Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистика продукції легкої промисловості в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з курсу „Статистика&quo ; за темою: „Статистика продукції легкої промисловості в Україні&quo ; ЗмістВступ 1. Завдання на курсову роботу 2. Статистика продукції легкої промисловості 2.1 Загальні відомості про легку промисловість 2.2 Поняття продукції 2.3 Ступені готовності продукції 2.4 Вартісні і натуральні показники продукції легкої промисловості 3. Кореляційне дослідження 4. Типологічний розрахунок 4.1 Зведення та групування статистичних даних 4.2 Ряди розподілу 4.3 Ряди динаміки 4.4 Індекси Висновки Список використаної літератури Додатки ВступСтатистика (від лат. s a us - стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних явищ та процесів. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, законом їх формування, розвитку, взаємозв’язку. Термін “статистика&quo ; у практичній і науковій діяльності вживається в різних значеннях. По-перше, під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на збір, обробку і аналіз масових суспільно-економічних явищ і процесів. По-друге, статистика розглядається як галузь знань, тобто спеціальна наукова дисципліна (статистична наука) і відповідно як навчальна дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах всіх рівнів. Як навчальна дисципліна статистика складає важливий блок навчального плану підготовки підприємців, менеджерів, комерсантів, економістів вищої кваліфікації. По-третє, під статистикою розуміють сукупність зведених підсумкових цифр показників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання. Статистика як суспільна наука вивчає явища суспільного життя. Однак суспільство є об’єктом вивчення не лише статистики, а й багатьох інших суспільних наук, кожна з яких має свою специфіку, свій предмет вивчення, досліджує певні особливості суспільних явищ, суспільних відносин. Отже, статистика вивчає кількісні характеристики підприємницької діяльності в єдності продуктивних сил і виробничих відносин та явищ культурного і політичного життя суспільства, вплив природних та технічних факторів на зміну кількісних характеристик суспільного життя та вплив суспільного виробництва на природні умови життя суспільства. Для того, щоб відкрити закони суспільного розвитку, необхідно зібрати і узагальнити різноманітні факти суспільного життя і силою наукової абстракції виявити та дослідити їх сутність. І саме тут на допомогу приходить статистика, що покликана зібрати дані про масові явища і процеси, відповідно опрацювати їх та зробити належні висновки. Без широкого залучення масових науково-опрацьованих статистичних даних неможливе глибоке вивчення стану і розвитку суспільства. Саме за цих обставин статистика визначилась як наука. Метою написання курсової роботи є закріпити теоретичні та практичні знання, набуті в ході занять або шляхом самостійного вивчення окремих питань курсу, розвинути економічне мислення, оволодіти навичками самостійного розв’язання економічних завдань та аналізу отриманих результатів для вироблення й обґрунтування господарських рішень.

Адже саме оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих підприємців, менеджерів, економістів для народного господарства України. 1. Завдання на курсову роботуЗавдання 1 Студенту необхідно зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці (номер варіанту згідно номера студента в списку групи у деканаті). Утворена таким чином сукупність автотранспортних підприємств слугує вихідними даними для виконання завдання.Дані про автотранспортні підприємства № автопідприємства Кількість вантажних автомобілів Коефіцієнт використання вантажівок Виробіток на 100 машинотон, т/км 10 80 61 142 11 34 66 170 12 67 77 198 13 46 69 156 14 20 64 138 15 70 68 162 16 23 72 167 17 48 65 124 18 36 67 145 19 59 78 162 20 46 63 156 21 56 66 162 22 62 80 191 23 59 63 196 24 68 72 178 25 52 68 164 30 39 78 159 31 49 71 148 32 76 70 132 33 41 64 144 34 79 70 182 35 67 62 139 40 36 66 132 41 42 77 144 42 45 69 182 43 80 64 139 44 72 68 132 45 76 62 163 На основі даних по 25 автотранспортним підприємствам (АТП) необхідно виконати: 1) Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши чотири групи з рівними інтервалами. Для кожної групи підрахувати число АТП, питому вагу групи в загальній чисельності АТП, кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці (оформленої з урахуванням всіх правил оформлення статистичних таблиць) і проаналізувати. 2) Здійснити комбінаційний розподіл АТП за кількістю вантажних автомобілів і коефіцієнтом використання вантажних автомобілів, використовуючи результати першого групування та утворюючи чотири групи за другою ознакою. Охарактеризувати одержані групи і підгрупи рядом показників, необхідних для аналізу. Зробити висновки. Завдання 2 За результатами типологічного групування розрахувати: 1) середню кількість вантажних автомобілів для всієї сукупності і для кожної групи окремо; 2) моду і медіану за допомогою формул та графічно; 3) показники варіації вантажних автомобілів; розмах варіації, середнє лінійне і квадратичне відхилення, загальну дисперсію трьома методами; коефіцієнти осциляції, квадратичний коефіцієнт варіації; групові дисперсії виробітку на 100 машинотон та середню з групових дисперсій, між групову і загальну дисперсії за цією ж ознакою та за правилом складання дисперсій перевірити рівність суми середньої з групових і міжгрупової дисперсій загальній; коефіцієнт детермінації, емпіричне кореляційне відношення, дисперсію долі автотранспортних підприємств третьої групи. Зробити висновки. Завдання 3 А. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу. Маємо слідуючі дані про виробництво основних видів продовольчих товарів на душу населення в Україні.Виробництво продовольчих товарів в Україні № Вид продукції -4 -3 -2 -1 72 Паштет курячий 7,4 8,5 7,7 6,9 6,1 Розрахуйте для ряду динаміки, який відповідає вашому варіанту: середнє значення рівня ряду; за ланцюговою та базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: абсолютні прирости, коефіцієнти зростання, темпи зростання, темпи приросту, абсолютні значення одного проценту приросту; середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт і темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного проценту приросту.

За результатами розрахунків зробіть висновки. Зобразіть динамічний ряд графічно (лінійний графік або стовпчикова діаграма). Б. Вибір варіанту здійснюється у відповідності з номером студента у списку групи.Дані про витрати на рекламу підприємства “ВІК” Варіант 2 Період Базовий Минулий Звітний І квартал 153 155 159 ІІ квартал 154 156 160 ІІІ квартал 154 157 161 ІV квартал 155 158 162 На основі даних підприємств про витрати на рекламу за три роки (базовий, минулий, звітний) поквартально проведіть аналіз сезонних коливань витрат на рекламу, використовуючи метод середньої арифметичної, метод плинної ередньої і метод аналітичного вирівнювання. Розрахуйте показники сезонної хвилі та зобразіть її графічно. Обчисліть показники варіації сезонної хвилі. Завдання 4 А. Дані для виконання цього завдання візьміть у рядку таблиці, що відповідає номеру теми та наступного за ним (наприклад, якщо номер теми 20, то використовуються дані з рядків 20 і 21, якщо номер 108, то використовуються дані з рядків 108 і 1).Дані про реалізацію товарів № Назва товару Кількість реалізованого товару (тон) Середньорічна ціна за тону, тис. грн. Базовий Звітний Базовий Звітний 72 Паштет курячий 2973 3270 3,17 3,49 73 Паштет свинний 5671 6238 5,87 6,46 Для вибраного варіанта необхідно визначити: 1. індивідуальні індекси цін, кількості проданого товару та товарообороту; 2. загальний індекс фізичного обсягу реалізації; 3. загальний індекс товарообороту; 4. загальний індекс цін та суму економії чи перевитрат від зміни ціни; 5. приріст товарообороту за рахунок зміни цін і кількості проданого товару. Зробіть висновки. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами. Б. За даними про зміну в заробітній платі й чисельності працівників малих підприємств області по деяких галузях народного господарства визначте: 1) на скільки процентів змінилась середньомісячна заробітна плата працівників по двох галузях народного господарства; 2) що більшою мірою вплинуло на зміну середньої заробітної плати: зміна її рівня окремо на кожній галузі чи зміни в структурі чисельності працівників галузей. Правильність відповіді доведіть за допомогою розрахунків. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу та наступного за ним.Дані про середньорічну заробітну плату та чисельність працюючих Галузь Середньорічна кількість працівників, (чол) Середньорічна заробітна плата одного працівника, (тис. грн) Базовий Звітний Базовий Звітний 72 654 719 164 180 73 247 272 62 68 2. Статистика продукції легкої промисловості 2.1 Загальні відомості про легку промисловістьПід легкою промисловістю розуміють сукупність галузей промисловості, підприємства яких виготовляють головним чином предмети народного споживання (тканини, одяг, взуття тощо), у зв’язку з чим легка промисловість відноситься до другого підрозділу суспільного виробництва - групи “Б&quo ;. У галузевій структурі легкої промисловості виразно виділяються чотири основні напрямки - текстильна, швейна, шкіряно-хутрова та взуттєва промисловість, які, в свою чергу, об’єднують різноманітні галузі та виробництва.

Нам известно, кроме того, что в Китае обнаружен другой предок человека, очень похожий на яванского питекантропа,P синантроп. Все говорит в пользу того, что человек-обезьяна переселился на Зондские острова с Азиатского континента; та же участь постигла и остальную китайско-малайскую фауну. Оказавшись на Суматре, по пути на Яву, питекантроп, несомненно, прожил здесь не одно тысячелетие. Но уцелел ли он в борьбе за существование до наших дней? Вполне возможно. Например, до недавнего времени велись споры, живет ли на Суматре носорог. А ведь это животное, весящее полторы тонны, не таково, чтобы легко могло укрыться в чаще от глаза наблюдателя. Бадак тангилинг, таинственный носорог В одной из работ, посвященных животным, сегодняшнее существование которых еще не доказано наукой, знаменитый американский популяризатор зоологии Вилли Лей пишет, что туземцы с острова Суматра встречали здесь не только обычного для их краев небольшого двурогого носорога (Dilerorhinus Sumatranensis), но и другого, однорогого его собрата. Это животное было известно на острове под именем badak tanggiling

1. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

2. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

3. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

4. Технології галузей легкої промисловості

5. Розміщення пивоварної промисловості України

6. Статистика себестоимости продукции
7. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
8. Легка промисловість України укр

9. Статистико-экономический анализ реализации продукции животноводства

10. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

11. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

12. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

14. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

15. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

16. Статистика производства и обращения продукции и услуг

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

17. Статистико-экономический анализ себестоимости продукции ООО "Маруся"

18. Статистико-экономический анализ эффективности продукции животноводства по группе предприятий

19. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

20. Клонирование и анализ генов легких цепей иммуноглобулинов стерляди

21. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

22. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

25. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

26. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

27. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

28. Громадянство України

29. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

30. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

31. Статистика трудовых ресурсов

32. Статистика печати постсоветского периода

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

34. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

35. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

36. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

37. Теория вероятности и математическая статистика

38. Статистика
39. Статистика
40. Математическая статистика

41. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

42. Конспект по статистике (основные понятия)

43. Очаговый турбекулез легких

44. Рак легкого

45. Бронхиты. Бронхоэктазии. Бронхиальная астма. Эмфизема легких

46. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

47. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

48. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Международная статистика и статистика внешнеэкономических связей

50. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

51. Легкая промышленность Украины

52. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

53. Статистика ДТП в Новосибирской области

54. Статистика рынка труда
55. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.
56. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

57. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

58. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

59. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

60. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

61. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

62. Статистика банковских вкладов

63. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

64. Статистика кредита

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Учет затрат и себестоимость продукции

66. Учет выпуска и реализации готовой продукции

67. Экономический анализ затрат на производство продукции

68. Аудит расчетов при реализации продукции

69. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

70. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции
71. Планирование себестоимости (издержек) продукции производства трансформаторов.
72. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

73. Классификация затрат для определения себестоимости произведенной продукции

74. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции

75. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

76. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

77. Каналы распределения продукции

78. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области

79. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

80. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Управление качеством продукции

82. Контрольная работа по статистике (товарооборот и издержки, анализ договоров по поставке ассортимента)

83. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

84. Организация закупки и транспортировки продукции из региона в регион

85. Анализ себестоимости продукции и путей ее снижения

86. Технико-экономический анализ. Анализ выпуска и объемов продаж продукции
87. Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия
88. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

89. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

90. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии

91. Анализ производства и реализации продукции

92. Производство ликёро-водочной продукции

93. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

94. Общая теория статистики (Контрольная)

95. Статистика цен

96. СТАТИСТИКА

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

98. Історія України

99. Виникнення та формування українського етносу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.