Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Лізинг істотно полегшує інвестування в економіку. Положення з лізингом у країнах Західної Європи висвітлюється в річних звітах Європейської федерації асоціацій лізингових компаній «Leaseurope». На 01.01.2005 р. у неї входило 25 національних асоціацій, що представляють 1239 лізингових компаній. Російська лізингова асоціація також входить у дану міжнародну організацію. Стан лізингу устаткування у ведучих європейських країнах у 2008 р. відбито в табл. 2—5. Сумарний обсяг узятого в лізинг устаткування в 2008 р. досяг 71,6 млрд. євро. Найбільші обсяги приходилися на Німеччину (19,2 млрд. євро), Великобританію (18,9 млрд. євро) і Францію (8,9 млрд. євро). Частка лізингу устаткування в загальних постачаннях нового обладнання по ведучим європейських країнах знаходилася в межах 11—15% і тільки у Великобританії вона перевищила 30%. Цікава структура узятого в лізинг устаткування. У цілому по європейських країнах найбільша питома вага приходилася на автомобілі (38,7%), машини і промислове устаткування (24,4%), комп'ютери й офісне устаткування (13,9%), транспортні засоби (13,8%) (див. табл. 2). Ця структура від країни до країни мінялася в широких межах. Так, в Італії частка машин і промислового устаткування досягла 63,2%, а в Німеччині вона була дорівнює 8,4%, у Швеції — 5%. У ряді ведучих європейських країн більш половини узятого в лизинг устаткування приходилося на автомобілі. Так, у Німеччині вона досягла 58,8%, Швейцарії — 65,6%, Швеції — 54,0%. У середньому по європейських країнах велика частина взятого в лізинг устаткування в 2009 р. використовувалася в машинобудуванні, важкій промисловості, будівництві (38,2%) і в приватній сфері послуг (42,4%) . Більшість нових контрактів лізингу устаткування полягало на термін від 3 до 5 років включно (75,6%), значно рідше зустрічалися контракти на термін від б до 10 років, і тільки у Великобританії, Німеччині і Франції були укладені контракти на термін понад 10 років. Таблиця 1. Обсяги лізингу устаткування у ведучих європейських країнах у 2008 р. Країна Вартість узятого в лізинг устаткування, млрд. євро Частка лізингу в загальних постачаннях устаткування,% Кількість компаній, зайнятих лізингом устаткування Усього по європейським країнам 71,6 — 634 Великобританія 18,9 30,2 73 Німеччина 19,2 13,2 91 Іспанія 2,7 13,1 14 Італія 6,8 11,8 24 Нідерланди 2,7 11,0 22 Франція 8,9 Немає даних 103 Швейцарія 1,7 12,9 22 Швеція 1,8 15,0 24 Таблиця 2 Структура устаткування, узятого в лізинг у ведучих європейських країнах у 2008 р., у % (країна в цілому — 100%) Країна Машини і промислове устаткування Комп'ютери й офісне устаткування Судна, літаки, залізничні вагони Транспортні засоби Автомобілі Інше устаткування По всіх європейських країнах 24,4 13,9 13,8 38.7 4,2 5,0 Великобританія 25,4 12,7 12,1 41,5 4,7 3,6 Німеччина 8,4 13,0 6,8 5.8,8 7,3 5,7 Іспанія 38,6 6,0 32,1 10,6 0,0 12,7 Італія 63,2 11,7 16,4 7,9 0,3 0,5 Нідерланди 13,8 26,3 19,0 13,0 19,6 8,3 Франція 32,5 16,9 26,2 22,9 0,0 1,5 Швейцарія 14,7 8,8 4,6 65,6 2,0 4,3 Швеція 5,0 17,0 6,0 54,0 0,9 17,1 Таблиця 3 Частка окремих галузей народного господарства європейських країн в обсягах лізингу устаткування в 2005 р.,

у % (країна в цілому — 100%) Країна Сільське, лісове господарство, рибальство Машинобудування, важка промисловість, будівництво Сфера послуг Приватне споживання Інші галузі Транспорт По всі європейських країнах 3,2 38,2 42,4 4,6 7,6 4,0 Великобританія 4,3 33,4 53,5 8,8 0,0 0,0 Німеччина 2,0 32,4 53,6 2,0 9,5 0,5 Іспанія 2,7 47,0 41,1 0,6 3,2 5,4 Італія 2,7 59,6 20,6 3,2 2,9 11,0 Нідерланди 1,2 20,9 48,9 7,0 1,4 20,6 Франція 5,3 53,3 20,7 2,0 14,3 4,4 Швейцарія 1,6 26,9 13,6 3,1 49,8 5,0 Швеція 3,0 31,9 53,7 4,8 1,2 5,4 Таблиця 4 Частка нових контрактів лізингу устаткування різної тривалості у ведучих європейських країнах у 2008 р., у % (загальна вартість контрактів по країні — 100%) Країна До 2 років Від 3 до 5 років Від 6 до 10 років Більш 10 років По всіх європейських країнах 12,3 75,5 8,8 3,4 Великобританія 22,8 58,9 8,8 9,5 Німеччина 13,0 74,0 10,0 3,0 Іспанія 0,0 92,1 7.9 0,0 Італія 5.3 92,8 1,9 0,0 Нідерланди 0.0 95,0 5,0 0,0 Франція, Швейцарія 0,332,0 89,465,0 10,03,0 0,30,0 Швеція 4,2 78,9 16,9 0,0 У табл. 5 приведена оцінка загальних обсягів лізингових угод і їхньої частки в постачаннях устаткування по інших розвитих країнах, дана Д. Портером (лізингова компанія «Lo do Fi a cial Group L d.»). Таблиця 5 Обсяг, і частка лізингових угод деяких розвитих країн у 2008 р. Країна Обсяг нових лізингових угод у 2008р., млрд. дол. США Частка в постачаннях устаткування, % США 112,7 32,3 Японія 53,7 10,3 Австралія 7,0 33,3 Швеція 4,4 27,0 Південна Корея 3,9 12,5 Канада 3,9 10,3 Оцінка Д. Портера заснована на звітах національних асоціацій лізингу, вихідні дані від країни до країни відрізняються. Дані по США враховують лізинг майна і капіталовкладення в нерухоме будівництво, у тому числі в промислові підприємства. США. Законодавство країни забороняє комерційним банкам виконувати визначені види фінансових послуг, лізингові компанії звичайно відділені від банків. Як ми уже відзначали, одна з перших лізингових компаній була організована в 1992 р. Г. Шонфельдом, у даний час вона зветься U i ed S a es Leasi g I er a io al I c. і входить у число ведучих, компанія здає устаткування в лізинг у США і займається міжнародним лізингом. Значна частина американських лізингових компаній була створена великими виробниками устаткування. Перед ними ставилася задача активізації збуту устаткування, що випускається материнською компанією. Серед таких компаній дотепер лідируючі позиції займає «Ge eral Elec ric Capi al», створена корпорацією «Ge eral Elec ric I c.». Материнська компанія спеціалізується на випуску промислового електротехнічного устаткування, авіаційних двигунів, побутових холодильників і багатьох інших видах промислового устаткування і побутових приладів. В даний час лізингова компанія не віддає переваги устаткуванню материнської компанії, а лізингує устаткування для всіх секторів промисловості і торгівлі. Інша частина лізингових компаній організована великими комерційними банками США. Іноді їх називають «грошовими центрами». Вони розташовані в найбільших містах країни, і їхні лізингові компанії пропонують по всій країні устаткування в лізинг.

Ряд регіональних банків також створив лізингові компанії. Сфера діяльності такої компанії приблизно збігається з районом, на який поширюється вплив регіонального банку. Останнім часом великі страхові компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя, сталі займатися довгостроковим лізингом устаткування. Перераховані вище фінансові групи роблять операції через спеціальні лізингові компанії, але в деяких комерційних банках США створені відділи лізингу устаткування. Федеральне керування по контролі за банківською діяльністю накладає на комерційні банки обмеження по лізингу устаткування з виплатою повної його вартості, але дозволяє лізинг із залишковою вартістю. Нарешті, істотну частину лізингових компаній складають «залежні» організації. Вони належать материнським компаніям, зайнятим випуском промислового устаткування, і надають його користувачам вибір між покупкою в кредит і лізингом. У США рахунки таких лізингових компаній не повинні поєднуватися з рахунками материнських компаній. Як наслідок, такі лізингові компанії приймають на себе додаткові боргові зобов'язання по фінансуванню лізингу, і ці операції не відбиваються у фінансовому балансі материнської компанії. Особливість податкового законодавства США така, що приватним особам буває вигідно вкладати свої доходи в покупку устаткування і надавати його в лізинг. Тим самим використовуються переваги «податкового притулку». Іноді вони поєднуються в товариства з обмеженою відповідальністю, що здобувають устаткування для корпоративних користувачів. Служба внутрішніх доходів США стурбована великим числом зловживань, зв'язаних з відхиленням приватних осіб від сплати податків, і в діючому законодавчому акті про податки є пункт, що обмежує можливості часток лізингодавців претендувати на податкові пільги при здачі устаткування в лізинг. Австралія. Лізингові операції активно розвивалися в 60-х роках. В даний час країна виділяється найвищою питомою вагою лізингу в постачаннях устаткування (33,3%). Незалежна Австралійська асоціація лізингодавців устаткування (Aus ralia Equipme Lеssоr's Associa io — AELA) була створена в грудні 1986 р. У тому ж році 26% нових лізингових угод приходилося на автомобілі і залізничні вагони. В Австралії також популярний лізинг старих автомобілів, нових і старих трейлерів, офісного устаткування, устаткування для обробки даних, меблів, освітлювальних приладів, торгового устаткування. Договори по передачі капітального устаткування в довгостроковий лізинг полягають звичайно на термін 2-5 років, ставки орендних платежів звичайно фіксовані. Орендна плата обкладається податком, але лізингодавець має право на пільги по амортизаційних відрахуваннях. У лізинговий договір не може бути включений опціон на покупку, однак користувач після закінчення терміну договору може його відновити і дати пропозицію про покупку устаткування. Японія. Перша лізингова компанія «Japa Leasi g Corp.» була заснована в 1963 р. Компанії об'єднані в Японську лізингову асоціацію (Japa Leasi g Associa io — JLA). Число лізингових компаній у 1987 р. досягло 286. Вони займаються переважно фінансовим лізингом устаткування, оперативний лізинг поширюється по більшій частині на старе устаткування.

Якщо «нацоналзм це любов», за Мшелем Афлаком, пристрасть, яка вимага непереборно вдданост, абстрактнсть «ґвропи» змагаться в нервних умовах з конкретнстю й «укорненстю» кожно нац. Так художники й поети описували  славили красу конкретних мсцин у ґвроп або ж особлив регональн, етнчн чи нацональн пейзаж, переплетен з ункальними сторями й традицями, але нколи «вропейський кравид» загалом. Те саме стосуться  романств, як зображували панораму соцального життя в окремих селах, мстах  кранах ґвропи[209]. Абстрактнсть ґвропи, звичайно ж, не випадкова. Як ми бачили, надлити цю дентичнсть сердечнстю й життям означа розворушити спогади, як краще облишити: спогади про вйни, вигнання, рзанини, влаштован народами ґвропи  проти них, не кажучи вже про чужинцв, недавн й болсн спомини. За Ренаном, забування так само важливе для нацй, як  памятання. Вибркова память  деяка амнезя суттв для виживання нацй. Але чи можемо ми вибирати, що саме слд забути? Як ми зтремо, якщо це треба робити взагал, ще свжу память про Голокост? ¶ чи сучаснсть дозволить вропейцям розкш амнез? Вдродження антисемтизму, напади неонациств на ммгрантв  Aастарбайтерв, нов етнчн чистки на боснйськй земл, примара балкансько вйни навколо самого слова «Македоня» все це пднма питання, чи народи ґвропи приречен повторити те, що вони не потурбувалися запамятати

1. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

2. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

3. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

4. Менеждмент у країнах Західної Європи

5. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

6. Місцеві податки в розвинених країнах
7. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

10. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

11. Аудит у зарубіжних країнах

12. Характеристика й особливості розвитку Київської області

13. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

14. Досудове слідство в зарубіжних країнах

15. Право власності у зарубіжних країнах

16. Особливості розвитку культури Київської Русі

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

17. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

18. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

19. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

20. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

21. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

22. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону
23. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
24. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

25. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

26. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

27. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

28. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

29. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

30. Країни південно-східної Європи

31. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

32. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

34. Особливості історичного розвитку Молдови

35. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

36. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

37. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

38. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні
39. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
40. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

41. Роль фінансів в економічному розвитку країни

42. Поползень (птицы нашего края)

43. Приморский край

44. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

45. Степные реки Краснодарского края

46. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

47. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

48. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

50. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

51. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

52. Тверской край в 1917 году

53. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

54. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
55. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/
56. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

57. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

58. Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района Красноярского края

59. Донецкий край в древности

60. Народное образование Сибирского края

61. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.

62. Соціальне становище Запорізького краю

63. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае

64. Особливості функціонування глобальної мережі

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Історія розвитку криміналістики в Україні

66. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

67. Кидайся в края...(заметки о Багрицком)

68. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

69. Передний край теоретической физики: теплопроводность одномерного кристалла

70. Стан і перспективи розвитку СНД
71. Налоговая политика Ставропольского края
72. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

73. Особливості контролю знань з математики

74. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

75. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

76. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

77. "Философия отчего края" - интегральная парадигма современного образования

78. Управление развитием физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации (на примере Краснодарского края)

79. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

80. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

81. Анализ лесопользования в Приморском крае

82. Влияние промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду Краснодарского края

83. Заповедники Хабаровского края

84. Масштабы почвенной деградации Приморского края

85. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

86. Развитие сети степных ООПТ. Попытка создания нового степного заказника в Алтайском крае
87. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края
88. Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае

89. Межэтнические отношения в Приморском крае

90. Особливості перехідної економіки України

91. Плата за недра в Краснодарском крае

92. Развитие лизинга в Алтайском крае

93. Устав Ставропольского Края РФ

94. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

95. Обеспечение безопасности населения и территорий Арктического района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций

96. Алеутская крачка

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

98. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и подсистем РСЧС Ставропольского края по организации и проведению учения в системе МЧС России

99. Красноярский край


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.