Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Дніпропетровський Державний Інститут Фізичної Культури та Спорту Кафедра: гімнастики Курсова робота Тема: Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ Зміст Вступ Глава І. Стан питання 1.1 Вплив занять фізичними вправами на функціональний стан організму дітей 11-12 років Опорно-руховий апарат Серцево-судинна система Дихальна система ЦНС М'язова система Фізичний розвиток дівчат 11-12 років 1.2.1 Довжина тіла, довжина верхніх і нижніх кінцівок Маса тіла Грудна клітина Кістяк Склад тіла Технічна підготовка гімнасток на етапі поглибленої спеціалізації Задачі хореографічної підготовки 1.3.2 Підготовка без предметів 1.3.3 Підготовка з предметами 1.4 Спеціальна рухова підготовка 1.4.1 Координаційні здібності 1.4.2 Просторова точність і відчуття тривалості руху 1.4.3 Поворотні вправи 1.5 Фізична підготовка гімнасток 11-12 років 1.5.1 Гнучкість 1.5.2 Швидкість 1.5.3 Сила 1.5.4 Витривалість 1.5.5 Спритність 1.6 Етап початкової спеціалізованої підготовки Глава ІІ. Задачі, методи й організація досліджень 2.1 Мета дослідження 2.2 Задачі дослідження 2.3 Методи дослідження 2.3.1 Аналіз літературних джерел 2.3.2 Педагогічне спостереження 2.3.3 Метод контрольних іспитів 2.3.4 Антропометрія 2.3.5 Математична статистика 2.4 Організація дослідження Глава ІІІ. Результати досліджень та їх обговорення 3.1 Визначення рівня фізичного розвитку гімнасток 11-12 років Визначення рівня фізичної та технічної підготовленості гімнасток на етапі початкової спеціалізованої підготовки Фізична підготовленість Технічна підготовленість Виявлення взаємозв’язку між морфологічними показниками гімнасток 11-12 років та технікою виконання змагальних вправ Висновки Літературні джерела Додатки Вступ Актуальність. Фізична підготовка спортсменів є однією з актуальних проблем сучасної теорії та практики. У кожному виді спорту, в тому числі і в художній гімнастиці, особливе місце займає рівень фізичного розвитку, фізична та технічна підготовленість, тому що вони є гарантом гарного виступу на змаганнях. Рання спеціалізація і постійне удосконалення змагальних програм, привели к тому, що у боротьбу за звання чемпіона країни вступають 13-15 річні спортсменки. Враховуючи те, що процес оволодіння спортивною майстерністю займає 6-8 років, за ці роки спортсменки повинні освоїть велике кол-во змагальних вправ. Найбільш характерною стороною цього періоду становлення спортивної майстерності, є інтенсивна робота по фізичній та технічній підготовці у 11-12 років. Сучасний рівень спортивних досягнень, а також несущі задачі спорту: вибір спеціалізації, керування тренувальним процесом, доборі у збірні команди і т.д. диктують необхідність вивчення й оцінки стану всіх систем організму спортсмена в їх взаємозв'язку, а також індивідуальних особливостей і їх впливу на спортивні досягнення. У цьому зв'язку серед безлічі показників індивідуальних можливостей організму спортсмена великий інтерес представляють антропометричні ознаки. Експериментально доведено, що вони значно впливають на прояв сили, швидкості, гнучкості.

Усе вищевикладене обумовлює актуальність даної теми досліджень. Мета роботи. Визначити взаємозв'язок між морфологічними показниками і технікою виконання змагальних вправ. Робоча гіпотеза. Передбачається, що визначення взаємозв'язку між фізичним розвитком і фізичною та технічною підготовленістю підтвердить необхідність обліку морфологічних показників при доборі і заняттях художньою гімнастикою. Об’єкт дослідження. Особливості фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовленості гімнасток 11-12 років. Предмет дослідження. Взаємозв’язок між морфологічними показниками та технікою виконання змагальних вправ. Наукова новизна. У результаті дослідження ми виявили взаємозв’язок між фізичним розвитком гімнасток 11-12 років та технікою виконання змагальних вправ. Практична значимість. Результати досліджень розширюють розуміння взаємозв’язку між фізичним розвитком та фізичною і технічною підготовленістю гімнасток 11-12 років на етапі поглибленої спеціалізації. Глава І. Стан питання 1.1 Вплив занять фізичними вправами на функціональний стан систем організму дітей 1.1.1 Опорно-руховий апарат У дітей в віці 11-12 років закінчується перший період «утягування» і починається період «округлення» тіла, збільшується його вага. Інтенсивно відбувається приріст кісткової системи. Закінчується формування кривизни хребта. Щорічне збільшення ваги у юних гімнасток приблизно 1,5-3,5 кг, довжина тіла і периметр грудної клітини збільшується у середньому на 2-3см. Довжина тіла дітей 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, складає 135-140см. при вазі 27-30 кг. З 6-7 років починається швидкий розвиток м'язів кистей рук. Більш інтенсивно розвиваються м'язи, що забезпечують ходьбу. Середня сила м'язів двох рук у дівчинок до 11-ти років близько 13 кг. Відрізняється велика рухова активність. Рухи носять суспільний характер. Тонус згиначів перевершує над тонусом розгиначів. 1.1.2 Серцево-судинна система (ССС) Розвиток ССС у дітей 11 – 12 років проходить відносно рівномірно. Лінійні розміри серця до 12-ти років збільшуються в 2 рази. Меншими темпами збільшується обсяг серця в порівнянні з діаметром судин. У цьому віці абсолютні розміри серця і його маса збільшується, а щодо маси тіла зменшується. Продовжується ріст кровоносних судин. Зміни в діяльності ССС дітей при виконанні гімнастичних вправ залежить від їх складності і тривалості. Так, наприклад, при виконанні 10 переворотів уперед, частота серцевих скорочень (ЧСС) збільшується на 15-20 ударів у хвилину, а максимальний тиск збільшується на 15-20 міліметрів ртутного стовпа. У дітей шкільного віку відносна вага крові більше, ніж у дорослих. Число еритроцитів у крові дітей збільшується від 4,8 до 4,9 млн. на 1мм. кубічний. М'язова робота, що виконується, дітьми 11-12 років не характеризується змінами в лейкоцитарній формулі. Це пояснюється тим, що обсяг робіт, що виконується в цьому віці, порівняно невеликий і помітного впливу на кровотворну здатність організму не робить. Однак тривале фізичне навантаження в цьому віці можуть привести до зменшення в крові гемоглобіну й еритроцитів.

1.1.3 Дихальна система До 6-7 років закінчується формування легеневої тканини, зростає глибина подиху і зменшується його частота. Життєвий обсяг легень зростає з віку 11-12 років досягає 1460-1905 мол. У дітей молодшого шкільного віку спостерігається підвищений показник хвилинного обсягу подиху на 1кг. ваги тіла у стані спокою. Вона складає 160 - 170 мл/кг. Функції дихальної системи при виконанні гімнастичних вправ не досягає максимальних значень. Це пов’язано з тим, що сам дихальний акт впорядкований структурі рухів і не може бути виконаний з максимальною ефективністю. Під час розвитку організму змінюється здатність адаптуватися до недоліку кисню. Діти і підлітки менш, ніж дорослі, здатні затримувати подих і працювати в умовах недоліку кисню. У них швидше, ніж у дорослих, знижується насичення крові киснем, а подих після затримки відновляється при ще високому змісті кисню в крові. Отже, діти і підлітки уступають дорослим у здатності переборювати недолік кисню. Це зв'язують з тим, що вони володіють меншою, ніж дорослі, здатністю загальмовувати дихальні рухи, а також переборювати гіпоксичні та гіперканичні зрушення в крові. Спортсмени характеризуються кращою адаптацією до цих зрушень. Систематичні заняття спортом сприяють максимальній легеневій вентиляції. Дані експериментальних досліджень указують на тісний взаємозв'язок між показниками фізичного розвитку і зовнішнього подиху. Морфологічні перебудування організму, що відбуваються при систематичних заняттях фізичними вправами, сприятливо впливають на дихальну функцію. Показниками зовнішнього подиху можна якоюсь мірою керувати при доборі для спеціалізованих занять спортом. У показників функцій внутрішнього подиху, також як і зовнішнього, у дітей спостерігається ряд особливостей, що обмежують їх можливості при виконанні м'язової роботи. 1.1.4 Центральна нервова система У молодшому шкільному віці, діти легко опановують прості форми рухів. У цей період закінчується зростання і структурне диференціювання кліток. Підлітковий вік збігається з пубертатним стрибком росту і фізичного розвитку. Початок цього процесу приходиться на 11-12 років у дівчинок. Розрізняють три фази, пов’язані з процесом полового дозрівання: 1-я фаза – предпубертатна, частково представлена тими змінами, що характерні для попереднього періоду; 2-я фаза – власне - пубертатна, котра виражається в посиленому половому розвитку і зовнішньому прояві його ознак; 3-я фаза - постпубертатна, пов’язана із завершенням полового дозрівання і триваюча у старшому шкільному віці. Підлітковий вік характеризується рядом відмінних рис. У підлітків переважають процеси гальмування, помітно погіршується диференційоване гальмування, умовно-рефлекторні реакції стають менш адекватними роздратуванню і носять більш виражений, «бурхливий» характер. Під цим розуміється той факт, що рухові дії підлітка нерідко відрізняються великим числом додаткових рухів, скороченням непотрібних м'язів. У дітей цього віку можуть спостерігатися тимчасові труднощі в утворенні умовних рефлексів і диференціювань. Підлітка відрізняє різко підвищена емоційність поводження, що супроводжується часом психічною нестійкістю - швидким переходом від гноблення до радості і навпаки.

У квтн 1990-го ми провели ззд УГС  перейменували  в Укранську республканську партю. ¶ це вже нша сторя. Проте дяльнсть УГС становить окрему добу в стор боротьби за демократичн свободи та незалежнсть Украни. У 1987 роц випустили основну частину полтвязнв. ¶ вони, розхавшись по областях, почали активно працювати  моблзовувати людей до Укрансько Гельснсько сплки. До того часу вд 1976 до 1988 року це була Укранська Група сприяння виконання Гельснських угод. Коли в 1985 роц почалась демократизаця  деспотичний режим послабили, ми виршили перейменувати УГГ в УГС. У 1988 роц я був ще у Сибру на засланн, але Михайло Горинь вд мен групи активств запропонував мен очолити сплку. Я погодився, хоч спитав, який змст мене обирати. Горинь сказав, що, можливо, псля оприлюднення Декларац принципв нас усх посадять. На це я сказав, що у такому раз я готовий повернутися в тюрму, бо моя фуфайка ще смердить камерою. У липн у Львов органзували величезний мтинг  проголосили Декларацю принципв як програму дяльност

1. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

2. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

3. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

4. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

5. Особенности обследования произношения у глухих школьников 11-12 лет

6. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків
7. Совершенствование развития двигательных качеств легкоатлетов 11-12 лет на этапе начальной подготовки
8. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

9. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

10. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

11. Розрахунок економічних показників

12. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

13. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

14. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

15. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

16. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

17. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

18. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

19. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

20. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

21. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

22. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
23. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі
24. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

25. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

26. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

27. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

28. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

29. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

30. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

31. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

32. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

33. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

34. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

35. Індивід у групі: вплив групи, відносини влади й підпорядкування

36. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

37. Оптичні властивості некристалічних напівпровідникових халькогенідів

38. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації
39. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
40. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

41. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

42. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

43. Охорона вод басейну р. Інгулець від впливу ГЗК

44. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

45. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

46. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

47. Билеты по астрономии за 11 класс

48. Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Ответы на билеты по биологии за 11 класс

50. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

51. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

52. Ответы на экзаменационные билеты по ОБЖ 11 класс

53. Билеты по географии Украины за 11 класс

54. Билеты по географии для 11 класса
55. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке
56. Топики по немецкому языку за 11 класс

57. The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth? (Экономика США после 11-ого сентября. Снижение или Быстрый Рост?)

58. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)

59. September 11 2003

60. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

61. Культурная морфология О.Шпенглера "Закат Европы"

62. Морфология сказки В. Я. Проппа

63. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

64. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

65. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

66. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

67. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

68. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

69. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

70. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"
71. Д. Боттезини. Творческий портрет
72. Жанна д`Арк

73. Меншиков А.Д.

74. Политический портрет Д. Мазарини

75. Д.И.Менделеев: не наукой единой

76. Киевская Русь 9-11 вв.

77. Монгольские гос-ва на территории России в 12-16вв.

78. Жанна д`Арк

79. Ответы на билеты по информатике. 11 класс. Выпускной экзамен

80. Огляд графічних редакторів

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

81. Экзанаменационные билеты по геометрии за 11 класс

82. Формулы по математике (11 кл.)

83. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

84. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

85. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

86. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
87. Педагогическая система К. Д. Ушинского
88. Трагедия 11 сентября и мировое сообщество в 21 веке

89. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

90. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

91. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

92. Учебные книги К. Д. Ушинского

93. Усилитель мощности для 1-12 каналов TV

94. Ответы на билеты по обществознанию за 11 класс

95. Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

96. Шпаргалка по физике 11 класс -Квантовая физика

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Экзаменационные билеты по физике 11 класс

98. Д. Дидро

99. Экзамен по философии за 11 класс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.