Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Реферат & bsp; Автоматизоване проектування комп’ютерних систем 1.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Структура системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки САПР складаються з проектуючих та обслуговуючих підсистем. Проектуючі підсистеми. Вони мають об'єктну орієнтацію і реалізують визначений етап (стадію) проектування або групу безпосередньо пов'язаних проектних задач. Приклади проектуючих підсистем: ескізне проектування виробів, проектування корпусних деталей, проектування технологічних процесів механічної обробки. Проектуючі підсистеми поділяються на проектно залежні та проектно незалежні. Проектно залежні підсистеми призначені для виконання проектних процедур, які специфічні для конкретного класу об’єктів. Проектно незалежні підсистеми розраховані на виконання типових проектних процедур. Обслуговуючі підсистеми. Такі підсистеми мають загальносистемне застосування і забезпечують підтримку функціонування проектуючих підсистем, а також оформлення, передачу і вивід отриманих результатів. Приклади обслуговуючих підсистем: автоматизований банк даних, підсистеми документування, підсистема графічного введення-виведення. Засоби автоматизації проектування також можна згрупувати за видами забезпечення автоматизованого проектування. До компонентів технічного забезпечения відносять пристрої обчислювальної і організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальні та інші пристрої і їх поєднання, що забезпечують функціонування ПТК і КСАП, в тому числі диалоговий, багатокористувацький і багатозадачний режими роботи, а також побудову ієрархічних і мережевих структур технічного забезпечення. До компонентів математичного забезпечення відносять методи математичного моделювання об’єктів і процесів проектування, математичні моделі об’єктів і процесів проектування, алгоритми рішення задач в процесі проектування. Взаємозв’язки між компонентами математичного забезпечення повинні забезпечувати формалізацію процесу проектування і його цілісність. Компоненти програмного забезпечення, які об’єднані в ПМК, повинні мати ієрархічну організацію, в якій на нижньому рівні розміщуються монітор управління компонентами нижніх рівнів програмних модулів. Програмний модуль повинен регламентувати функціонально закінчене перетворення інформації; бути написаний на одній з стандартних мов програмування; задовольняти угодам про представлення даних, прийнятим в даній САПР; бути оформленими у відповідності з вимогами ЕСКД. Монітор призначений: для управління функціонованим набором програмних модулів ПМК, включаючи контроль послідовності і правильності виконання; для реалізації спілкування користувача з ПМК і програмних модулів з відповідними базами даних (БД); для збору статистичної інформації. До компонентів лінгвістичного забезпечення відносять мови проектування (МП), інформаційно-пошукові (ІПМ) і допоміжні мови, що використовуються в обслуговуючих підсистемах, і для зв’язку з ними проектуючих підсистем. Компоненти лінгвістичного забезпечення повинні бути узгодженими з компонентами забезпечення інших видів, бути відносно інваріантними до конкретного вмісту баз даних, надавати в компактній формі засоби для опису всіх об’єктів і процесів заданого для системи класу з необхідним степенем деталізації і без суттєвих обмежень на об’єкт опису, бути розрахований в основному на діалоговий режим їх використання.

Мови проектування повинні базуватися на термінах, прийнятих в конкретній системі, забезпечувати опис, управління і контроль процесу проектування, бути орієнтованими на користувачів з різним рівнем професіональної підготовки (в тому числі не маючих спеціальної підготовки в області програмування), забезпечувати однозначне представлення інформації, стандартний опис однотипних елементів і високу надійність ідентифікації опису. Інформаційне забезпечення – це сукупність відомостей, які подані базам даних і базам знань, що містять відомомсті про певну проблемну сферу разом з правилами їх використання у конкретних ситуаціях. До компонентів методичного забезпечення відносять: затверджену документацію інструктивно-методичного характеру, яка встановлює технологію автоматизованого проектування; правила експлуатації КЗАП, ПТК і ПМК; нормативи, стандарти та інші документи, що регламентують процес і об’єкт проектування. Компоненти методичного забезпечення повинні розміщатися на машинних носіях інформації, що дозволяють здійснювати як довгострокове збереження документів, так і їх оперативний вивід в форматах, що установленні відповідними стандартами. Організаційне забезпечення повинно включати документи (положення, інструкції, розписки, кваліфікаційні потреби та ін.), що встановлюють організаційну структуру, функції і порядок взаємодії між собою підрозділів при роботі САПР, в тому числі інструкції персоналу. Компоненти організаційного забезпечення повинні встановлювати організаційну структуру системи і підсистем, включаючи взаємозв’язок її елементів; задачі і функції служби САПР і зв’язаних з нею підрозділів проектної організації; права и відповідальність належних осіб по забезпеченню створення і функціонування САПР; порядок підготовки и перепідготовки користувачів САПР. & bsp; 2.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Опис життєвого циклу продукту в процесі розробки і виробництва за методом Зейда Щоб зрозуміти значення систем CAD/CAM/CAE (всі ці системи разом називаються системами автоматизованого проектування), необхідно вивчити різні задачі і операції, які приходиться вирішувати і виконувати в процесі розробки і виробництва продукту. Всі ці задачі, взяті разом, називаються життєвим циклом продукту (produc cycle). Приклад життєвого циклу продукту, описаного Зейдом, з незначними вдосконаленнями приведено на рис. 1. Прямокутники, нарисовані суцільними лініями, представляють два головних процеси, які складають життєвий цикл продукту: процес розробки і процес виробництва. Процес розробки починається з запитів споживачів, які обслуговуються відділом маркетингу, і закінчується повним описом продукту (виконується в формі рисунка). Процес виробництва починається з технічних вимог і закінчується поставкою готових виробів. Операції, що відносяться до процесу розробки, можна поділити на аналітичні і синтетичні. Процес виробництва починається з планування, яке виконується на основі отриманих на етапі проектування креслень, а закінчується готовим продуктом. В результаті підготовки виробництва складається план випуску, списки матеріалів і програм для обладнання.

Рис. 1. Життєвий цикл продукту Остання фаза процесу розробки — підготовка проектної документації. На цьому етапі корисним стає використання систем підготовки робочих креслень. Здатність подібних систем працювати з файлами дозволяє систематизувати збереження і забезпечення зручності пошуку документів. Комп’ютерні технології використовуються і на стадії виробництва. Процес виробництва включає в себе планування випуску, проектування і придбання нових інструментів, замовлення матеріалів, програмування машин с числовим програмним керуванням (ЧПК), контроль якості і упаковку. 3.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Основні поняття про системи автоматизованого виробництва САМ Автоматизоване проектування (compu er-aided desig — CAD) представляє собою технологію, що полягає в використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, зміни, аналізу і оптимізації проектів. Таким чином, будь-яка програма, що працює з комп’ютерною графікою, так само як і будь-який додаток, що використовується в інженерних розрахунках, відноситься до систем автоматизованого проектування. Іншими словами, більшість засобів CAD можуть представляти собою від геометричних програм для роботи з формами до спеціалізованих додатків для аналізу і оптимізації. Автоматизоване виробництво (compu er-aided ma ufac uri g — САМ) — це технологія, що полягає в використанні комп’ютерних систем для планування, управління і контролю операцій виробництва через прямий або непрямий інтерфейс з виробничими ресурсами підприємства. Одним з найбільш поширених підходів до автоматизації виробництва являється числове програмне управління (ЧПУ, umerical co rol — C). ЧПУ полягає в використанні запрограмованих команд для управління станком, який може шліфувати, різати, фрезерувати, штампувати, згинати та іншими способами перетворювати заготовки в готові деталі. Ще одна важлива функція систем автоматизованого виробництва — програмування роботів, які можуть працювати на гнучких автоматизованих ділянках, вибираючи і встановлюючи інструменти і деталі, що обробляються на станках з ЧПУ. Роботи можуть також виконувати свої власні задачі, наприклад займатися зваркою, збіркою і переносом обладнання і деталей по цеху. 4.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Основні поняття про системи автоматизованого конструювання САЕ Автоматизоване конструювання (compu er-aided e gi eeri g — САЕ) — це технологія, що полягає в використанні комп’ютерних систем для аналізу геометрії CAD, моделювання і вивчення поведінки продукту для удосконалення і оптимізації його конструкції. Засоби САЕ можуть здійснювати безліч різних варіантів аналізу. Найбільш широке застосування в конструюванні має метод кінцевих елементів (fi i e-eleme me hod — FEM). З його допомогою розраховуються потужність, деформації, теплообмін, розподілення магнітного поля, потоки рідини та інші задачі, рішати які будь-яким іншим методом непрактично. Для використання методу кінцевих елементів потрібна абстрактна модель належного рівня, а не сама конструкція. Абстрактна модель відрізняється від конструкції тим, що вона формується шляхом виключення несуттєвих деталей. Готова абстрактна модель розбивається на кінцеві елементи, що утворюють аналітичну модель.

Благодаря Вам решил такую кучу проблем, что один Bill и компы моих друзей знают. Хочу задать вопрос: вопрос конечно ламерский, стыдно, но Стоят 2 HDD Samsung SP0812c, SATA 8mb, 80gb и работали без проблем в RAID0, а когда убрал RAID оба остались в master, как я не менял перемычки. PS на корпусе нет схемы подкл. С ув. Олег Диски SATA не требуется конфигурировать. Поскольку к каждому разъему SATA можно подключить только одно устройство, то оно всегда будет Master. Конфигурировать требуется IDE-диски, поскольку к одному IDE-шлейфу (то есть к одному разъему контроллера) можно подключить до двух устройств, и необходимо указать, как им друг с другом уживаться. Сергей Костенок Уж в который раз обращаюсь к Вам за советом и помощью! Есть вопрос частного характера: при записи тюнером загрузка ЦП составляет примерно 35%, но если не трогать мышку, то через некоторое время загрузка процессора поднимается до 90-98%. Загружает систему файл: C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe. Вопрос: чем занимается этот файл и можно ли его отключить? Как сделать, чтобы он не включался и на чем это отразится? И еще вопрос общего характера: как самому определять «принадлежностьg и «важностьg файлов? Как определять чем занимается файл, отнимающий ресурсы (судя по диспетчеру задач)? Вы же как-то определяете такие вещи ;-) !!! Завидно!!! ;-) С громадным уважением, Севрюков В.Н Открыв свойства этого файла можно выяснить, что cidaemon.exe это Microsoft Indexing Service, который индексирует файлы на диске для более быстрого их поиска

1. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

2. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

3. Особливості українського комп`ютерного жаргону

4. Аудит в комп’ютерному середовищі

5. Адміністрування комп’ютерних мереж

6. Комп’ютерна графіка
7. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи
8. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

9. Комп’ютерні віруси. Класифікація

10. Комп’ютерні мережі та їх призначення

11. Комп’ютерні тренажерні системи

12. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

13. Основи комп’ютерної графіки

14. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

15. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

16. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Комп’ютерна електроніка

18. Комп’ютерні мережі

19. Комп’ютерна томографія

20. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

21. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

22. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
23. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера
24. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

25. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

26. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

27. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

28. Развертывание систем персонального радиовызова

29. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

30. Правовое обеспечение информациооных систем

31. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

32. Современные тенденции развития настольных издательских систем

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

34. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

35. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

36. Построение систем распознавания образов

37. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

38. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)
39. Теория Операционных Систем
40. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

41. Создание экспертных систем в среде EXSYS

42. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

43. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

44. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

45. История операционных систем

46. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

47. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

48. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

50. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

51. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

52. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

53. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

54. Анализ и синтез систем автоматического регулирования
55. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем
56. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

57. Основы теории систем и системный анализ

58. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

59. Методы решения систем линейных неравенств

60. О преобразовании дифференциальных систем уравнений в случае сингулярных пучков матриц

61. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

62. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

63. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

64. Типы политических систем

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

66. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

67. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

68. Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера "TOYOPUC-L"

69. Изготовление котла в отопительную систему

70. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)
71. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств
72. Практика построения логистических систем

73. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

74. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

75. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

76. Усилитель кабельных систем связи

77. Расчет централизованных вакуумных систем

78. Радиомодем для систем телеметрии

79. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)

80. СТОХАСТИЧНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ СИСТЕМ. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМ. ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

81. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

82. Философия информации и сложных систем

83. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

84. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

85. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

86. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
87. Использование электронной почты, Internet, и других систем в целях рационализации документооборота
88. Построение и совершенствование систем управления

89. Электрические сети энергетических систем

90. Организация и совершенствование систем и процессов управления предприятием

91. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

92. Математическое моделирование экономических систем

93. Типы экономических систем

94. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

95. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

96. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Сравнительный анализ систем физического воспитания Древней Греции и Древнего Рима

98. Вычислительная техника для ракет и космических систем

99. Роль систем счисления в истории компьютеров


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.