Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Роль тромбоцитів в процесі гемостазу в нормі та при патології Вступ Кровотворення – це процес виникнення та розвитку клітин крові. Розрізняють ембріональний гемопоез, який розпочинається на різних стадіях ембріонального розвитку та веде до утворення крові як тканини, і постембріональний, який можна розглядати як процес фізіологічної регенерації крові. Число клітин крові дорослої людини відносно постійне, не дивлячись на те, що більша кількість клітин щоденно гине. Здійснюється це завдяки стволовим кровотворним клітинам, які на протязі усього життя організму постійно поповнює промферативний пучок мієлоїдні і лімфоїдні тканини. В утворенні і розвитку клітин крові важливу роль відіграє строма і мікрооточення кровотворних органів. В ембріональному періоді кровотворення проходить на початку в жовтковому мішку, вилочко вій залозі, лімфатичних вузлах та кістковому мозку. В постембріональний період кровотворення здійснюється, головним чином, в кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах. Еритроцити, гранулоцити, тромбоцити розвиваються в червоному кістковому мозку. Згідно сучасним уявленням, в кровотворні тканини крім морфологічно-розпізнавальних клітин, є клітини попередники різних класів. Це можна побачити в схемі кровотворення А.І. Воробйова (1985), згідно якого виділяють п’ять класів гемо поетичних клітин. Перший клас стволових клітин представлений поліпотентичними кровотворними клітинами. Другий клас – поліпотентичними та біпотентичними клітинами. Третій клас – унікотентичними клітинами. Четвертий клас – баластними клітинами – родопочатківцями рядів. П’ятий клас – зрілі клітини. Гігантські поліплоїдні клітини кісткового мозку – мегакаріоцити-родоначакльні елементи з яких утворюються кров’яні пластинки – тромбоцити. Джерелом їх служать клітини попередники мієлопоеза, які перетворюються в процесі ділення і дозрівання в уніпотентні, чутливі до тромбоцитопоетину клітини (УЧТК). Дальший розвиток дозрівання клітин цього ряду пролягає наступним чином: УЧТК – мегакаріобласт -→ про мегакаріоцит (базофільний мегакаріоцит І ступені дозрівання) → зернистий мегакаріоцит ІІ ст.зрілості → пластиночний мегакаріоцит ІІІ ст. зрілості. В нормальних умовах час дозрівання клітин мегакаріоцитарного ряду коливається в межах 55–94 год. Якщо в організмі не утворюється тромбоцитопоетин, що характерно для одної із форм спадкових тромбоцитопеній, то дозрівання клітин зупиняється на стадії УЧТК.Після утворення мегакаріобластів ділення клітини практично припиняється. В результаті цього к хромосомний набір в кожній клітині збільшується з 2 до 4,8,16,32. Ступінь поліплоїдій із різних мегакаріоцитів майже неоднакова, але перевищують клітини з 8-и, 16-и кратним набором хромосом, тоді як клітини з набором менше 8-и не зустрічаються. Актуальною проблемою для клінічної практики є встановлення причин підвищення кількості тромбоцитів у периферичній крові. Серед незрозумілих гіперцитозів тромбоцит як лабораторна ознака патологічного процесу викликає певні труднощі для встановлення причин, що їх зумовила, а також у плані прогнозування подальшого перебігу захворювання.

Тромбоцитоз як симптом цілого ряду захворювань та станів потребує від лікаря не тільки диференційно – діагностичних навичок і вмінь, а і правильної оцінки ризику виникнення тромботичних ускладнень. Клінічна практика свідчить, що кількість тромбоцитів у кровІ понад400000 в 1 ммз може бути проявом різних за походженням та патогенними механізмами розвитку захворювань. Завдання: 1. Дослідити функціонально – структурні особливості тромбоцитів. 2. Роль тромбоцитів в системі гемостазу. 3. Функціонально – морфологічний стан тромбоцитів при облітеруючому ендартериїті. 4. дослідити зміни тромбоцитів з перед – та тромботичним станом. МЕТА: Для досягнення поставленої мети проведено комплексну оцінку функціонально – морфологічного стану тромбоцитів за такими показниками: Кількість тромбоцитів у крові, взятої із пальця ноги та руки; адгезивно-агрегацій на функція тромбоцитів ноги та руки; тромбоцитарна формула крові, взятої із руки та ноги для визначення активності патологічного процесу в нижніх кінцівках Система згортання крові, або інакше система гемостаза, виконує в організмі життєво важливу функцію підтримання крові в рідкому стані всередині кровоносних судин. Ця система знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими фізіологічними системами живого організму. В залежності від механізму зупинки кровотеч прийнято розрізняти два типи гемостаза: первинний і вторинний. ГЕМОСТАЗ – біологічна система, яка забезпечує, з одного боку, збереження рідкого стану крові, а з іншого попередження кровотеч. В основі її регулювання лежить постійна динамічна рівновага між прокоагулянтною та антикоагулянтною ланками. Виключно важливе значення надається у гемостазі тромбоцитам, які найперші підключаються до цього процесу, де проявляється надзвичайно важлива їх функція – адгезивно – агрегеційна. Завдяки цьому тромбоцити здатні приклеюватись до пошкоджених стінок судин. Первинний, мікроциркуляторний або судинно тромбоцитарний гемостаз. Цей гемостаз забезпечує зупинку кровотеч із капілярів, вен та артерій. Так як з назви випливає, в його реалізації беруть участь, головним чином, судинна стінка і тромбоцити. При травмі кровоносної судини рефлекторно виникає його спазм в місці пошкодження. В перші хвилини це зупиняється або по крайній мірі, знижує крововтрату. Зразу ж слідом за судинним спазмом відбувається адгезія (прилипання) тромбоцитів до країв пошкодженої судини, і їх агрегація (склеювання міжз собою). Вивільнений при цьому із тромбоцитів АДФ (аденезиндифосфат), серотонін та адреналін збільшують судинний спазм і агрегацію тромбоцитів, а тромбопластин, який виділяється із пошкоджених тканин і ендотелія судин, взаємодіє з білковими 1.Огляд літератури 1.1 Структура тромбоцитів Довший час тромбоцити (від грец. hrombos – згусток крові) носили назву «бляшки Біццоцеро» на честь італійського вченого Джуліо Біццоцеро, котрий вперше їх відкрив та описав їх в 80-х роках ХІХст. Тромбоцити – дископодібні клітинні фрагменти, які утворюються в кістковому мозку і потім надходять у периферичний кровотік. У здорової людини вміст тромбоцитів у периферичній крові становить (250 000 – 400 000) в 1 ммз, при коливанні від 180 000 до 340 000 в 1 ммз.

За нормальних фізичних умов кількість тромбоцитів крові може коливатися від фізичного навантаження, гормонального фону, вживання їжі, часу доби, тощо. Наприклад у жінок кількість тромбоцитів коливається від фази менструального циклу, в перші дні місячних рівень тромбоцитів знижується на 25–50%. . При вивченні структури тромбоцитів за допомогою світлової мікроскопії, кров’яні пластинки виглядають як без'ядерні цитоплазматичні фрагменти з середнім розміром 2,5 мікрони. Тромбоцити є форменими елементами крові, що являють собою цитоплазматичні фрагменти мегакаріоцитів кісткового мозку. Тромбоцити формуються в цитоплазмі мегакаріоцитів, попередники яких ємегакаріобласти та про мегакаріоцити. На стадії мегакаріоцита клітина втрачає базофілію цитоплазми, набуває червонувато-бузкового забарвлення і вній з’являється виразна азурофільна зернистість (зернистість Шрідде). Тромбоцити відшнуровуються в синусоїдах кісткового мозку і потрапляють до кровоточу. Утворення тромбоцитів продовжується до тих пір, поки від мегакаріоцита не залишається ядро з вузьким вінчиком із новоутворених тромбоцитів. Після цього ядро руйнується з розпадом на окремі фрагменти. В периферичному кровоточу тромбоцити мають колоподібну форму з гладенькою поверхнею. Активовані тромбоцити представлені зіркоподібними формами з ниткоподібними відгалуженнями – псевдоподіями. В тромбоциті виділяють чотири зони: глікокалікс (надмембранний прошарок), мембрану, гель-зону (матрикс), і зону органел. Тромбоцити подразнення мають значний діаметр 7 – 9 і навіть 12 мкм, вони є поліморфними. Тромбоцити містять 71% протеїнів, 12% ліпоїдів, 5,5% неорганічних речовин. Тромбоцити мають подвійну фосфоліпідну мембрану, в яку вмонтовані рецепторні глікопротеїни, що взаємодіють з стимуляторами адгезії та агрегації. Домембрани тромбоцитиа прилягає глікокалікс – аморфний білковий прошарок, що має товщину 15–20 нм та містить ряд білків і факторів згортання крові. Останні вивільнюються тромбоцитами в місцях зупинки кровотеч. Цитоплазматична мембрана тромбоцитів утворює чисельні канали, які проникають всередину, що робить тромбоцит схожим на губку. Із внутрішніх органел тромбоцитів функціонально найважливішими є система мікротрубочок та гранулярний комплекс. Мікротрубочки містять білок, схожий на актоміозин та здатний скорочуватися. 1.2 Функції тромбоцитів Тромбоцити беруть участь у всіх фазах гемостатичного процесу. Роль тромбоцитів полягає у забезпеченні судинно-тромбоцитарного гемостазу. Гранулярний комплекс забезпечує гемостатичну функцію тромбоцитів. Серед гранул важливими є безбілкові гранули високої щільності, що містять АТФ, АДФ, катехоламінисеротонін та інші речовини, необхідні для забезпечення гемостатичних ефектів, і білкові альфа – гранули, до складу яких входить бета – тромбоглобулін, антигепариновий (І / пластичний) фактор, фактор Віллербранда. . Система гемостазу або система згортання крові виконує в організмі життєво важливу функцію – підтримання крові в рідкому стані всередині кровоносних судин, разом з тим, попереджує і закупорює кровотечу із пошкоджених кровоносних капілярів.

У растущих детей скелет полностью обновляется за 12 года, у взрослых людей за 1012 лет. У взрослого человека за сутки из костной ткани выводится до 700Pмг кальция и столько же откладывается вновь. Следовательно, костная ткань, помимо опорной функции, играет роль депо кальция и фосфора, откуда организм извлекает их при недостатке поступления с пищей. Например, при падении атмосферного давления организму для сохранения равновесия требуется больше, чем обычно, кальция. Если его запасов в крови нет, то он усиленно извлекается из костей. Когда процесс выходит за пределы нормы, развивается патология, чаще у пожилых людей, и они говорят: «Ох, как кости болят! Это к плохой погоде». Кальций также нейтрализует вредные кислоты. Чем меньше в пище продуктов, дающих кислую реакцию крови (мяса, сыра, изделий из белой муки, рафинированного сахара и животных жиров), тем меньше потребность в кальции, тем лучше состояние костей и зубов (тем, кто страдает разрушением зубов,P на заметку). Важная роль принадлежит кальцию в осуществлении межклеточных связей и упорядоченного слипания при тканеобразовании

1. Норма та патологія системи виділення

2. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

3. Особенности отображения частотной структуры сигналов в периферическом отделе слухового анализатора в норме и патологии

4. Границы сексуальной нормы и патологии

5. Понятие личности в аспектах нормы и патологии

6. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
7. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
8. Роль наследственности и среды в наследственной патологии человека

9. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

10. Проблемы нормы и патологии в психологии

11. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

12. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

13. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

14. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

15. Цивільний та арбітражний процес

16. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Агрессивное поведение: социальная норма или социальная патология?

18. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

19. Роль власності у соціально-економічних процесах

20. Роль та функції експресем у художньому тексті

21. Роль герпеса в акушерской патологии

22. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
23. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
24. Исследование соотношения в мышцах С- и Х-белков в норме и при патологии

25. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

26. Система та процес бухгалтерського обліку

27. Докази та доказування в кримінальному процесі

28. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

29. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

30. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

31. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

32. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

34. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

35. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

36. Інформація та інформаційні процеси

37. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

38. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців
39. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
40. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

41. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

42. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

43. Антиоксидантная система плазмы крови в норме и при патологии

44. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

45. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

46. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

47. Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології

48. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

49. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

50. Патологія стравоходу та шлунку

51. Предмет, завдання та методи патології

52. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

53. Роль наследственности в патологии новорожденного

54. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту
55. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
56. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

57. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

58. Міжнародні фінансові організації та їх роль

59. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

60. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

61. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

62. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

63. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

64. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

65. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

66. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

67. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

68. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

69. Суть процесу навчання та засоби його активізації

70. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
71. Процес організації виробництва та виробництва
72. Мотивація і її роль в навчальному процесі

73. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

74. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

75. Соціальні ролі та особистість

76. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

77. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

78. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

79. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

80. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

82. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

83. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

84. Фінансові резерви та їх роль

85. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

86. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці
87. Норми права та нормативні акти
88. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

89. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

90. Принципи та норми моральної поведінки керівника

91. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

92. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

93. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

94. Роль конкуренции в экосистемах

95. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

96. Роль материнского генома в развитии потомка

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Полная история танков мира

98. Роль рек в освоении и заселении Сибири

99. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

100. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.