Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія ХХ століття

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Випускна робота на тему: “Філософія ХХ століття” Виконала: викладач української мови та літератури II категорії ПТУ-49 с. Красногорівка Трускало Надія Миколаївна Зміст Вступ: Філософія ХХ ст. Суттєві риси філософії ХХ ст. Основні її напрямки Розділ 1. Екзистенціально-романтична філософія Розділ 2. Культурно-філосовський підйом 20-х років (“розстріляне відродження”) Розділ 3. Філософія українських шістдесятників (“друге відродження”) Розділ 4. Мислителі української діаспори Додатки Використана література Вступ: Філософія ХХ ст. Суттєві риси філософії ХХ ст. Основні її напрямки. Зовсім мало часу відділяє людство від третього тисячоліття, від XXI ст. XX ст.— це епоха небувалої напруги, надій, загрози самому існуванню людства. З точки зору соціально-економічного, політичного та юридичного розвитку для XX ст. характерні багатоаспектні суперечності. З одного боку, людство пережило дві винищувальні світові війни, причому фіналом останньої були атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, з іншого, породило могутні демократичні та національно-визвольні рухи. Як же виглядає на цьому фоні своєрідність передумов і проблематика філософії у XX ст.? По-перше, науково-технічний прогрес завдяки фундаментальним науковим відкриттям докорінно змінив картину світу, починаючи з атомної та субатомної фізики й закінчуючи новими уявленнями про походження (принаймні доступного нам) космосу. По-друге, -тиск науково-технічної технології виробництва на природу, загроза екологічної, демографічної та інших катастроф, не кажучи вже про суворе попередження катастрофи в Чорнобилі, дали, незалежно від соціальних та духовних чинників, імпульси для філософських висновків про хиткість самих основ існування всього живого на Землі, зокрема життя людини. Як засвідчують реалії, суспільного розвитку, філософські, релігійні, морально-етичні погляди аж ніяк не слід зводити виключно до економічних або політичних вмотивувань. Якби справи виглядали саме так, то тоді зовсім незрозумілим був би феномен загальнолюдських цінностей: чому люди з різними економічними та політичними орієнтаціями додержуються одних і тих самих аморальних норм, форм релігійної свідомості, філософсько-світоглядних орієнтацій? Звичайно, що ті нові процеси, проблеми, які виникали у сфері свідомості та їхньому філософському осмисленні в XX ст., багато в чому деформувалися, змінювалися саме завдяки економічним, політичним інтересам та процесам, але є в них і те, що має самостійний статус. Ось чому спрощення в інтерпретаціях історії, що випливають з «плінтусної методології», яка так заклопотана «базисною» площиною, економічним виміром,— під нього підводить усе: політику і право, релігію й мораль, художньо-естетичне осягнення світу та філософію, утворюючи з цих галузей знань незмінну ієрархію, найвищі духовні поверхи якої виглядають як проста тінь економіки,—такі спрощення (а вони панували у нас майже всі 70 років попередньої історії) недопустимі. Звичайно, в історії серед її чинників діють і економічні, і політичні інтереси, але при цьому треба бачити їх у всьому розмаїтті взаємовпливів і зв'язків, враховувати не тільки пряму, а й зворотну («обернену») детермінацію одних чинників іншими.

Націоналізація,—писав Потебня,—зводиться до поганого виховання, до моральної хвороби; до неповного користування наявними засобами сприйняття, засвоєння, впливу, до ослаблення енергії мислі; до мерзоти запустіння на місці витиснутих, але нічим не замінених форм свідомості; до ослаблення зв'язку підростаючих поколінь з дорослими, що замінюється лише слабким зв'язком з чужими; до дезорганізації суспільства, аморальності, підлоти. Іншомовна школа, чи то буде школа у тісному розумінні, чи солдатчина, чи взагалі школа життя, має приготувати з свідомості учнів щось подібне до палімпсесту (пергаменту, з якого стерто первинний текст і написано новий, крізь який інколи проступає старий.—Авт.).»1. При цьому Потебня наголошував на моральній виправданості недовіри поневоленої нації до нації гнобителів, наводячи українське прислів'я: «Може ти, москалю, і добрий чоловік, та ши-нелія твоя злодій»2. Потебня засуджує ідеал слов'янофілів, пов'язаний із денаціоналізацією слов'янських племен росіянами, звертаючи увагу на те, що останні мислять розвиток цивілізації «за чужий рахунок». «Те, що ви називаєте загальнолюдським,— звертається Потебня до подібного роду носіїв «російської ідеї»,— є тільки ваше; воно ще не обов'язково для всіх, але ви хочете його зробити таким, отримати за це платню, але при цьому зберегти переконаність, що задарма потрудились на благо людству. Ви кажете: «З нами бог», але цього бога створили ви самі, хоча не без достатньої підстави, не без потреби для вашого власного життя, але без уваги до того, чи годиться цей бог для інших і чи схочуть або зможуть інші увірувати в нього добровільно, або ж віра в нього має бути втиснута силою»3. Тим-то для обмеження потягів до русифікації (понімечення тощо) Потебня пропонує «право національних культур, тобто право народів на самостійне існування і розвиток»4. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ Екзистенціально-романтична філософська хвиля початку XX ст. Українська класична філософія XVIII—XIX ст. як специфічний філософський феномен виявляє у своїх характеристиках певну парадоксальність, яка стає помітною в другій половині XIX ст. Йдеться про досить високий загальнокультурний рівень класичної української думки не тільки на «загальноімперському», а й європейському рівні. Водночас XIX ст. було чи не найтяжчим за всю колоніальну добу нашої історії. Отже, виникає питання, чи не вияв це того зазначеного Ж. П. Сартром екзистенціального парадокса, коли найбільшою мірою свобода притаманна людям у ситуаціях обмеження та скутості (Сартр славить свободу «в'язня, скутого кайданами», оскільки саме ця скутість і стимулює зростання у в'язня найпристраснішого бажання свободи, визволення)? Змушена обставинами національного гніту одягати машкару російськомовності, українська світоглядно-філософська думка, як вже говорилося, зберігає свій виразно національний дух (про це свідчить і роздратованість цією обставиною Бєлінського та Чернишевського). Більше того, як докласична доба, так і особливо класична створили в Києві настільки стійку україноментальну культурну атмосферу, що нею визначалися істотні риси російськомовної! київської екзистенціально-філософської школи початку XX ст; до якої входили М.

Бердяєв, Л. Шестов, Василь і Зеньковський (1881—1962) та ін. До речі, останній, будучи міністром сповідань в уряді Гетьмана П. Скоропадського, виступав за автокефалію української церкви. З М. Бердяєвим ми вже зустрічалися як з мислителем, що стояв (разом з Л. Шестовим) біля джерел європейського екзистенціалізму. Зустрічалися ми з ним і як з автором оригінального творчого варіанта сучасного марксизму, який, на відміну від ленінсько-сталінського діамату, виявив суто «європейську» (і в цьому, як уже зазначалося, виявився україноментальний дух київської світогляднокультурної атмосфери) орієнтацію. Україноментальна «атмосфера» Києва—не просто абстоактна метафора. Ця атмосфера була притаманна й самій родині Бердяєва; Старший брат відомого філософа Сергій Бердяєв (1860— 1914) був українським поетом. Перед засланням Миколи Бердяєва до Вологди за участь у студентських заворушеннях Сергій писав у вірші, присвяченому братові. За те, що любив ти трудящого брата, За те, що на працю за нього ти став, Велика прийшла тобі мука і втрата: Лишивсь заповідніших прав. І мусиш не там, дї бажається, жити. До краю чужого прикований ти: Туди засилаються ліпшії діти Святої, чесної мети! Народові щиро від лиха та згуби І втіхи, і щастя від дитячих літ В науці шукаєш, Миколо мій любий,— Темноту виводиш на світ. Філософська позиція Бердяєва грунтується на переконаності в наявності глибокої кризи сучасного людства, ознаки якої вбачаються в поширенні науково-раціоналістичного розуміння світу, яке «розриває» цей світ на суб'єкт і об'єкт. Подолання кризи, згідно з Бердяєвим, лежить у «поверненні до буття та живого досвіду, в подоланні всіх штучних і хворобливих перегородок між суб'єктом і об'єктом. Має бути створено нову філософію тотожності, за духом близьку до Шеллінгової, але збагачену всіма новітніми завоюваннями»1. Бердяєв твердить, що «перше одкровення» Бога-Отця (Старий Заповіт) і «друге одкровення» Бога-Сина (Новий Заповіт) ще залишали бога «трансцендентним» людині й зберігали за матеріальними чинниками, видимість «реальних» чинників людського життя. Тому потрібне «трете одкровення»—«антроподицея» (виправдалня людини), яке рішуче пориває з будь-якою видимістю матеріального буття й через творчість (свободу) долає, нарешті, «трансцендентність» бога. «Третього одкровення» не можна чекати, його має здійснити сама.людина, що живе в дусі, здійснити свободним, творчим актом1. &quo ;Поширення, - навіть «наступ», об'єктивістсько-раціоналістичного (наукового) бачення світу сприймається екзистенціальне орієнтованими представниками київської школи як джерело зростаючого трагізму й- абсурдності буття. «Круглий квадрат або дерев'яне залізо є безглуздям і, отже, неможливі, оскільки' такі «з'єднання понять робляться всупереч законові суперечності. А отруєний Сократ не є безглуздям і, значить, таке можливе, оскільки на таке з'єднання понять закон суперечності дав свій дозвіл. Виникає питання: а чи не можна спростувати або змусити закон суперечності змінити свої рішення?.Так, щоб вийшло, що отруєний Сократ є безглуздям, і, отже, Сократа не отруїли, а дерев'яне -залізо не є безглуздям, і, значить, можливо, що коли-небудь дерев'яне залізо і знайдеться»2.

Увчу понад мльйона людей, що впродовж тижня вдень  вноч стоять на мороз пд снгом на Майдан Незалежност в центр Кива (тимчасом, як ще сотн тисяч стоять по нших мстах  мстечках цло крани), «Майдан» став менем ново дйово особи на сторичному кону крани, донедавна трактфвано Заходом за всього-нав-сього таку соб, прилеглу до Рос, «сру зону». Ба навть, незрдка, за «законний» полгон для цлком, мовляв, виправданих нтересв пана Пугна, улюбленця багатьох вропейських лдерв Те, що на цьому «полгон» живе доросла сорокавосьмимльйонна наця, яка може мати й яксь власн, сво нтереси, а нин сповнена ршучости (за словами таксиста, котрий учора ввечер безкоштовно мене пдвозив, як то в них у ц дн ведеться) «йти в партизани», якщо узурпатори, так безецно пдтримуван паном Путним,  дал Aвалтуватимуть волю нац до демократичного розвитку, ця новина заскочила бльшсть ґС непдробним культурним шоком. Кожне мо минулотижневе нтерв'ю захдним медям вкнц неминуче оберталося на лекцю з укрансько культури, стор, демократичних виборчих традицй, що сягають XVII столття,  тому подбно всячини

1. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

2. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

3. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

4. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

5. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

6. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття
7. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
8. Наука і техніка ХХ століття

9. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

10. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

11. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

12. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

13. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

14. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

15. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

16. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

17. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

18. Творці опитувань другої половини ХХ століття

19. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

20. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

21. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

22. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть
23. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття
24. Польська шляхта другої половини XIX століття

25. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

26. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

27. Україна на рубежі XXI століття

28. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

29. Французьке просвітництво XVIII століття

30. Архітектура України кінця ХVII століття

31. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

32. Європа XIX століття

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

34. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

35. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

36. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

37. Німецька література XVII століття

38. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
39. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва
40. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

41. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

42. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

43. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

44. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

45. Архітектура ХІХ-ХХ століть

46. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті

47. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

48. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

49. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

50. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

51. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

52. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

53. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

54. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России
55. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века
56. Культура поведения за столом. История и современность

57. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

58. Прощай, ХХ век! Здравствуй, век ХХI!

59. Великая Отечественная война в произведениях писателей ХХ века

60. Общие черты развития России и Запада в начале ХХ-го века

61. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

62. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

63. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

64. Настройка рабочего стола в Windows

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

65. Общеуголовная полиция в конце XIX - начале ХХ веков

66. Формирование политических лагерей в России в начале ХХ века

67. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

68. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

69. Развитие земледелия в России в начале ХХ в.

70. Философские взгляды Больцмана в свете полемики по проблемам физики кон. ХIХ - нач. ХХ веков
71. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке
72. Революционное насилие в истории России ХХ века

73. Великобритания в 50-60 годах ХХ века

74. Германская империя в конце XIX - начале ХХ вв.

75. Учение о государстве и праве в России в конце ХVIII начале ХХ вв.

76. Российская культура в начале ХХ в.

77. Черносотенное движение в России начала ХХ века

78. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

79. Запорізька Січ у 18 столітті

80. Исследования химии в начале ХХ века

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

82. Российская федерация в 90-е гг. ХХ в.

83. Уровень жизни советских людей в 70-е годы ХХ века

84. Британская историография средневековой Росси пер. пол. ХХ в. (Методологические подходы)

85. Конгресс и российско-иранские отношения в конце ХХ века

86. Новые тенденции изучения крестьянства России конца XIX - начала ХХ вв. в зарубежной историографии
87. Болгария в первой половине ХХ века
88. История России (ХХ век)

89. На рубежі століть

90. Турция в начале ХХ века

91. Питейное дело в Ярославской губернии в конце Х1Х – начале ХХ века

92. Довоенная Москва ХХ века (1920 - 1941 гг.)

93. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами

94. Сервирование стола

95. Культура в ХХ-м веке

96. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

97. Культура ХХ века: противоречия и проблемы

98. Некоторые течения в изобразительном искусстве начала ХХ века

99. О цыганизмах в русских арготических словарях первой трети ХХ века

100. Зарубежное искусство второй половины ХХ века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.