Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАїНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФIНАНСОВА АКАДЕМIЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНІндивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни &quo ;Економічна історія&quo ; на тему: &quo ;ЄС: процес формування та перспективи розвитку&quo ;Науковий керівник: Петращак О.О. Виконавець: студент ІІІ курсу групи КС-32 Колісник Б.Д. Чернівці 2009 ЗмістВступ Історія виникнення, склад та функції ЄС Особливості економіки Європейського Союзу Розширення Євросоюзу перспективи та наслідки Висновок Список використаних джерел та літератури: ВступРозпочнемо з того, що метою дослідження мого індивідуального навчально-дослідного завдання є одна із найпотужніших інтеграційних зон світу – Європейський Союз, а саме дослідження процесу формування даної структури та перспектив відносно її розвитку. Із самого початку слід відзначити власне історичні передумови створення Європейського Союзу. Почнемо з того, що у 50-х роках у більшості європейських країн були розвинуті індустріальні господарства. Їхній розвиток відзначився динамічністю та стабільністю. Швидкі темпи економічного зростання доповнюються початком органічної інтеграції в єдиний західноєвропейський економічний простір. Організаційне оформлення цей процес отримав ще у 1951 році. Саме тоді у Парижі було створено Європейське об’єднання вугілля та сталі. Ця міжнародна організація об’єднала кам’яновугільну, залізнорудну, металургійну галузі промисловості і контролювала 60% виплавлення сталі, 50% видобутку кам’яного вугілля в Західній Європі. Важливим кроком в інтеграційному процесі було підписання Римського договору про створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). Метою даного Співтовариства є створення &quo ;спільного ринку&quo ;, забезпечення рівномірного розвитку, стабільності й добробуту населення в Західній Європі. Створення ЄЕС свідчило про подолання антагоністичного протистояння в Європі між індустріальними країнами, перш за все між ФРН і Францією. Вже у наступні десятиліття стали очевидними і незаперечними позитивні результати європейської інтеграції. Історія виникнення, склад та функції ЄСЕволюція Європейського Союзу бере свій початок із створення &quo ;спільного ринку&quo ;, який передбачав ліквідацію бар’єрів і обмежень для ввозу і вивозу товарів, капіталів, сприяв пересуванню людей, проведенню єдиної торгівельної політики відносно третіх країн, усунення перепон для руху капіталів Європейського інвестиційного банку та інше. Європейський Союз утворений в 1993 відповідно до Маастріхтського Договору 1992 на базі Європейських співтовариств, 12 країн, що об’єднали: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція. У 1994 підписані угоди про вступ в ЄС Австрії, Норвегії, Фінляндії і Швеції. Договір в розвиток ідеї єдиної Європи передбачає створення політичного, економічного і валютного союзу, завершення формування єдиного внутрішнього ринку усунення всіх перешкод на шляху вільного пересування товарів, послуг, капіталів і людей.

Країни ЄС зобов’язалися проводити спільний курс у сфері зовнішньої політики і безпеки, основних напрямів внутрішньої економічної політики, координувати політику в питаннях охорони навколишнього середовища, боротьби із злочинністю, в тому числі з наркобізнесом, у області юстиції та інше. Встановлено єдине європейське громадянство. Створено Європейський валютний інститут і Європейський центральний банк, а в 2000 році було введено єдину валюту - євро. Країни Європейського союзу належать до групи економічно розвинених країн з однотипною економікою. Вони характеризуються досить високим рівнем економічного розвитку. Про високий рівень економічного розвитку свідчить той факт, що в багатьох країнах ЄС (зокрема, в Бельгії, Австрії, Данії та Фінляндії) ВВП на душу населення становить близько і навіть понад 30000 дол. США, а в Ірландії – майже 40000 дол. США. Для порівняння: в Україні цей показник становить 6394 дол. США за паритетом купівельної спроможності валют. Це менше від найбідніших нових членів ЄС - Болгарії та Румунії (вступили тільки на початку 2007 р), де цей показник становить відповідно 8078 та 8480 дол. США і складає лише 22,6% від середнього рівня ЄС. Але, зважаючи на політику ЄС, спрямовану на прискорення економічного розвитку відсталих регіонів, у них є можливість покращити ці показники протягом наступних семи років. Функціонування Європейського Союзу, з його досить розгалуженим апаратом проведення спільних інтеграційних заходів має власну фінансову базу, основу якої складають бюджет, автономні фонди, зокрема Європейський фонд розвитку, Європейський соціальний фонд, Європейський регіональний фонд, а також Європейський інвестиційний банк. У останні десятиліття положення ЄС в світовій економіці змінилося. Розвиток західноєвропейської інтеграції надає серйозну дію на структуру і стан зовнішньоекономічних зв'язків. Ще в 70-х років ЄС перетворився на великий торгівельний блок сучасного світу. Його експорт більш ніж в 2,7 разу перевищував американський. Частка ЄС в експорті капіталу у формі прямих інвестицій виросла до 25% в 1991-1993 рр. Була вдосконалена система гарантування приватних інвестицій. Державні гарантії приватних інвестицій доповнилися системою угод про захист інвестицій, поміщених із країнами, що розвиваються. Активність міжнародних компаній країн ЄС виявляється, перш за все, на північноамериканському ринку. У середині 80-х років кумулятивний об’єм західноєвропейських інвестицій в США перевищив американський в ЄС. Країни ЄС, в більшості своїй колишні метрополії величезних колоніальних володінь, приділяють особливу увагу відносинам з країнами, що розвиваються. Вони прагнуть зберегти і поглибити свою присутність в світі, що розвивається. РФ на сьогодні також є деяким інтересом для країн Європейського Союзу, про що свідчить значне збільшення капіталовкладень в російську економіку. Росія сьогодні подібно до багатьох інших країн з економікою, що розвивається або перехідною, виступає в основному як імпортер іноземних інвестицій. Проте на сьогодні можна констатувати погіршення структури іноземних інвестицій в РФ.

Як і Європейський союз в цілому, його правова система представляє собою складне утворення. Основним його компонентом є право Європейського співтовариства, в яке звичайно включають також установчі договори і правові аспекти інститутів ЄС, створені в рамках Європейського об'єднання вугілля і стали і Евротома. У даній роботі розглянуті основні принципи, система і джерела права ЄС, що є основою правової системи цієї організації. Склад ЄС: Європейська Рада Рада Міністрів Комісія ЄС - виконавський орган Європейський парламент Суд ЄС Європейська Рада стала найвищим політичним органом в ЄС, хоча його створення не було передбачено договорами про установу Європейських Функції: Рішення Європейської Ради не є обов'язковими для виконання, але дають політичний імпульс процесу розвитку ЄС і визначають його найважливіші напрями. Європейська Рада має значення вищої інстанції, до якої Комісія ЄС і Рада Міністрів можуть апелювати в складних випадках. Дана функція Європейської Ради обумовлена високим рівнем повноважень, якими володіють глави держав і урядів в своїх країнах. Рада міністрів – головний інститут Європейського Союзу, уповноважений ухвалювати рішення. У його рамках представники урядів держав-членів обговорюють законодавчі акти Співтовариства і приймають або відкидають їх шляхом голосування. Теоретично існує тільки одна Рада, проте її склад і назва міняється відповідно до тематики, таким чином можна умовно говорити про декілька Рад: по сільському господарству, фінансам, освіті, спільним проблемам і закордонним справам. Засідає двічі в рік і кожне засідання, як правило, отримує назву на ім'я міста, в якому воно проводилося. Рада Міністрів в деякому роді підзвітна національним урядам, але їх рішення, не можуть бути скасовані. Склад: Кожна держава ЄС має в Брюсселі постійне представництво, де працюють дипломати і чиновники зі всіх національних міністерств. В ході робочих нарад представники держав-членів опрацьовують питання, що вимагають рішення на рівні Ради Міністрів. Функції: Рада Міністрів уповноважена ухвалювати рішення. Його роль полягає в тому, щоб давати необхідний поштовх розвитку, визначати загальні політичні директиви Союзу. Європейська Комісія склад – виконавський орган ЄС. Складається з 20 представників держав-членів, званих Членами Комісії, які призначаються на п'ятирічний термін. Всі представники незалежні в своїй діяльності від національних урядів, хоч і призначаються ними. Один з членів Комісії обирається Головою. У Комісію входять по 2 представники від кожної з 5 великих держав-членів (Франція, Німеччина, Італія, Сполучене Королівство, Іспанія), і поодинці від інших. Штаб-квартира Комісії в Брюсселі підрозділяються на Генеральний Директорат і на інші департаменти. Функції: Ініціювати вироблення політики Виконувати рішення Виступати гарантом правових положень, що потрапляють під її юрисдикцію. Парламент багатонаціональний складається з 626 членів, які обираються на основі прямого загального виборчого права кожні 5 років на виборах в державах-членах Європейського Союзу. Функції: Діяти як провідна політична сила Виконувати законодавчі функції в деяких областях Вирішувати питання про призначення і зняття Членів Комісії Грати ключову роль в ухваленні бюджету.

Варто звернути увагу, що наведені ухвали передували Декларації Директорії від 26 грудня 1918 р. і були висловлені в ультимативній формі. На додаток до цих постанов з'їзд, за участі представників від губернських та повітових комітетів Селянської спілки з усієї України, ухвалив резолюцію у земельній справі, якою домагався, «аби Директорія негайно відновила чинність земельного закону, ухваленого Центральною Радою 18 січня 1918р.»[3]. Неважко помітити, що настрої селянства багато в чому відповідали уявленням провідників Української революції про перспективи розвитку суспільних процесів, як не можна не бачити й того, що з цілого ряду позицій погляди сільських трударів були радикальнішими, лівішими. Це підтвердили й повітові з'їзди в Умані (21–23 грудня 1918 р.), у Рівному (29-З0 грудня 1918 р.), Золотоноші (4–5 січня 1919 р.), Верхньодніпровську (середина січня 1919 р.)[4]. У постановах згаданих з'їздів чітко виділяються кілька спільних позицій: підтримка Директорії як органу, що має відстоювати селянсько-робітничу владу в центрі й на місцях; вимоги рішучої боротьби з контрреволюцією; негайне здійснення соціально-економічних реформ; рішуча боротьба з антантівсько-добровольчими силами

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

5. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

6. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
7. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
8. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

9. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

10. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

11. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

12. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

13. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

14. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

15. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

16. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

18. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

19. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

20. Проблеми та перспективи малого бізнесу

21. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

22. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
23. Формування та розвиток банківської системи України
24. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

25. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

26. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

27. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

28. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

29. Інституційна система Європейського союзу

30. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

31. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

32. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

34. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

35. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

36. Европейский Союз: этапы развития, проблемы, перспективы

37. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

38. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
39. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
40. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

41. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

42. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

43. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

44. Освіта – основа розвитку особистості

45. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

46. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

47. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

48. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

49. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

50. Перспективи розвитку фінансового права

51. Формування та використання фондів цільового призначення

52. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

53. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

54. Цінності та перспективи християнської моралі
55. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
56. Цивільний та арбітражний процес

57. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

58. Виникнення та формування українського етносу

59. Процес управління та його основні стадії

60. Формування духовності учнів у навчальному процесі

61. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

62. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

63. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

64. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

66. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

67. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

68. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

69. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

70. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
71. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
72. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

73. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

74. Докази та доказування у цивільному процесі

75. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

76. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

77. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

78. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

79. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

80. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

81. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

82. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

83. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

84. Інформатика та інформаційні процеси

85. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

86. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
87. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
88. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

89. Нюрнберзький процес та його уроки

90. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

91. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

92. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

93. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

94. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

95. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

96. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

97. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

98. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

99. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.