницю виду транспорту 4.3.2. Розрахунок стратегії використання транспорту на одиницю транспорту50 4.3.3. Розрахунок стратегії використання видів транспорту для підприємства В за 1997-1999 роки53 5.Прогнозування стратегії діяльності автопідприємства 5.1. Економіко-математична модель задачі 5.2. Розрахунок прогнозованих стратегій діяльності автотран- спортних підприємств 6. Інформаційне забезпечення задачі 6.1 Вхідна інформація 6.2.Результуюча інформація 7.Технологія розв"язування задачі визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства 7.1.Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв"язування та видачі інформації70 7.2.Опис вхідних документів і файлів 7.3.Опис результуючих документів і файлів 7.4.Опис розробленої програми Висновки Додатки Додаток 1. Показники діяльності автомобільного транспорту по Львівській області78 Додаток 2. Показники діяльності автомобільного транспорту по Івано-Франківській області Додаток 3. Відомість про експлуатацію наявного рухомого транспорту Додаток 4. Відомість по використанню наявного автомобільного парку для підприємства В за 1997-1999 роки Додаток 5.Форма результуючого документу Додаток 6.Опис результуючого документу Додаток 7.Опис результуючого файла Додаток 8. Форма вхідного документу Додаток 9. Опис вхідного документа Додаток 10. Опис вхідного файла Додаток 11. Опис довідкового файла Додаток 12. Блок-схема технологічного процесу Додаток 13. Програма визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства Додаток 14. Діалогове меню програми визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства Додаток 15. Оптимальні змішані стратегії діяльності автотран- спортних підприємств Львівської області Додаток 16. Оптимальні змішані стратегії діяльності автотран- спортного підприємства В за 1997-1999 роки Додаток 17. Графік зміни оптимальних змішаних стратегій для підприємства В за 1997-1999 роки Додаток 18. Спрогнозовані стратегії діяльності для вантажних автомобілів за 1997-1999 роки Додаток 19. Спрогнозовані стратегії діяльності для пасажир- ських автобусів за 1997-1999 роки Додаток 20. Спрогнозовані стратегії діяльності для спеціальних легкових автомобілів за 1997-1999 роки Додаток 21. Спрогнозовані стратегії діяльності для спеціальних вантажних автомобілів за 1997-1999 роки ВСТУП В умовах становлення нових економічних відносин, коли ринкова економіка починає лишень встановлюватися на теренах нашої держави, в Україні проходять стрімкими темпами процеси роздержавлення та приватизації, адже наявність приватного сектора і являється одним з головних рушіїв розвитку держави, а це, в свою чергу, призводить до зміни структури ринку та галузей народного господарства, - одні види діяльності розвиваються, а інші занепадають, в залежності від потреби ринку.

Багато підприємств і галузей народного господарства в силу тих чи інших причин переживають зараз не найкращі часи. Транспорт - це одна з небагатьох галузей, якій вдається не тільки вижити в цих складних умовах, але й по деяких видах діяльності розширити обсяги виробництва і надання послуг. Транспорт залишився тією життєдайною артерією, яка зв”язує народне господарство країни і надає йому єдності і цілісності. Особлива увага приділяється автомобільному транспорту, бо саме він є самим мобільним і швидко реагує на зміни ринкового середовища, тому саме цьому виду транспорту надають перевагу наші підприємці при здійсненні внутрішніх перевезень і перевезень в країни ближнього зарубіжжя. Україна росташована в центрі Європи, на перетині важливих торгівельних шляхів і тому особливу увагу слід приділяти розвитку транспорту , щоб не лишень забезпечувати власні потреби, але й виводити цю галузь господарства на міжнародний рівень. Застарілі методи господарювання стають не практичними в сучасних ринкових умовах, тому гостро постає проблема забезпечення ефективної діяльності підприємств і галузей народного господарства, зокрема в галузі транспорту. Водночас транспорт, а автомобільний особливо, залишається однією з найпривабливіших галузей народного господарства для ділків тіньової економіки. У зв”язку з особливостями виробничої діяльності ( складність контролю на стадії надання послуг і велика частка розрахунків за готівку) значна частина доходів залишається в тіні, що призводить до недотримання коштів у казну держави. Вибір правильної стратегії діяльності з метою забезпечення оптимальної діяльності за умов різкого виникнення великої кількості конкурентів є одним з головних завдань оперативного планування діяльності автотранспортного підприємства. Саме на цій проблемі зосереджена увага даної дипломної роботи. 1. Характеристика ЛОУС ЛОУС підпорядковується Держкомстату України. Для ЛОУС характерним є виконання робіт, пов”язаних зі збором, аналізом і обробкою статистичної звітності і видавничою діяльністю в області статистики (статистични бюлетні, вісники). Роботи в ЛОУС ведуться на основі договорів. Як виконавець ЛОУС, крім робіт, пов”язаних зі статистикою, надає замовникам, зокрема , такі послуги: • виконання різних обчислювальних робіт ; • інформаційно -довідкове обслуговування; • оренда приміщень, технічних засобів; • технічне обслуговування обчислювальних пристроїв замовника. Як замовник, ЛОУС укладає договора з іншими організаціями на виконання, наприклад, таких послуг; • електро- , газо-, водопостачання; • вивіз сміття; • організація робти їдальні; • інше. Головним замовником ЛОУС є Держмінстат України. Держмінстат України визначає напрямок та характер основних для ЛОУС робіт, і їх виконання в ЛОУС фінансується з державного бюджету, згідно державних розцінок. Деякі роботи, які виконуються в ЛОУС, є комерційними. Перед їх виконанням організація - замовник укладає договір, в якому вказується перелік робіт, їх характер, термін виконання, вартість та деякі інші зобов”язання обох сторін по відношенню один до одного. Cтатистична звітність Статистична звітність і спеціально організоване статистичне спостереження - основні джерела інформації про діяльність підприємств, організацій та галузей народного господарства.

Статистична звітність - це спеціально розроблені та затвердженні Держмінстатом України типові та спеціалізовані форми. Вони містять різні відомості про діяльність підприємст і організацій. У типові форми заносяться однакові за змістом показники для всіх підприємств і організацій народного господарства ( показники по праці і по кадрах і т.д.). Спеціалізовані форми звітності містять статистичні показники, характерні для даної галузі народного господарства. Держмінстат України затверджує табель звітності і списки форм звітності обов”язкових для представлення кожною категорією підзвітних одиниць (промислові підприємства, підрядні будівельні організації та інші), а також порядок представлення (пошта, телеграф) і терміни відправлення біжучої і річної звітності. За періодичністю представлення розрізняють звітність тижневу, двотижневу, місячну, квартальну, піврічну і річну. За способом представлення звітність ділиться на поштову і телеграфну (термінову). Такий поділ визначає різні терміни не тільки збору, але й обробки інформації. ЛОУС в своїй діяльності дотримується певних організаційно-правових основ, а саме: - обов”язковим є захист інтересів звітуючих сторін; - надаючи платні інформаційні послуги, попереджують про відповідальність за некоркетне використання отриманої інформації. В статистичній інформації виділяють дві основні групи інформаційних елементів: - елементи класифікації і кодування; - статистичні дані. Група класифікації і кодування включає; - державний реєстр звітних одиниць; - державні класифікатори; - локальні класифікатори; - довідник форм статзвітності; - дескриптор статистичних показників. Група статистичних даних: - первинна звітність; - результуюча (після обробки) статистична звітність; - публікації; - паспорти територіальних утворень; - динамічні ряди. Статистична звітність поступає в таких розрізах; • промисловість (відображає головні економічні показники роботи підприємств) • будівництво (про будівництво об”єктів виробничого та житлового призначення, основні показники діяльності будівельно-монтажних підприємств); • сільське господарство (підсумки засіву під урожай, про наявність насіння для засіву, про хід збору врожаю, про заготівлю кормів, про стан у тваринництві); • фінанси і кредити ( фінансові показники підприємств); • населення ( дані про віковий склад, про народжуваність, смертність, про кількість шлюбів і розлучень, про зайнятість, про доходи); • соціальна сфера ( показники освітніх закладів, музеїв, театрів, бібліотек, медичне обслуговуваня населення, правопорушення, охорона навколишнього середовища); • торгівля ( показники товарообігу продовольчої продукції, непродовольчих товарів, побутові послуги); • матеріально-енергетичні ресурси ( зокрема про запаси енергоресурсів , палива, їх поступлення, витрати, використання вторинної сировини); • транспорт і зв”язок ( показники роботи залізниці, автомобільного та повітряного транспорту, показники розвитку зв”язку загального користування); • наука ( фінансування науково-технічних робіт, технічний рівень наукових розробок, наявність докторів наук та показники їх діяльності); • зовнішньоекономічна діяльність ( показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, обсяги прямих інвестицій в економіку області); • ціни і тарифи ( реєстрація цін у роздрібній торгівлі різних форм власності та на селянському ринку і у вибірковій мережі сфери послуг різних форм власності).

Еще одной успешной компанией Rank в США является страховая компания Reliance Insurance Group. Являясь составной частью «Управления планирования стратегических бомбардировок», Reliance составляет первоначальную структурную базу для промывания мозгов, формирования общественного мнения, наблюдения, организации выборов и системного анализа, применяемых «Тавистокским институтом» в США. Reliance Insurance Company со штаб-квартирой в Филадельфии, создала корпоративную структуру, которая позволила «Управлению планирования стратегических бомбардировок» начать подрывную деятельность в Соединенных Штатах, народ которых не подозревает о том, что против него уже 45 лет ведется жестокая психологическая война. Одним из ключевых действующих лиц в этой войне против США был Давид Бялкин (David Bialkin) из юридической фирмы Комитета 300 Wilkie, Farr and Gallagher. Бялкин много лет руководил «Антидиффамационной лигой» (АЛД). АДЛ это структура британской разведки. Она учреждена в США МИ-6, где ею руководили Саул Штейнберг (Saul Steinberg) и Эрик Трист (Eric Trist) из Тавистока

1. Системный анализ организации

2. Системный анализ организации

3. Теория организации и системный анализ фирмы

4. Теория организации и системный анализ

5. Системный анализ

6. Контрольная работа по системному анализу
7. Системный анализ и проблемы принятия решений
8. Системный анализ и управление логистическими системами

9. Системный анализ на примере предприятия

10. Отрывок из учебника по теории систем и системному анализу

11. Системный анализ и управление кредитами

12. Морфофункциональный анализ организации моноподиальных колоний гидроидов с терминально расположенными зооидами

13. Анализ организации коммерческих банков

14. Системный анализ в современном менеджменте

15. Понятие организации как системы, системные свойства организации

16. Системный анализ проблемы выбора оператора сотовой связи на территории города Сургута

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Проведение SWOT-анализа организации для выбора дальнейшей стратегии

18. Анализ организации и результатов деятельности предприятия розничной торговли

19. Анализ организации контроля исполнения документов

20. Анализ организации труда и нормирование его затрат на машинно-автоматических операциях

21. Основы системного анализа

22. Системный анализ как теоретическая основа исследования систем управления
23. Структура системного анализа
24. Основные понятия системного анализа

25. Оздоровительный туризм: основные понятия, анализ организации на мировых и отечественных курортах

26. Анализ организации основного производства

27. Анализ организации финансового планирования деятельности компании ОАО "ТРК "ТВТ"

28. Системный анализ предприятия ОАО АВТОВАЗ

29. Структура системного анализа

30. История изучения северокавказского мусульманского города: системный анализ источников и эволюции развития

31. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

32. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

33. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

34. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности строительной организации

35. Анализ целесообразности расширения рынка (выход на новые сегменты рынка) сбыта организации.

36. Анализ альтернативных подходов к формированию структуры организации

37. Анализ и совершенствование системы коммуникации в организации (МГТС)

38. Анализ внешней и внутренней среды организации
39. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей
40. Учет и анализ основных средств коммерческих организаций (на примере ЗАО Перелешинский сахарный завод)

41. Организация экономического анализа на предприятии

42. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

43. Планирование, организация и анализ хозяйственной деятельности предприятия

44. Анализ состояния и эффективности использования активов организации

45. Системный подход в экономическом анализе

46. Системный взгляд на культуру - основа анализа цивилизационной специфики России

47. SWOT-анализ деятельности организации

48. Формы измерений и анализ власти. Системное описание форм проявления власти

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Законодательство Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях: анализ новаций

50. Совершенствование трудовой деятельности специалиста по маркетингу организации на основе функционально-стоймостного анализа

51. Анализ рентабельности организаций

52. Анализ использования правовой информации в процессе управления физкультурно-спортивными организациями

53. Методология и принципы системного подхода к анализу социальных объектов

54. Анализ принципов управления сельскими социально-производственными организациями в переходный период
55. Анализ внешней среды организации
56. Системный подход к анализу аварий и катастроф

57. Анализ хозяйственной деятельности строительной организации как объект анализа

58. Анализ внешней среды организации и выработка стратегий

59. Системный подход к организации оздоровительной работы в образовательном учреждении

60. Тип производства и его организация. Технико-экономический анализ

61. Исследование организации учета и экономический анализ основных средств

62. Исследование учета затрат машинно-тракторного парка и анализ эффективности его использования в организации АПК

63. Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния

64. Организация анализа кредиторской и дебиторской задолженности

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Организация учета, анализа и аудита расчетов ОАО МК "Азовсталь" с государственным бюджетом и внебюджетными фондами

66. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчётности и её применение в анализе и оценке результатов работы предприятий (организаций, фирм)

67. Учет и анализ в строительных организациях АПК (на примере ООО "Сельстрой" Орловского района Ростовской области)

68. Учет поступления материалов и анализ обеспеченности организации материальными ресурсами

69. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками и анализ их влияния на финансовое состояние организации

70. Учёт реализации товаров и анализ товарооборота торговой организации
71. Бухгалтерский учет и анализ доходов и прибыли организации, пути их совершенствования (на материалах Октябрьского райпо Гомельского ОПС)
72. Анализ материальных ресурсов организации

73. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

74. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (на примере СПК "Воронежский тепличный комбинат")

75. Анализ и оценка экономического состояния организации

76. Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь

77. Сопоставительный анализ норм федерального закона "об обществах с ограниченной ответственностью" и федерального закона "об акционерных обществах", относящихся к организации управления в обществе

78. Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации

79. Системный подход и анализ в исторических исследованиях

80. Анализ внешней среды организации - среды непосредственного и косвенного воздействия

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Анализ маркетинговых возможностей организации

82. Анализ прибыли и рентабельности торговой организации (на примере деятельности супермаркета "Солнечный круг")

83. Статистический анализ влияния рекламной деятельности организации на уровень ее продаж

84. Анализ ассортимента качества и организация продажи бараночных изделий, реализуемых в магазине "Пчелка", ООО "Якутского хлебокомбината"

85. Анализ новых подходов к организации сестринской работы в операционном блоке многопрофильной больницы

86. Анализ влияния организационной структуры на достижение целей организации
87. Анализ выполнения законов организации
88. Анализ и оценка уровня организации труда менеджмента

89. Анализ и пути совершенствования организации труда в образовательном учреждении

90. Анализ и совершенствование организации системы управления персоналом на ОАО "УРСА Банк"

91. Анализ кадровой политики организации

92. Анализ методов управления персоналом и конкурентоспособности организации

93. Анализ предприятия и реализация решений в организации на примере ООО "Цимус"

94. Анализ результативности системного менеджмента предприятия

95. Анализ системы управления организацией на примере ООО "УАЗ–Автотранс"

96. Анализ среды организации кафе "Прикамье"

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Анализ технологии гостиничного хозяйства и организации труда гостиницы

98. Закон единства и анализа синтеза в организации

99. Исследование организации учета основных средств и анализ их состава и использования

100. Организация и анализ инвестиционной деятельности предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.