Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ВСТУП Зернове господарство є основою всього сільського господарства в степній зоні України. Потреба в зерні постійно збільшується. Це пов'язано з необхідністю мати більше зерна для поповнення зернових резервів та забезпечення внутрішнього ринку. Особливо зростає потреба в фуражному зерні для збільшення виробництва м'яса , молока , яєць та інших продуктів тваринництва. Воно має значно більшу поживну цінність порівняно з іншими видами кормів, характеризується високим вмістом кормових одиниць, перетравного протеїну, макро- та мікроелементів, Тому необхідно розвивати зернове господарство, як основу сільськогосподарського виробництва та одну з ланок підвищення економіки країни. Ось що обумовило актуальність обраної теми. Багато вчених займаються цією темою, її розглядали такі науковці як В.П.Долинський, В.К.Савчук, М.І.Ковальчук, Г.Г.Омельяненко та ряд інших. Метою курсової роботи буде засвоєння методики аналізу досліджень фінансових результатів від реалізації зернових культур, а саме прибутку і рентабельності та надання їм оцінки. Основними завданнями аналізу виробництва і реалізації зернових є: визначення валового збору і урожайності; прибутку і рівня рентабельності; рівня товарності; виробництва і обсягу реалізації зернових культур, впливу факторів на них, та шляхів збільшення. Об'єктом наших досліджень є ДГ «Токмацьке» місцем розташування якого є Токмацький район, с. Нове, Запорізької області. За даними його стану і діяльності буде зроблений аналіз його господарської діяльності. Дана курсова робота буде проводитись на базі дослідного господарства «Токмацьке» , яке знаходиться в с. Нове. У курсовій роботі будуть застосовані такі статистичні методи, як: аналіз рядів динаміки, індексний аналіз, факторний аналіз. Джерелами які я буду використовувати в своїй курсовій роботі: періодична література, підручники з „Аналізу господарської діяльності&quo ; і „Статистики&quo ; та звіти підприємства за період 2002 -2004 pp. Дана робота складається із вступу і двох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків. РОЗДІЛ 1. Наукові основи економічної ефективності виробництва зерна & bsp; 1.1. Народногосподарське значення виробництва зерна Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства. Зернове господарство є основою сільськогосподарського виробництва, а рівень його розвитку - одним з найважливіших показників стану економіки країни, який Зерно як цінний і незамінний продукт харчування становить основу продовольчого фонду, воно необхідне для задоволення потреб тваринництва в концентрованих кормах і як важливе джерело виробництва молока, м'яса, яєць та інших продуктів. Зернове господарство постачає сировину багатьом галузям переробної промисловості і є основою функціонування і розвитку борошномельної, комбікормової, пивоварної, спиртової та інших галузей. Зерно необхідне для створення і поповнення державних запасів і резервів, що використовуються в надзвичайних обставинах. Це також важливий експортний продукт. В умовах поглиблення міжнародного поділу праці, економічних відмінностей країн і неоднакової забезпеченості їх зерном власного виробництва цей продукт стає одним з найважливіших об'єктів зовнішньої торгівлі.

Хліб — один з найважливіших продуктів харчування людини, при цьому рівень його споживання з підвищенням добробуту населення закономірно зменшується. Основна частина валового збору зерна (близько 60%) використовується на потреби тваринництва. Потреби в зерні постійно зростають і залежать від збільшення населення і розвитку тваринництва. Тому рівень виробництва зерна на душу населення є важливим показником економічного розвитку країни, від якого залежить вирішення багатьох завдань сільськогосподарського виробництва. Україна відзначається досить розвинутим зерновим господарством, досягнутий рівень виробництва зерна при раціональному його використанні має задовольняти погреби народного господарства в зерновій продукції. Обсяг виробництва зерна значною мірою зумовлює рівень виробництва продукції тваринництва та інших галузей народного господарства, що визначають економічний розвиток країни і життєвий рівень населення. Природноекономічні умови України сприятливі для вирощування зернових і багатьох інших сільськогосподарських культур, розвитку основних галузей тваринництва. Необхідно забезпечити правильне розміщення і поєднання сільськогосподарських культур та галузей тваринництва з урахуванням регіональних особливостей природноекономічних зон України. 1.2. Показники економічної ефективності виробництва зерна та методика їх визначення Економічна ефективність визначається відношенням результату до понесених витрат на його досягнення і характеризується системою натуральних та вартісних показників. Система показників економічної ефективності виробництва зерна включає такі показники, як урожайність, продуктивність праці, собівартість 1ц, ціна реалізації 1ц, прибуток на 1ц, рівень рентабельності, рівень товарності. Коротко викладемо методику їх розрахунку. Урожайність - це відношення валового збору до площі посіву культури. Продуктивність праці (витрати праці на 1ц зерна) - це відношення витрат праці до кількості відпрацьованих годин, вимірюється в людино-годинах. Собівартість 1ц зерна буває виробнича і повна. Виробнича - обчислюється шляхом ділення виробничих витрат на вироблену продукцію. Повна (комерційна) - це відношення виробничих витрат плюс витрати на реалізацію продукції до кількості реалізованої продукції. Ціна реалізації 1ц зерна - відношення виручки від реалізації зерна до кількості реалізованого зерна. Прибуток господарств — це реалізована частина їх чистого доходу. Тому маса прибутку сільськогосподарських підприємств і сільського господарства в цілому не повністю відображує їх внесок у створення чистого доходу суспільства. В сільському господарстві величина прибутку підприємства залежить від кількості і якості реалізованої продукції, її структури, рівня собівартості та фактичних цін реалізації. Прибуток на 1 ц зерна визначається різницею між виручкою від реалізації і повною собівартістю. Чистий прибуток - це прибуток за мінусом податків. Характеризуючи рентабельність виробництва окремих видів продукції, галузей і господарств в цілому, недостатньо визначити величину прибутку, необхідно також зіставити її з виробничими витратами.

Дія цього використовують такі показники як рівень рентабельності і норма прибутку,  Рівень рентабельності визначається як процентне відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції. Він показує величину прибутку на 1 грн. витрат виробництва і характеризує ефективність їх використання у поточному році .При цьому кожний процент рентабельності відповідає отриманню однієї копійки прибутку з розрахунку на карбованець виробничих витрат. Рівень рентабельності визначається в цілому по господарству і його називають сукупним рівнем. Дані річного звіту сільськогосподарського підприємства дозволяють також визначити рівень рентабельності виробництва певного виду продукції, окремої культури або галузі. Рівень рентабельності характеризує ефективність спожитих засобів виробництва, що включать суму річної амортизації основних фондів і вартість використаних у господарстві матеріальних оборотних засобів. На сучасному етапі сільськогосподарські підприємства мають багато різноманітних засобів виробництва, які певною мірою використовується у господарстві. Для визначення економічної ефективності основних і оборотних фондів використовують такий показник, як норма прибутку.  Норма прибутку визначається як процентне відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів. Цей показник розраховується по господарству в цілому і показує величину прибутку, що припадає на 1 грн. основних і оборотних фондів. Практично в різних господарствах часто досягають однакового рівня рентабельності при виробництві однойменної продукції, але мають різні показники норми прибутку. Це свідчить про те, що основні і оборотні фонди господарств використовуються з ефективністю.  Рівень товарності - це відношення кількості реалізованої продукції до кількості виробленої, вимірюється у відсотках. РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ & bsp; 2.1. Економічна характеристика господарства Землекористування ДГ «Токмацьке», знаходиться - Токмацький район, с. Нове, Запорізької області. Підприємство було зареєстроване Токмацькою районною Радою народних депутатів, рішенням виконкому №65 від ЗО вересня 1994 року, а потім було переєстроване Токмацькою державною адміністрацією, розпорядженням №318 від 6 травня 1998 року. Транспортний зв'язок з обласним центром здійснюється за допомогою автомобільних доріг з твердим асфальтним покриттям. Найближча залізнична станція Великий Токмак Придніпровської залізничної дороги – З км. Відстань до обласного центру (м. Запоріжжя ) складає - 150 км. В господарстві добре розвинена сітка зовнішньо та внутрішньогосподарських доріг з твердим покриттям (гравій, асфальт, присутні також і ґрунтові шляхи), що відображається на зниженні витрати на транспортування сільськогосподарської продукції та товарно - матеріальних цінностей. Територія ДГ «Токмацьке» відноситься до степового агро кліматичного району. Кліматичні умови характеризуються високим температурним режимам і, в цілому, сприятливі для вирощування районованих сільськогосподарських культур; але знижена кількість опадів, низька відносна вологість повітря, часті суховії, які іноді переходять у куряву, погіршують умови росту й розвитку сільськогосподарських культур і знижують їх урожайність.

Средствами реали­зации являются экспертная груп­па, организационные мероприя­тия, технические средства и т.д. 2. Системы прогнозирования могут быть автоматизированными и неавтоматизированными и разра­батываться на различных уровнях управления. 3. В настоящее время известны системы прогнозирова­ния ИНПРОГС, ПАТТЕРН, ПРОФАЙЛ и др. 8 Метод прогнозирования D Prognosemethode Е Method of forecasting Forecasting technic F Methode de prevision (de la prospective) Способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. Примечание. Методы прогнозиро­вания являются основанием для методик прогнозирования 9 Методика прогнозиро­вания D Prohnosemethodik Е Methodics of forecast­ing F Methodique de prevision (de la prospective ) Совокупность методов и правил разработки прогнозов конкретных объектов. 10 Прием прогнозирования D Prognoseverfaghren Е Form of forecasting F Forme de previsikn (de la prospective) Одна или несколько математиче­ских или логических и других операций, направленных на полу­чение конкретного результата в процессе разработки прогноза. Примечание

1. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

2. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

3. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

5. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

6. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
7. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
8. Резервы и пути улучшения результатов производственной деятельности ООО "Парус"

9. Результаты творческой деятельности

10. Социально-экономические результаты отмены крепостного права в России

11. Пример программирония на Бейсике (результаты сессии 25 студентов, сдавших 5 экзаменов)

12. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

13. Некоторые результаты исследования горных лиственничных лесов бассейна Верхней Лемвы в 1999-2000 гг.

14. Результаты реформ перестройки. Состояние экономики России к 1992г.

15. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

16. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

17. Результаты экспериментальной оценки эффективности применения баллиститного ракетного топлива в качестве сенсибилизаторов в эмульсионных ВВ

18. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации

19. Учет и анализ финансовых результатов (на примере ООО "Карат", г. Биробиджан) ([Диплом])

20. Формирование, учет и анализ резервов

21. Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

22. Анализ итоговых финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ баланса
23. Бухгалтерский учет резерва незаработанной премии
24. Формирование и учет финансовых результатов

25. Особенности анализа состояния и результатов деятельности инструментального хозяйства

26. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

27. Учет финансового результата и распределение прибыли

28. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

30. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

31. Факторы и резервы в экономичексом анализе

32. Борьба Руси с монгольским игом, его результаты и последствия

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

33. Денежная реформа 1922-1924 гг. и оценка ее результатов

34. Петр I и исторические результаты совершенной им революции

35. Маркетинговые исследования как ступень к повышению коммерческих результатов

36. Обработка результатов экспериментов и наблюдений

37. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на бат человека: методы, средства, результаты

38. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов
39. Влияние факторов преаналитического этапа на качество результатов лабораторных исследований
40. Взаимосвязь результатов работы предприятия и стимулирования труда персонала

41. Как сократить разрыв между стратегией и результатами.

42. Контроль результатов деятельности как главный элемент управления персоналом

43. Маркетинг, управляемый результатами

44. Российский опыт ранней подготовки кадров для науки: подходы, формы, результаты

45. Интегральная телесная терапия - новый взгляд на процесс и результат

46. Исследование роли руководителя в повышении качества результатов деятельности ОУ

47. Сроки обнаружения недостатков переданного товара и результата работы

48. Анализ результатов деятельности французского предприятия LUMET

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Экономические результаты деятельности предприятия

50. Результаты на уровнях миссии и духовности

51. Особенности психических реакций у населения, пострадавшего в результате локального вооруженного конфликта

52. Нормы и интерпретация результатов теста

53. Проектные технологии обучения информатике: когнитивный анализ результатов опроса учителей

54. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности
55. Результаты психолого-педагогического эксперимента «Диагностика и формирование осознанности выбора профиля обучения
56. Проблемы проектирования образовательных целей как результата полисубъектного взаимодействия в образовании

57. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

58. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

59. Социометрия, отчет по результатам исследования

60. Фінансово-правові основи страхування

61. Результаты экспериментальной оценки эффективности применения баллиститного ракетного топлива в качестве сенсибилизаторов в эмульсионных ВВ

62. Резервы скорости ударного движения в настольном теннисе

63. Результаты и перспективы использования технологии квантовой биофизики в подготовке высококвалифицированных спортсменов

64. Результаты полувекового изучения соматических особенностей и физических качеств детей и подростков

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

65. Особенности этнонациональных отношений на Балканах (по результатам эмпирического исследования)

66. Анализ финансовых результатов на предприятии

67. Основні напрямки фінансового аналізу

68. Оценка финансовых результатов

69. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

70. Ринок фінансових послуг
71. Фінансова система України
72. Фінансовий контроль

73. Формирование финансового результата

74. Результаты рекультивации нефтезагрязненных территорий с применением бактериального препарата

75. Резервы как инструмент налогового планирования

76. Резервы снижения себестоимости

77. Научно-практические основы экономической реформы 1965г. и оценка её результатов

78. Основные результаты деятельности Газпромбанка в сфере кредитных отношений за 2000 год

79. Понятие и оценка финансового результата

80. Анализ механизма формирования и распределения финансовых результатов в условиях перехода к рыночной экономике

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

82. Оцінка фінансового стану підприємства

83. Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия

84. Спекуляция: микроэкономический подход к анализу причин и результатов

85. Учет и анализ финансовых результатов

86. Характеристика финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия
87. Списание основных средств в результате хищения
88. Анализ финансового состояния и экономических результатов хозяйственной деятельности предприятия

89. Анализ финансовых результатов на примере магазина

90. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

91. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

92. Экономические и социальные последствия безработицы (по результатам анкетного социологического опроса безработных)

93. Обязательные резервы коммерческих банков - объективная необходимость или субъективный подход?

94. Порядок расчета и отражения в учете обязательных резервов

95. Фінансовий аналіз

96. Результаты селекции хлопчатника Gossypium hirsutum L. на урожайность и качество волокна на юге РФ

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

98. Бухгалтерский учет финансовых результатов

99. Значение бухгалтерского учета в реализации с/х продукции и финансовых результатов деятельности с/х предприятий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.