Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Изменчивость живых организмов

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мутації виникають виключно під впливом внутрішніх факторів, повністю автономно і абсолютно незалежно від впливу зовнішнього середовища. Для спростування цієї хибної думки вирішальними були перші ж успіхи, які, нарешті, були отримані у дослідах, спрямованих на отримання індукованих мутацій за допомогою дії різними факторами зовнішнього середовища. Перші індуковані мутації отримані в 1920 році академіком Надсоном у деяких бактерій та грибів під впливом променевої енергії (Х-проміння, еманція радію). Після проведення дослідів, виявилося, що виникають такі мутації, які різко підвищують життєздатність організму. Але виявлялися і летальні мутації, які призводили до загибелі організму. А отримувати тільки якісь певні, корисні мутації не вдавалось. Характер мутацій був спонтанним і непередбачувальним. Після дослідів по опроміненню організмім для отримання індукованих мутацій, вчені зацікавилися механізмом дії радіоактивного випромінення. Спочатку, коли з мутагенних факторів були відомі в основному рентгенівське, або Х-проміння,припускалося, що зміна будови генів і розриви хромосом викликаються проходженням іонизуючої частинки, в результаті якого в хромосомах виникає іонизація — електрони вибивються з одних атомів і приєднуються до інших, що призводить до утворення позитивних і негативних іонів. В наслідок цього в молекулі ДНК виникають різні перегрупування, які призводять до зміни в будові генів та точковим мутаціям, а у крайніх випадках призводять до поперечних розривів хромосом та появі частинок (фрагментів) хромосом. При такому тулмаченні механізму виникнення мутацій гени розглядалися як мішені, влучення в які викликає появу точкових мутацій та хромосомних абберацій. Прихильники такого тулмачення механізму появи мутацій, відомого під назвою “теорія мішені”, вважали, що мутації завжди катастрофічний процес, який відбувається практично миттєво, і наводили розрахунки ймовірності винекнення мутації головним чином на основі встановлення розмірів “мішені” та дози опромінення іонизуючої радіації, використаної для опромінення організму. Інші ж дослідники пропонували, як альтернативну “теорії мішені”, гіпотезу вільних радикалів. Згідно цієї гіпотези, вирішальну роль для утворення індукованих мутацій має непряма дія рентгенівського проміння (а також інших форм іонизуючої радіації), викликаюча появу в поживному середовищі (наприклад грунті) чи в клітинах живих організмів появу вільних радикалів типу ОН та НО2 . Ці вільні радикали можуть взаємодіяти як з молекулами ДНК хромосом, так і з молекулами цитоплазми клітини та молекулами поживного середовища, змінюючи їх. А такі змінені молекули в свою чергу взаємодіють з молекулами ДНК, призводячи до змін в їх будові. Результати цієї взаємодії значною мірою залежить від того, яким запасом енергії володіють вільні радикали. В тих випадках, коли ця енергія значна, виникають сильні зміни в будові иолекул ДНК, призводячі до летальних мутацій чи до розлому хромосом.

В тих випадках, коли енергія вільних радикальів незначна, то їх взаємодія з молекулами ДНК призводить до появи видимих точкових мутацій. На користь цій гіпотезі говорить те, що умови при яких проводилося опромінення (температура, наявність чи відсутність вільного кисню тощо), значною мірою впливають на частоту винекнення індукованих мутацій Особливо яскраво гіпотезу вільних радикалів підтверджувала поява індукованих мутацій у деяких мікроорганізмів після вирощування їх в поживному середовищі, яке попередньо було піддано опроміненню великими дозами іонизуючої радіації. В цих випадках індуковані мутації могли виникнути тільки під дією вільних радикалів поживного середовища, які виникли під час його опромінення. На согоднішній день найбільш ймовірним є те, що індуковані мутації виникають як в результаті безпосередньої іонизації атомів в молекулі ДНК іонизуючими частинками, так і в результаті взаємодії з молекулами ДНК вільних радикалів, виникаючих під впливом опромінення в ядерному соці, в цитоплазмі клітини и навіть в поживному середовищі. Але всеж у винекненні індукованних мутацій найбілш важливу роль, напевно, відіграють вільні радикали. Коли було встановленно, що винекнення индукованих мутацій може бути спричинено не тільки рентгенівським промінням, але також і іншими видами іонизуючої радіації (наприклад гамма-проміння, ультрафіолетове проміння), багато вчених-дослідників приступили до порівняльного аналізу і вивченню якісних особливостей індукованих мутацій, виникаючих під впливом різних мутагенних факторів. Експерементально доведено, що одним з найсильніших мутагенів є радіоактивне опромінення. Вплив радіоактивного проміння на живий організм характеризується дозою опромінення. Поглинутою дозою опромінення називається відношення поглинутої енергії іонізуючого проміння до масси опроміненої речовини. У міжнародній системі одиниць СІ поглинуту дозу радіації виражають у греях. Один грей дорівнює поглинутій дозі опрмінення при якій опроміненій речовені масою 1 кг. Передається енергія 1 Дж. Природний фон радіації (космічне проміння, радіоактивність навколишнього середовища і тіла людини) за рік становить дозу опромінення приблизно 2 10-3 Гр. на людину. Міжнародна комісія у справах радіаційного захисту встановила для тих, хто має справу з випроміненням, гранично допустиму дозу на рік 0,005 Гр. Доза опромінення в 3-10 Гр. смертельна, якщо вона прийнята за короткий час. Враховуючи згубну для всього живого дію радіоактивного випромінення, під час роботи з джерелом радіації (радіоактивні ізотопи, реактори тощо) потрібно вживати заходів для радіаційного захисту всіх людей, які можуть потрапити в зону дії проміння. Найбільшою техногенно-екологічною катастрофою є аварія на Чорнобильській АЕС. В наслідок цієї катастрофи у навколишнє середовище потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. В наслідок їх дії у всіх мешканців Землі в тій чи іншій мірі відбулися непередбачувальні (можливо навіть згубні) мутації, які вже согодні призводять до народження неповноцінних дітей, збільшенню захворювань на рак та інших важких хвороб. Якщо не вжити заходів то подальший вплив радіації може настільки змінити генотип людини (та інших живих організмів), що від попередньої людини “нічого не залишиться” — вона перетвориться на мутанта.

А чи корисно це буде, чи ні согодні сказати важко. Тому краще запобігти цьому.

Джемсом, в коей сознанию приписываются свойства непрерывности, целостности и изменчивости. Альтернативна предложенной В. Вундтом и Э. Титченером трактовке сознания как набора определенных элементов, в качестве коих рассматривались ощущения и их совокупности. 2. Понятие, отражающее движение сознания и его непрерывное изменение. Поток сознания невозможно остановить, ни одно минувшее состояние сознания не повторяется. Тождественным может быть лишь объект внимания, а не впечатление о нем. А внимание удерживается на объекте, только если в нем открываются вес новые стороны. К описанию своими средствами потока сознания в значительной мере приблизилась теория деятельности через понятие деятельности внутренней правда, это понятие не охватывает всего содержания потока сознания. Для полного охвата нужно сделать еще один шаг в направлении таких традиционных объектов психологии, как отдельные процессы психические или функции восприятие, внимание, память и пр. ПОТРЕБНОСТЬ исходная форма активности живых существ форма проявления интенциональной природы психики, соответственно коей живой организм побуждается к осуществлению качественно определенных форм деятельности, необходимых для сохранения и развития индивида и рода

1. Двигательные системы организма

2. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

3. Наследственность и изменчивость

4. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

5. Ядовитые вещества и их влияние на организм человека

6. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)
7. Реферат о Пугачеве
8. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

9. Реферат по книге Фернана Броделя

10. Роль белков в организме. Ферменты

11. Внутренняя среда организма

12. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

13. Наркотические вещества и их воздействие на организм

14. О влиянии загрязнений на индивидуальное развитие живых организмов

15. Живые организмы мирового океана: детритофаги и редуценты

16. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

17. Несколько рефератов по Исламу

18. Биополе. Энергетическая система организма

19. Действие электрического тока на организм человека

20. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

21. Влияние алкоголя на организм подростка

22. Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека
23. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
24. Влияние оздоровительной физической культуры на организм

25. Методы закаливания организма

26. Влияние физической культуры на организм человека

27. Действие электрического тока на организм человека

28. Влияние физических нагрузок на организм человека

29. Свинец, его источники и влияние на организм человека

30. Виды оздоровительной физической культуры (по степени влияния на организм)

31. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

32. Минеральный состав организма

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

33. Реферат по информационным системам управления

34. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

35. реферат

36. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

37. Тенсегрити: методика "подзарядки" организма

38. Хламидийная инфекция. Механизмы взаимодействия с иммунной системой организма-хозяина
39. Неотложная помощь при критических состояниях организма
40. Аварийная сигнализация в живом организме

41. Влияние видимого света на организм человека

42. Литература - Акушерство (изменения в организме женщины во время беременности)

43. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

44. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

45. Сосудистая система, лечение и иммунные реакции организма

46. Воздействие прополиса на организм

47. Водно-электролитный баланс, кислотно-щелочное состояние организма

48. Сера в организме человека

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Медь в организме человека

50. Магний в организме человека

51. Кальций в организме человека

52. Жизненно-необходимые факторы среды для организма человека. Вода

53. Бор в организме человека

54. Молибден и хром в организме человека
55. Кремний в организме человека
56. Влияние видимого света на организм человека

57. Реферат по менеджменту

58. Взаимоотношения организма на разных этапах онтогенеза

59. Глобальный экономический организм

60. Влияние алкоголя на организм подростка. Лечение алкоголизма

61. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

62. Сборник рефератов о конфликтах

63. Реферат по экскурсоведению

64. Физическая культура и ее влияние на организм человека

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

65. Закаливание организма средствами физкультуры

66. Влияние физических упражнений на организм детей с ограниченным зрением

67. Влияние оздоровительной физической культуры на организм

68. Алкоголь и его отрицательное воздействие на организм

69. Влияние оздоровительной физической культуры на организм

70. Совершенствование функциональных возможностей организма
71. Генетическая и психофизическая детерминация квантово-полевого уровня биоэнергетики организма спортсменов
72. Организация непрерывного контроля за двигательными функциями организма спортсмена

73. Эволюционный подход в системе оценки адаптивных возможностей организма человека

74. Психическая деятельность организма

75. О соотношении изменчивости и устойчивости в научной картине мира

76. Действие антиоксидантов на организм

77. Действие антиоксидантов на организм

78. Ртуть и другие... Действие химических элементов на организм человека

79. Влияние окружающей среды на организм человека

80. Малые дозы ионизирующего излучения и их воздействие на организм человека

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Сресс как фактор адаптации организма к окружающей среде

82. Метод определения степени напряжения адаптационных процессов в организме на основе динамики показателя энтропии

83. Реферат Евро

84. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

85. Воздействие электромагнитных лучей на организм человека и способы борьбы с ними

86. Вредное влияние курения на организм. Способы избавления от курения.
87. Лесные пожары - реферат
88. Продукты, способствующие выведению радионуклидов из организма

89. Общие пути обмена аминокислот. Пути обезвреживания аммиака в организме

90. Влияние радиации на организм человека, генетические последствия

91. Действие табака на организм человека

92. Обмен веществ и энергии в живых организмах

93. Доядерные организмы

94. Химические элементы в организме человека

95. Буферные системы организма человека

96. Земноводные. Особенности организма

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

97. Связь периодических процессов в организме человека, обусловленных ритмикой внешней среды, с вариациями магнитного поля солнца

98. Белковый баланс организма

99. Вклады генотипичных и средовых факторов в матамерную изменчивость листа винограда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.