Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Звіт про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК» студента 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Керівник практики від університету Київ – 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК» Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК» 2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства 2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК» Висновки Список використаної літератури Додатки 30 Вступ Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК». Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства. Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи. Числові дані для всебічного аналізу діяльності ЗАТ «АВК» автор знайшов у таких документах: Форма 1 “Баланс” Форма 2 “Звіт про фінансові результати” Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів” Форма 4 “Звіт про власний капітал” Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності” Форма 1-ПВ “Звіт з праці” Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства” Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили” Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників. Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК» Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників підприємства Органи управлiння підприємства - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Дирекцiя та Ревiзiйна комiсiя Посадовi особи емiтента: Генеральний директор Дiкунов Андрiй Олександрович Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна Голова Спостережної ради Авраменко Лариса Василiвна Заступник Голови Спостережної ради Яреська Наталья Член Спостережної ради Кравець Валерiй Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї - заступник директора з фiнансiв ЗАТ &quo ;АВК&quo ; Сєменова Любов Анатолiївна Директор по фiнансам, заступник генерального директора ЗАТ &quo ;АВК&quo ;-член дирекцiї Приставакiна Лариса Миколаївна Директор з виробництва дирекцiї з виробництва - член дирекцiї Сальченко Сергiй Олександрович Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Засновники підприємства: - Авраменко Володимир Федорович; - Авраменко Лариса Василiвна; - Кравець Валерiй Миколайович; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю &quo ;ПЧЕЛА&quo ;; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю &quo ;МАРТ&quo ;; - Концерн &quo ;АВК&quo ;; - WES ER IS E ERPRISE FU D. Інформація про цінні папери підприємства Цiннi папери підприємства: Акцiї простi iменi. Форма випуску - документарна. Свiдоцтво 333/05/1/99 вiд 09.12.1999 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть акцiй 37810948шт. Номiнальна вартiсть 1.00 грн. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного фонду ЗАТ &quo ;АВК&quo ; станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мi-льйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок). Крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало iншi цiннi папери, якi пiдлягають реєстрацiї. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу не включенi. Розмiщення акцiй Товариства - закрите. Вiдкрите розмiщення акцiй не здiйснювалось. Історія створення та розвиток компанії &quo ;АВК&quo ; Заснування 1991 рік Генеральний директор Андрій Дикунов Сфера діяльності кондитерська промисловість 2006 – Запуск на Дніпропетровській фабриці нової високотехнологічної швейцарської лінії по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. 2005 – Запуск нової, сучасної виробничої лінії з випуску жувальних і желейних цукерок, що не мають аналогів в Україні. 2004 – Успішне розміщення п'ятилітніх корпоративних облігацій на 50 млн. гривень. 2003 – Придбання контрольного пакета Дніпропетровської кондитерської фабрики. Створення власної всеукраїнської мережі збуту. Сертифікація виробництва й управління на відповідність стандарту ISO 9001:2000. 2002 – Вивід на ринок одного з перших українських кондитерських продуктів преміального сегмента – цукерок і батончиків «Шедевр». Успішне розміщення перших у галузі корпоративних облігацій. 2001 – Запуск у м. Донецьку нової кондитерської фабрики, створеної компанією «АВК» з нуля, що розширює діапазон виробленої продукції цукерками на вафельній основі, сухими екструзійними виробами, складними борошняними продуктами. 2000 – Система менеджменту якості в ЗАТ «АВК» сертифікована на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISО 9001. 1998 – Реорганізована структура холдингу. Створено ЗАТ «АВК», у якому централізована маркетингова діяльність, продаж, фінанси, науково-дослідні роботи. Розвиток виробництва снекової продукції - створення популярного бренда «Мiкс». Залучення стратегічного інвестиційного партнера - Wes er IS E erprise Fu d, капіталізованого урядом США. 1997 – Придбання контрольних пакетів Луганської й Мукачевської кондитерських фабрик. З цього року компанія «АВК» може виробляти повний спектр кондитерської продукції. Активний розвиток виробництва шоколадних цукерок. 1996 – Придбання контрольного пакета Донецької кондитерської фабрики. Випуск екструзійних виробів, що не мають аналогів в Україні. Створення одного з перших українських брендів - батончика «Мажор».

1994 – Запуск виробництва шоколадної та кондитерської глазурі, продаж власних готових кондитерських продуктів - порожніх шоколадних фігурок, випущених на обладнанні власної конструкції й виготовлення. 1993 – Початок виробничої діяльності: створення першого в країні промислового виробництва коррексної упаковки для кондитерських виробів. 1991 – Створення компанії «АВК», спеціалізація – постачання какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Генеральний директор Андрій Дикунов Сфера діяльності кондитерська промисловість Компанія «АВК» – один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві. Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів. Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності. Інноваційні технології та модернізація виробництва. За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень. Значна частина коштів традиційно йде на забезпечення інноваційних розробок спеціалістів компанії – маркетологів, технологів. Така багаторічна корпоративна політика дозволила не лише зберегти виробництво давно відомих і улюблених споживачами цукерок – «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», але й налагодити випуск якісно нових продуктів і брендів – «Шедевр», «Крем-Суфле», «Жувіленд», «Королівський шарм», «Hrus ers», «Молен Руж de Paris», «Крем-Десерт», «Конфетель», «Фрутта», «Бам-Бук». Так, у жовтні 2006 р. «АВК» запустила в Дніпропетровську нову високотехнологічну швейцарську лінію по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. На цій лінії випускаються цукерки із шоколадним мусом і унікальними кремовими начинками під торговельними марками «Конфетель» і «Крем-Десерт». Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу. Якість продукції. Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії &quo ;АВК&quo ; було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000. Розвиток дистриб'юторської мережі.

Большевицька пропаґанда намагається накинути погляд, що всяка боротьба проти большевизму і його ладу прагне відновлення того стану, зокрема соціяльного, який існував до 1917 р. Так ніби існують лише дві можливості: большевицький лад або такий, який був накинений в Україні царською Росією й іншими окупантами. Таким способом большевики намагаються використати живу ще в нам'яті народу здорову ненависть до старорежимного стану, компромітувати визвольний рух і створити почуття безнадійности, безвихідності! становища. Український націоналізм так само категорично відкидає і поборює московський большевизм-комунізм, як і всяке намагання привернути стан національно-політичного і суспільно-економічного поневолення білою чи будь-якою іншою Росією, або іншими окупантами. Ті соціяльні відносини, які були накинені Україні попередніми окупантами, й усяка спроба їх відновити знаходять в українському націоналізмі непримиренного ворога. Його метою є побудувати в Українській Державі свій власний суспільний лад, відповідно до потреб і бажань усього українського народу, що запевнить українській нації найкращий розвиток, усім громадянам України — всебічну свободу, справедливість і добробут

1. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

2. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

3. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Валютні ризики: економічна природа та управління

22. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
23. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
24. Управління ризиками

25. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

26. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

27. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

28. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

29. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

30. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Функції управління в аграрному праві

41. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

42. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

65. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

66. Менеджмент та система управління

67. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

68. Методологія системи управління персоналом

69. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

70. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
71. Організаційна структура управління персоналу підприємства
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організація управління персоналом підприємства

74. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

75. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

76. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

79. Поняття та сутність ефективності управління

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

81. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

82. Розвиток науки управління

83. Система управління персоналом

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
88. Сутність лідерства та управління

89. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

92. Управління виробничими витратами

93. Управління енергетичною безпекою

94. Управління інноваційним розвитком підприємств

95. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

96. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

97. Управління корпоративною власністю підприємства

98. Управління людськими ресурсами

99. Управління персоналом

100. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.